Kuran'a Neden mi İnanmıyoruz

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,873
Tepki puanı
1,140
Düşünce
Agnostik
Dünya düz iddiası aslında yalan olup Kuran'da Dünyanın şekli açık bir şekilde belirtilmiş:

Suudi Arabistanlı imam Şeyh Bender El Hayberi, dünyanın dönmediğini söyleyip, "Eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez miydi?"diye saçma bir soru sorarak fen bilgisinin ne kadar olduğunu ortaya çıkmasının ardından bu durumu malzeme haline getiren laik zihniyet, bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya başladı. Suudi İmamdan bile cahil olan bu zihniyet, Kur'an'da dünyanın yuvarlak oluşu ve dönüşünün 1400 yıl öncesinde belirtildiğinden habersiz...

Sorularla İslamiyet sitesindeki yer alan yazıda Kur'an'da dünyanın yuvarlak oluşunun 1400 yıl önce geçtiğini belirtiyor.

Sorularla İslamiyete sorulan bir soruya cevap olarak şu ifadeler veriliyor:

"Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Herşeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde yapan' Allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır." (Neml, 27/88)

Neml suresindeki ayette Dünya'nın sadece döndüğü değil, dönüş yönü de vurgulanmaktadır. 3.500-4.000 metre yükseklikteki ana bulut kümelerinin hareket yönü daima batıdan doğuya doğrudur. Hava durumu tahminleri için çoğunlukla batıdaki duruma bakılmasının sebebi de budur.

Bulut kümelerinin batıdan doğuya doğru sürüklenmesinin asıl sebebi Dünya’nın dönüş yönüdür. Günümüzde bilindiği gibi, Dünyamız da batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bilimin yakın tarihlerde tespit ettiği bu bilimsel gerçek, Kur'an’da yüzyıllar öncesinden -Dünya'nın bir düzlem olduğu, bir öküzün başının üstünde sabit durduğu sanılan 14.yy.da haber verilmiştir.

Dünyanın yuvarlak olduğunu haber veren diğer ayetler:

“Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.”(Rahman, 55/33)

Ayetteki ‘kuturlar’ tabiri bilindiği gibi çaplar demektir. Çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır.

Einstein’e göre, kainatta her şey, kainata tabi olarak küreseldir. Ondan yedi yüz sene önce yaşamış olan Muhyiddin ibn Arabî ise, Fütuhat'ın birinci cildinde aynen şöyle der: “Allah, kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır.” Mükemmel şekil küredir. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır.

“Bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı.” (Nâziât, 79/31-31)

“Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.” (Zümer, 39/5)

Ayetlerindeki ‘daha’ fiili yapıp düzenlemek’ anlamına geldiği gibi ‘deve kuşunun yumurtlama yeri, udhiyye, uhuvve, yuvarlak taş ve ceviz atmak’ anlamına gelen 'dahu’ mastarıyla da alakalıdır. Arapça’da bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca ikinci ayette “dolamak” diye tercüme edilen Arapça ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. Bu ayette de, gece ve gündüzün oluşmasına, Dünya’nın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir.

“Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız.”(Yâsîn, 36/37)

“Soyup çıkarmak” fiilinin Arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır. Türkçe’de de hayvanların derilerinin soyulduğu yere ’salhane’ (selhhane) denir.

Onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesini mi gözlüyorlar?” (Zuhruf, 43/66)

Kur’an-ı Kerim, kıyametin ansızın, bir anda kopacağını, bu ayetle ifade ederken, A’raf suresinin 97. ve 98. ayetleri şöyle demektedir:

“Kasabaların halkı, geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Yahut kasabaların halkı, kuşluk vakti eğlenirken, baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler?”

Kıyamet aniden gelecek ve geldiği zaman Dünya’nın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. Bu da küre şeklinden başka bir şey değildir.
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen hiçbir ayet yok.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,078
Tepki puanı
395
Düşünce
Muvahhid
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen hiçbir ayet yok.
Senin anlaman için Allah'ın illa dünya yuvarlaktır'mı demesi lazım? Eğer sen bu ayetlerde yuvarlak olduğunu söyleyen bir ayet yok diyorsan ki bu açıkça yalandır, bende aynısını dünya düzdür iddianıza söylüyorum.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,873
Tepki puanı
1,140
Düşünce
Agnostik
Kadınları diri diri gömülmekten kurtarıp onlara bir sürü hak veren bir din kadınları erkeklere emanet kılan bir din kadınları dövün deyince mi aklınız takıldı acaba ki ayetin devamında durduk yere de dövün dememiştir. Ondan önce kaç kere uyarın, yatakta yanlız bırakın gibi uyarılar vermeyi emredip seçenek kalmayınca hafifçe vurun emri vermiştir.
Nisa 34: Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb” korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) ONLARI (HAFİFÇE) DÖVÜN. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/kadin-dovme-hakki-konusunda-bir-arastirma

Kadını dövmekten hariç, mirastan kadın yarım hisse alırken erkek tam hisse alıyor. Neden?
Şahitlikte iki kadın bir erkeğe eşit sayılıyor ve bir kadının şahitliği kabul edilmiyor. Neden?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,078
Tepki puanı
395
Düşünce
Muvahhid
Kadını dövmekten hariç, mirastan kadın yarım hisse alırken erkek tam hisse alıyor. Neden?
Şahitlikte iki kadın bir erkeğe eşit sayılıyor ve bir kadının şahitliği kabul edilmiyor. Neden?
Eğer Allah var ise öldükten sonra ona sorarsın. Çünkü ben anlattıkça anlamamak istiyorsun.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,873
Tepki puanı
1,140
Düşünce
Agnostik
Senin anlaman için Allah'ın illa dünya yuvarlaktır'mı demesi lazım? Eğer sen bu ayetlerde yuvarlak olduğunu söyleyen bir ayet yok diyorsan ki bu açıkça yalandır, bende aynısını dünya düzdür iddianıza söylüyorum.
Elbette açıkça yuvarlak diyecek. Açıkça söylemiyorsa neden Kuranda dünya yuvarlaktır deniliyor diyorsun?
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,078
Tepki puanı
395
Düşünce
Muvahhid
Kadını dövmekten hariç, mirastan kadın yarım hisse alırken erkek tam hisse alıyor. Neden?
Şahitlikte iki kadın bir erkeğe eşit sayılıyor ve bir kadının şahitliği kabul edilmiyor. Neden?
Bak yine konuyu nereye getirmişsin. :D
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,078
Tepki puanı
395
Düşünce
Muvahhid
Elbette açıkça yuvarlak diyecek. Açıkça söylemiyorsa neden Kuranda dünya yuvarlaktır deniliyor diyorsun?
Açıkça söylemesi gerekiyor ise bu konuda yazdığınız herşey boştur haberin olsun. Çünkü Allah dünya düzdür'de demiyor.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,873
Tepki puanı
1,140
Düşünce
Agnostik
Mantıklı cevap yazmıyorsun ki neyi kabul edeyim.
Peki o zaman, meninin testisten geldiğini gösteren ayet yaz bekliyorum.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,078
Tepki puanı
395
Düşünce
Muvahhid
Mantıklı cevap yazmıyorsun ki neyi kabul edeyim.
Peki o zaman, meninin testisten geldiğini gösteren ayet yaz bekliyorum.
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Ya anlamayacak ne var. İlla açık açık ta**ktan mı geliyor demesi lazım. Böyle yazılsın istiyorsunuz cidden.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,873
Tepki puanı
1,140
Düşünce
Agnostik
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılıp dökülen bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir” (Târık, 86/5-8).
Âyet-i Kerime insan için; “Atılan bir sudan yaratılmıştır,” diyor. Bu su, sulb (omurga) ile terâib (eğe kemikleri) arasından atılan erkek menisidir. Ya anlamayacak ne var. İlla açık açık ta**ktan mı geliyor demesi lazım. Böyle yazılsın istiyorsunuz cidden.
Yav sen kafayı mı yedin. Şu yazdığını bi okusana. Bu ayet meninin sırt ile göğüs kafesi arasından geldiğini söylüyor. Hani testis? Kuranın dediği yer ile testis arasında yarım metre var.
 
Üst