Kuran'a göre Dünya dümdüz!

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,325
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Video önünden ve sonundan kırpıldığı için Kurtubi ve Suyutinin yorumlarını örnek vererek Mustafa Öztürk'ün konuyu nereye bağladığını, bu örnekleri neden verdiğini bilmiyoruz. Verilen örneklerden belli oluyor ki, söz konusu kişiler ayetleri kendi sınırlı ve yanlış bilgilerine göre YORUMlamışlar. Bu YORUMların yanlış çıkması ayetlerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu kişilerin ayetleri yanlış YORUMladığı anlamına gelir.

Naziat suresinde, doğrudan yerküresinin yaratılışına dikkat çekilmiştir. Bu sebeple, yerküresinin yaratılışından söz edilirken böyle bir makamda onu “firaş, bisat” gibi sözcüklerle değil de “deha” gibi yuvarlaklığı ifade eden bir kelimeyi kullanması elbette bir / birçok hikmet içindir.

Bu hikmetlerin başında yerkürenin yuvarlaklığıdır. İlgili ayetlerin meallerine bakan her vicdan sahibi, bu ayetlerin doğrudan yaratılışla ilgili olduğunu ve bu makamda "yuvarlak" anlamına gelen bir sözcüğün kullanılmasının bir mucize olduğunu teslim edecektir.

İlgili ayetlerin mealleri:

“Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti! Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da yeri (geoit bir şekilde) döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu.”(Naziat, 79/27-32)
Görüldüğü gibi, göklerin direksiz yaratılmasından söz edildikten sonra, gece ile gündüzün varlığına dikkat çekilmiştir. Gece ile gündüzün meydana gelmesi, ancak dünyanın yuvarlaklığıyla açıklanabilir. Zaten bu husus artık ispatlanmış, tartışmasız bir gerçektir.

- Ayrıca, “dehv” kelimesinden türeyen diğer kelimelerde de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Örneğin çocukların topu yerdeki bir çukura düşürmeleri, taş atıp çukura düşürme yarışları, cevizle oynanan oyunlar hepsi “dehv”kelimesiyle ifade edilmektedir. Deve kuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine, yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır.

Dünya’nın şekli de bir yumurtayı andırır şekilde yuvarlaktır. Dünya’nın kutuplardan basık küresel şekli, geoit olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan ayette “deha” kelimesinin kullanılması, Allah’ın Dünya hakkında verdiği önemli bir bilgiyi içermektedir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,325
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Diğer taraftan,

“Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor.” (Zümer, 39/5)
ayeti de dünyanın yuvarlak olduğuna işaret etmektedir.

Bu ayet-i kerimede “sarıyor” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “kevvera”dır. Bu kelime Türkçeye de geçen “küre” kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bu fiil Arapçada yaygın olarak “başa sarık sarmayı” ifade etmek için kullanıldığı gibi, “yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak”için de kullanılır.

Baş gibi küremsi bir yapının etrafına sarığın sarılması için kullanılan bu fiil, gecenin gündüzün üzerine sarılmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Ayette “gecenin gündüzün etrafına sarılması” ifade edilirken aynı zamanda “gündüzün de gecenin üzerine sarıldığı” ifade edilmektedir. Gece ile gündüzün oluşma sebebi ise Dünya’nın küremsi yapısıdır. Bu da ancak ve ancak Dünya’nın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil ile gerçekleşebilir.
 
Üst