Müslümanlara sorular

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
İsteyen sadece okusun,dileyen kaynak sorsun,dileyen cevaplasın..

1.SORU;
İslam dinine girenin çükünün kesilmesi,İslam dininden çıkanın kafasının kesilmesi ve İslam dininin de barış/sevgi/hoşgörü dini olarak lanse edilmesini nasıl açıklarsınız?
2.SORU;
İnsanların ahlaksızlığından şikayetçi olup,insanlara güzel ahlakı peygamberler vasıtasıyla öğretmeye çabalayan Allah'ın;Kuran'da onlarca kez ÖLDÜRÜN emrini vermesi,güzel ahlak ile öldürme eylemini örtüştürdüğü sonucunu doğurmaz mı?
3.SORU;
Müslümanlar sürekli olarak Dünya'da şeriatın hakim olduğu tek devletin İran olduğunu söylerler..Bu devlet şiidir ve şiilerde bilindiği gibi Ebubekir,Ömer,Osman ve Aişe'ye buğuz ederler..!
Müslümanların ''işte şeriat devleti'' diye lanse ettikleri İran toplumunun,Muhammed'in en yakınındakilere kötü gözle bakmaları ve bu kişilerden rivayet edilen hiçbir şeye itimat etmemeleri ama bu kişilerin topladığı/derlediği/yazdırdığı Kuran'ı kutsal kabul etmeleri nasıl açıklanabilir?
4.SORU;
Kuran'ı Muhammed'in yazdığı veya yazdırdığı söylenir..Bu yüzlerce sayfalık kitapta Muhammed ifadesi sadece 4 yerde geçer..Buna karşılık İbrahim,İsa veya Musa peygamberlerden sürekli bahsedilir..Allah neden,özellikle hitap etmek istediği peygamberden daha çok,önceki peygamberlerden bahsetmiştir?
5.SORU;
Kuran'a göre Muhammed yüzünü ekşitmiş(Abese 1-2),Muhammed'den önceki peygamberler sabırlıymış(Enam 34),Muhammed kitapsız/imansız biriymiş(Şura 52),Muhammed yolunu kaybetmiş birisiymiş(Duha 7),Muhammed okuma/yazma bilmezmiş(Ankebut 48)..
Tabi bu ayetlerde Muhammed diye değil de,''o'' veya ''sen'' gibi zamirlerle bunlar belirtiliyor..
Yüzünü ekşiten,sabırsız,imansız,kitapsız,şaşkın,okuma/yazma bilmeyen birini;Allah'ın ''son peygamber'' olarak seçmesinden ne anlamalıyız?
6.SORU;
Kuran'daki ifadeye göre(6-92),Allah Mekke ve çevresindekilere hitap etmektedir..Dolayısıyla Allah,kendisinin lokal (yerel) bir Tanrı olduğunu söylemektedir..Allah açıkça ''ben yerel bir Tanrı'yım'' derken,müslümanların Allah'ı ve dinini ''evrensel'' diye lanse etmeleri,Kuran'a aykırı değil mi?
7.SORU;
Aişe,Muhammed'in miraç hikayesine inanmaz..Muhammed'in en yakınındaki bu ismin miraca inanmaması ama tüm İslam aleminin miracın gerçek olduğuna inanması neden kaynaklanıyor?
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
8.SORU;
Allah insanı kendi suretinden/ruhundan/özünden yaratmıştır denir ve insanın eşrefi mahlukat olduğu vurgulanır..Sümüğü akan,ossuran,sıçan,kokan,hastalanan insan;nasıl oluyor da,yaratılanların en şereflisi/mükemmeli olabiliyor?
9.SORU;
İslam tarihinde Muhammed,Ali,Aişe,Osman veya Hüseyin gibi isimlerin cinayete kurban gittiklerine dair veriler vardır..İslam'ın kurucuları olan bu insanların hemen hepsinin öldürülmüş olmasından ne anlamalıyız?
10.SORU;
Kuran'ı toplamakla görevli Zeyd b.Sabit'in yahudi asıllı olması ve Kuran'ı toplattığı söylenen Osman'ın müslümanlarca linç edilerek öldürülmesi,Kuran hakkında soru işaretleri doğurmaz mı?
11.SORU;
Kuran'a göre bir kadının eşi ölürse ikinci bir erkekle ilişkiye girmesi için en az 4 ay 10 gün beklemesi lazım..Muhammed'in Hayber'de Safiye ile Beni Mustalık'ta Cüveyriye ile ve başka bir baskında Reyhane ile bu kurala uyduğu söylenebilir mi?
12.SORU;
Ömer karısı ile istemeden(nasıl oluyorsa) arkadan ilişkiye girer ve durumu Muhammed'e anlatır..Bunun üzerine Muhammed'e vahiy gelir..Vahiyde kadınlar tarlanızdır,nasıl girmek istiyorsanız öyle girin(bakara 223) denilir..Hatta Ömer bu durumdan çok hoşnut kalır ve Allah'ın kendisi için vahiy gönderdiğini filan söyler..Allah'ın bu konuda(arkadan ilişki de İslam'a göre haramdır..Nasıl oluyorsa artık..!) anında vahiy göndermesi ama farklı konularda(mesela hayvanlara iyi davranılması konusunda) vahiy göndermemesi garip değil mi?
13.SORU;
Bir başka rivayete/hadise göre;Ömer,Muhammed'in çok sevdiği kızı Fatıma'nın ölümüne neden oluyor ve sonrasında Fatıma'nın 10 yaşındaki kızı Ümmü Gülsüm ile evlenip 2 çocuk yapıyor..Bu kişinin adaletle anılmasından ne anlamalıyız?
14.SORU;
Muhammed babasının cehennemlik olduğunu söylemiştir..Annesinin mezarının ziyaret edilmesine izin vermiş ama annesine dua edilmesine karşı çıkmıştır..Muhammed'in,kendisini Dünya'ya getirenlere karşı,takındığı bu tavrından ne anlamalıyız?
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
15.SORU;
Muhammed'in nebiz (içki) içtiği söylenir..Kuran'da leş,domuz eti,kan,Allah dışında putlar adına kesilen hayvanın eti,faiz,zina/fuhuş,adam öldürmek,yakın akraba ile evlilik hakkında kesin olarak ''haram'' ifadesi varken,içki hakkında böyle bir ifadenin olmamasından ne anlamalıyız?
16.SORU;
Ebubekir halife olunca,Muhammed tarafından cennetle müjdelenen Talha kılıcını çekip ''Biz Ebubekir'e mi kaldık?'' diyor..Ömer'de Talha'ya ''dur durduğun yerde ey köpek'' diyor..Sevgi/barış/hoşgörü diye lanse edilen dinin kurucularının bu hallerinden ne anlamalıyız?
17.SORU;
Muhammed'in şöyle bir hadisi var..''Cebrail'e cinsi münasebetimdeki zaafiyetimden bahsettim..O da bana keşkek yememi tavsiye etti..''
Muhammed'in tek eşli olmadığını biliyoruz..11 resmi evlilik yaptığı söylenir..Buna rağmen,Cebrail'den böyle bir konuda yardım talebinde bulunması ne demek?
18.SORU;
Muhammed kendinden önceki peygamberleri kabul eder..Dolayısıyla eski ve yeni ahit,Muhammed'e göre kabul edilmeli,kaynak olarak değerlendirilmelidir..Kuran'da da bu yönde ifadeler vardır..
Tevrat'ta(eski ahit)kardeşini,Yaob'u, Şimey'i öldüren Süleyman'ın; Mısırlıyı öldüren Musa'nın; başkomutanını öldürten,200 kişinin kellesini kesen,12 Peygamber çocuğunu asan Davut'un cinayetleri anlatılır..Kitapta Davut'un oğlu Abşolom'un ve Yakup'un ilk oğlu Ruben'ın babalarının karılarıyla zina yaptıklarını yine Tevrat'tan örneklerle okurken;örneğin Nuh, Lut, Musa, İbrahim, Eyüp, İsa, İshak,Yakup peygamberlerin içki içtiklerinin ayetlerle kanıtlandığını görüyoruz..Peygamberlerin bu durumlarından ne anlamalıyız?
19.SORU;
Ömer,bir gün hekimoğlu Hişam'ın Furkan suresini bilinenden farklı bir şekilde okuduğunu duyar ve bu durumu Muhammed'e bildirir..Muhammed surenin farklı okunmasından rahatsız olmaz ve ''Kuran böyle indirilmiştir'' deyip,ardından ''Kuran 7 harf üzerine indirilmiştir'' diye de ekler..Bu hadisten anladığımız kadarıyla 7 farklı Kuran'ın olması lazım ama bugün elimizde 1 Kuran var..Geri Kalan 6 Kuran'a ne olmuştur?
20.SORU;
Maide suresi 83-85.ayetlerinde papazların kuran dinleyince ağladıkları ve bu papazların cennete girecekleri söyleniyor..Nasıl oluyor bu?
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
21.SORU;
Muhammed'in Dünya'yı bir gübre yığını olarak betimlediği söylenirken,hem Muhammed'in,hem de Muhammed'den günümüze dek tüm müslümanların Dünya'ya olan bağlılıklarından ne anlamalıyız?
22.SORU;
Kuran'a son şeklinin 933 yılında ibni Mücahid tarafından verildiği söylenir..Muhammed'de 632 yılında öldüğüne göre,bu aradaki 301 yılda,müslümanlar neye dayanarak hareket etmişlerdir?
23.SORU;
Bir şii fırkasına göre Cebrail yanılıp,Ali yerine Muhammed'e vahiy göndermiştir..Cebrail,tıpkı şeytan(melek olduğu söylenen ama cin de olabilir)gibi yanılmış,hata etmiş olabilir mi?
24.SORU;
Türkiye'deki müslümanların geneli,emevileri kötüler ama abbasilerden hiç bahseden yoktur..Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz hariç,bütün halifelerin(13 tanesi) mezarları açılmış,kemikleri yakılmış,hatta kemikleri kırbaçlanmıştır..Bunu yapanlar da müslümanlar..Nasıl bir anlayış,nasıl bir din bu?
**********
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
67
Düşünce
Muvahhid
Yukarıdaki sorduğun soruların çoğu Kur'an'a değil Sünni Müşriklere sormuşsun. Ben, sadece Kur'an'a sorduğun sorulara cevap vereceğim

5-) Abese Suresi'nde Muhammed, hata işliyor ve Kur'an'da bunu eleştiriyor. Kur'an'ı okusan diğer elçiler/peygamberler hata yaptığını görürsün. Şura 42 ve Duha 7'de ise Muhammed'in vahiy almadan önce yanlış yolda olduğunu söylemektedir. Bunda ne var ? Muhammed'i doğru yola getirende Kur'an'dır. Ankebut 48'de ise Muhammed'in kitap okumadığını söylemektedir. Ama Muhammed okuma-yazma biliyordu. Sünniler "ümmi" kelimesinin anlamını tahrif ettiler. Kur'an'da "ümmi" kelimesinin geçtiği bütün yerlerde "tevrat-incil(yahudi-hristiyanlar)" cümlesi kullanılıyor. Yani "ümmi" kelimesi "tevrat-incil" okumayan kişilere denir. Kur'an'ı yazanda Muhammed'dir. Vahiy katipleri falan değildir. BKNZ(68:1)

6-) Kur'an Mekke'ye, çevresine ve bütün insanlığa indi. BKNZ(68:52) Ayette "sadece Mekke'ye indi" diye bir cümle yoktur. Eğer ayette "sadece" kelimesi olsaydı Kur'an, Mekke'ye inmiş olurdu.
20-) Hristiyanlık-Yahudilik dininden Kur'an'a girenler elbette var. Kur'an, örnek olarak 5:83-85'deki ayetlerde örnekler veriyor.

Sen galiba sünnilik dogmalarını Kur'an zannetmişsin. Sen "Sünni Ateistsin"
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
Yukarıdaki sorduğun soruların çoğu Kur'an'a değil Sünni Müşriklere sormuşsun. Ben, sadece Kur'an'a sorduğun sorulara cevap vereceğim

5-) Abese Suresi'nde Muhammed, hata işliyor ve Kur'an'da bunu eleştiriyor. Kur'an'ı okusan diğer elçiler/peygamberler hata yaptığını görürsün. Şura 42 ve Duha 7'de ise Muhammed'in vahiy almadan önce yanlış yolda olduğunu söylemektedir. Bunda ne var ? Muhammed'i doğru yola getirende Kur'an'dır. Ankebut 48'de ise Muhammed'in kitap okumadığını söylemektedir. Ama Muhammed okuma-yazma biliyordu. Sünniler "ümmi" kelimesinin anlamını tahrif ettiler. Kur'an'da "ümmi" kelimesinin geçtiği bütün yerlerde "tevrat-incil(yahudi-hristiyanlar)" cümlesi kullanılıyor. Yani "ümmi" kelimesi "tevrat-incil" okumayan kişilere denir. Kur'an'ı yazanda Muhammed'dir. Vahiy katipleri falan değildir. BKNZ(68:1)

6-) Kur'an Mekke'ye, çevresine ve bütün insanlığa indi. BKNZ(68:52) Ayette "sadece Mekke'ye indi" diye bir cümle yoktur. Eğer ayette "sadece" kelimesi olsaydı Kur'an, Mekke'ye inmiş olurdu.
20-) Hristiyanlık-Yahudilik dininden Kur'an'a girenler elbette var. Kur'an, örnek olarak 5:83-85'deki ayetlerde örnekler veriyor.

Sen galiba sünnilik dogmalarını Kur'an zannetmişsin. Sen "Sünni Ateistsin"
Sn.
KuranMumini2698;sünni müşrikler,sünni ateistler filan.. :)
Mesela ''sünni ateist'' kavramı nedir?
17 yaşında bir ''çocuk'',18 yaşını doldurduğu zaman bir ''genç'' haline gelir,''çocuk genç'' haline gelmez..Bu bağlamda bir ateistin geçmişini öne sürerek,sen sünni ateistsin,sen Müslüman ateistsin,sen Yahudi ateistsin diye damgalayamazsınız..

Muhammed'in yanlış yolda olmasında bir gariplik yok mu?Kuran,23 sene boyunca Muhammed'i doğru yola getirmek için mi,yeryüzüne inmiş yani?Hem bu söylediğiniz ve Kuran'ın söylemleri,''Muhammedül emin'' kavramı ile örtüşmüyor ki..!
Kuran'ı Muhammed'in yazdığını kabul etmeniz de ilginç..Farklı bir noktadasınız siz..
Size göre Muhammed yanlış yoldaydı,Allah Muhammed'e Cebrail aracılığıyla vahiy indirdi..Muhammed'de bu vahiylere göre kendisinin yanlış yolda olduğunu anladı ve kendisini düzeltti,ayrıca tüm bunları da yazdı..!

Enam 92'ye bakıp Kuran'ın tüm insanlığa indiğini nasıl anladınız?Hangi kelimeye dayanıyorsunuz?

Maide suresinde papazların Allah'ın resulüne şahitlik ettikleri ve böylece cennete gidecekleri açık açık belirtilir..Bu gerçeğe rağmen ''Hristiyanlar arasından kurana girenler var'' demişsiniz..Ne demek bu?
Mesele şu..Buradaki şahitlik etmek ne demek..İkincisi,buradaki resul kelimesi kimi işaret ediyor..
Yani diyorum ki,papazlar cennete girecekse,imamlar nereye girecek?:)
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
67
Düşünce
Muvahhid
Sn.
KuranMumini2698;sünni müşrikler,sünni ateistler filan.. :)
Mesela ''sünni ateist'' kavramı nedir?
17 yaşında bir ''çocuk'',18 yaşını doldurduğu zaman bir ''genç'' haline gelir,''çocuk genç'' haline gelmez..Bu bağlamda bir ateistin geçmişini öne sürerek,sen sünni ateistsin,sen Müslüman ateistsin,sen Yahudi ateistsin diye damgalayamazsınız..

Muhammed'in yanlış yolda olmasında bir gariplik yok mu?Kuran,23 sene boyunca Muhammed'i doğru yola getirmek için mi,yeryüzüne inmiş yani?Hem bu söylediğiniz ve Kuran'ın söylemleri,''Muhammedül emin'' kavramı ile örtüşmüyor ki..!
Kuran'ı Muhammed'in yazdığını kabul etmeniz de ilginç..Farklı bir noktadasınız siz..
Size göre Muhammed yanlış yoldaydı,Allah Muhammed'e Cebrail aracılığıyla vahiy indirdi..Muhammed'de bu vahiylere göre kendisinin yanlış yolda olduğunu anladı ve kendisini düzeltti,ayrıca tüm bunları da yazdı..!

Enam 92'ye bakıp Kuran'ın tüm insanlığa indiğini nasıl anladınız?Hangi kelimeye dayanıyorsunuz?

Maide suresinde papazların Allah'ın resulüne şahitlik ettikleri ve böylece cennete gidecekleri açık açık belirtilir..Bu gerçeğe rağmen ''Hristiyanlar arasından kurana girenler var'' demişsiniz..Ne demek bu?
Mesele şu..Buradaki şahitlik etmek ne demek..İkincisi,buradaki resul kelimesi kimi işaret ediyor..
Yani diyorum ki,papazlar cennete girecekse,imamlar nereye girecek?:)
Hristiyan olup Kur'an'ı kabul etmişler. Enam 92'i "sadece" kelimesi geçmiyor. Kur'an hem bütün insanlığa indi hem de Mekke ve çevresine indi. Muhammed'de kendi halkı gibi "müşrik" idi. Kur'an'la hidayet buldu. "Sünni Ateist" kavramı şudur: Sünni dininin dogma bilgilerine iman etmiş ve onu Kur'an zanneden kişilere denir. Örn:Senin gibi kişiler
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
1- Soru boş ve gereksiz bir soru
2- Bu soruda aynı
3-"Müslümanlar sürekli olarak Dünya'da şeriatın hakim olduğu tek devletin İran olduğunu söylerler." Hayır öyle bişey söylemeyiz.
4- Bu soruya verilecek bir cevap yok malesef. Yazana* yahut yazdırana* sorman lazım :D.
5- Ayetleri maşallah çok güzel anlamışsın tebrikler dostum ;).
6- Bu konuya forumda kaç kere cevap verdik, yinede ufaktan yazalım bişeyler. Kuran-i Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya Müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslam dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kuran-i Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlalde bulunmuş ve onları hak yola davet etmiştir.
Ayrıca Kuran-i Kerim, bu taifeleri hakka davet ederken, hiçbir zaman onları "Arap" olarak muhatap almıyor. Genellikle "Ey iman edenler." v.s diye başlıyor. Bu bile basit ve anlaşılır bir cevaptır.
7- Kaynak?
8- Ne güzel sallamışsın ya valla. Hep zaten ; söylenir, denir vs yüklemler kullanmışsın bir doğruluğu yok :D.
9- Hiçbir şey.
10- Hayır doğurmaz.
12- Ayeti yine maşallah güzel anlamışsınız. Bide kaynak göster artık, can sıkmaya başladı.
13- Kaynak?
14- Hiçbir şey.
15- Söylenir denir v.s v.s..
16- Kaynak?
17- Kaynak?
18- Kaynak?
19- Yine kaynak yok :D. Ama sana söyliyim, Müslümanlar arasında ki savaşlarda bile 2 tarafta aynı Kuran-i Kerim kullanılmıştır. 6 v.s işi hikaye..
20- Herkesin içinde zerre kadarda olsa iman vardır. Bunlar o imanı hissetmiş kişilerdir.
21- Söylenirken edilirken v.s v.s. Kaynak?
22- Kaynak?
23- "Bir şii fıkrasına göre." Komedi yav soruların hepsi :D.
24- Kaynak?

Öncelikle kardeşim, nerden aldın bu soruları bilmiyorum ama senin bile okumadığını biliyorum. Bizim attığımız ayetlere inanmazken "Söylenir, denir, yapmış, etmiş, fıkrasına göre v.s" tavırlarla kaynak göstermeden bu soruları sorman büyük acizlik. Zaten çoğu sallama atma şeyler. Hadi ben yine bu tavırla yaklaşmıyorum sana kaynak göster diyorum :D. Bu arada biraz daha ahlaklı takılırsan güzel olur. Gerçi nickinden de belli ama olsun. Hepimiz kardeşiz düzgün bir üslup kullan olur mu? Allah hidayet versin ♥.
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
Hristiyan olup Kur'an'ı kabul etmişler. Enam 92'i "sadece" kelimesi geçmiyor. Kur'an hem bütün insanlığa indi hem de Mekke ve çevresine indi. Muhammed'de kendi halkı gibi "müşrik" idi. Kur'an'la hidayet buldu. "Sünni Ateist" kavramı şudur: Sünni dininin dogma bilgilerine iman etmiş ve onu Kur'an zanneden kişilere denir. Örn:Senin gibi kişiler
Papazlar Müslüman filan olmamışlar..Ayetlerde böyle ifadeler yok..Kendi kafanıza göre ayetleri yorumluyorsunuz..

Enam 92'de şehirlerin anası ve çevresi yazıyor..Orada insanlığa inmiş gibi bir ifade yok..Allah ''bu kuran tüm insanlık içindir'' dememişte,niye bir şehir ve çevresinden bahsetmiş?!
 

Ahlaksız

☆☆
Üye
Mesajlar
225
Tepki puanı
96
Düşünce
Ateist
1- Soru boş ve gereksiz bir soru
2- Bu soruda aynı
3-"Müslümanlar sürekli olarak Dünya'da şeriatın hakim olduğu tek devletin İran olduğunu söylerler." Hayır öyle bişey söylemeyiz.
4- Bu soruya verilecek bir cevap yok malesef. Yazana* yahut yazdırana* sorman lazım :D.
5- Ayetleri maşallah çok güzel anlamışsın tebrikler dostum ;).
6- Bu konuya forumda kaç kere cevap verdik, yinede ufaktan yazalım bişeyler. Kuran-i Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya Müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslam dışı taifeleri de muhatap alıyor. Zira Kuran-i Kerim kafir, müşrik, ehl-i kitap, Yahudi, Beni İsrail ve Hristiyan gibi kavimleri de bir çok kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlalde bulunmuş ve onları hak yola davet etmiştir.
Ayrıca Kuran-i Kerim, bu taifeleri hakka davet ederken, hiçbir zaman onları "Arap" olarak muhatap almıyor. Genellikle "Ey iman edenler." v.s diye başlıyor. Bu bile basit ve anlaşılır bir cevaptır.
7- Kaynak?
8- Ne güzel sallamışsın ya valla. Hep zaten ; söylenir, denir vs yüklemler kullanmışsın bir doğruluğu yok :D.
9- Hiçbir şey.
10- Hayır doğurmaz.
12- Ayeti yine maşallah güzel anlamışsınız. Bide kaynak göster artık, can sıkmaya başladı.
13- Kaynak?
14- Hiçbir şey.
15- Söylenir denir v.s v.s..
16- Kaynak?
17- Kaynak?
18- Kaynak?
19- Yine kaynak yok :D. Ama sana söyliyim, Müslümanlar arasında ki savaşlarda bile 2 tarafta aynı Kuran-i Kerim kullanılmıştır. 6 v.s işi hikaye..
20- Herkesin içinde zerre kadarda olsa iman vardır. Bunlar o imanı hissetmiş kişilerdir.
21- Söylenirken edilirken v.s v.s. Kaynak?
22- Kaynak?
23- "Bir şii fıkrasına göre." Komedi yav soruların hepsi :D.
24- Kaynak?

Öncelikle kardeşim, nerden aldın bu soruları bilmiyorum ama senin bile okumadığını biliyorum. Bizim attığımız ayetlere inanmazken "Söylenir, denir, yapmış, etmiş, fıkrasına göre v.s" tavırlarla kaynak göstermeden bu soruları sorman büyük acizlik. Zaten çoğu sallama atma şeyler. Hadi ben yine bu tavırla yaklaşmıyorum sana kaynak göster diyorum :D. Bu arada biraz daha ahlaklı takılırsan güzel olur. Gerçi nickinden de belli ama olsun. Hepimiz kardeşiz düzgün bir üslup kullan olur mu? Allah hidayet versin ♥.
Sn.
NoTThingLosE;üslubunuz bozuk ama benim üslubumda sorun olduğunu söylüyorsunuz..Çok acayip..
Ahlaklı takıl,acizsin,sallama,okumamışsın,komedi yav filan..
CİDDİ değilsin..
Yazdığım her cümlenin kaynağını önüne koyarım ama senin için uğraşmaya değer mi acaba?
Mesela şunu demişim;
Muhammed'in nebiz (içki) içtiği söylenir
Bunu ben mi uydurdum sence?Bir insan niye böyle bir şey uydursun/söylesin/iddia etsin?
ZIRNIK bilgin yok ve ciddi de değilsin..Muhtemelen bir öğrencisin,kendine eğlence arıyorsun..
Sadece bu cümlem için al sana kaynak;
Dediğim gibi,karşındaki kişiyi ciddiye al,üslubunu düzelt,ukalaca mesajlar yazmaktan vazgeç..Ben burada ''iki soru soruyum,bu Müslümanlara iki laf sokayım'' derdinde değilim..Ciddi olana soru sormuşum,karşıma geçecek kişi de lütfen ciddi olsun..Ciddi değilseniz,hiç karşıma geçmeyin,uğraşamam..
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Gayette ciddi cevap verdim sana. Ayrıca benim için değil herkes için kaynak koyuyosun :D. ''iki soru soruyum,bu Müslümanlara iki laf sokayım'' Aynen bunun için burdasın ki sorduğun sorulardan belli. Uğraşamam v.s? Kendini birşey zannediyorsun sanırım. "kendine eğlence arıyorsun." Eğlence arasam 1000'den fazla mesaj atmam foruma. Senin gibilere güler geçerim :).
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Ayrıca yok çükü kesilen, yok osuran, v.s Güzel bir üslubun olduğunu gösteriyor. Herşeyi geçtim nickinde bile bunu yazmışsın, fotoğrafın v.s ne için burda olduğunu gösteriyor. Ben seninle gayet güzel konuştum ki anlamakta zorlanıyorsun. Attığın şeylerin çoğu asılsız uydurma şeyler ki bunun sende farkındasın hep "söylenir, denir, anlatırlır v.s" ifadeleri kullanmışsın. Sana zor birşey demiyorum yapıcağın şey kaynak atmak :D.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
"Muhammed'in nebiz (içki) içtiği söylenir." Bunun doğruluğundan sen bile emin değilsin ki "Söylenir" yazmışsın. Hadi sen uydurmuşsun da demiyorum uyduran yerlerden alıp atmışsın. "ZIRNIK bilgin yok" Sorduğun sorular bilgi sorusu mu sence? :D.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Eğer sorularda ki geçen bilgilerin doğruluğundan eminsen kaynak gösterirsin bizde ona göre cevap veririz. Dalga geçer gibi yok söylenir, yok anlatılır, yok denir, yok fıkrasında v.s demezsin :).
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
67
Düşünce
Muvahhid
Papazlar Müslüman filan olmamışlar..Ayetlerde böyle ifadeler yok..Kendi kafanıza göre ayetleri yorumluyorsunuz..
Maide 83'de "Derler ki: "Ey Rabb'imiz! İman ettik, öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.". cümlesi geçiyor. Din adamlarının inandığı görüküyor.Enam 92'de şehirlerin anası ve çevresi yazıyor..Orada insanlığa inmiş gibi bir ifade yok..Allah ''bu kuran tüm insanlık içindir'' dememişte,niye bir şehir ve çevresinden bahsetmiş?!
Enam 92'de "sadece" kelimesi yoktur. Mantık hatası yapıyorsun. Eğer ayette "sadece" kelimesi geçseydi, dediğin doğru olabilirdi. Kalem Suresi 52.ayeti oku !
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
67
Düşünce
Muvahhid
2.sorunda Kur'an bilgin yetersiz. Okuduğun ayetlerinin önceki ayetlere bakman gerekir. Çünkü ayeti bağlamından koparırsan anlam bozukluğu oluşur.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
"Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir." (Kalem,52)

Hatta yardımcı oliyim sana :D.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
2.sorunda Kur'an bilgin yetersiz. Okuduğun ayetlerinin önceki ayetlere bakman gerekir. Çünkü ayeti bağlamından koparırsan anlam bozukluğu oluşur.
Şey gibi işte Bakara'da öldürün yazıyor diye koca Kuran-i Kerim'in hepsini dehşet, savaş kitabına çeviriyorlar :D. Tamamını bilmeden parçasına yorum yapıyorlar. Çok can sıkıcı.
 

KuranMumini2698

☆☆
Üye
Mesajlar
543
Tepki puanı
67
Düşünce
Muvahhid
Şey gibi işte Bakara'da öldürün yazıyor diye koca Kuran-i Kerim'in hepsini dehşet, savaş kitabına çeviriyorlar :D. Tamamını bilmeden parçasına yorum yapıyorlar. Çok can sıkıcı.
Bakara 191'de "Onları ele geçirdiğiniz yerde öldürün" cümlesini veriyorlar ama ondan 1 ayet önce "Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda onlarla savaşın. Ama haddi aşmayın. Zira Allah, haddi aşanları sevmez."

Hatta Bakara 191 ayetinin devamı olan "sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer savaşırlarsa, siz de savaşın " cümlesi görmezler. Eğer bunları okusalar savaş ayetlerinin savunma savaşı olduğunu görürler.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,825
Tepki puanı
353
Düşünce
Sünni
Bakara 191'de "Onları ele geçirdiğiniz yerde öldürün" cümlesini veriyorlar ama ondan 1 ayet önce "Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda onlarla savaşın. Ama haddi aşmayın. Zira Allah, haddi aşanları sevmez."

Hatta Bakara 191 ayetinin devamı olan "sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer savaşırlarsa, siz de savaşın " cümlesi görmezler. Eğer bunları okusalar savaş ayetlerinin savunma savaşı olduğunu görürler.
Tam da demek istediğim şey işte :D. Çoğu ayette aynı şeyi yapıyorlar..
 
Üst