Kuran ve akraba evliliği

Hypatia

☆☆
Üye
Mesajlar
142
Tepki puanı
139
Düşünce
Ateist
Ahzab süresi 50. Ayette şöyle söyler şizofren;

Diyanet İşleri Meali (Eski)
Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve Peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için; müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
. *

Her neyse meal de belirttiği gibi akraba evliliğini öğütlüyor.
Konuya dönersek akrâba evliliğinin insan sağlığına etkileri
500-450.jpg

Akraba evliliği genetik biliminde şu şekilde tanımlanır: İkinci dereceden kuzen veya daha yakın akrabalık ilişkisi bulunan yahut akraba evliliği katsayısı (coefficient of inbreeding) 1/64 veya daha düşük olan kişiler arasındaki birliktelik.


Bunun yanında kalıtsal kökenli olduğunu söylediğimiz hastalıkların ortaya çıkışında genetik harici faktörlerin etkisi olduğunu bildiğimiz gibi edinsel olduğunu varsaydığımız birçok hastalıkta da kalıtımın rolü vardır. Kalıtsal hastalıklar üzerinden gidecek olursak bunları da yine temelde çekinik ve baskın kalıtımlı hastalıklar olarak ayırabiliriz. Çekinik hastalıkların ortaya çıkması için kişide iki allel genin de çekinik formda olması gerekir. Tek başına çekinik genin bulunması yanında bulunan baskın genden ötürü, etkisi bazen kısmi görülebilse de tam olarak ifade edilemeyeceği için çekinik kalıtımlı hastalık ortaya çıkmaz. Bu durumda iki ebeveynde de çekinik genin bulunması elzemdir. Buradan çıkarılacak temel sonuç doğan çocukta çekinik kalıtıma sahip bir hastalığın ortaya çıkması için ikisi de hasta yahut taşıyıcı olan ebeveynlerin olması gerekir.
Ölüme, sakatlığa ya da genel olarak hastalığa yol açan çekinik genler genellikle popülasyon içerisinde oldukça düşük oranlarda seyrederler. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iki ebeveynin de bu geni taşıması ve aynı zamanda ikisinin de çocuğa çekinik geni aktarması olasılık kuralları gereği (Hardy-Weinberg prensibi) oldukça düşüktür. Akraba evliliklerinin etkisi ise basitçe aynı ataya sahip iki kişinin evlenmesinden ötürü o atada kendini ifade edememiş olsa bile, anomaliye neden olan çekinik bir genin çocuklarında genel popülasyonun üstünde bir oranda ifade edilmesine sebep olmasından kaynaklıdır.
Akraba evliliklerinin belirli hastalıkların ortaya çıkışını arttırabileceğine dair ilk bulgulardan bazıları Albinizmin kuzen evliliklerinde daha fazla olduğunu gözlemleyen araştırmacılar tarafından 1850’lerde ortaya atılmıştır (1,2). Archibald E. Garrod 1902’de Alkoptonüri sıklığı üzerine yayınladığı tarihi araştırmasında (3) yapılan çalışmalara da atıfta bulunarak şu şekilde not düşmüştür:
‘’Akraba evlilikleri olan çocukların belirli anormallikler gösterme veya bazı hastalıklar geliştirme eğilimi konusu çok tartışılmıştır, ancak nadiren kesinlikle bilimsel bir ruhla ele alınmıştır.’’


Dünya genelinde yapılan analizlerde de akraba evliliği yüzde 10-20 arasında gösterilmekte ve kıtalar arasında çok büyük farklılıklar gözlenmektedir.
500-299.jpg

(Dünya genelinde akraba evliliği istatiksel verileri)


Diğer çalışmalara benzer biçimde akraba evliliğinin düşük gelirle, düşük eğitim seviyesiyle ve düşük evlenme yaşıyla (ayrıca çocuk annelikle) ilişkili olduğu görülmüştür. Kırsal ve kentsel yaşam ile bir ilişkinin görülmediği çalışmada doğum öncesi bakım almanın akraba evliliği gerçekleştirmiş kadınlarda daha düşük olduğu belirtilmiştir. Çıktılar kısmında ise akraba evliliği gerçekleştiren kadınlarda kendiliğinden düşük 1.4, ölü doğum 2.1, doğumsal anormallik 2 kat yüksek bulunmuştur.
Akraba evliliğinin yüzde 35 dolaylarında izlendiği Mısır’da Ain Shams Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Birimine gelen 8109 hastanın incelendiği bir çalışmada (6) fenilketonüri, ekstremite anomalileri, sensorinöral işitme kaybı tanısı alan hastaların yüzde 90’ından fazlasında akraba evliliği görüldüğü ve X kromozomu ilişkili zeka geriliği tanısı almış hastaların hepsinin akraba evliliği sonucu dünyaya gelmiş olması oldukça dikkat çekicidir.
Genetik bilimi açıkça göstermektedir ki aynı soy içerisinde çiftleşmek, oranı popülasyonda düşük hastalıkların daha fazla ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Üstelik bu hastalıklar her zaman sakatlıkla ilişkilendirilecek doğumsal anormallikler de olmak zorunda değildir. Kalıtımla aktarılan birçok hastalık daha fazla ortaya çıkmakta, daha anne karnındayken etkisi görülen genetik bozukluklar kendiliğinden düşüğü yahut ölü doğuma sebep olmaktadır. X kromozomu üzerinde çekinik olarak kalıtılan hemofilinin(bir kanama bozukluğu) kendi içinde evlilikler yapan Avrupa kraliyetinde sıkça görülmesi yahut kapalı bir toplum olan Ashkenazi Yahudilerinin hemofili sebebiyle erkek çocuklarını sünnet sırasında kaybettikleri genetik kitaplarında sıkça geçmektedir. Hatta öyle ki bunlar birer popüler kültür bilgisi haline gelmiştir.
Tüm bunların ardından akraba evliliklerinin sağlıklı olma haliyle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair genel bir kanıya varmamız mümkündür. Akraba evlilikleri sadece sakatlık haliyle değil düşükten ölü doğuma yahut nadir kalıtsal hastalıklara kadar birçok farklı sorunun sıklığının artmasına sebep olmaktadır. Elbette akraba evliliği belirli rahatsızlıkların daha fazla ortaya çıkmasına sebep olsa da kesinlikle en büyük ya da en önemli sebep değildir.
500-419.jpg


Kaynakça

1: G. Arcoleo. 1871. Sull' Albinismo in Sicilia. See notice in Archivio per l'Anthropologia. I: 367
2: Devay. 1857. Du Danger des Mariages Consanguins, &c., Paris.
3: Garrod, Archibald E. 1902. The Incidence of Alkaptonuria: A Study in Chemical Individuality. Lancet, vol. ii, pp. 1616-1620
4: Koç, İ, & Eryurt, M. (2017). The Causal Relationship Between Consanguineous Marriages And Infant Mortality In Turkey, Journal of Biosocial Science, 49(4), 536-555.
5: Kaplan, S., Pinar, G., Kaplan, B., Aslantekin, F., Karabulut, E., Ayar, B., & Dilmen, U. (2016). The Prevalence Of Consanguineous Marriages And Affecting Factors In Turkey: A National Survey. Journal of Biosocial Science, 48(5), 616-630.
6: Shawky, R. M., Elsayed, S. M., Zaki, M. E., Nour El-Din, S. M., & Kamal, F. M. (2013). Consanguinity and its relevance to clinical genetics. Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 14(2), 157–164.
7:https://m.bianet.org/biamag/saglik/204626-akraba-evlilikleri-ve-sagliga-etkileri
Alıntıdır.

Kendim bir şey eklemek istiyorum akraba evliliği ensest ilişkidir.
Etik değildir.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,393
Tepki puanı
1,453
Düşünce
Ateist
amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını
Bana aptalca gelen, böyle tek tek sayması. Hayır da Arapçada kuzen anlamına gelen bir kelime yok muymuş? Diyelim yok, koskoca allah tek tek saymadan bunu ifade edecek bir kelime bulamamış mı da tek tek saymış? Şunu okuduğun zaman şu mu şimdi allah sözü diye insana bir iğrenti geliyor. Herif ağzını şapırdata şapırdata tüm ağzının sulandığı kuzenlerini iştahla sayıyor diye canlanıyor insanın zihninde. Kuran'da berbat ifadelerin bir örneği.

Hayır bu kuzenlerin hepsi mi bekarmış, hiç biri evlenmemiş mi yahu? Bu nedir böyle? Olur bir kepazelik değil. Akraba evliliğini teşvik zaten İslam dinini çöpe atmak için tek başına bile yeterli. Bir de üstüne tüy dikmiş amca kızları şapırt... Hala kızları şupurt... Dayı kızları şulurp... Teyze kızları şalap... Bu ne yahu? Rezillik bu yani, başka ne de?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,174
Tepki puanı
416
Düşünce
Muvahhid
Şunu okuduğun zaman şu mu şimdi allah sözü diye insana bir iğrenti geliyor. Herif ağzını şapırdata şapırdata tüm ağzının sulandığı kuzenlerini iştahla sayıyor diye canlanıyor insanın zihninde.
Bence o bir tek senin zihninde öyle canlanmış :D.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,393
Tepki puanı
1,453
Düşünce
Ateist
Aklı başında, ahlaklı, dürüst, onun bunun kızına ağzı sulanmayan, beğense de itlik yapmayan herkesin zihninde öyle canlanır. Beğenebilirim, güzel kız diyebilirim, ama seni de alacam seni de seni de hepiniz benimsiniz diye itlik yaparsam dili sarkan salyası akan itten farkım kalmazdı.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,174
Tepki puanı
416
Düşünce
Muvahhid
Aklı başında, ahlaklı, dürüst, onun bunun kızına ağzı sulanmayan, beğense de itlik yapmayan herkesin zihninde öyle canlanır. Beğenebilirim, güzel kız diyebilirim, ama seni de alacam seni de seni de hepiniz benimsiniz diye itlik yaparsam dili sarkan salyası akan itten farkım kalmazdı.
Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl,90)

Dili sarkan bir it* olmayı yasaklıyor Kuran.
 

Hypatia

☆☆
Üye
Mesajlar
142
Tepki puanı
139
Düşünce
Ateist
Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl,90)

Dili sarkan bir it* olmayı yasaklıyor Kuran.
Nasıl yasaklıyor kuran? Nisa süresi 4. Ayette şöyle söyler şizofren
﴾4﴿
Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül razısıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.

Yanı mehir demek kadını eşya alim satım gibi görüyor.
﴾34﴿
Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Bak burada dövün diyor.
Ve sen hala bedevi zortlamasinin uydurduğu şeyler ile geliyorsun ??
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,174
Tepki puanı
416
Düşünce
Muvahhid
Nasıl yasaklıyor kuran? Nisa süresi 4. Ayette şöyle söyler şizofren
﴾4﴿
Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül razısıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.

Yanı mehir demek kadını eşya alim satım gibi görüyor.
﴾34﴿
Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Bak burada dövün diyor.
Ve sen hala bedevi zortlamasinin uydurduğu şeyler ile geliyorsun ??
Dönüp, dönüp aynı zırvaları tekrar ediyorsunuz. Sizden sıkılmayıp aynı şeyleri tekrar tekrar açıklamaktan sıkılmayan kardeşlerim varsa, bi zahmet açıklasınlar.

@KuranMumini2698 @bilgelikyolunda
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,393
Tepki puanı
1,453
Düşünce
Ateist
Yanı mehir demek kadını eşya alim satım gibi görüyor.
Mehir dese yine iyi. Mehiri ben de Arapça sanırdım ama Farsçaymış. Fakat Arapçada da mihir şeklinde aynı kelime var sanırsam.

Her neyse, fakat Kuran'da hiç böyle kelimeler geçmez. Ne geçer biliyor musun, geçen kelime şu: "ucuruhunne"!!!

Arapça bilmezken bütün meallerde mehir mehir mehir yazınca ben de Kuran'da mehir yazıyor sanıyordum ne bileyim! Baktım olmuyor şüphelendim Arapça öğrendim. Arapça okur yazarım yani, akıcı konuşamam ama yazanı anlarım. Bir de ne göreyim! "Ucurehunne" yazıyor yahu! Yani bu "kadınların ücretleri" demek be! Olacak şey değil! Ağzım açık kaldı. Koskoca olduğu iddia edilen allah "kadınların ücretleri"!!! diyor! İnanılır gibi değil!

Sonra hiç şaşırmadım. Cahil çöl yağmacıları çöl yasası yaparlarsa bundan başka ne yazacaktı da dedim. Artık hiç şaşırmaz oldum.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,155
Tepki puanı
526
Düşünce
Sünni
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve Peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için; müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
. *

Her neyse meal de belirttiği gibi akraba evliliğini öğütlüyor.
İslamda akraba evliliğini teşvik yoktur. Fıkıh kitaplarında akraba ile evliliğin caiz olduğu ama yabancı kadının tercih sebebi olduğu yazar. Burada kuzenlerin tek tek sayılması sapık bilinçaltına sahip olanların zannettiği gibi değil, onları taltif içindir. Kendinizi o kadınların yerine koyun, Allah tek tek sizin vasfınızı sayıyor. Ne kadar onore olursunuz. Zaten Peygamber burada sayılanlardan hiçbiri ile izne rağmen evlenmemiştir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,155
Tepki puanı
526
Düşünce
Sünni
Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül razısıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.

Yanı mehir demek kadını eşya alim satım gibi görüyor.
Mehir evlilik öncesinde kadının belirlediği miktarda bir malı veya parayı evlilik için kadına vermektir. Bu mal veya ara kadının ailesinin değil, kadına aittir. Bu yüzden kadının mal gibi satılması söz konusu değildir. Olası bir boşanmada kadının hayat sigortasıdır bu. Yani kadına tamamen pozitif ayrımcılık var
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,155
Tepki puanı
526
Düşünce
Sünni
﴾34﴿
Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Bak burada dövün diyor.
Burda problem Arapçadan Türkçeye dövmek olarak çevrilen kelimenin sınırları ile ilgili. Mesela biri mendil veya misvakla hafif bize dokundursa ve bu şekilde tepkisini gösterse bunu dövmek veya şiddet olarak algılamayız ama Arapçada bu fiil de dövmek kelimesiyle ifade edilir.
İslamda erkeğin dövmesinin sınırı ne kadardır?
**Başa vurulmamalıdır.
** Vücudun tehlikeli noktalarına da vurulmamalıdır.
** Misvak, bükülü mendil gibi yaralayıcı olmayan bir şeyle vurulmalıdır.
***En fazla üç darbe vırulabilir
Şimdi insafla bakalım, misvak veya mendille en fazla üç defa erkeğin kadına hafif dokunarak tepkisini göstermesine izin veren bir din, Kadını dövmeye izin vermiş olarak gösterilebilir mi?
 

GökTanrıcılık18

☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
591
Tepki puanı
236
Düşünce
Agnostik
Nedeni şudur: Ahzab 50 ayetine göre allah Muhammed'e kadınları ve cariyeleri helal ediyor. Ve ahzab 37 ayetine göre allah Muhammed'in evlatlık eşini Muhammed'le evlendiriyor. Yani bu ayetlere göre Muhammed'in cinsel zevklerini allah karşılıyor. O yüzden Kuran'daki bu gibi ayetleri ahlaksız buluyorum. Ve ayrıca Muhammed'in özel hayatının Kuran'da olması bile,Kuran'ı Muhammed'in uydurduğunu kanıtlar niteliktedir.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
8,155
Tepki puanı
526
Düşünce
Sünni
ahzab 37 ayetine göre allah Muhammed'in evlatlık eşini Muhammed'le evlendiriyor.
Evlatlığı eşini zaten boşamış. Dolayısıyla onunla evlenmesinde bir sakınca yok. Zaten evlatlığın eski eşi ile evlenmenin helal olduğunu göstermek için ayet nazil oluyor. Kimsenin özel hayatı için değil.
 
Üst