Kuran'a göre namaz olur mu?

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Arap Hristiyan rahipler, Yahudi dininin dönüştürülüp çok fazla yumuşatılmış olmasından hoşnut değillerdi. Şarabı, domuzu yeniden haram yapmak istiyorlar, aşırı gittiğini düşündükleri serbestiyi geri kısmak istiyorlardı. Fakat katı Yahudi şeriatına aynen dönmek de söz konusu değildi.

Yahudilikle Hristiyanlığı dengeleyen bir Arap mezhebi yaratma çabaları, yeni bir din yaratılmasıyla sonuçlandı. Bu dinin ilk hedefi:

1. Putlar, müşrik inançlar her türlü zorbalık yöntemleri, tehdit kullanılarak yok edilecek. (Tevbe ültimatomu) Araplar tek inanç tek sancak altına toplanacak.

2. Yahudiler asimile edilecek. Katliam, soykırım, sürgün dahil, her türlü asimile politikası uygulanacak.

3. Hristiyanlara ilişilmeyecek. Zımmi olarak yaşayacaklar.

4. Yeni dini, yani aslında sömürüyü dünyaya yaymak için aşamalı olarak İran, Hindistan ve ötesine savaş açılacak. Bizans ile fazla ters düşülmeyecek. O ilerde halledilecek.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
İsa hikayelerini bilirsiniz. Tokat atana öbür yanağını çevir söylemi Emeviler için çok tersti. Bunu derhal değiştirmek gerekiyordu. Düşmanını sev öğretisi ile hiç bir yol alınamazdı. Hikayeye göre İsa taşlanmaya götürülen kadını kurtarmış, taşlanmasına izin vermemişti. Kadını özgür bırakmak da çok sakıncalıydı, yeni dinde kadın eksik gösterilecekti.

Fakat Yahudi şeriatı da deveyi bile haram etmişti. İçyağı bile haramdı. Balık bile biraz nahoş karşılanıyordu, tırnaklı hayvanlar tümden haramdı, tavşan dahil. Bu da çok aşırıydı, orta bir yol tutulacaktı. Hristiyanlık da ne namaz ne oruç, hepsini savsatmıştı. Bunlar yeniden güçlendirilecekti. Bunlar olmadan insanlar baskı altına alınamazdı. Recm konusunda çok ikilemde kaldılar. Bunu Kuran'a yazmaya bir türlü karar veremediler.

Yahudi şeriatı çok katıdır, bugünkü Yahudilerin teki bile göğsünü gere gere Tevrat'ı harfiyen uyguluyorum diyemez. Katılık bir yana, çok da ayrıntılıdır. Et ve sütü bir araya getirmek de haramdır. Et kesilen bıçakla peynir kesmek dahi haramdır. Aslında oldukça anlamlı bir haram. Çiğ etteki bir çok parazitin önlenmesi için etkili bir önlem. Et pişince parazitler ölüyor ama eti kestiğin bıçakta duruyorlar!
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Arap Hristiyan rahipler, Yahudi dininin dönüştürülüp çok fazla yumuşatılmış olmasından hoşnut değillerdi. Şarabı, domuzu yeniden haram yapmak istiyorlar, aşırı gittiğini düşündükleri serbestiyi geri kısmak istiyorlardı. Fakat katı Yahudi şeriatına aynen dönmek de söz konusu değildi.

Yahudilikle Hristiyanlığı dengeleyen bir Arap mezhebi yaratma çabaları, yeni bir din yaratılmasıyla sonuçlandı. Bu dinin ilk hedefi:

1. Putlar, müşrik inançlar her türlü zorbalık yöntemleri, tehdit kullanılarak yok edilecek. (Tevbe ültimatomu) Araplar tek inanç tek sancak altına toplanacak.

2. Yahudiler asimile edilecek. Katliam, soykırım, sürgün dahil, her türlü asimile politikası uygulanacak.

3. Hristiyanlara ilişilmeyecek. Zımmi olarak yaşayacaklar.

4. Yeni dini, yani aslında sömürüyü dünyaya yaymak için aşamalı olarak İran, Hindistan ve ötesine savaş açılacak. Bizans ile fazla ters düşülmeyecek. O ilerde halledilecek.
Yine kanıtsız temelsiz iddialar... Ayrıca Yahudiler de Hristiyanlar gibi zımmi olabilir
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
İsa hikayelerini bilirsiniz. Tokat atana öbür yanağını çevir söylemi Emeviler için çok tersti. Bunu derhal değiştirmek gerekiyordu. Düşmanını sev öğretisi ile hiç bir yol alınamazdı. Hikayeye göre İsa taşlanmaya götürülen kadını kurtarmış, taşlanmasına izin vermemişti. Kadını özgür bırakmak da çok sakıncalıydı, yeni dinde kadın eksik gösterilecekti.

Fakat Yahudi şeriatı da deveyi bile haram etmişti. İçyağı bile haramdı. Balık bile biraz nahoş karşılanıyordu, tırnaklı hayvanlar tümden haramdı, tavşan dahil. Bu da çok aşırıydı, orta bir yol tutulacaktı. Hristiyanlık da ne namaz ne oruç, hepsini savsatmıştı. Bunlar yeniden güçlendirilecekti. Bunlar olmadan insanlar baskı altına alınamazdı. Recm konusunda çok ikilemde kaldılar. Bunu Kuran'a yazmaya bir türlü karar veremediler.

Yahudi şeriatı çok katıdır, bugünkü Yahudilerin teki bile göğsünü gere gere Tevrat'ı harfiyen uyguluyorum diyemez. Katılık bir yana, çok da ayrıntılıdır. Et ve sütü bir araya getirmek de haramdır. Et kesilen bıçakla peynir kesmek dahi haramdır. Aslında oldukça anlamlı bir haram. Çiğ etteki bir çok parazitin önlenmesi için etkili bir önlem. Et pişince parazitler ölüyor ama eti kestiğin bıçakta duruyorlar!
Yine temelsiz kanıtsız iddialar. Bütün bunları kim, hangi tarihte yapmış. Öyle düşündüklerine ve yaptıklarına delil nedir?
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Yahudiler de Hristiyanlar gibi zımmi olabilir
Teoride öyleyken olmaması ve soykırıma uğratıldıkları muslimlerin övünerek çok iyi halt yedik diye anlattıkları İslam tarihinde yazıyor. Beni Kurayza kabilesinin sürgün edilme şartıyla teslim olmalarına rağmen açılan ölüm çukurlarına doldurulmaları İslam tarihinde yazıyor. Bu apaçık bir soykırım.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Teoride öyleyken olmaması ve soykırıma uğratıldıkları muslimlerin övünerek çok iyi halt yedik diye anlattıkları İslam tarihinde yazıyor. Beni Kurayza kabilesinin sürgün edilme şartıyla teslim olmalarına rağmen açılan ölüm çukurlarına doldurulmaları İslam tarihinde yazıyor. Bu apaçık bir soykırım.
Benî Kurayza Yahudilerinin Peygamberle olan anlaşmalarına göre, Hendek Muharebesinde düşman tarafından sarılan Medine'yi Müslümanlarla el ele vererek müdafaa etmeleri gerekiyordu.Fakat, bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak, harbin en nâzik safhasında müşriklerle işbirliğine giriştiler.

Peygamberin tahkik ve sulh için gönderdiği heyete hakarette bulundular ve, "Resûlullah da kim oluyormuş? Muhammed'le aramızda ne ahid vardır, ne de akid." dediler.

Bununla da yetinmediler. Medine üzerine baskınlar düzenleyerek, Müslüman âile ve çocukları kılıçtan geçirme teşebbüsüne bile kalkıştılar. Bu hareketleriyle Müslümanları, harp endişesinden daha büyük bir telâş ve endişeye düşürdüler.

Hendek Muharebesinde on bini bulan düşman ordusu büyük bir hezimete uğrayarak geri çekilmişti. Harpte müşrikler yanında yer alan Kurayzaoğulları da hayal kırıklığı içinde Medine'ye iki saatlik mesafede bulunan sağlam kalelerine çekilmişlerdi.

Giriştikleri hâince hareketin farkında idiler. Bu sebeple, Peygamberin her an üzerlerine yürümesinden endişe duyup korkuyorlardı.

Benî Kurayza Yahudileri, yirmi beş gece süren muhasaradan sonra, başka çare kalmadığını anlayarak teslim olmayı kabul ettiler. Haklarında hüküm vermek üzere de Peygamberden bir hakem tayin edilmesini istediler. Peygamber,

"Ashabımdan istediğinizi hakem olarak seçiniz." buyurdu. Kurayzaoğulları,

"Biz, Sa'd bin Muaz'ın vereceği hükme göre teslim oluruz." dediler.

Hz. Sa'd bin Muaz'ın Kurayzaoğulları Yahudileri hakkında verdiği hüküm, Hz. Musâ'nın şeriâtındaki hükme uygundu. Tevrat'ta bu hüküm şöyle açıklanmıştır:

"Bir şehre harb için yaklaştığında, onu sulha dâvet edesin. Ve eğer sana sulh cevabını verip, sana kapılarını açarsa, içinde bulunan kavmim hepsi sana haraç verip, hizmet etsinler. Lâkin, eğer senin ile musalaha etmeyip harp eder ise, onu muhasara edesin. Ve, Allah'ın, onu senin eline teslim ettikte erkeklerin hepsini kılıçtan geçiresin. Amma, kadınlar ile çocukları ve hayvanları ve bütün ganimeti, yani o şehirde bulunanların hepsini yağma edip Allah'ın sana verdiği düşmanlarının ganimetlerini yiyesin."(Tevrat: Tesniye, Bab 20X 10-15. )
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Teoride öyleyken olmaması ve soykırıma uğratıldıkları muslimlerin övünerek çok iyi halt yedik diye anlattıkları İslam tarihinde yazıyor. Beni Kurayza kabilesinin sürgün edilme şartıyla teslim olmalarına rağmen açılan ölüm çukurlarına doldurulmaları İslam tarihinde yazıyor. Bu apaçık bir soykırım.
Pratikte de tarih boyunca Yahudiler hep ülke sınırları içinde var olmuşlardır. Bu da iddianızı çürütmektedir.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Hiç bir şey soykırım bahanesi olamaz.

Kaldı ki Kuran'da "ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fenbiz ileyhim" ifadesi vardır. (8/58)

Bu ifadeye göre bir kavmin hıyanetinden korkmak anlaşmayı bozmak için yeterli sebepmiş! Ortada ihanet filan yok, bundan korkmak var! "Korktum, saldırın, öldürün!" Niye korktun? Hiç, canım korkmak istedi, biraz da cariye ganimet çekti.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Hiç bir şey soykırım bahanesi olamaz.

Kaldı ki Kuran'da "ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fenbiz ileyhim" ifadesi vardır. (8/58)

Bu ifadeye göre bir kavmin hıyanetinden korkmak anlaşmayı bozmak için yeterli sebepmiş! Ortada ihanet filan yok, bundan korkmak var! "Korktum, saldırın, öldürün!" Niye korktun? Hiç, canım korkmak istedi, biraz da cariye ganimet çekti.
Kuran delilsiz su-i zannı haram kılmıştır. Delilli bir şekilde korkarsan tabii ki gereğini yaparsın. Delilsiz bir şekilde korktum dersen zaten Kurana aykırı hareket etmiş olursun
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Adam der ki korktum mu evet korktum. Saldırın. Kimse delile filan bakmaz. Böyle bir ayet yazmayacaksın yoksa... Yazdıktan sonra adam korktum saldırın der.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Adam der ki korktum mu evet korktum. Saldırın. Kimse delile filan bakmaz. Böyle bir ayet yazmayacaksın yoksa... Yazdıktan sonra adam korktum saldırın der.
Delilsiz korktum demesinin İslamda bir anlamı yok. Sizin gibi düşünenler zaten İslama aykırı hareket etikleri için düşünceleri İslamı bağlamaz
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Kuran'da delil filan yazmıyor. Korkarsan anlaşmayı bozup saldır öldür diyor.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,290
Tepki puanı
494
Düşünce
Sünni
Kuran'da delil filan yazmıyor. Korkarsan anlaşmayı bozup saldır öldür diyor.
Bu ve benzeri ayetler zanna göre delilsiz hareket etmeyi yasaklıyor
"Onların (müşriklerin) çoğu zandan başka birşeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) birşeyin yerini tutmaz" (Yunus, 10/36).

"Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiç bir delil indirmemiştir. Onlar zanna ve nefislerinin aşağı hevesine uyuyorlar" (en-Necm, 53/23).

"Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise; hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez" (en-Necm, 53/2728).
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Çifte standart. Delil dediği de Allahtan geldiği iddia edilip zorla dayatılan ayet diye empoze edilen sözler.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
Verilen pasajlarda olduğu gibi ayet diye dayatılan ifadeler delil diye empoze edilip inanmak zorunlu tutulmuştur.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,073
Tepki puanı
1,379
Düşünce
Ateist
İnanmazsan fitne var din allahın değil diye savaş açılır.
 
Üst