Kullanıcı Tipleri

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Yasaklı Üye
- Konu açma, yanıt yazma, beğenme, özel mesaj gönderme gibi sitedeki tüm fonksiyonları kullama hakkını kaybetmiş üyedir.
- Aldığı cezaya göre, belli süreliğine veya süresiz olarak yasaklı duruma düşmüştür.

Denetlenen Üye
- Konu açma, yanıt yazma, beğenme, özel mesaj gönderme gibi sitedeki tüm fonksiyonları kullama hakkı, geçici süreliğine denetlemeye (moderasyona) tabi olan üyedir.
- Bu üyenin sitedeki tüm yazıları, yönetim tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır.

Üye
- Sitedeki konu açma, yanıt yazma, beğenme, özel mesaj gönderme gibi tüm fonksiyonları kullanma hakkı olan üyedir.
- Bu üyeler içerisinden, sitede "aktif ve uygun" olanlar yönetim tarafından Kıdemli Üye seçilebilir.

Kıdemli Üye
- Üye seviyesindeki kullanıcıların haklarına sahip olmakla beraber, onlardan bir tık fazla yetkileri vardır.
- Site yöneticileri Kıdemli Üyeler arasından seçilir. Ayrıca Kıdemli Üye, Genel Kurul üyesidir.

Moderatör Adayı
- Atandığı forumdan sorumlu üyedir.
- Moderatör olmaya aday üyedir.
- Konuları/mesajları modere etme yetkisi vardır.

Moderatör
- Atandığı forumdan sorumlu üyedir.
- Yetkili olduğu forumdaki konuları/mesajları düzenleme, sabitleme, etiketleme ve modere etme yetkileri vardır.
- Yetkili olduğu forumda yayınlanan konuların/mesajların site kurallarına uygunluğunu kontrol etme yetkisi vardır.

Disiplin Kurulu
- Site Meclisinin cezai yaptırım (yargı) organıdır.
- Genel Kurul tarafından salt çoğunlukla seçilen, üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. (Disiplin Kurulu Başkanı ve iki Disiplin Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu
- Site Meclisinin yönetim (yürütme) organıdır. Moderatör ve Moderatör Adayını göreve atama, denetleme ve görevden alma yetkisi vardır.
- Genel Kurul tarafından salt çoğunlukla seçilen beş üyeden oluşur. (Yönetim Kurulu Başkanı ve dört Yönetim Kurulu Üyesi)

Divan Kurulu
- Sitenin kurucu organıdır. Sitenin geliştirilmesini, yönetilmesini, denetlenmesini ve Meclis organlarının birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Genel Kurul toplantılarını yönetir ve yapılacak oylamaları Genel Kurula sunar.
- Üç üyeden oluşur. (Divan Kurulu Başkanı ve iki Divan Kurulu Üyesi)
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst