Kuran'a Neden mi İnanmıyoruz

RedOneTheDiver

☆☆☆
Üye
Mesajlar
335
Tepki puanı
148
Düşünce
Agnostik
kurana-neden-inanmiyoruz.jpg

1. Köleliği yasaklamıyor. (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)

2. Kadını dövmeyi emrediyor. (Nisa: 34)

3. Dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (Hicr: 15), (Ra’d: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)

4. Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz. (Hud: 2), (Zariyat: 51), (En’am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56) ???

5. Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (Tarık: 7)

6. Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (Zariyat: 49)

7. Güneşin çamura battığını iddia ediyor. (Kehf: 86)

8. Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (Mulk: 5)

9. Kutuplar yok. En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (Bakara: 187)

10. Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (Gaşiye: 17)

11. İnsansı canlılar olan Neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler var. (Bakara: 102), (En’am: 8-9), (A’raf: 20)

12. Beyin kelimesi yok. Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (Muhammed: 24), (A’raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)

13. Mirasta adaletsiz. (Nisa:11-12)

14. Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (Bakara: 228-282)

15. Sadece Arap kavmi için yazılmıştır. (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)

16. Peygamberin seks sırası anlatılıyor. (Ahzab: 51)

17. Birçok ayet birbirini yalanlıyor. İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. Hangisi belli değil. (A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali İmran: 67)

18. El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (Maide: 33-38)

19. Kelle kesmeyi emrediyor. (Muhammed: 4)

20. Nerede bulursanız öldürün diyor. (Bakara: 191)

21. Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok. (Ahzab: 50)

22. Kadının cariye olmasına onay veriyor. (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)

23. Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var. ???

24. Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor. Arapça evrensel değil. (Yusuf: 2)

25. "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de... Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR. (En’am: 92)

26. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (Tebbet: 1-5)

27. Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (Ahzab: 53)

28. Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (Ahzab: 37)

29. Evlenme yaşı için sınır yok. ???

30. Sınırsız cariye helal. (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)

31. Ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (Maide: 101)

32. Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15),
(Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)

33. Eşcinselleri lanetliyor. (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)

34. Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)

35. Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor. ???

36. Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor. Kur’an’da “Ey Harun’un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. İsa’nın annesi olan Meryem’in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (Meryem: 28)

37. Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor. (Necm: 19-20)

38. Savaşa teşvik eden ayetler var. (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)

39. Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (Enfal: 65-66)

40. Kadına savaşta "ganimet" diyor. (Nisa: 4)

41. "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (Ahzab: 33)

42. Ayın yarıldığını iddia ediyor. (Kamer: 1)

43. Galaksiler yok. ???

44. Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor. ???

45. Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…

46. Güneş dünyanın etrafında döner diyor. (Enbiya/33)

47. Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor. (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)

48. Kuran'da kadınlara hitap hiç yok. ???

49. Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (Bakara: 65), (Maide: 60)

50. Muhammed tanrılaştırılıyor. (Ahzab: 56)

51. Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor. (Enfal: 1-41)

52. Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (Nur: 11-12-13-14-15)

53. Evrim hiç yok. ???

54. İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)

55. Yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor. (Maide: 51)

56. Kadınlara "TARLA" diyor. (Bakara: 223)

57. Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.

58. İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor.

59. Uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (Rahman: 33)

(Devamı aşağıda, malum karakter sınırlaması)
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

RedOneTheDiver

☆☆☆
Üye
Mesajlar
335
Tepki puanı
148
Düşünce
Agnostik
(Devamı)

60. Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (Yunus: 5), (Nuh: 16)

61. Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor. ???

62. Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (Nahl: 75)

63. Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (Neml: 18), (Araf: 107)

64. İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (Kehf: 50), (Bakara: 34)

65. Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)

66. Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Ortadoğu’ya özgü. ???

67. Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (Bakara: 180),

68. Allah, Muhammed'e salat ediyor. (Ahzab: 56)

69. Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor. (Bakara: 144)

70. Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor. (Alak: 13-19)

71. Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (Özellikle bakınız..)

72. Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.

73. Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok. ???

74. Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.

75. Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.

76. Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (Mücadele: 12)

77. Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)

78. Dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor. (Fussilet: 9-12)

79. Rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (Şura: 33)

80. Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (Bakara: 230)

81. Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (Enbiya: 30)

82. Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (Muminun: 27), (Hud: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)

83. Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)

84. Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var. (Araf: 61)

85. Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.

86. Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.

87. Tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor. (Rahman: 19-22)

88. Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor. (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış Bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)

89. Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.

90. Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.

91. Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (Hacc: 65)

92. Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.

93. Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.

94. Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.

95. Cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok.

96. Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.

97. Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (Maide: 38), (Nisa: 24)

98. Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.

99. Kuran'da "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.

Kaynak: KURAN

Çok çalışkan bir üye değilim. Daha doğrusu ben bu din olayından iyice sıkıldım. Umrumda değil demek istiyorum. Maalesef çocuk var. Onun geleceğinin bu kadar karanlık olmasını istemiyorum. Yazıyı aldığım yer:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1646058205491321&id=174377972659359
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

RedOneTheDiver

☆☆☆
Üye
Mesajlar
335
Tepki puanı
148
Düşünce
Agnostik
Fatiha suresinde de özne karışıklığı var.
Fatiha, 1-7:
Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bu nedir? Bir duadır. Dua kime yapılır? Allah'a. Allah, Allah'a dua edemeyeceğine göre, bu bir insan sözüdür. Kuran'ın tamamı Allah sözü olduğuna göre, ve Fatiha'daki ifadeler de Allah'a ait olamayacağına göre (çünkü açıkça Allah'a dua ediliyor), Fatiha'nın Allah sözü olmadığı, yani bir hadis olduğu ve Kuran'a sonradan eklendiği düşünülebilir. Çünkü Kuran'da bu konuda bir belirtme yoktur, ve ulema, bu durumu kurtarmak için hadis-i kutsiler falan uydurmuştur.

Eğer Kuran'ın tamamı Allah sözü ise, Kuran'da bu şekilde bir dua olamaz. Eğer olursa, Felak ve Nas surelerindeki gibi olmalıdır, yani başında "de ki" olmalıdır. Fatiha'da bu yoktur.

Kaynak:
http://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=30946
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Güzel kardeşlerim; bu yazdıklarınızın çoğunun cevabı ayetlerin devamında çok açık ve net bir şekilde verilmiş. Her ateistin yaptığı gibi sizlerde ayetlerden parçalar alıp alıp burda kötülemeye çalışıyorsunuz. :) Bu yaptığınız sadece kendinizi kandırmaktır. Başkada bişey değil.
 

Heretik

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
950
Tepki puanı
401
Düşünce
Ateist
Güzel kardeşlerim; bu yazdıklarınızın çoğunun cevabı ayetlerin devamında çok açık ve net bir şekilde verilmiş. Her ateistin yaptığı gibi sizlerde ayetlerden parçalar alıp alıp burda kötülemeye çalışıyorsunuz. :) Bu yaptığınız sadece kendinizi kandırmaktır. Başkada bişey değil.
Kutsal kitapları baştan sona okudum şahsen, hiç de kötüleme niyetim olmadan okudum. Bence buradaki çoğu üye de okumuştur. Bırak şu suçlayıcı uslubu ;)
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,787
Tepki puanı
1,043
Düşünce
Agnostik
@NoTThingLosE bak Kuran'daki bir çok hata ve eksiklikler burda verilmiş. Ne diyorsun bunlara?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Mesela spermin testiste oluşması bu soru sorulmuştu yine:

Önce şunun bilinmesi gerekir. Bir Müslüman, Kur’an’ın her ayetinin Allah’ın kelamı olduğunu kabul eder. Ayetler, bir takım hakikatleri değişik tarzlarda nazara verebilir. Yani bazı meseleler açık olarak ifade edilirken, bir kısmına işareten, remzen veya benzetme ile dikkat çekilir. Fen sahasındaki çalışmalarla elde ettiğimiz bazı sonuçlar, Kur’an’daki ayetlerle uyumluluk göstermeyebilir. Böyle bir sonuçta yoruma gerek duyulduğu gibi, bazı Kur’an ayetlerinin hakikati daha sonraki çalışmalarda ortaya çıkabilecektir.

Bir diğer husus da, Allah’ı tanımayan ve kabul etmeyen birisinin, ayetin manasını tasdik etmesini beklemek çok büyük bir iyimserliktir. Onlar, Allah’ın eserleriyle Allah’ı tanımaya değil, O’nu inkâr ve reddetmeye gayret ediyorlar. İnan birisi, bu konularda kendi nefsini tatmin ediyorsa, mesele tamamdır. Bir başkasını inandırmak gibi, bir göreviniz yoktur. Sadece, doğru bildiğiniz konuyu takdim eder, gerisine karışmazsınız.

İnsanın yaratılışı söz konusu olunca, on defa evrimcilerin bu konudaki görüşleri dikkate alınırken, en azından bir defa da Allah’ın bu konuda ne dediğine bakılmalıdır. Çünkü insanı yaratan Allah’tır. “Yapan bilir, bilen konuşur” umumi bir kaidedir. Allah Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışını muhtelif ayetlerde nazara vermektedir. Bir ayette meniden yaratılışına dikkat çekilirken, spermin göğüs kafesi ile sırt arasından çıktığı beyan edilir.
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Bunun içerisinde milyonlarca sperm vardır. Bunlardan bir tanesi, kadının yumurtası ile birleşerek insanın teşekkülüne sebep olacaktır.

Âyet-i Kerime’de spermi ihtiva eden sıvının sulb ile terâib, yani omurga ile göğüs kemikleri arasından çıktığı beyan ediliyor. Hâlbuki spermlerin erkek üreme organı olan husyelerde, kadının yumurtasının da üreme organı olan yumurtalıkta teşekkül ettiği biliniyor. Burada zahiren bir zıtlık görünüyor. Bunun iki açıklaması olabilir:

Birincisi; insan anne rahminde cenin safhasında iken yumurtalık ile husyeler, bu ceninin sulbu ile terâibi arasında gelişir. Yani, husye (er bezi) ile yumurtalık sulb olarak ifade edilen omurga ile terâib olarak belirtilen eğe kemikleri arasındaki bölgede hâsıl olur. Cenin yedinci aya girince husyeler yavaş yavaş vücudun dışındaki torbaya, yumurtalık ise, leğen boşluğuna iner.

İkici yaklaşım tarzı ise; husye ile yumurtalıklar gıdalarını, omurga ile eğe kemiği arasındaki yerden alırlar. Yani, Karındaki aorttan gelen ve husye ile yumurtalığa giden atar damarlar, belkemi (omurga) ile eğe kemiği arasından geçerler. Aynı şekilde, yumurtalığı ve husyeleri besleyen sinirler de mide altındaki sinir kümesinden gelir ki, bu tam manasıyla belkemiği ile eğe kemiği arasındaki bölgededir. Lenf damarları da omurga ile eğe kemikleri arasından çıkar1.

Görülen odur ki, gerek husyeler ve gerekse yumurta hücresi, gıdasını, kanını ve sinirlerini sulb ve terâib olarak ifade edilen bölgeden, yani omurga ile eğe kemiği arasından almaktadır. Fennin bu tespiti, Kur’an-ı Kerim’in, insanın yaratılışı ile ilgili icazlı ifadesine de uygundur.

Bilimin bu konuda ulaştığı nokta budur. Mümkündür ki, ileride ilmin gelişmesiyle bununla ilgili başka tarzlarda açıklaması da olabilecektir.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Dünya düz iddiası aslında yalan olup Kuran'da Dünyanın şekli açık bir şekilde belirtilmiş:

Suudi Arabistanlı imam Şeyh Bender El Hayberi, dünyanın dönmediğini söyleyip, "Eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez miydi?"diye saçma bir soru sorarak fen bilgisinin ne kadar olduğunu ortaya çıkmasının ardından bu durumu malzeme haline getiren laik zihniyet, bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya başladı. Suudi İmamdan bile cahil olan bu zihniyet, Kur'an'da dünyanın yuvarlak oluşu ve dönüşünün 1400 yıl öncesinde belirtildiğinden habersiz...

Sorularla İslamiyet sitesindeki yer alan yazıda Kur'an'da dünyanın yuvarlak oluşunun 1400 yıl önce geçtiğini belirtiyor.

Sorularla İslamiyete sorulan bir soruya cevap olarak şu ifadeler veriliyor:

"Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herşeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde yapan' Allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır." (Neml, 27/88)

Neml suresindeki ayette Dünya'nın sadece döndüğü değil, dönüş yönü de vurgulanmaktadır. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur.

Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi Dünya’nın dönüş yönüdür. Günümüzde bilindiği gibi, Dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bilimin yakın tarihlerde tespit ettiği bu bilimsel gerçek, Kur'an’da yüzyıllar öncesinden -Dünya'nın bir düzlem olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit durduğu sanılan 14.yy.da haber verilmiştir.

Dünyanın yuvarlak olduğunu haber veren diğer ayetler:

“Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.”(Rahman, 55/33)

Ayetteki ‘kuturlar’ tabiri bilindiği gibi çaplar demektir. Çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır.

Einstein’e göre, kainatta her şey, kainata tabi olarak küreseldir. Ondan yedi yüz sene önce yaşamış olan Muhyiddin ibn Arabî ise, Fütuhat'ın birinci cildinde aynen şöyle der: “Allah, kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır.” Mükemmel şekil küredir. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır.

“Bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı.” (Nâziât, 79/31-31)

“Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.” (Zümer, 39/5)

Ayetlerindeki ‘daha’ fiili yapıp düzenlemek’ anlamına geldiği gibi ‘deve kuşunun yumurtlama yeri, udhiyye, uhuvve, yuvarlak taş ve ceviz atmak’ anlamına gelen 'dahu’ mastarıyla da alakalıdır. Arapça’da bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca ikinci ayette “dolamak” diye tercüme edilen Arapça ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. Bu ayette de, gece ve gündüzün oluşmasına, Dünya’nın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir.

“Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız.”(Yâsîn, 36/37)

“Soyup çıkarmak” fiilinin Arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır. Türkçe’de de hayvanların derilerinin soyulduğu yere ’salhane’ (selhhane) denir.

Onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesini mi gözlüyorlar?” (Zuhruf, 43/66)

Kur’an-ı Kerim, kıyametin ansızın, bir anda kopacağını, bu ayetle ifade ederken, A’raf suresinin 97. ve 98. ayetleri şöyle demektedir:

“Kasabaların halkı, geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Yahut kasabaların halkı, kuşluk vakti eğlenirken, baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler?”

Kıyamet aniden gelecek ve geldiği zaman Dünya’nın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. Bu da küre şeklinden başka bir şey değildir.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Kadınları diri diri gömülmekten kurtarıp onlara bir sürü hak veren bir din kadınları erkeklere emanet kılan bir din kadınları dövün deyince mi aklınız takıldı acaba ki ayetin devamında durduk yere de dövün dememiştir. Ondan önce kaç kere uyarın, yatakta yanlız bırakın gibi uyarılar vermeyi emredip seçenek kalmayınca hafifçe vurun emri vermiştir.
Nisa 34: Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb” korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) ONLARI (HAFİFÇE) DÖVÜN. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/kadin-dovme-hakki-konusunda-bir-arastirma

 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,787
Tepki puanı
1,043
Düşünce
Agnostik
Dostum objektif olmaya çalış lütfen. Bu yazdığın cevap gerçekten sperm konusuna verilmiş mantıklı bir cevap mıdır? Kabul et ki bu konuda Kuranda hata var dostum. Sperm testiste üretilir. Bu kadar açık.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,787
Tepki puanı
1,043
Düşünce
Agnostik
Knk çok uzun bir makale. :) İçinden birkaçına cevap vereceğim. Hepsine zamanım yok.
Doğru uzun hepsini bir anda cevaplamanı beklemiyorum zaten. Ama sende uzun uzun cevap atma. Sadece ilgili yerini at. Yukarıda cevap vermişsin yarısından çoğu konuyla alakalı değil.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Dostum objektif olmaya çalış lütfen. Bu yazdığın cevap gerçekten sperm konusuna verilmiş mantıklı bir cevap mıdır? Kabul et ki bu konuda Kuranda hata var dostum. Sperm testiste üretilir. Bu kadar açık.
Bence mantıklı bir cevap:
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Bunun içerisinde milyonlarca sperm vardır. Bunlardan bir tanesi, kadının yumurtası ile birleşerek insanın teşekkülüne sebep olacaktır.
Ve gayet açık. :)
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Beyin Yerine Kalp İddiasına Gelirsek :
a. Soruda yer alan ayetin meali şöyledir:

“Bu inkârcılar, hiç mi yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar ki, düşünüp taşınacak kalplere ve gerçeğin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Şu bir gerçektir ki, kör olan yüzlerdeki gözler değil; asıl kör olan sinelerdeki gönüllerdir.” (Hac, 22/46)
- Ayette yer alan “düşünüp taşınacak kalpler” ifadesi, açıkça kalb sözcüğünün aklı da içine alan geniş bir kavram olduğunu göstermektedir.

b. Asıl mesele, Kur’an’ın Allah’ın sözü olduğuna inanıp inanmamakla alakalıdır. Onun Allah’ın sözü olduğunu gösteren yüzlerce delil vardır. Önemli kısmı sitemizde de yer almıştır. Bu delillere dayanarak Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna inanan bir kimsenin onda bir yanlışın olduğunu elbette düşünmesi söz konusu olmaz. Ve bu ayette olduğu gibi, doğru yorumu mümkün olduğu sürece onu bulmaya çalışır.

Sonsuz ilim ve hikmeti sahibi olan Allah’ın çam kozalağı şeklindeki kalb ile akıl ve vicdanı da ihtiva eden kalbin farkını bilmemesi mümkün mü?“Yaratan hiç bilmez olur mu?” (Mülk, 67/14).

c. Kalb, iki anlamda kullanılan bir kavramdır. Birincisi, kanı pompalayan biyolojik bir varlığa sahip olan ve çam kozalağı şeklinde tasvir edilen bir organımızdır. Bu organ insanlarla hayvanlarda müşterektir.

İkincisi ise, manevi, biyolojik olmayan duygu ve düşüncenin de merkezi olan, akıl, vicdanı da kapsayan bir latifedir.

Devamı ..: https://sorularlaislamiyet.com/kuranda-gecen-kalp-kelimesi-beyin-anlaminda-midir
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,932
Tepki puanı
369
Düşünce
Muvahhid
Evrim geçmiyor denilmiş. Şu anda aklıma gelen bu ayetleri yazıyorum devamını araştırırım:

Nuh/14 : Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır.

Bu Ayet Açık Açık Evrimden Bahsetmiştir

Nur/45 : Ve Allah, bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah, her şeye gücü yetendir.

Bu ayet de evrimsel perspektiften bakarak yorumlamaya müsait ayetlerden biri. Yaşamın sudan karaya çıkışını anlattığı şeklinde algılamak gayet mümkün.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,787
Tepki puanı
1,043
Düşünce
Agnostik
Bence mantıklı bir cevap:
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Bunun içerisinde milyonlarca sperm vardır. Bunlardan bir tanesi, kadının yumurtası ile birleşerek insanın teşekkülüne sebep olacaktır.
Ve gayet açık. :)
Burda cevap yok.
 
Üst