Kuran'da Matematik Hatası

Ersin

Üye
Mesajlar
54
Tepki puanı
36
Düşünce
Ateist
Kuranda miras paylaşımında bariz hata yapılmıştır. Mirası paylaştırırken birçok olasılık var. Bazı durumlarda problem yokken, bazı durumlar da var ki, ayetlerdeki oranları dağıtmaya çalıştığımızda, mal yetmiyor, pay paydadan büyük çıkıyor. Ayetlerin hazırlanmasında belli ki bu durumlar düşünülememiş ve böylece çok bariz bir hata yapılmış. Meselâ birisi bize "Şu pastanın yarısını Fatma'ya, yarısını Ayşe'ye, üçte birini de Hatice'ye ver" dese, muhtemelen bu kişinin ya şaka
yaptığını sanarız, ya da zekâsından şüpheleniriz.

Aşağıda miras paylaşımını örneklemeden önce ilgili ayetleri görelim, buyrun:

Nisa/11: Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa/12: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Nisa/176: Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

kuranda-matematik-hatasi.jpg

Şimdi kritik noktaya geldik. Yukarıdaki ayetlerdeki miras paylaşımında hata oluşan iki örnek sunuyoruz:

Örnek 1: Kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. Geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

Bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

Nisa/11'den: "(Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."
Nisa/11'den: "Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."
Nisa/12'den: (Karı için) "Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24 !!!

Örnek 2: Çocuğu ve babası olmayan bir kadın ölür ve geriye annesini, kocasını ve bir öz kız kardeşini bırakır.

Nisa/11 den: "Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer."
Nisa/12 den: (Koca için) "Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir."
Nisa/176 dan: "Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur."

anneye: 1/3 = 2/6
kocaya: 1/2 = 3/6
öz kız kardeşe: 1/2 = 3/6
toplam: 8/6 !!!

İki örnekte de görüldüğü gibi böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. Çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. Yani mal yetmiyor.

Ne yaparsak yapalım, malı bu şekilde bölüştüremiyoruz. Ya ayette geçen oranları kendimizce azaltacağız, ya da ayette hak sahibi olan bazı varislere hiçbir şey vermeyeceğiz. Ama her halükârda, ayette yazan oranları bütün hak sahiplerine vermek mümkün değil!

Basit bir miras paylaşımını bile yapamayan bir kitap sizce Tanrı buyruğu olabilir mi?

Karar sizin...
 

Haim

☆☆
Üye
Mesajlar
114
Tepki puanı
98
Düşünce
Ateist
O surede birinin taksimini unutuyor ve surenin sonuna birde... diye ekliyor dikkat ederseniz
 

Boyla Kutlug

Üye
Mesajlar
79
Tepki puanı
110
Düşünce
Ateist
Allah'ın ayetleri uygulanamaz olduğu için Müslümanlar miras taksiminde Ömer'in avliye yöntemini uyguluyorlar. Ömer'in sözü allah'ın sözünden daha baskın, çünkü gerçekçi. Allah'ın sözü yanlış olduğundan uygulanamıyor.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,880
Tepki puanı
1,146
Düşünce
Agnostik
Kurandaki miras dağıtımında hata olmasaydı, Müslümanlar yeni çözüm arayışlarına gitmezlerdi. Hata olduğu için yeni çözüm aradılar.
 

Boyla Kutlug

Üye
Mesajlar
79
Tepki puanı
110
Düşünce
Ateist
Nisa 34 : Erkekler bir çok şeylerde kadınlardan üstündür. Erkekler kadınları geçindirirler ve iyi kadınlar da itaatli olurlar.

Erkek kadından üstün değildir ve erkeğin kadını geçindirmesine gerek yoktur ve anlamsızdır. İlköğretim mezunu her kadın çalışıp kendi emeğiyle rahatlıkla parasını kazanabilir. Saygıyı ve sevgiyi hak eden insanlar sevilmeyi de hak ederler. Bunun için kadınların erkeklere itaat etmeleri gereksizdir ve anlamsızdır. Erkek sevdiği kadına saygı duyar, kadın da sevdiği erkeğe saygı duyar. Bunun için kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara itaat etmeleri gereksizdir ve anlamsızdır. İslamda itaat, insanları disiplin altında tutmanın önkoşuludur. İslamın İtaat kavramında kadınlara eşitlik ve adalet yoktur. 2 kadınlar adalet önünde ve miras payında ancak 1 erkeğe eşit gelmektedir. İslamda 2 kadının şahitliği 1 erkeğin şahitliğine eşit tutulması, kadının akıl noksanlığını gösterir (Müslim 132, Bakara 282). Nisa 11 : Allah çocuklarınız hakkında 1 erkeğe 2 kadının hissesi kadar tavsiye eder.

13775857_549736351894512_235631575858966498_n.jpg
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Timur

Üye
Mesajlar
56
Tepki puanı
37
Düşünce
Ateist
Nisa 34 : Erkekler bir çok şeylerde kadınlardan üstündür. Erkekler kadınları geçindirirler ve iyi kadınlar da itaatli olurlar.

Erkek kadından üstün değildir ve erkeğin kadını geçindirmesine gerek yoktur ve anlamsızdır. İlköğretim mezunu her kadın çalışıp kendi emeğiyle rahatlıkla parasını kazanabilir. Saygıyı ve sevgiyi hak eden insanlar sevilmeyi de hak ederler. Bunun için kadınların erkeklere itaat etmeleri gereksizdir ve anlamsızdır. Erkek sevdiği kadına saygı duyar, kadın da sevdiği erkeğe saygı duyar. Bunun için kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara itaat etmeleri gereksizdir ve anlamsızdır. İslamda itaat, insanları disiplin altında tutmanın önkoşuludur. İslamın İtaat kavramında kadınlara eşitlik ve adalet yoktur. 2 kadınlar adalet önünde ve miras payında ancak 1 erkeğe eşit gelmektedir. İslamda 2 kadının şahitliği 1 erkeğin şahitliğine eşit tutulması, kadının akıl noksanlığını gösterir (Müslim 132, Bakara 282). Nisa 11 : Allah çocuklarınız hakkında 1 erkeğe 2 kadının hissesi kadar tavsiye eder.

Muhammedin siyasi zekası bence mükemmel. Her şeyi amaçları doğrultusunda ustaca kullanabilmiştir. Toplumu amaçları doğrultusunda organize etme, karılarının arasındaki dengeyi sağlama, şahsi eksiklerini kapatma ve bunun gibi birçok problemi, uydurduğu "vahiy" sayesinde tereyağından kıl çeker gibi halletmiştir. Kadın erkek eşitliği meseleside bu minvaldedir. "Erkek kadından üstündür" öğretisini şahsi otoritesini kullanmakta çok başarılı şekilde kullanmıştır.
 

Vera

Üye
Mesajlar
52
Tepki puanı
9
Düşünce
Deist
Kuranda miras paylaşımında bariz hata yapılmıştır. Mirası paylaştırırken birçok olasılık var. Bazı durumlarda problem yokken, bazı durumlar da var ki, ayetlerdeki oranları dağıtmaya çalıştığımızda, mal yetmiyor, pay paydadan büyük2: çıkıyor. Ayetlerin hazırlanmasında belli ki bu durumlar düşünülememiş ve böylece çok bariz bir hata yapılmış. Meselâ birisi bize "Şu pastanın yarısını Fatma'ya, yarısını Ayşe'ye, üçte birini de Hatice'ye ver" dese, muhtemelen bu kişinin ya şaka
yaptığını sanarız, ya da zekâsından şüpheleniriz.

Aşağıda miras paylaşımını örneklemeden önce ilgili ayetleri görelim, buyrun:

Nisa/11: Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa/12: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Nisa/176: Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.


Şimdi kritik noktaya geldik. Yukarıdaki ayetlerdeki miras paylaşımında hata oluşan iki örnek sunuyoruz:

Örnek 1: Kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. Geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

Bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

Nisa/11'den: "(Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."
Nisa/11'den: "Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."
Nisa/12'den: (Karı için) "Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24 !!!

Örnek 2: Çocuğu ve babası olmayan bir kadın ölür ve geriye annesini, kocasını ve bir öz kız kardeşini bırakır.

Nisa/11 den: "Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer."
Nisa/12 den: (Koca için) "Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir."
Nisa/176 dan: "Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur."

anneye: 1/3 = 2/6
kocaya: 1/2 = 3/6
öz kız kardeşe: 1/2 = 3/6
toplam: 8/6 !!!

İki örnekte de görüldüğü gibi böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. Çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. Yani mal yetmiyor.

Ne yaparsak yapalım, malı bu şekilde bölüştüremiyoruz. Ya ayette geçen oranları kendimizce azaltacağız, ya da ayette hak sahibi olan bazı varislere hiçbir şey vermeyeceğiz. Ama her halükârda, ayette yazan oranları bütün hak sahiplerine vermek mümkün değil!

Basit bir miras paylaşımını bile yapamayan bir kitap sizce Tanrı buyruğu olabilir mi?

Karar sizin...
2/3+1/3*2/6+1/3*4/6=1 bu denklem ile eşit dağıtılır
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Vera

Üye
Mesajlar
52
Tepki puanı
9
Düşünce
Deist
Kuranda miras paylaşımında bariz hata yapılmıştır. Mirası paylaştırırken birçok olasılık var. Bazı durumlarda problem yokken, bazı durumlar da var ki, ayetlerdeki oranları dağıtmaya çalıştığımızda, mal yetmiyor, pay paydadan büyük çıkıyor. Ayetlerin hazırlanmasında belli ki bu durumlar düşünülememiş ve böylece çok bariz bir hata yapılmış. Meselâ birisi bize "Şu pastanın yarısını Fatma'ya, yarısını Ayşe'ye, üçte birini de Hatice'ye ver" dese, muhtemelen bu kişinin ya şaka
yaptığını sanarız, ya da zekâsından şüpheleniriz.

Aşağıda miras paylaşımını örneklemeden önce ilgili ayetleri görelim, buyrun:

Nisa/11: Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa/12: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Nisa/176: Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.


Şimdi kritik noktaya geldik. Yukarıdaki ayetlerdeki miras paylaşımında hata oluşan iki örnek sunuyoruz:

Örnek 1: Kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. Geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

Bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

Nisa/11'den: "(Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."
Nisa/11'den: "Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."
Nisa/12'den: (Karı için) "Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24 !!!

Örnek 2: Çocuğu ve babası olmayan bir kadın ölür ve geriye annesini, kocasını ve bir öz kız kardeşini bırakır.

Nisa/11 den: "Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer."
Nisa/12 den: (Koca için) "Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir."
Nisa/176 dan: "Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur."

anneye: 1/3 = 2/6
kocaya: 1/2 = 3/6
öz kız kardeşe: 1/2 = 3/6
toplam: 8/6 !!!

İki örnekte de görüldüğü gibi böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. Çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. Yani mal yetmiyor.

Ne yaparsak yapalım, malı bu şekilde bölüştüremiyoruz. Ya ayette geçen oranları kendimizce azaltacağız, ya da ayette hak sahibi olan bazı varislere hiçbir şey vermeyeceğiz. Ama her halükârda, ayette yazan oranları bütün hak sahiplerine vermek mümkün değil!

Basit bir miras paylaşımını bile yapamayan bir kitap sizce Tanrı buyruğu olabilir mi?

Karar sizin...
bu denklemi nasıl kurdun peki?
2/3 kızlarında 1/3 diğerlerinin,diğerlerinin 2/6 sı annebabanın 4/6 sı eşinin sonuç 1 olur paydaları eşitleyin
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,880
Tepki puanı
1,146
Düşünce
Agnostik
2/3 ü anladım da diğerleri ayet de yazmıyor. yanlış hesap yapmışsın.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,880
Tepki puanı
1,146
Düşünce
Agnostik
Örnek 1: Kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. Geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

Bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

Nisa/11'den: "(Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."
Nisa/11'den: "Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."
Nisa/12'den: (Karı için) "Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24
anneye: 1/6 = 4/24
babaya: 1/6 = 4/24
karısına: 1/8 = 3/24
toplam: 27/24 !!!
 

Vera

Üye
Mesajlar
52
Tepki puanı
9
Düşünce
Deist
2/3 kızlarınsa 1/3'ü kimin anne-baba ve eşinin değil mi,kalan 1/3'ü de paylaştırdığın Zaman ,1/6 anne,1/6 baba toplam 2/6, şimdi kalan 1/3'ü paylaştıralım,bunun 2/6 anne baba ise 4/6'sı eşinin olur.denklemş kurarsan 2/3+1/3*2/6+1/3*4/6=1
12/18+2/18+4/18=18/18=1
Kaç tl miras kaldıysa payları oranında dağıtılır.tolam 18 pay,12 pay kızlar,4 pay anne baba,2 pay eş
 

Vera

Üye
Mesajlar
52
Tepki puanı
9
Düşünce
Deist
Şimdi de miras böyle paylaştırılmıyor mu ? Toplam pay bulunuyor,herkese düşen pay hesaplanıyor ,bir payın değeri hesaplanır,kaç pay düştüyse onunla çarpılır.Burada dağıtılacak rakam ne ise 18'e böl bir pay değerini bul kaç payın varsa çarp,sana düşen ortaya çıkar.(acele yazdım,imla hataları olabilir)
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,880
Tepki puanı
1,146
Düşünce
Agnostik
2/3 kızlarınsa 1/3'ü kimin anne-baba ve eşinin değil mi,kalan 1/3'ü de paylaştırdığın Zaman ,1/6 anne,1/6 baba toplam 2/6, şimdi kalan 1/3'ü paylaştıralım,bunun 2/6 anne baba ise 4/6'sı eşinin olur.denklemş kurarsan 2/3+1/3*2/6+1/3*4/6=1
12/18+2/18+4/18=18/18=1
Kaç tl miras kaldıysa payları oranında dağıtılır.tolam 18 pay,12 pay kızlar,4 pay anne baba,2 pay eş
çorba yapmışsın hiçbir şey anlamadım. anlaşılır bir şekilde yazsana şu hesaplamayı.
 

Vera

Üye
Mesajlar
52
Tepki puanı
9
Düşünce
Deist
Örnek vermek gerekirse 18 bilezik bıraktığını kabul edelim,12 bilezik kızlar,4 bilezik anne baba,2 bilezik eş.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:
Üst