Kur'an'da Miras Bölüşümünde Matematik Hatası Var Mı ?

KuranMumini2698

☆☆☆
Üye
Mesajlar
962
Tepki puanı
161
Düşünce
Muvahhid
Konu Sahibi
Ateistler'in "Kur'an'da Matematik Hatası" var dedikleri konuya cevap.

İndir: https://www.dosyaupload.com/nnfW

Ateistler-Agnostikler-Deistler farklı argümanlarınızı bekliyorum :) Bütün Kur'an inkarcılarına meydan okuyorum. Özel olarak bir konuyu veya birçok konuyu tartışabiliriz.
 

KuranMumini2698

☆☆☆
Üye
Mesajlar
962
Tepki puanı
161
Düşünce
Muvahhid
Konu Sahibi
Matematik hata kesindir. Hata olmasa avl icat edilmezdi.
Miras konusunda farklı hükümler ve farklı konular vardır. Ateistler kafalarına göre yapıyorlar ve sözde mirasda hata oluyor. Ben sadece Kur'an'ı kabul ettiğim için "avl" uydurmalarına inanmam. İddialarınız detaylı olarak incelendiği zaman çürütülüyor.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Ha yani avl yeşillik olsun diye icat edildi! Hiç ihtiyaç yoktu, ya işte yeşillik olsun renk olsun avli icat edelim harekette bereket var dediler. Ne kadar da komiksiniz müslimler yahu! Hiç stendapçlıra para verip gitmeye gerek yok! Sizin kadar güldürecek değiller ya!
 
Mesajlar
2
Tepki puanı
0
Düşünce
Muvahhid
MİRAS HESAPLAMASINDAKİ MATEMATİKSEL HATANIN KAYNAĞI AYETTE BİLDİRİLEN HÜKÜMLERİN ÇEVİRİSİNDEN MI? YOKSA AYETLERDEN Mİ?

Nisa 11. ve 12 ayetlerinde çok ciddi bir çeviri problemi olduğunu, toplam 15 zamir dikkate alınmadan çeviri yapıldığını, bir de Nisa 11. ayetinde "o erkeğin anne ve babasının her birisi için 1/6 miras payının olduğu "o erkeğin bir çocuğu varsa" şartına bağlandığı ancak Nisa 11. ayetindeki "o erkeğin bir çocuğu varsa" şeklindeki hüküm Kuran'ın Türkçe tercümelerine "çocuğu varsa" şeklinde geçtiği, , Diğer taraftan eşlerin miras paylarını bildiren Nisa 12. ayetinde geçen "bir çocuğu varsa" şeklinde şarta bağlanmış olan hüküm Kuran'ın türkçe tercümelerine ise tamamen yanlış olarak "çocukları varsa" şeklinde geçmiştir.

Üç kız çocuğu olup miras bırakan erkeğin hem ayetlere hem de matematiksel hesaplamalara tam uyan miras hesaplaması işlemleri;

Miras bırakan erkeğin Üç kızı ayette bildirildiği üzere mirasın 2/3'ünü alır.
Bu durumda; ERKEĞİN mirası (1/1) = Üç kızı 2/3 + Diğer mirasçılar 1/3

Nisa suresi 11. Ve 12. Ayetlerde miras bırakan erkeğin anne için 1/6, baba için 1/6 ve karısı için 1/8 şeklinde mirasçı payları belirlenmiş ise de belirlenen bu payların Nisa Suresi 11 inci ve 12 nci ayetlerde “veledün” kelimesi ile miras bırakan erkeğin “bir evladı olması şartına” bağlandığı, "bir evlat olma şartına" bağlanmış mirasçı paylarının “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı payları” gibi kabul edilmesinin ayet hükmüne aykırıdır. Eğer ayette “bir evlat” ifadesi olan “veledün” kelimesinin çoğul anlamında kullanıldığı şeklinde bir tereddütte düşülmesi halinde dahi aynı ayette “veledün” kelimesinin çoğulu olan “evladü” kelimesinin ayrıca bulunması nedeniyle veledün kelimesinin “bir çocuk” anlamının dışında tevil ederek veya anlamını genişletmek suretiyle “veledün” kelimesine çoğul anlam yüklemek ayet tarafından imkansız hale getirilmiştir.

Miras bırakan erkeğin ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK diğer mirasçılarının payları ayette verilmediği için bu mirasçı ve paylarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu tespiti yapabilmek için ilk önce miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçılarının miras paylarının hesaplanmak zorundadır.

Miras bırakan erkeğin BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI olarak tüm mirasçı paylarının hesaplanması işlemi;

Miras Bırakan Erkeğin = Kızı 1/2 + karısı 1/4 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + Bilinmeyen Mirasçı 1/24 şeklindedir.

Bilinmeyen miras ve mirasçıların kimler olduğunu gelişi güzel tespit edemeyeceğimiz için bu mirasçıları Nisa Suresi 11. 12. 176. ayetteki mirasçılar arasında bildirilmiş olan mirasçılar arasında aramalıyız, Nisa Suresi 11. 12. ve 176. ayette bildirilen mirasçıları incelediğimizde;

Miras Bırakan Kadın ve Miras Bırakan Erkeğin; 1. Çocuklar, 2. Annesi, 3. Babası, 4. Eşi ve Eşleri, 5. Kardeşi

Şeklinde toplam beşe ayırabileceğimiz bir mirasçı kümesi vardır.

Bu bilgiler ışığında;

Bir çocuğu olma şartına bağlı olarak

Miras Bırakan
Erkeğin Mirası (1/) = Bir Kızı 1/2 + karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeş 1/24

şeklindedir.

Burada bulunan miras payları BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK miras bırakan erkeğin diğer mirasçıları;

= Karısı 1/8 + Babası 1/6 + Annesi 1/6 + kardeşi 1/24

şeklindedir.

BİR ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK miras bırakan erkeğin mirasçı payları üzerinden “3 çocuk olma şartına veya çocuklar olma şartına bağlı mirasçı paylarının” tespit işlemi;

Yukarıda ÜÇ KIZI OLAN ERKEĞİN mirasının (1/1) = Üç kızı 2/3 + Bilinmeyen mirasçılar 1/3

Şeklinde olduğu, bu durumda bilinmeyen mirasçının kim olduğu ve paylarının ne olduğu tespit etmek için yukarıda açıklanan bilgiler ışığında;

Miras Bırakan ERKEĞİN = Üç Kızı 2/3 + Babasının payı (x)+ Annesinin payı (y) + Karısının payı (z) + Kardeş Payı (q)

şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Miras Bırakan ERKEĞİN üç kızı 2/3'lük miras payını aldığında diğer mirasçılar 1/3'lük miras payını almaktadır.

Bu tespiti yaptıktan sonra ayette miras bırakan erkeğin ÜÇ KIZI OLMASI ŞARTINA BAĞLI olarak ; babasının, annesinin, karısının ve kardeşinin miras payları bildirilmemiş ise de bu mirasçıların mirastan alacağı toplam mirası 1/3 olduğu hesaplama yöntemi ile tespit edilmiştir.

Şimdi yapılması gereken, Üç çocuğu olup miras bırakan erkeğin annesinin, babasının, karısının ve kardeşlerinin toplam 1/3'lük miras içerisinde her bir mirasçının kendine ait miras payının tespit etmek için;

1- ÜÇ ÇOCUĞU OLMA ŞARTINA BAĞLI OLARAK Miras Bırakan erkeğin babasının miras payının hesaplama işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan ERKEĞİN 1/2'lik mirasından Babası 1/6'lık miras payı alır ise;

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan ERKEĞİN 1/3'lük mirasından Babası (X) miras payı alır ;

Bu denklemde

X*(1/2) = (1/6)*(1/3), şeklinde olur. X= 1/9 bu miras bırakanın babası x=1/9 miras payı alır


ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin Annesi de y= 1/9'luk miras payı alır.


2- ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras Bırakan erkeğin karısının miras payının hesaplanması işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Karısı 1/8'lik miras payı alır ise;
ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Karısı (z) miras payı alır ;

Z*(1/2) = (1/8)*(1/3), şeklinde olur. Z= 1/12

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin KARISI 1/12'lik miras payını alır.

3- ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras Bırakan erkeğin kardeşinin miras payının hesaplanması işlemi ;

BİR ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/2'lik mirasından Kardeşi 1/24'lük miras payı alır ise;
ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin 1/3'lük mirasından Kardeşi (q) miras payı alır ;

q*(1/2) = (1/24)*(1/3), şeklinde olur. q= 1/36

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN Miras bırakan erkeğin KARDEŞİ 1/36'lIk miras payı alır.

Bu durumda
üç çocuğu olan
erkeğin mirası = Üç kızın Payı + Annesinin Payı + Babasının Payı + Karısının payı + Kardeş
1/1 = 2/3 + 1/9 + 1/9 + 1/12 + 1/36
1/1 = 36/36
1/1 = 1/1

Burada bir tabloyu izah ederek matematiksel hata olmadığı şeklinde bir iddiada bulunmak doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu konuda iddialı olabilmek için tüm miras hesaplamalarının ayette bildirilen hiç bir oranı bozmadan hesaplanması ve bu hesaplama sonucunda tek bir hatalı sonucun ortaya çıkmaması gerekir. Tarafımdan yapılan hesaplamalarda 0 hata payı ile ayet metnine uygun tüm miras hesaplamaları yapılmıştır. Konu hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenlere yapılan çalışma mail yolu ile gönderilecektir. Herkese selamlar (bilal-aksoy@hotmail.com telefon 532 682 83 54 BİLAL AKSOY)
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Matematik hata zaten kesin de, adamın eşine sekizde bir gibi düşük bir pay verirken hiç utanmıyorsunuz, bu ne kepazelik demiyorsunuz değil mi müslimler. Hiç sekizde bir olur mu be! İnsan söylerken utanır! Kız evlada oğlana göre yarım hisse rezaletine daha girmiyorum bile.

Hata yoksa avl diye bir şeyin neden icat edildiğini ise açıklamadınız. Hata kabak gibi kesinlikle var.
 

KuranMumini2698

☆☆☆
Üye
Mesajlar
962
Tepki puanı
161
Düşünce
Muvahhid
Konu Sahibi
Matematik hata zaten kesin de, adamın eşine sekizde bir gibi düşük bir pay verirken hiç utanmıyorsunuz, bu ne kepazelik demiyorsunuz değil mi müslimler. Hiç sekizde bir olur mu be! İnsan söylerken utanır! Kız evlada oğlana göre yarım hisse rezaletine daha girmiyorum bile.

Hata yoksa avl diye bir şeyin neden icat edildiğini ise açıklamadınız. Hata kabak gibi kesinlikle var.
Kur'an kadınlar maddi olarak değer vermektedir. (64:6-7) Kur'an boşadığın kadınlara zarar vermemesini söylemektedir.(2:231) Boşanmış kadının geçiminden sorumlu olacaksın.(2:241) Kocası ölmüş bir kadın oturduğu ev 1 yıl onların olacak ve geçimlerini sağlıyacaksın.(2:240)

Kur'an bu ayetlerle Kadın'a maddi olarak destek vermektedir. Erkeği maddi olarak zor duruma düşürmektedir. Allah'ta adil olduğu için "miras ayet" bunları dengeliyor ve Erkeğe 2-Kadına 1 vermektedir. 4:11-12-176 ayetleri Allah'tan bir tavsiyedir. Allah'ın emri vasiyettir.

Çünkü Nisa 11'de "Allah'tan bir tavsiyedir" demektedir. "Yusikumullahu"

Yani vasiyet yapacağın zaman 4:11-12-176 ayeti birer tavsiyedir.

Avl denilen olay uydurma bir şeydir. Zaten Miras ayetlerini birbirine karıştırarak "Kur'an'da miras hatası" var demektedir.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Avl olmadan mirasın bölüştürülemediği durumlar olduğuna göre avl bir ihtiyaca dayalı doğmuş.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Matematik hata zaten kesin de, adamın eşine sekizde bir gibi düşük bir pay verirken hiç utanmıyorsunuz, bu ne kepazelik demiyorsunuz değil mi müslimler. Hiç sekizde bir olur mu be! İnsan söylerken utanır! Kız evlada oğlana göre yarım hisse rezaletine daha girmiyorum bile.

Hata yoksa avl diye bir şeyin neden icat edildiğini ise açıklamadınız. Hata kabak gibi kesinlikle var.
Mevzuya erkeğin ve kadının sosyal yapısı, ailedeki mesuliyeti, mükellefiyeti ve psikolojik faktörleri açısından bakılsa Kur'an'ın bu hükmünün tam bir adalet ve hakkaniyet üzere olduğu görülecektir.

İslam'ın çizdiği hayat prensibine göre, kızın çalışıp kazanma mecburiyeti yoktur. O tüketici durumundadır. Bu, ona layık görülen bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe, ihtiyaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır, gözetilir, himaye edilir. Evlendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, kendi malını, evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz.

Çünkü bir erkeğin özel mülkü olacağı gibi, kadının da pekala özel mülk edinme hakkı vardır. Ancak kadın gönül rızası ile bir zorlama olmadan, isterse, ortaklaşa harcamada bulunabilir. Buna göre, kadının hiçbir şeyi yokmuş gibi bakılır; yeme, içme, giyim kuşam ve benzeri bütün ihtiyaçlarını görmek kocasının sorumluluğu altındadır. Hatta erkek evine bakmaktan vazgeçer, yahut cimri davranarak servetine göre bir harcamada bulunmazsa, kadının kocasını şikayet etme hakkı vardır. Gider, İslam hukuku çerçevesinde hakkını arar.

Diğer taraftan kadın evlenirken erkekten mehir alır, bölgenin adetine göre pek çok hediyeye sahip olur. Erkek devamlı surette harcarken, kadının malı artarak devam eder, çoğalır...

Erkek evlendikten sonra üzerine aile yükü binecek, kendisinin, çoluk çocuğunun, hatta anne-babası ve muhtaç oldukları takdirde dinen bakmakla mükellef olduğu akrabalarının nafakalarını karşılamak durumunda kalacaktır.

Buna göre biri erkek, diğeri kız iki kardeşten erkeğin aldığı üçte iki miras bu şekilde devamlı surette harcanıp azalırken, kız kardeşinin aldığı üçte bir miras hakkı artarak korunabilmektedir. Şimdi gerçek manada erkek kardeşin mi serveti çoktur, yoksa kız kardeşin mi? Erkeğe mi imtiyaz tanınmış, yoksa kadına mı?

Öyle ki, babasından kalan mirasla geçinemeyecek hâlde bulunan bekar veya dul kız kardeşe, erkek kardeşin yardım etme, zaruri ihtiyaçlarını karşılama mecburiyeti vardır.

Demek ki, İslam her iki cinsin mükellefiyetine ve ihtiyacına göre hakça bir taksimi uygun görmüş, hakkaniyet prensibini muhafaza etmiştir. Erkeğe iki, kadına bir ölçüsü, sadece bir emek sarf etmeden ele geçen miras hukukundadır. Emek sarf edilip kazanılan mala gelince; kadın ve erkek ticaret, tarım, sanayi ve benzeri hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın, ücretlerde eşit miktarda alırlar. Aynı şirkete ortak olan kadın-erkek hisselerine göre eşit miktarda kar nispetini hak ederler. Yani ne erkek fazla alır, ne de kadın eksik...
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Hukukta hiç bir gerekçe ile hiç bir konuda cinsiyet ayrımını öneremezsiniz bile. Önermek yobazlık ve gerilik, çağdışılık ve cahilliktir. Derhal ve tereddütsüz çöpe atılır.

Hüre hür köleye köle dişiye dişi diye insanlık dışı bir kısas kuralı koyan bir kitaba inanırsanız olacağınız bu işte. Nasıl haksız paylaşımı övebiliyorsunuz şaşıyorum. Niye adam babasının malının çoğunu alıp götürüp elin kızı olan babasının gelinini refah içinde yaşatıyor da adamın öz kızı babasının malından az pay alıyor? Oğlanı anası doğurdu da kızı ağaç kovuğundan mı çıktı?

Bir çok dindar bile kabul etmiyor haksız miras paylaşımını. Medeni yasa neyse o diyorlar.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
(64:6-7) Kur'an boşadığın kadınlara zarar vermemesini söylemektedir.(2:231) Boşanmış kadının geçiminden sorumlu olacaksın.(2:241) Kocası ölmüş bir kadın oturduğu ev 1 yıl onların olacak ve geçimlerini sağlıyacaksın.(2:240)
Saçma. Zarar tabii vermeyecek, ne zarar vermesi yahu? Ha yani zarar veremiyor diye öfkesini çanak çömlekten çıkarıyor, çok maddi yük biniyor, vah vah vah! Bir çanak bir çömlek dünyanın parası! Bir de zarar mı verecekti? Öbüründe geçim filan demiyor. Örfe uygun bir şey verin diyor. Belirsiz, uyduruk, baştan savma bir laf. Diğerinde ise bir yıl sokağa atmayacaksınız diyor. Nasıl bir yıl yahu? Bir yıl kuru ekmek yedir, bir yıl dolunca tekmeyi vur! Var mı öyle? Yeniden evlenemezse hayatı boyunca bakmak zorundasın. Dul kadın bir yıl sonra nereye, kime gitsin be?
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
cinsiyet ayrımını öneremezsiniz bile.
Mutlak eşitlik adalet değildir. Sorumluluk, yetki dengesi adalettir. İslamda erkeğe fazla mali sorumluluk verilmiş, buna bağlı olarak sadece olası mirasta fazla pay verilmiştir. Diğer bütün mali konularda zaten eşittir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Örfe uygun bir şey verin diyor.
İslam her zaman ve mekana hitap eden evrensel bir dindir. Bu yüzden bir yerin kanunu, örfü, adeti ne ise onu uygulayın diyerek sabit bir ölçü koymuyor ki doğrusu da budur. Örneğin Türkiye için şu kadar dolar iyi para olabilir ama Amerika'da bu parayla geçinemezsiniz. Ayrıca örf medeni hukukta da yeri olan bir içtihad kaynağıdır, küçümsemek hukuk bilgisinin kısıtlı olmasına işarettir.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
10,423
Tepki puanı
755
Düşünce
Sünni
Yeniden evlenemezse hayatı boyunca bakmak zorundasın. Dul kadın bir yıl sonra nereye, kime gitsin be?
Hiçbir bağı kalmayan birine bakmak adalet değildir. Kadının geçim sorumluluğu baba ve erkek kardeşlerindedir, onların da durumu yoksa devlettedir
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Böyle örfe uygun bir şey verin deyip baştan savmak apaçık bir basitlik, vasatın bile altında bir sıradanlıktır. Öyle iş olmaz. Öyle iş olmayacağı apaçık belli ama siz dogmatikler at gözlüklerinizi çıkarmamakta inat ediyorsunuz.

Şu lafın Kuran'da yazdığını söylemeden insanlara söyle, hepsi özensiz ve baştan savma adi bir laf olduğunu kabul eder. Ama bu Kuran'da yazıyor dedin mi iş bir anda değişir. Bu ne? Dogma.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,625
Tepki puanı
2,031
Düşünce
Ateist
Başkası da o kızı refah içinde yaşatmak zorunda olduğu için
Seni duyan da herkesin babası Karun sanacak! Bir yerde bir zenginlik varsa diyoruz herhalde, kafan buna da basmayacaksa ben ne yapayım. Sen hâlâ hukukta cinsiyet ayrımcılığı olur diye düşünüyorsan hiç boşuna sana laf anlatmaya çabalamayayım. Dogma bataklığında zevk alarak boğul.

Hiç mi düşünemiyorsunuz ben anlamıyorum. Dogma kafanızı nasıl kireçlemiş bu kadar! Adamın kızından olan torunu ve oğlundan olan torunu karşılaştı. Bu ikisi arasında adaletsiz haksız paylaşım olsun, biri mağrurlansın malı götürdük diye, öbürü ezik dursun öyle mi? Sizin bu mantığı ancak yürütebilen beyninize iyi bir laf lazım ama yeri değil.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst