Kuran'da geçen Zülkarneyn'in kim olduğunu açıklıyorum..

Ahlaksız

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
850
Tepki puanı
504
Düşünce
Ateist
Arap yarımadasının kuzey batısında yer alan Gassaniler Roma'yla,yarımadanın kuzey doğusunda yer alan Lahmiler Sasani'lerle ilişki içindeydi..6.yüzyılda bu iki arap krallığı en önemli zamanlarını yaşamışlardır..Gassanilerin başında 2.El Haris,Lahmilerin başında 3.El Munzir bulunuyordu..2.El Haris'i arap tarihçiler EL ARAC(topal) lakabıyla anmışlar,3.El Munzir'e ise DHU KARNAYN demişler..İki kral da hristiyan..!Roma yanında yer alan Haris monofizit,Sasani yanında yer alan Munzir diofizit..Munzir hristiyanlığın nasturi(diofizit) kanadını desteklese de,monofizitlere yine de hoşgörülü..Annesinin zoruyla hristiyan olduğu,hristiyanlığının göstermelik olduğu söyleniyor..Bu iki kral sürekli savaş halindeler..Munzir,bir savaşta Haris'in oğlunu öldürüyor..Bu olaydan 10 yıl sonra da,Haris Munzir'i öldürüyor..(554)

Monofizit süryaniler,nasturi(diofizit) hristiyanlığın savunucusu olan Munzir'i karalamak adına,Munzir'in Haris'in oğlunu Uzza'ya kurban ettiğini belirtmişler..Din tarihçileri,bunun yalan olduğunu söylüyorlar..Yani monofizitler,rakipleri diofizitlerin kralını bir putperest gibi lanse etmeye çalışmışlar..Munzir'in monofizitler dahil her türlü inanca tamamen siyasi nedenler yüzünden hoşgörülü olduğu söylense de,yaptığı savaşlarda monofizit kiliseleri yıktırdığı,monofizit rahiplere ve inananlara,diofizitliği empoze ettiği söylenir..

Diofizitlik İsa'nın hem insan,hem tanrı olduğunu söyler..Yani İsa çift tabiatlıdır..Monofizitlik ise tek tabiatı savunur..Monofizitlere göre çarmıhta ölen tanrıdır,diofizitlere göre insandır..Monofizitlere göre İsa yaratılmamıştır,doğmamıştır..İsa zaten tanrıdır..Yani İsa mahluk değildir..Diofizitlere göre İsa insan olan Meryem'den doğmuştur..Yani İsa mahluktur..Bu tartışma tanıdık geldi mi?Bugün bile Müslümanlar Kuran mahluk mudur,değil midir tartışması yaparlar..Hristiyanların kelam olarak gördükleri İsa,yani kelamullah;müslümanların kuranı(kelamullah) haline getirilmiş..Hristiyanların en önemli tartışması İsa'nın tabiatı iken,müslümanlar kuranı tartışmışlar..Özellikle Memun döneminde Kuran'ın mahluk olmadığını söyleyenler katledilmişler..Mesela Ahmet ibni Hanbel Kuran mahluk değildir derken,yani monofizitlerin İsa'nın tabiatını savunmaları gibi bir iddia da bulunurken;acaba ne demek istiyordu?Yoksa Ahmet ibni Hanbel gibi isimler kelamullahın yaratılmamış olduğunu söylerken,kurandan değil de;İsa'dan mı bahsediyorlardı?!

6.yüzyılda arap yarımadasında İsa'nın tabiatı ile ilgili tartışma,aynı zamanda savaş nedenidir..Sasani tarafı çift tabiatı savunuyor,Roma tarafı tek tabiatı..Sasani tarafı İsa yaratılmıştır/mahluktur diyor,Roma tarafı İsa mahluk değildir diyor..Bu savaşta/mücadelede sasani tarafını tutan 3.EL MUNZİR,yani ZÜLKARNEYN;İsa'nın mahluk olduğunu söylemiş..Hatta bununla ilgili bir hikaye de var..Kuran'da İsa'nın insan yanına vurgu yapar,mesih olarak İsa öne çıkar..İsa kelamullah/logos olarak aktarılsa da,yani tanrı olarak gösterilse de,İsa'nın aslında yaratılmış olduğu da vurgulanır..Kuran'daki bu tavır,Zülkarneyn'in diofizit görüşüne uyar..Zaten Kuran Zülkarneyn'i bu bağlamda rabbi(İsa) ile ilişki içinde gösterir..

Himyerli Ebu kerb,Mısırlı Merzuban,Abdullah b.Dahhak,İskender,Ayyaş/abbas veya Sab b.Casir,Tübba b.El akran,Fars kralı Kyrios,Fars kralı Dara b.Behmen'in oğlu gibi isimlerin Zülkarneyn olduğu iddia edilmiştir..Hepsi zırva..Çünkü Kuran'daki Zülkarneyn'le bir alaka kurulamamış..

Suriyeli araştırmacı Kusay eş Şeyh asker,6.yüzyılda boynuzlu taç kullanımının yaygın olduğunu ve 3.El Munzir'in de bu taçı olduğunu söyler..Bu da kralın lakabı olan DHU KARNAYN'ın anlamı ile örtüşen bir bilgidir..DHU,sahip olmak anlamındadır..KARNAYN ise boynuz..''Boynuza sahip'' anlamındaki bu lakap,3.El Munzir için kullanılmıştır..

Detaylı okuma için;
-Erol Sever-İslamın kaynakları 1 Çoktanrıcılık hristiyanlk ve kabe 1995
-İbrahim usta-İslam öncesi arap mitolojisi 2015
-Prof.Dr.Philip K.Hitti-Siyasi ve kültürel islam tarihi 1989
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Ahmet ibni Hanbel gibi isimler kelamullahın yaratılmamış olduğunu söylerken,kurandan değil de;İsa'dan mı bahsediyorlardı?!
Hayır Ahmed bin Hanbel gibi alimler bildiğimiz Kurandan bahsediyorlardı ama bu gereksiz tartışmayı Hristiyan olan Yuhanna ed-Dımaşkinin çıkardığını düşünürsek, Hristiyanlıktaki Hz İsa için yapılan tartışmanın benzerini İslam alimleri arasında Kuran için çıkarmayı başardığı söylenebilir. Bu konuda ehli Sünnet arasında günümüzde tartışma yoktur.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
İsa kelamullah/logos olarak aktarılsa da,yani tanrı olarak gösterilse de,İsa'nın aslında yaratılmış olduğu da vurgulanır..
Hz. İsa (as)'a, Allah'ın “Kün”emri ile bir mucize olarak babasız yaratıldığı için, kendisine bir şeref olmak üzere “Kelimetullah” denilmiştir.

Meryem'in oğlu Mesîh İsâ şeklinde adlandırılması da Hz. İsâ'nın Hristiyanların teslîs anlayışındaki gibi Allah'ın değil ancak Meryem'in oğlu olduğunu vurgular.

İsa Aleyhisselâm kendisine insan olmanın dışında bir sıfat yakıştırmak isteyenlere kul olduğunu hatırlatmak için: “Ben ancak Allah’ın kuluyum.” buyurmuştur. (Meryem, 19/30)Muhataplarına: “Beni ilâh edinin.” dememiş, bilakis: “Şüphesiz ki Allah benim de Rabb’im, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur." (Meryem, 19/36) diye nasihatte bulunmuştur.

Hz. Meryem’in sonradan doğduğunu inkâr eden yoktur. Şimdi kalkıp da sonradan yaratıldığı kesin olan bir annenin mahluk olan rahminde meydana gelen ve ondan doğan bir çocuğun ezelî olduğunu iddia etmek akıl, izan ve mantıkla bağdaşır tarafı olduğunu söylemek imkansızdır.

“Halbuki Mesih onlara demişti ki: Ey İsrâiloğulları, benim de Rabb’im sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Varacağı yer ateştir, zâlimlerin yardımcıları yoktur.” (Mâide, 5/72)

‘Allah, Meryemoğlu Mesih’tir.’ diyenler gerçekten kâfir olmuşlardır. Andolsun ki: ‘Allah üç ilâhtan üçüncüsüdür.’ diyenler kâfir olmuşlardır.”(Mâide, 5/72, 73)

“Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Annesi de sıddîka (çok doğru) bir kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi.” (Mâide, 5/75)

Tüm bunlar ortadayken, Kuran’da İsa’nın Tanrı olarak gösterildiği iddiasının hiçbir mantıklı temeli yoktur
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Zaten Kuran Zülkarneyn'i bu bağlamda rabbi(İsa) ile ilişki içinde gösterir..
“Halbuki Mesih onlara demişti ki: Ey İsrâiloğulları, benim de Rabb’im sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Varacağı yer ateştir, zâlimlerin yardımcıları yoktur.” (Mâide, 5/72)

Bu ve benzeri ayetlere rağmen Kuranın Zülkarneynin rabbi olduğunu söylediğini iddia etmenin hiçbir mantıklı temeli yoktur
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Suriyeli araştırmacı Kusay eş Şeyh asker,6.yüzyılda boynuzlu taç kullanımının yaygın olduğunu ve 3.El Munzir'in de bu taçı olduğunu söyler..Bu da kralın lakabı olan DHU KARNAYN'ın anlamı ile örtüşen bir bilgidir..DHU,sahip olmak anlamındadır..KARNAYN ise boynuz..''Boynuza sahip'' anlamındaki bu lakap,3.El Munzir için kullanılmıştır..
Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere lakabı hariç bu adamın Kuran’da anlatılan kişiyle alakası yok. Çünkü Kuran’da okyanus kıyılarına kadar çok geniş bir hakimiyet alanına sahip birinden bahsediliyor
 

Minik Kuş

Üye
Mesajlar
690
Tepki puanı
46
Düşünce
Sünni
Arap yarımadasının kuzey batısında yer alan Gassaniler Roma'yla,yarımadanın kuzey doğusunda yer alan Lahmiler Sasani'lerle ilişki içindeydi..6.yüzyılda bu iki arap krallığı en önemli zamanlarını yaşamışlardır..Gassanilerin başında 2.El Haris,Lahmilerin başında 3.El Munzir bulunuyordu..2.El Haris'i arap tarihçiler EL ARAC(topal) lakabıyla anmışlar,3.El Munzir'e ise DHU KARNAYN demişler..İki kral da hristiyan..!Roma yanında yer alan Haris monofizit,Sasani yanında yer alan Munzir diofizit..Munzir hristiyanlığın nasturi(diofizit) kanadını desteklese de,monofizitlere yine de hoşgörülü..Annesinin zoruyla hristiyan olduğu,hristiyanlığının göstermelik olduğu söyleniyor..Bu iki kral sürekli savaş halindeler..Munzir,bir savaşta Haris'in oğlunu öldürüyor..Bu olaydan 10 yıl sonra da,Haris Munzir'i öldürüyor..(554)

Monofizit süryaniler,nasturi(diofizit) hristiyanlığın savunucusu olan Munzir'i karalamak adına,Munzir'in Haris'in oğlunu Uzza'ya kurban ettiğini belirtmişler..Din tarihçileri,bunun yalan olduğunu söylüyorlar..Yani monofizitler,rakipleri diofizitlerin kralını bir putperest gibi lanse etmeye çalışmışlar..Munzir'in monofizitler dahil her türlü inanca tamamen siyasi nedenler yüzünden hoşgörülü olduğu söylense de,yaptığı savaşlarda monofizit kiliseleri yıktırdığı,monofizit rahiplere ve inananlara,diofizitliği empoze ettiği söylenir..

Diofizitlik İsa'nın hem insan,hem tanrı olduğunu söyler..Yani İsa çift tabiatlıdır..Monofizitlik ise tek tabiatı savunur..Monofizitlere göre çarmıhta ölen tanrıdır,diofizitlere göre insandır..Monofizitlere göre İsa yaratılmamıştır,doğmamıştır..İsa zaten tanrıdır..Yani İsa mahluk değildir..Diofizitlere göre İsa insan olan Meryem'den doğmuştur..Yani İsa mahluktur..Bu tartışma tanıdık geldi mi?Bugün bile Müslümanlar Kuran mahluk mudur,değil midir tartışması yaparlar..Hristiyanların kelam olarak gördükleri İsa,yani kelamullah;müslümanların kuranı(kelamullah) haline getirilmiş..Hristiyanların en önemli tartışması İsa'nın tabiatı iken,müslümanlar kuranı tartışmışlar..Özellikle Memun döneminde Kuran'ın mahluk olmadığını söyleyenler katledilmişler..Mesela Ahmet ibni Hanbel Kuran mahluk değildir derken,yani monofizitlerin İsa'nın tabiatını savunmaları gibi bir iddia da bulunurken;acaba ne demek istiyordu?Yoksa Ahmet ibni Hanbel gibi isimler kelamullahın yaratılmamış olduğunu söylerken,kurandan değil de;İsa'dan mı bahsediyorlardı?!

6.yüzyılda arap yarımadasında İsa'nın tabiatı ile ilgili tartışma,aynı zamanda savaş nedenidir..Sasani tarafı çift tabiatı savunuyor,Roma tarafı tek tabiatı..Sasani tarafı İsa yaratılmıştır/mahluktur diyor,Roma tarafı İsa mahluk değildir diyor..Bu savaşta/mücadelede sasani tarafını tutan 3.EL MUNZİR,yani ZÜLKARNEYN;İsa'nın mahluk olduğunu söylemiş..Hatta bununla ilgili bir hikaye de var..Kuran'da İsa'nın insan yanına vurgu yapar,mesih olarak İsa öne çıkar..İsa kelamullah/logos olarak aktarılsa da,yani tanrı olarak gösterilse de,İsa'nın aslında yaratılmış olduğu da vurgulanır..Kuran'daki bu tavır,Zülkarneyn'in diofizit görüşüne uyar..Zaten Kuran Zülkarneyn'i bu bağlamda rabbi(İsa) ile ilişki içinde gösterir..

Himyerli Ebu kerb,Mısırlı Merzuban,Abdullah b.Dahhak,İskender,Ayyaş/abbas veya Sab b.Casir,Tübba b.El akran,Fars kralı Kyrios,Fars kralı Dara b.Behmen'in oğlu gibi isimlerin Zülkarneyn olduğu iddia edilmiştir..Hepsi zırva..Çünkü Kuran'daki Zülkarneyn'le bir alaka kurulamamış..

Suriyeli araştırmacı Kusay eş Şeyh asker,6.yüzyılda boynuzlu taç kullanımının yaygın olduğunu ve 3.El Munzir'in de bu taçı olduğunu söyler..Bu da kralın lakabı olan DHU KARNAYN'ın anlamı ile örtüşen bir bilgidir..DHU,sahip olmak anlamındadır..KARNAYN ise boynuz..''Boynuza sahip'' anlamındaki bu lakap,3.El Munzir için kullanılmıştır..

Detaylı okuma için;
-Erol Sever-İslamın kaynakları 1 Çoktanrıcılık hristiyanlk ve kabe 1995
-İbrahim usta-İslam öncesi arap mitolojisi 2015
-Prof.Dr.Philip K.Hitti-Siyasi ve kültürel islam tarihi 1989
zulkarneyn teorisi bile varmış sen ne diyon aga XDDD

 

Tiglath

☆☆☆
Üye
Mesajlar
447
Tepki puanı
153
Düşünce
Ateist
Kuranda geçen Zülkarneyn Bizans imparatoru Heraclius’un ta kendisidir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Kuranda geçen Zülkarneyn Bizans imparatoru Heraclius’un ta kendisidir.
Bunu işkembeden atmadıysanız, dayandığınız bilimsel temeller neler? Çünkü burada bilimsel kanıtlarla Akad kralı olduğu ve bütün tarihi ve arkeolojik bulguların Kuran ayetleri ile paralel olduğu ispat edilmiş :)
Zülkarneyn konusunda Tüm tarihi ve arkeolojik bulgular Kuran ayetleriyle birebir uyumlu. İşte bütün bilimsel deliller:
 

Tiglath

☆☆☆
Üye
Mesajlar
447
Tepki puanı
153
Düşünce
Ateist
Zülkarneyn’in batıdan doğuya, güneyden kuzeye gidişi haç işaretini simgeler..Bu sana ipucu..
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Zülkarneyn’in batıdan doğuya, güneyden kuzeye gidişi haç işaretini simgeler..Bu sana ipucu..
Zülkarneyn önce batıya, sonra doğuya, sonra kuzeydoğuya gitmiştir. Burada bilimsel kanıtlarla Akad kralı Naram Sin olduğu ve bütün tarihi ve arkeolojik bulguların Kuran ayetleri ile paralel olduğu ispat edilmiş. Buradaki bilimsel kanıtları çürütmeden yazacağınız şeyler işkembeden atmak olur ve bilimsel olarak çöptür :)
 

Tiglath

☆☆☆
Üye
Mesajlar
447
Tepki puanı
153
Düşünce
Ateist
Naram Sin denen adam şirkin en büyüğünü işlemiş birisi.. Kendini Tanrı ilan etmiş:kay:
Kuran’da ne işi var böyle azılı kafirin:p
Verdiği link bilimselmiş, peh..

C553F82F-81F2-46CB-8F16-216B7E06F841.jpeg
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Nerede bilimsel delil?
İçeriği buraya koyuyorum, yönetim siliyor. Link bırakıyorum, zaten linkin içinde cevabı yazan itiraz geliyor. "Verdiğim link bu itirazınızı da bilimsel olarak irdeleyip bilimsel delillerle çürütüyor" yazıyorum, "Nerede bilimsel delil" diye soruluyor. Nerede olacak, linkin içinde :)

"Yeri gelmişken artık Naram Sin’den daha fazla bahsetmek gerekir. Naram Sin milattan önce 2254-2218 yılları arasında hüküm sürmüş bir Akad kralı- imparatorudur. Tarihte imparator unvanını alan ilk kraldır. Namı “Dünyanın dört tarafının kralı” dır. Kendisi peygamber kraldır. Birçok çeviride sanırım yetersiz bilgiden veya kasıttan dolayı “tanrı kral” gibi çeviri yapılmaktadır.

Kuran’da Kehf suresi 84. Ayetin devamında Zülkarneyn için “Ve ona her şeyden bir sebep verdik” denmektedir. Yani Zülkarneyn ’ne harita dışında başka araç ve gereçler de verilmiş demektir.

Bu arada Hadid suresi 25. Ayetten de bahsetmek gerekir.

Hadid suresi 25. Ayet:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)

Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıst(kıstı), ve enzelnâl hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innallâhe kavîyyun azîz (azîzun).

Biz resullerimizi açık delillerle göndermiştik ve insanların standardı yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ağırlık oluşturanı (ağırlık birimini) indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve resullerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Kesinlikle Allah yaptırım güçlü, kuvvetlidir.

Ayetin başında standart ağırlık biriminden bahsedilmektedir. Bu peygamberler kimlerdir? En azından birinin kim olduğunu söyleyebilirim. Bu peygamber, Zülkarneyn yani Naram Sin’dir. Çünkü aşağıda göreceğimiz gibi, tarihte ilk kez standart ağırlık oluşturan birimi uygulayan kişi Naram Sin’dir.

Bu gün kullandığımız ağırlık birimimiz gramdır ve bu kelimenin Yunanca olduğu düşünülmektedir. Bir gram, bir santimetre küp suyun ağırlığına eşittir. Bir kilogram ise bir litre suyun ağırlığına eşittir. Tarihte ilk kez suyun ağırlığını standart olarak alan ve bunu tartı ağırlık ölçüsü, ağırlık birimi olarak kullanan Akad kralı Naram Sin’dir. Bu birimin ismi de gur-küptür. Gram küpe ne kadar benzediği sizin de dikkatlerinizden kaçmayacaktır. Aslında Yunanlılar bu birimi ve yöntemi Akadlardan almışlardır.

Bu ayet bizim Naram Sin’in Zülkarneyn olabileceği düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Naram Sin’in yani Zülkarneyn’in bir resul olduğunu ispat etmektedir.

Akadlar ise semitik bir kavimdir. Kısacası Arapların atalarıdır.

Naram Sin isminin anlamı “Sin’in sevdiği” demektir. Sin, o dönemde her şeyin yaratıcısı olan Tanrı, Allah anlamındadır. Aslında Naram Sin tek bir yaratıcıya inanan dindar biridir. Bu nedenle diğer putperest ibadetlerine karşı çıkmış ve onları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Benim anladığım kadarıyla tam bir müslümandır. Fakat sonradan yazılan birçok tablette veya çeviride sanki putperest gibi anlatılmaya çalışılmıştır. Ölümünden sonra putperestlere karşı gösterdiği çabalar nedeni ile kötülenmiştir (The curse of Akkad ) (Wikipedia contributors. "Naram-Sin of Akkad." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 11 Mar. 2016. Web. 24 Mar. 2016.)

Akad laneti tabletlerinde, putperestler başlarına gelen kötü olaylara Naram Sin’in putlara karşı kötü davranmasının neden olduğunu anlatmaktalardır.

Tarihi kaynaklarda taktığı iki boynuz şeklinin hilali, yani Sin denen yaratıcı tanrıyı ifade ettiği tezi mevcuttur. Bu iki boynuz aynı zamanda ilk imparatorluk tacıdır. Daha sonraki krallar ve imparatorların taç giymesinin de bundan kaynaklandığını düşünenler vardır. Çünkü yaratıcı Tanrı adına yönetici olmayı, İlahi halifelik görevini ifade etmektedir. İşte bu nedenle ayette “zu karneyn (iki boynuz sahibi)” denmeyip, “Zu el karneyn (iki boynuz sahibi, Taç sahibi)” denmektedir.

Naram Sin’den bahsetmişken onun çok büyük bir hayranı olan Asur’un son krallarından Nabonidus’tan da bahsetmek gerekir. Bu kral milattan önce 556-539 yılları arasında yaşamıştır. Çok ilginç bir kraldır. İsmi aslında “Nida Eden Nebi” anlamına gelmektedir. Yakaran peygamber anlamındadır. Vücudunda yaralar olan hasta bir kraldır. Krallığını on yıllığına oğluna bırakmış, tedavi amacıyla Arabistan’daki Teyma şehrine yerleşmiştir. Bazı rivayetlere göre ise Medine şehrine yerleşmiştir. Çünkü o dönemde bu bölgeler yalnızca Sin, yani yaratıcı Tanrı’ya tapanların (Haniflerin) tapınaklarının olduğu bölgelerdir. Nida Eden Nebi de sadece yaratıcı tanrı olan Sin’e kulluk etmeye çalışan biridir. Hatta kralken bile halkın tanrısı olan Marduk ve diğerlerine tapmayı reddetmiştir. Nida Eden Nebi, Naram Sin’in çok büyük bir hayranıdır. Onun antik sarayını buldurmak için arkeolojik kazılar yaptırmış ve yaşadığı zamanı hesaplattırmıştır. Bu nedenle arkeolojinin babası olarak kabul edilmiştir. On yıl sonra iyileşerek ülkesine dönmüştür. Fakat nihai akıbeti tam olarak bilinmemektedir. Kuran’da bahsedilen Eyüp peygambere benzemektedir. Ben bunların yani Asurluların Kuran’da bahsi geçen Sabiiler olduğunu düşünüyorum. Budizm’in kurucusu Gotama Buda ile bir bağlantısının olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü kişisel özellikleri ve yaşadıkları zaman dilimi aynıdır. Ayrıca Nabonidus’un Pers işgalinden sonra bugünkü İran’ın Kermanya bölgesine gönderildiği yönünde veriler mevcuttur.(Wikipedia contributors. "Nabonidus." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 1 Feb. 2016. Web. 28 Mar. 2016.)"
 

Tiglath

☆☆☆
Üye
Mesajlar
447
Tepki puanı
153
Düşünce
Ateist
Bilimsel diye Wikipedia’dan örnek veriyor:akay:
Gerçi orada da bu adamın kendini Tanrı ilan ettiğini yazıyor ya:akay:

48993B11-7320-4F92-B486-539EED944EFE.jpeg
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Bilimsel diye Wikipedia’dan örnek veriyor:akay:
Gerçi orada da bu adamın kendini Tanrı ilan ettiğini yazıyor ya:akay:

Ekli dosyayı görüntüle 1817
1-Naram Sin değil Naram Sin of Akad şeklinde bakacaksınız
2-Naram Sin hakkında Wikipediaya bilgi yükleyenlerin kendini ilah edindiğini yazmış olması önemli değil, zaten bu yanlış bir yorum. Burada bazı bilgilerin kaynağı olarak wikipedia gösterilmiş, naram sinin tanrı kral olmadığı bilgisi değil. Tüm bilgiler bir araya getirildiğinde Naram Sinin Tanrı Kral değil, peygamber kral olduğu ortaya çıkıyor. Sebebi de ayrıntılı izah edilmiş :)
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Hakaret edip, aşağılayarak haklı çıkmış olmazsınız. Sadece kendi seviyenizi belli etmiş olursunuz.
Adam sebepleriyle birlikte neden Tanrı kral değil, peygamber kral olduğunu yazmış. Bu sebepleri çürütmeden yazdığınız şeyler bir anlam ifade etmiyor. Sadece Tanrı kral iddiasını tekrarlamış oluyorsunuz. Tekrarlayınca ispat etmiş olmuyorsunuz. Yazılanları çürütmeniz lazım:)
 
Üst