Kuran'da Büyük Kiroş - Kiroş, Zulkarneyn olabilir mi?

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci
Cyrus Kur'an'da Büyük bir teori olduğunu tanımlar Zülkarneyn , ayetlerde zikredilen bir rakam 18: 83-98 arasında Kuran ile Büyük Kiros . (En çok Büyük İskender ile özdeşleştirilir ). Alman tarafından önerilen dilbilimci 1855 yılında GM Redslob, Batı bilginler arasında takipçi kazanmak için başarısız, ama dahil olmak üzere birçok, Hint geleneksel Pakistan ve İran bilim adamları ve yorumcular tarafından alındı Mevlana Ebul Kelam Azad , Israr Ahmed , Mevdudi , Javed Ahmed Ghamidi , Allameh Tabatabaei ( Tafsir al-Mizan'da ), Naser Makarem Shirazi (ve diğerleri, Tafsir Nemooneh'de ) ve Muhammed Ali .

İçindekiler​

Zülkarneyn: Kehf Suresi (18. sure), 83-101. Ayetler​


Sasani Persleri tarafından inşa edilen savunma sistemlerinin bir parçası olan Derbent , Rusya'daki Hazar Kapıları , genellikle İskender'in Kapıları ile özdeşleşmiştir .
Dhūl-Qarnāyn'in hikayesi Kuran'ın 18. bölümünde ( Kāhf , "Mağara") ilgilidir. Bu bölüm Muhammed'e , kabilesi Kureyş'in, Yahudilerin kutsal yazılar hakkındaki üstün bilgileriyle onlara Muhammed'in Tanrı'nın gerçek bir peygamberi olup olmadıkları konusunda tavsiyede bulunup bulunamayacaklarını keşfetmeleri için iki adam göndermesiyle açıklandı . Hahamlar onlara Muhammed'e üç şey sormalarını söylediler, bunlardan biri "seyahat eden ve dünyanın doğusuna ve batısına ulaşan bir adam hakkında, hikayesinin ne olduğunu". "Size bunları anlatırsa, o bir peygamberdir, öyleyse ona uyun, ancak size söylemezse, o şeyleri uyduran bir adamdır, öyleyse onunla uygun gördüğünüz gibi davranın."

Aşağıda çoğaltılan bölümün ayetleri Zülkarneyn'in önce güneşin çamurlu bir pınarın batışını gördüğü dünyanın batı ucuna, ardından okyanustan yükseldiğini gördüğü en uzak Doğu'ya ve son olarak da kuzeye doğru yol aldığını göstermektedir. Yecüc ve Mecüc tarafından ezilen bir halkı bulduğu dağdaki yer :

 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci
AyetAbdullah Yusuf AliPickthall
18:83.Sana Zülkarneyn Say ile ilgili soruyorlar, "Sana onun hikayesinden bir şeyler prova edeceğim."Sana Zilkarneyn'den soracaklar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."
18:84Şüphesiz Biz onun gücünü yeryüzüne kurduk ve ona her yöne yol ve vasıta verdik.Lo! Onu memlekette kuvvetlendirdik ve her şeye bir yol verdik.
18:85Bir (böyle) yol izledi,Ve bir yolu takip etti
18:86Güneşin batışına ulaşıncaya kadar, onu karanlık bir su kaynağında batmış bulana kadar: onun yanında bir halk buldu: Biz: "Ey Zülkarnain! (Sen onları cezalandırmak için), ya da onları cezalandırmak için" dedik. onlara şefkatle davranmak. "Güneşin battığı yere vardığında, onu çamurlu bir pınarın içinde batarken buldu ve orada bir insan buldu. "Ey Zil-Karneyn! Ya cezalandırın, ya iyilik gösterin." Dedik.
18:87Dedi ki: "Kim yanlış yaparsa, onu cezalandıracağız; sonra Rabbine geri gönderilecektir; ve onu (daha önce) duyulmamış bir azapla cezalandıracaktır.Dedi ki: "Haksızlık edene gelince, onu cezalandıracağız ve sonra Rabbine döndürülecektir. Onu büyük bir azapla cezalandıracak!"
18:88"Ama kim inanıyorsa ve doğruluk yaparsa, o iyi bir mükafata sahip olacak ve bizim emrimizle emrettiğimizde kolay onun görevi olacaktır.""Ama iman edip düzelene gelince, onun mükafatı hayır olacaktır ve biz ona yumuşak bir emir vereceğiz."
18:89Sonra o (başka) yolu takip etti.Sonra bir yolu takip etti
18:90Ta ki güneşin doğuşuna gelinceye kadar, güneşe karşı koruma sağlamadığımız bir kavmin üzerinde doğduğunu gördü.Güneşin doğduğu yere varıncaya kadar, onu, kendisinden barınak tayin etmediğimiz bir kavmin üzerinde doğarken buldu.
18:91(Onları olduğu gibi bıraktı): Ondan öncekileri tamamen anladık.Yani (öyleydi). Ve onunla ilgili her şeyi biliyorduk.
18:92Sonra o (başka) yolu takip etti.Sonra bir yolu takip etti
18:93Ta ki iki dağ arasında (bir yola) ulaştığında, altlarında bir kelimeyi güçlükle anlamış bir kavim buldu.Ta ki iki dağ arasına gelene kadar, onların iki yanında bir sözü anlayamayan bir halk buldu.
18:94Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc (insanlar) yeryüzünde büyük fitneler yaparlar. Öyleyse aramıza bir engel koyabilmen için sana haraç mı verelim?" Dediler.Dediler ki: Ey Zil-Karneyn! Şüphesiz Yecüc ve Mecüc ülkeyi bozuyor. Aramıza engel koyman şartıyla sana haraç verebilir miyiz? "
18:95Dedi ki: " Rabbimin beni kurduğu güç (güç) daha iyidir (haraçtan): öyleyse bana güçle (ve emekle) yardım et: Seninle onların arasına güçlü bir engel koyacağım:Dedi ki: "Rabbimin beni kurduğu yer (senin haraçından) daha iyidir. Bana (erkeklerin) gücüyle yardım et, seninle onların arasına bir banka koyacağım."
18:96"Bana demir blokları getirin." Sonunda, iki dik dağ kenarı arasındaki boşluğu doldurduktan sonra, "(körüğünle) üfle" dedi, sonra ateş gibi (kırmızı) yaptığında, "Beni getirin, ben üzerine dökülebilir, erimiş kurşun. ""Bana demir parçaları ver" - ta ki uçurumların arasındaki boşluğu yükselttiğinde: "Üfleyin!" - ateş yakana kadar: "Üzerine dökmem için bana erimiş bakır getirin." Dedi.
18:97Böylece onu ölçeklendirmek veya kazmak için güçsüz hale getirilmişlerdi.Ve (Yecüc ve Mecüc) üstesinden gelemediler, ne de delemediler.
18:98Dedi ki: "Bu, Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiğinde onu toprağa çevirecek ve Rabbimin vaadi doğrudur."Dedi ki: "Bu, Rabbimden bir rahmettir; fakat Rabbimin vaadi geldiğinde, onu alçaltır, çünkü Rabbimin vaadi doğrudur."
18:99O gün onları dalgalar gibi birbirlerine bırakacağız. Trompet üflenecek ve hepsini bir araya toplayacağız.Ve o gün bazılarının diğerlerine karşı yükselmesine izin vereceğiz ve Trompet üflenecek. Sonra onları tek bir toplantıda toplayacağız.
18: 100Ve biz o gün cehennemi, hep birlikte kâfirlerin görmesi için sunacağız, -O gün kafirlere cehennemi sunacağız.
18: 101Beni anmaktan gözleri örtü altında olan ve işitemeyenler.Hatırlatmamdan gözleri şaşkınlıktan kırılanlar ve işitmeye dayanamayanlar.

 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci

Zülkarneyn ve Kiros arasındaki paralellikler​Mezarının yakınında bir kapı direğine taç olan kanatlı bir figür kabartma Cyrus Büyük yılında Pasargadae , eski başkenti Pers İmparatorluğu . İki boynuz, "Zülkarneyn" adıyla ilişkilendirilmiştir. Bazı bilim adamları bunun, bir zamanlar sütunların üzerindeki anıtın tepesine adı yazılı olan Cyrus'un bir tasviri olduğuna inanıyor. Diğerleri bunu, Asur kanatlı cinlerinden esinlenen koruyucu bir kapı eşiği olarak görüyor ve sözler, oradaki diğer sarayların ikisinde de görülebilen bir "temel yazıtı".

Zülkarneyn ("İki Boynuzlu") Yahudilere aşina olmalıydı, çünkü Mekke'nin kâfirlerinin sorularını Muhammed'e yönelttikleri kışkırtmalarıydı .​

Daniel Kitabı , Bölüm 8, diyor ki:

Vizyon ben bakıyordum ve kendimi gördüm Susa ili, sermaye Elam ve nehir Ulai tarafından yapıldı. 3 Yukarı baktım ve nehrin yanında duran bir koç gördüm. İki boynuzu vardı. Her iki boynuz da uzundu, ama biri diğerinden daha uzundu ve uzun olanı ikinci olarak çıktı. 4 Koçun batıya, kuzeye ve güneye doğru koştuğunu gördüm. Bütün hayvanlar ona dayanacak güçte değildi ve hiç kimse onun gücünden kurtulamazdı; istediği gibi yaptı ve güçlendi. 5 Ben seyrederken batıdan bir keçi belirdi, yere değmeden tüm dünyanın yüzüne geldi. Keçinin gözlerinin arasında boynuz vardı. 6 Nehrin yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru geldi ve vahşice ona doğru koştu. "
Gabriel daha sonra şu yorumu yapıyor: "İki boynuzlu gördüğünüz koça gelince, bunlar Medya ve Pers krallarıdır ." Yahudiler Büyük Cyrus hakkında yüksek bir fikre sahipti, çünkü Babil krallığının çöküşüne ve İsrailoğullarının kurtuluşuna neden olan şey onun istilasıydı ve boynuzlar Mezopotamya krallıklarında tanıdık bir güç sembolü idi.

Zülkarneyn, fetihleri Doğu'dan Batı'ya ve Kuzey'e yayılan büyük bir hükümdar olmalıydı.​

Cyrus'un fetihleri Batı'da Suriye ve Küçük Asya'ya , Doğu'da İndus'a, krallığı ise Kuzeyde Kafkasya'ya kadar uzandı .

Zülkarneyn, krallığını Yecüc ve Mecüc kabilelerinin istilalarından korumak için bir dağ geçidine güçlü bir duvar inşa eden bir hükümdar olmalıdır.​

Yecüc ve Mecüc , çok eski zamanlardan beri çeşitli krallıklara ve imparatorluklara akınlar düzenleyen İskitler , Partlar , Tatarlar , Moğollar ve Hunlar gibi farklı isimlerle tanınan Orta Asya'nın vahşi kabileleriydi . Kafkasya'nın güney bölgelerinde güçlü surlar inşa edilmişti, ancak bunların Cyrus tarafından inşa edilip edilmediği tarihsel olarak henüz belirlenmedi.

Zülkarneyn bir tektanrıcı ve adil bir hükümdar olmalıdır.​

Düşmanları bile Cyrus'u adaletinden ötürü övdü ve Ezra , Tanrı'ya taptığı için İsrailoğullarını serbest bırakan ve Süleyman Tapınağı'nın ibadeti için yeniden inşa edilmesini emreden Tanrı'ya tapan ve Tanrı'dan korkan bir kral olduğunu iddia ediyor . Tanrı.

Üç yolculuk​

Batıya Yolculuk​

İbn Kesir'e göre , onun ötesinde okyanus olan toprağın son sınırına ulaşıncaya kadar dünyanın batısına doğru bir rota izlediği anlamına gelir. Ayet 18:86 şöyle der: "Onu çamurlu bir pınarın içinde buldu" (Pickthall). Zülkarnain Kiros olsaydı, o yer Küçük Asya'nın batı sınırı , "çamurlu kaynak" (veya bazı hadislere göre "ılık kaynak") Ege Denizi olurdu . Kuran'ın 18:86 ayetindeki "ain" kelimesi, Lane'in Sözlüğü'ne göre diğer ayetlerde olduğu gibi, yerden kaynak veya su kaynağı anlamına gelir:

Bir قَنَاة [yani boru veya benzerinin] suyunun aktığı yer [veya açıklık]: (K, TA :) içindeki sudan dolayı [görme] organa benzetilmiş olarak. (TA.) Ve, (K, TA,) aynı nedenle, (TA,) ‡ Bir kuyunun suyunun çıktığı yer. (TA.) Ve, (S, Msb, K, & c.,) Er-Rāghib, (TA,) tarafından söylendiği gibi aynı nedenle عَيْن (S, Msb,) veya kaynak veya bahar, ( K, TA,) su, (S, Wsb, K, TA,) topraktan veya yerden fışkıran ve akan: (TA: [ve Msb'ye göre, uygulama. Çalışan bir yayı belirtir: ] dişinin cinsiyeti
Bahr kelimesi (bu ayette kullanılmamaktadır) deniz veya büyük su kütlesi anlamına gelir ve Kuran'daki diğer birçok ayette deniz anlamına gelir.

Doğuya Yolculuk​

Yani Babil'de doğuya doğru ilerlediğinde sığınağı olmayan halk İsrail'in esir kabileleriydi. Kur'an'ın bu konuda daha fazla bahsetmemesinin nedeni, destanın tamamının Krallar Kitabı Tanah'ta (İbranice İncil) yazılmış olmasıdır. Kur'an 18: 90'da basitçe şöyle der: "Güneşin doğduğu yere vardığında, onu, kendisinden hiçbir korunak tutmadığımız bir ulusun üzerinde doğarken buldu."


 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci

Cyrus Duvarı Gog ve Mogog'dan korunacak​

Dedi ki: "Benim için mümkün olduğu kadar çok sağlam bir demir duvar örmüş olsam da, bu kalıcı değildir, çünkü sadece Allah'ın dilediği kadar sürecek ve her zaman paramparça olacaktır. Rabbimin vaadinin vakti gelecek. O zaman dünyadaki hiçbir güç onu emniyette ve emniyette tutamayacak. "

Bazı insanlar, burada Zülkarneyn'e atfedilen duvarın Çin'in ünlü Çin Seddi'ne atıfta bulunduğu , oysa bu duvarın Kafkasya'daki Dağıstan'ın iki şehri olan Derbent ve Dar'yal nehir havzaları arasına inşa edildiğini yanlış anlamışlardır. Karadeniz ile Hazar arasında uzanır . Karadeniz ile Dar'yal arasında, büyük orduların içlerinden geçmesine izin vermeyen derin boğazlara sahip yüksek dağlar vardır. Ancak Derbent ile Dar'yal arasında böyle dağlar yok ve geçitler de geniş ve fena. Antik çağda kuzeyden gelen vahşi ordular bu geçitlerden güney topraklarını istila edip tahrip ettiler ve onlardan korkan Pers hükümdarları, tahkimat amacıyla 50 mil uzunluğunda, 29 fit yüksekliğinde ve 10 fit genişliğinde güçlü bir duvar inşa etmek zorunda kaldı. Hala görülebilen (örneğin , Gorgan Seddi ). Başlangıçta bu duvarı kimin inşa ettiği henüz tarihsel olarak belirlenmemiş olsa da, Müslüman tarihçiler ve coğrafyacılar, duvarın aslında Sasani olduğu gerçeğine rağmen, kalıntıları Kuran'da verilen tarifle örtüştüğü için Zülkarneyn'e atamıştır. ve bu nedenle Cyrus tarafından inşa edilmek için yaklaşık 1000 yıl çok geç. "OSL ve radyokarbon örnekleri, her iki duvarın da MS 5. veya muhtemelen 6. yüzyılda inşa edildiğini kesin olarak gösterdi".

İbn Cerir Taberî ve İbn Kesir olayı kaydetmiştir ve Yaqut el- Hamawi, Mujam-ul-Buldan'ında bundan bahsetmiştir: Azerbaycan'ın fethinden sonra Ömer Suraqah bin `Amr'ı 22 AH (643CE) tarihinde bir Derbent seferi, sonuncusu Abdur Rahman bin Rabi`ah'ı öncüsünün başı olarak atadı. Abdur Rehman Ermenistan'a girdiğinde , hükümdar Shehrbaz savaşmadan teslim oldu. Sonra `` Abdur Rehman, Derbent'e doğru ilerlemek istediğinde, Shehrbaz, Zülkarneyn tarafından inşa edilen duvar hakkında gerekli tüm detayları temin edebilecek bir adam aracılığıyla zaten tüm bilgileri topladığını bildirdi ve daha sonra adam daha önce tanıtıldı '' Abdur Rehman. (Tabari, Cilt III, s. 235–239; Al-Bidayah wan-Nihayah, Cilt VII, s. 122–125, ve Mu'jam-ul-Buldan, Bab-ul-Abwab: Derbent altında).

İki yüz yıl sonra Abbasi Halifesi El-Vathiq , gözlemleri Yaqut al-Hamawi tarafından Mu jam- ul'da ayrıntılı olarak kaydedilen Dhul-Qarnain duvarını incelemek için Sallam-ul -Tarjuman komutasında 50 kişilik bir grup gönderdi. -Buldan ve Al-Bidayah'ta İbn Kesir tarafından . Onlar yazar:

onlar ulaştığı yerden bu sefer Samarrāh ulaştı Tiflis ve sonra As-Sarir ve El-Lan vasıtası, onlar Hazar topraklarına girmiş yerden Filanshah ulaştı. Oradan Derbent'e vardılar ve duvarı gördüler. (Al-Bidāyah Cilt II, s. 111, Cilt VII, s. 122–125; Mujam-ul-Buldān: Bab-ul-Abwāb altında). Bu, 10. yüzyıla kadar Müslüman bilginlerin Kafkasya'nın bu duvarını Zülkarneyn'in duvarı olarak gördüklerini açıkça göstermektedir.

Yaqut Mu cem-ül-Buldan'ında aynı görüşü pek çok yerde doğruladı. Örneğin, Hazar ( Hazar ) döneminde şöyle yazıyor:

"Bu bölge, Derbent olarak da adlandırılan Bab-ul-Abwab'ın hemen arkasındaki Zülkarneyn Duvarı'na bitişiktir." Aynı bağlamda, Hazar topraklarının tam bir tanımını yapan Halife El Muktadir'in büyükelçisi Ahmed bin Fadhlan'ın Hazar'ın başkenti Itil olan bir ülkenin adı olduğunu söyleyen bir raporunu kaydeder. Astrakhan) tam içinden akan Itil Nehri, Hazar cephesi Rusya ve Bulghar'a katılıyor.
Bab-ül-Abwab ile ilgili olarak, bu şehrin hem El-Bab hem de Derbent olarak adlandırıldığını, kuzey topraklarından güneye gelen insanlar için oldukça zor bir geçit olduğunu söylüyor. Bir zamanlar bu bölge Nausherwan krallığının bir parçasıydı ve Pers hükümdarları bu taraftaki sınırlarını güçlendirmeye özellikle dikkat ettiler.

Muhammed Ali, Dhul-Qarnain hakkında (s.586): Karn kelimesi, aynı zamanda bir nesil veya bir yüzyıl olduğu gibi, bir boynuz anlamına gelir ve zulkarnain, kelimenin tam anlamıyla, iki boynuzlu olanı veya iki nesil veya iki yüzyıla ait olanı ifade eder. Buradaki referans, Daniel'in görüşünün iki boynuzlu koçuna (Dan. 8: 3) benziyor. Bu, yanlışlıkla tek bir hükümdar olan Cyrus altında tek bir krallıkta birleştirilen Medya ve Pers Krallıkları olarak yorumladı (Dan. 8: 3). İncil'de Darius. Daniel'in vizyonundaki referans Cyrus'a değil, Yahudilerin tapınaklarını yeniden inşa etmelerine izin veren Darius I Hystaspes'e (MÖ 521-485) ve Ezra 4: 5,24; 5: 5; 6: 1; Hag1: 1; 2: 10; Zek. 1; 7 ve muhtemelen Neh.12: 22. Yahudilere karşı liberalliği, dini meselelerdeki genel politikası hakkında bildiklerimizle tam bir uyum içindedir. konu milletler "

 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci
Maududi şöyle diyor: {Kuran'ın ilk yorumcuları genellikle onun İskender'e atıfta bulunduğuna inanma eğilimindeydiler. Zülkarneyn'e atfedilen özellikler İskender için pek geçerli değildir. En son tarihsel kanıtların ışığında, çağdaş Kuran yorumcuları Zülkarneyn'in Pers İmparatoru Kiros'u simgelediğine inanma eğilimindedirler . Bu, her durumda daha makul görünüyor. Bununla birlikte, bugüne kadar mevcut olan bilgiler, Zülkarneyn'in kimliğine ilişkin kesin bir kanaat oluşturmaya imkan vermemektedir.

  • Anahtar noktaları:
  1. "İki Boynuzlu" başlığı en azından Yahudilere aşinaydı . Bu, Mekkeli inanmayanları Peygamber'e onun hakkında sormaları için kışkırtmalarından anlaşılıyor. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak Yahudi edebiyatına veya sözlü geleneklere dönülmelidir. Muhammed'in bu kişinin kim olduğunu bulma veya 'İki Boynuzlu' olarak bilinen krallığın ne olduğunu kurma zamanı.
  2. (Maududi'nin özetinde) bu tanıma uyan yalnızca birkaç kişi var
  3. Zülkarneyn unvanı, krallığını Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarına karşı savunmakla ilgilenen, bir dağ geçidine güçlü bir koruyucu duvar inşa eden bir hükümdar için kullanılabilir.
  4. O, Tanrı bilincine sahip bir kişidir.

Diğer endikasyonlar​

  • Ali Abtahi'nin Kuran ve Geleneklerde İranlılar adlı kitabında , Kafkas dağlarındaki Dariel pasajında Kuran ayetlerinde belirtilen özelliklere sahip bir duvarın bulunduğundan ve hatta yakınında "Saeres" denen bir dere bulunduğundan bahsedilmektedir. yerliler tarafından. Bu kaynağa göre, yerel Ermeniler bu duvara "Behag Gurai" ("Kiros geçişi" anlamına gelir) adını verdiler.
  • Eski Ahit'in Arapça çevirilerinde, "Zülkarneyn" (İbranice: Ba'al Haqqərānayim בעל הקרנים) kelimesi Eski Ahit'te Daniel 8: 20'de bir kez geçer:
الكبش الذي رأيته أما ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس Çeviri:
Eğer gördüğünü ram, iki boynuzlu bir , Med ve Pers krallarını temsil eder.
  • Zülkarneyn diye güney açılımlar yapmadığını Cyrus'un açılımları, aynı üç yönde (doğu, batı ve kuzey), imparatorluğunu genişletilmiş (Akamanış güney açılımları sonra başladı Cyrus ).

Ayrıca bakınız​

Dış bağlantılar​

 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci
TEVRATTA KİROS
1 Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:

2 "Pers Kralı Koreş şöyle diyor: `Göklerin Tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.

3 Aranızda O'nun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı RAB'bin, Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden yapsınlar.

4 Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunular sunsun.'"

5 Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler*, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.

6 Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler.

7 Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.

 

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,066
Çözümler
1
Tepki puanı
6,045
Düşünce
Ateist
BU Arabın peşinde bu kadar tatlı gelen ne var?
 

TengriciTürk

Çaylak
Mesajlar
104
Tepki puanı
54
Düşünce
Tengrici
Zulkarneyn'in Oğuz kağan olduğunu hatta Tengrici türklere gelmiş bir peygamber olduğunu savunan ülkücülerin sayısı hayli fazla.
 

Ahlaksız

lll ☆☆
Yazar
Mesajlar
2,541
Tepki puanı
2,475
Düşünce
Ateist
Merak edenler için;
 

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,066
Çözümler
1
Tepki puanı
6,045
Düşünce
Ateist
Zül karnı yeni midir nedir kimse kim, birisi olunca bu uydurma düzmece gökten indi mi olacak ne olacak yani, bunun ne önemi oluyor, onun bir açıklanması lazım.

Yani apaçık zırva saçma bir masal, hiç iki dağın arası demir kütlelerle doldurulup da insanlar aşamazlar olur mu yahu! Çocukların güleceği şu masala inanmak için aptalın bayağı bir embesili olmak lazım!

İnsanlar çok ilkel çağlarda, daha yazıyı bırak tekerlek, ok filan bulunmadan çok önce her yere gittiler, Amerika ve Avustralya dahil. Herifin biri demirden set yapacak da aşamayacaklar! Yahu ne içiyorsunuz be? Amma kıyak kafa ha!

Lan şu masala çocuk güler çocuk, hiç mi utanmıyorsunuz be?!
 
Yazan tarafından düzenlendi:

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,066
Çözümler
1
Tepki puanı
6,045
Düşünce
Ateist
Arapların düzdüğü Kuran'da ne yazıyor diye bu kadar ilgilenmek, Arap peşinden ayrılamamaktır. Tekrar soruyorum:

Bu Arap peşinde bu kadar tatlı gelen ne var size?

Vlad Yahudi asıllıyım diyor. O zaman Araplara da bunu biz sattık demiş oluyor ve onun ilgilenmesi normal. Bu işin aslı bizde diye sahipleniyor. Ona bir şey diyemem. Malının türevi ile ilgileniyor.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,066
Çözümler
1
Tepki puanı
6,045
Düşünce
Ateist
Soru iki de tabii bu masalın aslı çıksa diyelim, Kuran gökten indi mi olacak ne olacak, dert ne, sıkıntı ne?

Tabii bu sorulara dürüst samimi yanıt beklemiyorum. Öyle bir olasılık yok. Sahtekarlardan dürüst yanıt beklenmez. Bu sorularla bu sahtekarların açmazını deşifre ediyorum.
 

DemoKratos

Vl ☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
9,066
Çözümler
1
Tepki puanı
6,045
Düşünce
Ateist
Bizde inanmıyoruz neticesinde.

Benim doğruları söylediğimi herkes, tarihselci ayaklarına yatan da o kadar açıkça biliyor ki, bana getirilebilecek tek eleştiri; "doğruları bu kadar da apaçık, tüm doğruluğu ile söyleme, biraz da yalanla sosla, yalın apaçık gerçeği aklın hazmetmesi zor oluyor" şeklinde olabilir.

Ya da "doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, onuncu köy için valizin hazır mı" şeklinde olabilir. Onuncu köy son hakkın, ondan sonrasında seni tahtalı köye havale ederiz" şeklinde olabilir.

Başka da olmaz.
 

Knightwalker

☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
4,725
Tepki puanı
1,181
Düşünce
Tarihselci
Tabii bu sorulara dürüst samimi yanıt beklemiyorum. Öyle bir olasılık yok. Sahtekarlardan dürüst yanıt beklenmez. Bu sorularla bu sahtekarların açmazını deşifre ediyorum.
Senin ne kadar ikiyüzlü bir yalancı olduğunu tüm forum delilleri ile görüyor merak etme.:)

Bu muslimler kadar yalancı kişilik yoksunu yalaka sahtekarlar!
şaklabanlık bırakmayan sahtekar birini kaale alıyorsan.
Ben hakaret etmiyorum.
 

Son konular

Son mesajlar

Üst