Mesajlar
139
Tepki puanı
9
Düşünce
Muvahhid
"Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik." (En'am, 6/38)

"Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59),

"Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89)

a. Kur’an’da, vahyin temel mesajları olan dinin emir ve yasaklarıyla ilgili her şeyin açıklaması vardır (Taberî, ilgili ayetin tefsiri). Ancak bu açıklamaların bir kısmı açıkça, diğer bir kısmı da işaret yoluylaifade edilmiştir.(Semarkandî, ilgili ayetin tefsiri).

b. Hz. Ali’ye göre, Kur’an’da her şeyin ilmi, bilgisi vardır, fakat insanların aklı, havsalası hepsini ihata etmemektedir.(Semerkandî, a.g.y)

c. Bazı alimlere göre, ayetteki“her şey”den maksat dini ilimlerdir. Çünkü Kur’an dini ilimleri ders vermek için indirilmiştir. Dinî olmayan ilimler bu kategoriye girmez (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

d. İbn Mesud’a göre, bu ayetin verdiği ders şudur: Kur’an’da faydalı olan bütün ilimler vardır. İnsanların din ve dünyalarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her ilim, her bilgi Kur’an’da söz konusudur(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

e. Kur’an’da insanların din ve dünyalarına ait her şeyin açıklaması vardır. Dinin temel esasları olan iman esasları, özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu hususunun ispatı için gereken her türlü ilim ve bilgi vardır. Bu deliller her türlü dinî, fennî, aklî, kevnî varlıklardan ve olaylarından yararlanarak ortaya konan burhanlar olabilir (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

f. Çağımızda ilmî tefsir anlayışını benimseyenler arasında bulunan pek çok alimin görüşüne göre, bunun gibi âyetler Kur'an'da bütün ilimlerin var olduğunu gösteriyor.(ez-Zehebî, II/477; Ebû Hicr, 103).

Görüldüğü gibi mealcilerin Kur'an İslam'da tek kaynaktır peygamber ondan başka vahii almamıştır. Diyerek Kur'an'dan delil getirdikleri ayetler tek bir şekilde değil birden farklı şekilde anlaşılmıştır. Ayrıca
siz idda ediyorsanız ki her şey Kur'an'da geçiyor o zaman tüm İslamî sorulara sadece ayetle cevap vermeniz gerekir yoksa iddanız çöker.

1-Kur'an'da bir tam tavaf kaç şavtır yazıyor ?
2- Ku'ran'da beş vakit namazın rekatları ve kılınış şekli var mı ve peygamber namaz kılmayı kimden öğrendi ?
3-Neden cuma namazını öğleden ayrı değilde öğle yerine hutbeyle 2 rekat kılıyoruz ve bu Kur'anda geçiyor mu ?
4-Bayram namazı ve kılınış şekli Kur'an'da geçiyor mu ?
5-Kuran'da her şey geçiyorsa peygamber Kuranı niye açıklıyor (Nahl 44) ?
6-Kuran'da neden peygamber haram ve helal kılar demiş (Araf 157, Haşr 7,tevbe 29) ?
7-Hz Muhammed ( sav ) sadece Kuran verilmişse Nisa 113 de ki hikmet nedir ve nasıl ulaşırız?
8-Kuran'da her şey geçiyorsa alimler neden icma ve kıyasa başvurur ?
9-Kuran'a göre hangi hayvanla en fazla kaç kişi kurban kesebilir ?
10-Kuran'a göre zekat malın ne kadarından verilir ?
11-Kur'an'da kadının vücudunda örtülmesi gereken yerleri geçiyor (Nur 31) ama erkeklerin vücudunda örtülmes gereken yerler Kur'an'da geçmiyor sizin mantığnıza göre Kur'an'da geçmeyen her şey helal olduğna göre erkeklerin sokakta çıplak dolaşması da helal olmuş olmuyor mu ?

Her şey Kur'an'da geçiyorsa bunları sadece Kur'an'da ki ayetlere atıf yaparak açıklamanız gerekir.

Bir de lütfen Allah'ın İsrailloğulları'ndan istediği kurban meselesine söyleyip kıvırmaya çalışmayın
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
Kuran'a göre zekat malın ne kadarından verilir ?
Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.(2:219)
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
-Kur'an'da bir tam tavaf kaç şavtır yazıyor ?
Şu kadar bu kadar yazmalı mı? Kişiden kişiye değişir bence.
2:158
Gerçekten Safâ ile Merve Allah'ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
"Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik." (En'am, 6/38)

"Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59),

"Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89)

a. Kur’an’da, vahyin temel mesajları olan dinin emir ve yasaklarıyla ilgili her şeyin açıklaması vardır (Taberî, ilgili ayetin tefsiri). Ancak bu açıklamaların bir kısmı açıkça, diğer bir kısmı da işaret yoluylaifade edilmiştir.(Semarkandî, ilgili ayetin tefsiri).

b. Hz. Ali’ye göre, Kur’an’da her şeyin ilmi, bilgisi vardır, fakat insanların aklı, havsalası hepsini ihata etmemektedir.(Semerkandî, a.g.y)

c. Bazı alimlere göre, ayetteki“her şey”den maksat dini ilimlerdir. Çünkü Kur’an dini ilimleri ders vermek için indirilmiştir. Dinî olmayan ilimler bu kategoriye girmez (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

d. İbn Mesud’a göre, bu ayetin verdiği ders şudur: Kur’an’da faydalı olan bütün ilimler vardır. İnsanların din ve dünyalarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her ilim, her bilgi Kur’an’da söz konusudur(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

e. Kur’an’da insanların din ve dünyalarına ait her şeyin açıklaması vardır. Dinin temel esasları olan iman esasları, özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu hususunun ispatı için gereken her türlü ilim ve bilgi vardır. Bu deliller her türlü dinî, fennî, aklî, kevnî varlıklardan ve olaylarından yararlanarak ortaya konan burhanlar olabilir (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

f. Çağımızda ilmî tefsir anlayışını benimseyenler arasında bulunan pek çok alimin görüşüne göre, bunun gibi âyetler Kur'an'da bütün ilimlerin var olduğunu gösteriyor.(ez-Zehebî, II/477; Ebû Hicr, 103).

Görüldüğü gibi mealcilerin Kur'an İslam'da tek kaynaktır peygamber ondan başka vahii almamıştır. Diyerek Kur'an'dan delil getirdikleri ayetler tek bir şekilde değil birden farklı şekilde anlaşılmıştır. Ayrıca
siz idda ediyorsanız ki her şey Kur'an'da geçiyor o zaman tüm İslamî sorulara sadece ayetle cevap vermeniz gerekir yoksa iddanız çöker.

1-Kur'an'da bir tam tavaf kaç şavtır yazıyor ?
2- Ku'ran'da beş vakit namazın rekatları ve kılınış şekli var mı ve peygamber namaz kılmayı kimden öğrendi ?
3-Neden cuma namazını öğleden ayrı değilde öğle yerine hutbeyle 2 rekat kılıyoruz ve bu Kur'anda geçiyor mu ?
4-Bayram namazı ve kılınış şekli Kur'an'da geçiyor mu ?
5-Kuran'da her şey geçiyorsa peygamber Kuranı niye açıklıyor (Nahl 44) ?
6-Kuran'da neden peygamber haram ve helal kılar demiş (Araf 157, Haşr 7,tevbe 29) ?
7-Hz Muhammed ( sav ) sadece Kuran verilmişse Nisa 113 de ki hikmet nedir ve nasıl ulaşırız?
8-Kuran'da her şey geçiyorsa alimler neden icma ve kıyasa başvurur ?
9-Kuran'a göre hangi hayvanla en fazla kaç kişi kurban kesebilir ?
10-Kuran'a göre zekat malın ne kadarından verilir ?
11-Kur'an'da kadının vücudunda örtülmesi gereken yerleri geçiyor (Nur 31) ama erkeklerin vücudunda örtülmes gereken yerler Kur'an'da geçmiyor sizin mantığnıza göre Kur'an'da geçmeyen her şey helal olduğna göre erkeklerin sokakta çıplak dolaşması da helal olmuş olmuyor mu ?

Her şey Kur'an'da geçiyorsa bunları sadece Kur'an'da ki ayetlere atıf yaparak açıklamanız gerekir.

Bir de lütfen Allah'ın İsrailloğulları'ndan istediği kurban meselesine söyleyip kıvırmaya çalışmayın
Dün budist bugün de muvahhid olmuş :D
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
-Hz Muhammed ( sav ) sadece Kuran verilmişse Nisa 113 de ki hikmet nedir ve nasıl ulaşırız?
2:269
O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.

Demek ki hikmeti Allah'ın dilediğine verdiği bilgiymiş. Muhammed tarafından söylendiği söylenen pasajlar olmak zorunda değilmiş.
 

Ahlaksız

lll ☆☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,745
Tepki puanı
1,398
Düşünce
Ateist
1400 yıldır(aslında 1000 yıldır),müslümanlar Kuran'ın yeterli olup olmadığını ya da mahluk olup olmadığını filan tartışmışlar..Biri de ''bu Kuran nedir?'' dememiş..Yani bu dinde SORGULAMA yok..Sorguladıkları şeyler,önlerine konan şeyler..Müslümanlar önlerine konan şeyin ne olduğunu hiç sorgulamadılar,sorgulayamazlar da..Çünkü sorguladıkları anda,dinin içinde kalmaları mümkün değil..
Oku ile başlıyan bir vahiyden bahsedilir değil mi?
Okumak mesele değil,önemli olan ne okuduğunu bilmek ve anlamak..Sorgula,düşün,beynini çalıştır gibi şeyler yok bu dinde..Kafanı sallayarak,kendinden geçerek ezbere oku;denilen/öğretilen bu..

Kuran nedir?
 

vostok

Yazar
Mesajlar
102
Tepki puanı
132
Düşünce
Ateist
"Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik." (En'am, 6/38)

"Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59),

"Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89)

Şu üstteki ayetler ve onlara benzer diğerleri kitabın kendi ölüm fermanı olsa gerek.
Haddizatında bu kitapla ilgili apaçık olan hususlardan biri varsa eğer, o da kitabın apaçık "olmadığı" çünkü.

....

..Da yalnız, salaklık bende olabilir, ama ben buradaki mevzuyu tam anlayamadım.

Başlık sahibinin görüşü Muvahhid, ama başlık içeriği onu eleştiriyor gibi..?
Ben mi yanlış anlıyorum, ya da anlamıyorum?
Kelimeyi dar anlamıyla almıyorum ama şuradan hareketle:

Kişisel düşünceye muvahhid seçeneğini koymamızın nedeni aslında hadis meselesidir. Bunlar kuranı kabul edip hadisleri kabul etmeyenlerdir. Günümüzde kendilerini muvahhid, hanif, 19cu vs. gibi kategorilere koyan müslümanlar var. Bunları sünni, şii, alevi gibi grupların içine koymak mümkün olmadığından bu seçeneği uygun gördük.
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
Forumda Ateist ve Teistler bir harp içerisinde olduğu gibi, Teistler de kendi içerlerinde bir harpteler.
Yok onu demiyor yahu. Hani şu @fameraft felan var ya. Onlar gibiler muvahhid işte. Kur’an dışındaki dini verileri referans almayan kesim.

Bizim @ANTİPUTPEREST sünni olduğu halde muvahhid şıkkını işaretlemiş. Allahın birliğiyle karıştırmış olabilir.

Bu dini kaynağın birliği arkadaşım. Kuranı birleme, Allahı değil :D
 

6lack de Furor

lV ☆☆☆
Geliştirici
Mesajlar
3,060
Tepki puanı
2,076
Düşünce
Ateist
Yok onu demiyor yahu. Hani şu @fameraft felan var ya. Onlar gibiler muvahhid işte. Kur’an dışındaki dini verileri referans almayan kesim.

Bizim @ANTİPUTPEREST sünni olduğu halde muvahhid şıkkını işaretlemiş. Allahın birliğiyle karıştırmış olabilir.

Bu dini kaynağın birliği arkadaşım. Kuranı birleme, Allahı değil :D
Vay böyle entrika pembe dizilerde yok!! :akay:
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59),

"Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89)

Haddizatında bu kitapla ilgili apaçık olan hususlardan biri varsa eğer, o da kitabın apaçık "olmadığı" çünkü.
Beyan, açıklamak demektir. Tebeyyun olarak geçer.

Ayetleri göz önünde bulundurduğumuzda herşeyi apaçık açıkladık diyor. Daha ne kadar dil dökecek?!. Bu kadar açığım demenin ötesi var mı?

Şimdi de muhkem ayetleri anlatan ayetleri atarlar, kaş yapayım derken göz çıkarırlar bu muslimler. Bana ne yahu? Olsa olsa çelişki olur, ötesi değil!
 

DemoKratos

Vlll ☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
6,753
Çözümler
1
Tepki puanı
3,975
Düşünce
Ateist
Kuran'daki bütün hükümler yanlış. Bir tane doğru düzgün yerli yerinde hüküm gösterin. Öyle adaletle hükmedin filan yuvarlak ifadeler geçerli değil. Yağma ganimetini paylaşmak da adalettir. Bu sayılmaz. Doğru düzgün, geçerliliği tartışılmaz dosdoğru bir hüküm gösterin. Yok!

Bu kadarla kalsa iyi, doğru bilgi de yoktur. Verdiği bütün bilgiler yanlış! Ben doğru bir bilgi göremedim.

Bütün düşünürlerin güzel deyişleri vardır. Ben bunda ne kadar güzel söylemiş, ne kadar anlamlı denilecek bir cümle de görmedim! Tek tük varsa da önünde arkasında mutlaka batırmış berbat etmiştir.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
Kuran'daki bütün hükümler yanlış. Bir tane doğru düzgün yerli yerinde hüküm gösterin. Öyle adaletle hükmedin filan yuvarlak ifadeler geçerli değil. Yağma ganimetini paylaşmak da adalettir. Bu sayılmaz. Doğru düzgün, geçerliliği tartışılmaz dosdoğru bir hüküm gösterin. Yok!

Bu kadarla kalsa iyi, doğru bilgi de yoktur. Verdiği bütün bilgiler yanlış! Ben doğru bir bilgi göremedim.
Ağacı sallayınca hurmalar dökülür diyor. Hmmm... Düşündüm de ya dökülmezse :D
 

FİLEozof

ll ☆☆☆
Yazar
Mesajlar
1,811
Tepki puanı
815
Düşünce
Budist
Kuran'daki bütün hükümler yanlış. Bir tane doğru düzgün yerli yerinde hüküm gösterin. Öyle adaletle hükmedin filan yuvarlak ifadeler geçerli değil. Yağma ganimetini paylaşmak da adalettir. Bu sayılmaz. Doğru düzgün, geçerliliği tartışılmaz dosdoğru bir hüküm gösterin. Yok!

Bu kadarla kalsa iyi, doğru bilgi de yoktur. Verdiği bütün bilgiler yanlış! Ben doğru bir bilgi göremedim.
Size bir fasık haber getirirse doğruluğunu ölçün ayeti sayılır mı?
 

Volta

Yazar
Mesajlar
179
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
Bazı mealleri bir kurcalıyorsun: yani tefsirini; iniş sebebi, hadisleri inceliyorsun. Alakasız, abık sabuk şeyler çıkıyor. Sonuç olarak tabi misal namaz kıl, günahlarından arın hükmü değişmiyor. Tefsirini incelemesen daha iyi yani.

İsevilikteki günah çıkarma olayına benzer durum, burada da baki yani!.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst