Müslüman Olmayanların Yaptıkları İyi İşler Boşadır!

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,758
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
 • Tevbe/17
  Allah’a ortak koşanlar, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah’ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır.
 • İbrahim/18
  Rablerini inkar edenlerin işleri, fırtınalı bir günde, rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer; yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu uzak sapıklıktır.
 • Furkan/23
  Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız).
 • Kehf/103-104
  De ki: Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı.
 • Hud/16
  İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.
 • Bakara/217
  İçinizden dininden dönüp kafir olarak ölen olursa, bunların işleri dünya ve ahirette boşa gitmiş olur. İşte cehennemlikler onlardır, onlar orada temellidirler.
 • Tevbe/113
  (Kafir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara.
 • Nisa/48
  Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.
 • Nisa/116
  Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur.
Hepimizin tanıdığı, sevdiği, güvendiği, temiz kalpli bulduğu fakat müslüman olmayan insanlar vardır çevresinde. İşte Kuran bize diyor ki, bunların hepsi ebedî cehennemde yanacak! Uzun uzun anlatılıyor hangi korkunç, akıl almaz işkencelerin yapılacağı. Hem de hiç bitmeyecek bu işkence, ebediyen devam edecek. Sırf inanmadılar, inanamadılar diye.

Yukardaki ayetlerin üstüne bir de Kuran’daki kader ayetlerini okuyunca bu cehennem tehditlerinin adaletsizliği iyiden iyiye su yüzüne çıkmıyor mu?

Tanrı’nın -varsa bile- böylesi sadist olabileceği hiç aklımıza sığıyor mu?
Yoksa Kuran, bundan 1400 yıl önce Arap Yarımadasındaki insanları inandırmak için, kâh cehennem korkusu, kâh cennet vaadleri ile süslenmiş, kendinden önceki dinlerden türlü alıntılar yapmış ve zamanın şartlarına göre uyarlanmış insan sözlerinden mi ibaret?

(yayının tümü)
1- Allah Neden Bu Kadar Acımasız?
2- Kuran'ın Sadist Tanrısı!

Afak Adalı
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Bildiğimiz gerçek olan şu ki: Maddi ölümden sonra ne Allah ne ilah ne de cennet ve cehennem yoktur. Var olan Hiçliktir!

Ayetler ise yaşamda başarısız olan insanların kendi beyin hücrelerine çaresiz bir seslenişleri ve çektikleri acının sembolik olarak anlatımlarından ibarettir. Eski ahitte aynıdır. Sofi kendindeki o hücrelere Siyon fahişesi der! Kendiyle kavgalı haldir. Nefsi Levvame anlatılmaktadır. Bazende barışır o da cennetidir. Fuzulinin şu kasidesi buna güzel bir tipik misaldir.

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân
Niçin kılmaz bana dermân meni bîmâr[ı] sanmaz mı

Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su
Habîbüm fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gamım pinhân dutardım ben dediler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Bana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
Sadece müslüman bilinçli iyilik yapar bunu daha önce konuşmuştuk. Allah rızası için yapılmayan ameller boştur.
 
Üst