Kurandaki Olmayan Mucizeler: Karışmayan Denizler!

Charles Dawkins

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
426
Tepki puanı
219
Düşünce
Ateist
Yüce put bize islam 'ın gerçek olduğuyla ilgili mükemmel bir kanıt sunuyor lakin burada fena faka basıyor. Ve buradaki faka basmayı da kurnaz light müslimler bir mucizeye çeviriyorlar. Şimdi mucize iddiasına bakalım.

Mucize İddiası
19- İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar.
20- Aralarında birbirlerinin sınırını aşmıyorlar.

55 Rahman Süresi 19 - 20

Şimdi Zırvaya Cevaba:

Kur'an'da bu bahis üç yerde geçmektedir, mucizeciler sadece ikisini vermişler, Rahman Suresi ayetlerini kırpmışlar. Bu bahis Fatır Suresinin 12. ayetinde de geçmektedir, görelim;

İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.

Bu ayetten aktarılan yanlış bilginin zaten o zamanlarda bilinen bir şey olduğu anlaşılıyor. Bilinen bir yerden bahsediliyor, "siz oradan balık yersiniz, süs eşyası çıkarırsınız, yüzen gemileri görürsünüz" deniyor. Yani bura her nere ise Arapların bilmekten öte geçimlerini sağladıkları bir yer.

mucizecilerin üzerini örtmek istedikleri diğer meselelere gelelim, ayetlerdeki bilimsel çelişkileri görelim. Rahman Suresi kırpılmış dedik, önce tamamını alalım buraya;

İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. (Rahman Suresi 19, 22)

Çelişkinin altını çizdiğim ayette olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Bu ayete göre tatlı suda da inci ve mercan yetişiyor ama tatlı suda inci ve mercan yetişmez, bunlar tuzlu su ürünleridir. Madem Allah bilimsel olarak denizlerin karışmadığını biliyordu, bunu ilk kez Kur'an dile getirmişti, o halde Allah muhatap olduğu yıllarda bile rahatça gözlemlenebilecek, bilinebilecek böyle bir konuda nasıl çelişkiye düşmüştür? Müslümanlar buna şu şekilde cevap veriyorlar;

Rahman Suresi'nde sadece "iki deniz" ibaresi vardır, tatlı, tuzlu olduğundan bahsetmez. Furkan ayetinden farklı bir mesele anlatılmaktadır.

Gibi komik savunmalara girişiyorlar. Ama Kur'an'da, bahsedilen bir şeyin defalarca tekrarlandığı olur bunlar hep aynı şeyi anlatırlar, farklı meselelere değinmezler. Zira biz mucizecilerin göstermekten çekindikleri, yukarıda verdiğim Fatır-12'de de aynı olayın anlatıldığı görüyoruz. O ayette de sulardan birinin tatlı birinin tuzlu olduğu yazıyor ve "süs eşyaları" yetiştirirsiniz diyor. Bildiğiniz gibi inci ve mercan da süs eşyalarıdır. Yani Rahman ayetleri diğer ayetlerle aynı konudan bahsediyor. Ama diyelim ki bahsetmiyor?

Bu sefer de inci ve mercanlar tuzlu suda yetiştiklerinden ayet her iki denizin de tuzlu olup karışmadıklarını söylemiş olur -ayette her iki denizden de inci ve mercan çıktığı yazıyor- ki, bu da yine hem bilimle hem de Kur'an'ın kendisiyle çelişmiş olur. Bu kadar basit çelişkilere düşen bir kitabın kendi zamanında bilinmeyen bilgiler vermesi düşünülebilir mi? Dinlerden arındırılmış, mantıklı bir beyin için; düşünülemez!

Bir savunmaya göre de burada "tağlib(*)" sanatı kullanılmıştır, Arapça'm yok ama ayette "ikisinden" anlamına gelen "min-humâ"nın başka ayetlerde kullanımına bakalım:

De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden(Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.” (Kasa Suresi, 49)

...Fakat o ikisinden, bir erkek ile onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı ve de onlar, Allah’ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir... (Bakara Suresi, 102)

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa Suresi,1)

Zaniye (zina yapan kadın) ve zani (zina yapan erkek); o zaman ikisinden herbirine yüz celde (yalnız cilde tesir edecek sopa) vurun. (Nur Suresi, 2)

Bu ayetlerde altını çizdiğim kelimelerin tümünün Arapçası "min-humâ"dır. Peki buralarda da bu sanat kullanılmış mıdır? Örneğin Nisa ayetine göre insanlar sadece Adem'den mi yoksa Havva'dan mı türemiştir? Sonuçta tek birinden türemesi imkansız ama mitolojide her şey mümkündür. Yoksa sadece işlerine gelen yerlerde mi kullanılıyor bu sanat? Peki Fatır-12'deki, "ve min kullin", "her birinden, hepsinden" kelimesinde de kullanılmış mıdır bu sanat? Kullanıldığını var sayarsak bu durumda hadi, "süs eşyaları" yani "inci ve mercan" için tuzlu suyu kastetmiş olsun, etler(balıklar) için hangi su kastediliyor acaba?

Kısacası bu çelişkiler tek başlarına yeter ayetin mucize teşkil etmediklerine ama biz devam edelim. Yukarıda Kur'an ayetleriyle zaten kanıtlamıştım ama Kur'an'dan eski kaynaklarda da bu yanlış bilgiye rastlıyoruz, bunları da gösterelim:

Muhammed’den yaklaşık 550 yıl önce yaşayan Romalı bir bilgin olan Gaius Plinius Secundus (M.S. 23-79), Naturalis Historiae adlı eserde bu varsayıma şu şekilde yer vermiştir:

…Denize bir borudan akar gibi karışan tatlı suyun özellikleri daha da ilginç ve harikadır. Çünkü suda hayret edilecek özellikler vardır. Kendisi daha ağır olan deniz suyu, kendisinden daha hafif olan tatlı suyu üzerinde taşır. Dolayısıyla tatlı su, deniz suyundan hafif olduğu için deniz suyuna karışmaz ve denizin üzerinde yüzer. (Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224)

Şu linkten İngilizcesini kontrol edebilirsiniz, zaten bölümün en başında söz konusu edilmektedir:

Yaşlı Plinius, Doğa Tarihi, 2. Kitap, Bölüm 106
Bir de Tevrat'tan bir ayet verelim:

Vaiz.1=7:Bütün ırmaklar denize akar, Yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner.

Daha bu ayet te ki pek çok çelişki de var bunun için yazının çok küçük özetini çıkarttığım linke bakabilirsiniz

http://dinsizdeist.blogspot.com/2011/07/denizlerin-birbirine-karsmamas.html?m=1
Bu ayetin kökeni hakkında bilgi isteyenler linke tıklasın hele müslimler baksın.

Dinsizdeist blog tan ayrıntısız bir özettir.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:
Üst