Muhammed 6 Yaşındaki Aişe ile Evleniyor

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,754
Tepki puanı
1,017
Düşünce
Agnostik
49 yaşındaki Muhammed, 6 yaşındaki bir çocuk (Aişe) ile evleniyor. Yine Aişenin kendisinin anlattığını dile getiren bir hadis:

Bu hadisin başında, Aişe aynen şöyle diyor:
– "Peygamber benimle evlendi; Ben o sırada 6 yaşındaydım." (1)

Evet, bir yanda 49 yaşındaki Muhammed, öbür yanda 6 yaşındaki Aişe evleniyorlar. Muhammedle evlendiği zaman Aişenin 6 yaşında olduğunun İslam dünyasında, tüm Müslümanlarca kabul edilmesi zorunlu. Çünkü bunu anlatan "hadis", tartışmasız ve "sağlam (sahih)" kabul edilir. Bu hadisi, İslam dünyasında en sağlam olarak benimsene gelmiş olan Buharinin ve Müslimin "es-Sahih"lerinde de buluyoruz.
Anlatıldığına göre, evlilik gerçekleşiyor ama yine de 3 yıl kadar "zifaf" (yani gerdeğe girme, cinsel birleşme olayı) gerçekleşmiyor. Bu süre geçtikten sonra cinsel birleşim oluyor. Aişe 9 Yaşındayken, 52 Yaşındaki Muhammed’in koynuna veriliyor.

muhammed-6-yasindaki-aise-ile-evleniyor.jpg

"Hadis"i izleyelim. Aişe anlatıyor:
– "Ve ben dokuz yaşındayken benimle gerdeğe girdi. Medineye göçmüştük. Haris İbn Hazrec oğullarına konuk olduk. O sırada sıtmaya yakalandım.

Saçlarım döküldü. Saçlarım yeniden geldi, bölükler oluştu. Annem Ümmü Ruman bana geldi.

Arkadaşlarımla birlikte salıncakta (ya da tahterevallide) sallanıyorduk. Annem beni çağırdı. Yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimi tuttu (alıp götürdü). Evin kapısına gelince durdurdu.

Soluk soluğa kalmıştım. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Annem, sonra biraz su alıp yüzüme, başıma değdirdi. Sonra beni eve soktu. Bir de baktım ki birtakım Medineli kadınlar evdeler. Bana şöyle demeye başladılar:
– Hayırlı, bereketli olsun. İyi şanslar.
Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar benim saçımı başımı yıkadılar, beni güzel bir biçimde hazırladılar. Peygamberle birden karşılaşmaktan başka hiçbir şey beni korkutmamıştı. Kadınlar, beni ona teslim ettiler. Ve ben o sıralar 9 yaşındaydım." (Bkz. aynı hadis kaynakları)

Bu hadisten çıkan kimi sonuçlar da şöyle özetlenebilir:
– Muhammed ile Aişe evlendiklerinde üç yıl geçmeden cinsel ilişkide bulunmamışlardır.
– Evlendiklerinde Aişe 6 yaşında, cinsel ilişkide bulunduklarında ise 9 yaşında bulunuyordu.
Muhammed ise bu evlenme sırasında 49, gerdeğe girdiğinde 52 yaşındaydı.
– Aişe, Muhammed’in koynuna verilmek üzere götürüldüğünde, salıncakta sallanıp oynayan bir oyun çocuğuydu. Yani Muhammed, o yaşında, böylesine bir çocukla cinsel birleşimde bulunmuştu.

Bunu, sağlam hadis kaynaklarında bulunan sağlam hadisler anlatmasa, İslamcı kesim, “yalan, iftira” diye niteleyecektir. Aişe, gerdek odasında Muhammed ile karşılaşınca, kadınlar tarafından teslim edilmiş olsa bile korkmuştu.

Bir kız 9 yaşında geldiğinde, İslam hukukunda “şehvet konusu (müştehat)” oluyor. Aişe 9 yaşındayken Muhammed’in koynuna sokulmuş olunca, İslam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor: "9 yaşındaki bir kız, müştehat (şehvete konu olabilecek çağda) sayılır" diyor. Ve bu nedenle de 9 yaşındaki bir kızla evlenilebileceğini bildiriyor. (2)

Aişe, Muhammed’in karısıyken büyüyecek ve 18-19 yaşına geldiğinde de Muhammed’in ölümü
üzerine, kimi kumaları gibi, çok genç yaşta dul kalacaktır. Ve hiçbir erkekle evlenmemeye “mahkum” olacak. Muhammedin karıları, müminlerin anaları sayıldığı için…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu Menakıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no. 1553; Müslim, e’s-Sahih,
Kitabu’n-Nikah/69, hadis no. 1422
2- Bu fıkıh hükmünü görmek için bkz. Muhammed Ali Tehanevi, Keşşafu Istılahati’l-Fünun, 1/788.

İlgili hadislere bakabilirsiniz: Aişenin Evliliği Hakkında Sahih Hadisler
Ayrıca: Aişenin Evlilik Yaşı 6 mı yoksa 17 mi?
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
514
Tepki puanı
365
Düşünce
Agnostik
Başka dine mensup bir din adamı küçük bir kız çocuğuyla cinsel ilişkide bulunsaydı Müslümanlar dillerinden düşürmezlerdi bu olayı. Ama kendi peygamberleri aynı şeyi yapınca üç maymunu oynuyorlar... Biraz düşünseler anlarlar aslında İslamın bu çelişkilerini fakat ne yazıkki bunlara kafayı çalıştırmak yasak.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Oğuz Han

Üye
Mesajlar
46
Tepki puanı
56
Düşünce
Ateist
İğrenç. Bu nasıl peygamber yaa. Bu mu şimdi hak din. :o
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
İbrahimi peygamberlerin tarihte yaşadıklarına dair hiç bir delil yoktur. Ona bakarsanız Tevratta Lut büyük ve küçük kızını Soar (küçük şehir) da döller. Ve onlardan Moav (babadan) ve Ben Ammi (halkımın çocuğu) adında erkek çocuklar doğar. Bu çocuklardan da iki kavim ortaya çıkar. Hani nerede bu kavimler? Hangi tarih yazıyor yada bunları?

Davut subayının karsını döller kadın hamile kalır. Davut yaptığını gizlemek için o subayını savaşta en ön safa sürer. Daha sonra subay savaşta ölünce hamile bıraktığı kadını alır. Ve zinadan kurtulmuş olur. Kadının doğurduğu çocukta fazla yaşamaz ve ölür. Çocuğun ölmemesi içinde Davut oruç tutar. İbrahimi dinlerde bilinen ilk oruçta Davutla başlamış olur.

Şimdi müslümanlar bunların tahrifat olduğunu ileri sürerler. Yahu kardeşim tahrifat olsa hahamlar bu pasukları ortadan kaldırırlardı! Din adamları kendi kızlarını dölleyecek kadar ahlaksız olsalar da din müessesesi buna cevaz vermez. Kaldı ki Yahudilikte değil kızını döllemek babayı çıplak görmek bile günahtır.

Onlara göre de efendim Lut ve Davut peygamber değildir şeklinde savunmaya geçerler! Kardeşim değilseler kutsal saydığınız kitapta işleri ne? Sonra zina yapanı Rab Tanrı recm ederken! Davutu neden affeder?!

Muhammedin olayı da böyledir. Kurana yazmadıklarını hadislere yazmıştırlar. Araplarda sonuçta insandırlar. Onlarda da aile önemlidir. Hiç bir normal aile 6 yada 9 yaşındaki kızını normal şartlarda evlendirmez.

Ama başta da değindiğim gibi tarihte yaşamamış ve olmamış olan kavimlerden dolayısıyla da olmamış olan bu şeylerden bu kitaplar neden bahsederler? Kanaatimce bunların hepsi birer doğma olup, maneviyatın yani düşünsel mefhumların maddi olarak sembolleştirilerek anlatımları olup aynı zamanda birer düşünsel bilmecedirler.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Kendi kanaatimdir: cehennemin kapısında da 19 yazıyor, yani 9, yani (6) altının tersi (Araplar yazılarının ilk devirlerinde Hindu rakamlarını kullanıyorlardı. Rakamların aslı Latinlere ait değildir). 6 yı Muhammed (o da yaşam sevgisi ve bağlılığıdır) alıyor. 9 oldu mu da düzeltiyor. Yani düzüyor! tekrar 6 yapıyor) :)

6 düşüncedeki iktidarlılığı 9 ise düşüncedeki iktidarsızlığı temsil eder. En büyük cehennem ise düşüncedeki acizliktir. Ve cennet ile cehennem yaşayan insanlarda bir mefhumdur.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Ahmed

Üye
Mesajlar
66
Tepki puanı
15
Düşünce
Sünni
“Esma yüz yaşındayken, Hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde yirmi yedi yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek evlenecek çağda bir kızdı.” (Hatemü’l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, s. 210)
 

Ahmed

Üye
Mesajlar
66
Tepki puanı
15
Düşünce
Sünni
Görüldüğü üzere Aişe (ra), Peygamber (sav) ile evlendiğinde yaşı 17 dir. Peygamberi karalamayın.
 

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
Dinlerin esası teolojidir. Teoloji ise doğmalardır. Yani doğmayı anlayabilmek ve kendinden de yeni doğmalar hazırlayabilmektir. Teolojide kronoloji, mekan, rakam, sayılar maddi gerçekleri hiç bir zaman yansıtmadıkları gibi ahlaksızlık olarak görünen yada son derece saçmalıklarda ortaya atılabilinir. Musanın Harunun kız kardeşi Meryemi alır İsanın babası yapar, Kızıl Denizi ikiye yarar, ayı ortadan ikiye böler, beslemeliğinin karısına karşı ilgi duydurtur, 6 yaşındaki kızı nikahına aldırtır, Huseyin Kerbelada şehit ettirirken alır Habeşistana götürür orada avlanmak üzere olan Habeş kralını bir aslanın pençesinden kurtarır (Tayyi mekan). Tabiattaki çürümelerin nedenin İsrail kavminin yaptığı istifçilikten dolayı ortaya çıktığını söyler, taştan deve çıkartır, deve sidiğinden de şifalar çıkartır, insanı alır Aslan şekline sokar, odunu konuşturup ağlatır, odundan sopayı ejderha yapar, güneşin kara bir balçığın içinde battığını söyler vs. Bunlar hep şair sofiler tarafından yazılmışlardır. Bunları gerçek olarak kabul etmekle 2 yaşında bir çocuktan dahi daha akılsız duruma düşmüş oluruz. Kanaatimce doğru olan bunların gerçekler olmadığını kabul edip sembolik anlatımlar olduklarını düşünmek, ama ne anlama geliyorlar? Bunu bilmek zorunda değiliz. Bu günün sofileri manaları bulmak için ne kadar kafa yorarlarsa yorsunlar. Doğrusunu bunu onları yazan kişiler bilirlerdi. Onlarda yoklar artık. Hadi düşündük ve bulduk diyelim. Bu bize ne kazandırır? Karakterimiz mi değişir? Hayır! Zekamız mı artar? Hayır! Aman ne iyi yapmışsın diye Teoloji alanında Nobel ödünü mü verirler? Hayır! Sadece boş zaman geçirmiş oluruz ki emekli olanlar dışında bunu çalışan insanlara hiç tavsiye etmem.
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Furkan

☆☆
Üye
Mesajlar
152
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
49 yaşındaki Muhammed, 6 yaşındaki bir çocuk (Aişe) ile evleniyor. Yine Aişenin kendisinin anlattığını dile getiren bir hadis:

Bu hadisin başında, Aişe aynen şöyle diyor:
– "Peygamber benimle evlendi; Ben o sırada 6 yaşındaydım." (1)

Evet, bir yanda 49 yaşındaki Muhammed, öbür yanda 6 yaşındaki Aişe evleniyorlar. Muhammedle evlendiği zaman Aişenin 6 yaşında olduğunun İslam dünyasında, tüm Müslümanlarca kabul edilmesi zorunlu. Çünkü bunu anlatan "hadis", tartışmasız ve "sağlam (sahih)" kabul edilir. Bu hadisi, İslam dünyasında en sağlam olarak benimsene gelmiş olan Buharinin ve Müslimin "es-Sahih"lerinde de buluyoruz.
Anlatıldığına göre, evlilik gerçekleşiyor ama yine de 3 yıl kadar "zifaf" (yani gerdeğe girme, cinsel birleşme olayı) gerçekleşmiyor. Bu süre geçtikten sonra cinsel birleşim oluyor. Aişe 9 Yaşındayken, 52 Yaşındaki Muhammed’in koynuna veriliyor.


"Hadis"i izleyelim. Aişe anlatıyor:
– "Ve ben dokuz yaşındayken benimle gerdeğe girdi. Medineye göçmüştük. Haris İbn Hazrec oğullarına konuk olduk. O sırada sıtmaya yakalandım.

Saçlarım döküldü. Saçlarım yeniden geldi, bölükler oluştu. Annem Ümmü Ruman bana geldi.

Arkadaşlarımla birlikte salıncakta (ya da tahterevallide) sallanıyorduk. Annem beni çağırdı. Yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimi tuttu (alıp götürdü). Evin kapısına gelince durdurdu.

Soluk soluğa kalmıştım. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Annem, sonra biraz su alıp yüzüme, başıma değdirdi. Sonra beni eve soktu. Bir de baktım ki birtakım Medineli kadınlar evdeler. Bana şöyle demeye başladılar:
– Hayırlı, bereketli olsun. İyi şanslar.
Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar benim saçımı başımı yıkadılar, beni güzel bir biçimde hazırladılar. Peygamberle birden karşılaşmaktan başka hiçbir şey beni korkutmamıştı. Kadınlar, beni ona teslim ettiler. Ve ben o sıralar 9 yaşındaydım." (Bkz. aynı hadis kaynakları)

Bu hadisten çıkan kimi sonuçlar da şöyle özetlenebilir:
– Muhammed ile Aişe evlendiklerinde üç yıl geçmeden cinsel ilişkide bulunmamışlardır.
– Evlendiklerinde Aişe 6 yaşında, cinsel ilişkide bulunduklarında ise 9 yaşında bulunuyordu.
Muhammed ise bu evlenme sırasında 49, gerdeğe girdiğinde 52 yaşındaydı.
– Aişe, Muhammed’in koynuna verilmek üzere götürüldüğünde, salıncakta sallanıp oynayan bir oyun çocuğuydu. Yani Muhammed, o yaşında, böylesine bir çocukla cinsel birleşimde bulunmuştu.

Bunu, sağlam hadis kaynaklarında bulunan sağlam hadisler anlatmasa, İslamcı kesim, “yalan, iftira” diye niteleyecektir. Aişe, gerdek odasında Muhammed ile karşılaşınca, kadınlar tarafından teslim edilmiş olsa bile korkmuştu.

Bir kız 9 yaşında geldiğinde, İslam hukukunda “şehvet konusu (müştehat)” oluyor. Aişe 9 yaşındayken Muhammed’in koynuna sokulmuş olunca, İslam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor: "9 yaşındaki bir kız, müştehat (şehvete konu olabilecek çağda) sayılır" diyor. Ve bu nedenle de 9 yaşındaki bir kızla evlenilebileceğini bildiriyor. (2)

Aişe, Muhammed’in karısıyken büyüyecek ve 18-19 yaşına geldiğinde de Muhammed’in ölümü
üzerine, kimi kumaları gibi, çok genç yaşta dul kalacaktır. Ve hiçbir erkekle evlenmemeye “mahkum” olacak. Muhammedin karıları, müminlerin anaları sayıldığı için…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1- Bkz. Buhari, e’s-Sahih, Kitabu Menakıbi’l-Ensar/44; Tecrid, hadis no. 1553; Müslim, e’s-Sahih,
Kitabu’n-Nikah/69, hadis no. 1422
2- Bu fıkıh hükmünü görmek için bkz. Muhammed Ali Tehanevi, Keşşafu Istılahati’l-Fünun, 1/788.

İlgili hadislere bakabilirsiniz: Aişenin Evliliği Hakkında Sahih Hadisler
"Ben Mekke’de oyun oynayan bir kız iken Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, ‘Doğrusu, onların asıl buluşma zamanları, kıyamet saatidir; Kıyamet saatinin dehşeti ise, tarif edilemeyecek kadar müthiş ve ne acıdır!’ (Kamer, 54/46) ayeti nâzil oldu."12

Söz konusu ayet, Kamer sûresinin 46. ayetidir ve bütün hâlinde nâzil olan bu sûrenin, İbn Erkam’ın evinde iken ve bi’setin dördüncü (614), 13 sekizinci (618) veya dokuzuncu (619) 14 yılında indiğine dair farklı rivayetler vardır. Özellikle ayın ikiye yarılma hadisesini ve o gün buna olan ihtiyacı nazara alan bazı âlimler, söz konusu tarihin 614 olması gerektiği üzerinde durmuşlardır ki, bu tarih esas alındığında Hz. Âişe Vâlidemiz, ya henüz dünyaya gelmemiş veya yeni doğmuş demektir. 618 veya 619 tarihi esas alındığında da durum pek değişmemektedir. Zira bu durumda o, henüz dört veya beş yaşında demektir ki her iki yaş da söz konusu hadiseyi kavrayıp yıllar sonra da aktarabilecek bir olgunluğu ifade etmemektedir. Bu durumda ise o, en yakın ihtimalle risâletin başladığı günlerde dünyaya gelmiş olmalıdır.

Burada dikkat çeken başka bir husus da, o günü anlatırken bizzat Âişe Vâlidemiz’in, "Oyun oynayan bir kız çocuğu idim." şeklindeki beyanıdır. Kendisini ifade ederken kullandığı ‘kız çocuğu’ kelimesinin karşılığı olan ‘câriye’ lafzı, ergenlik çağına geçişi ifade etmekte ve o dönemler için kullanılmaktadır. Arap şairlerinden İbn Yerâ, bu yaşlardaki birisini kastederek maksadını şu şekilde ifade etmektedir: "Sekiz yaşına geldiğinde artık o, benim için bir câriye değil; Utbe veya Muâviye’ye nikahlayabileceğim gelin adayımdır." Bazı bilginler bu kelimenin, on bir yaşın üzerindeki kız çocukları için kullanıldığını ifade etmektedir.

Kamer sûresinin indiği tarih olarak 614 yılını esas alacak olursak, Âişe Vâlidemiz’in risâletten en az sekiz yıl önce doğmuş olduğu ortaya çıkar ki bu tarih 606 yılına tekabül etmektedir. Bu ise, evlendiği gün onun on yedi yaşında olduğunu ifade eder.

Âişe Vâlidemiz’in Mekke yıllarıyla ilgili olarak anlattığı bazı hatıralar da bunu destekler mahiyettedir. Mesela:

a) Risâletten kırk yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede bir kıstas olarak kabul gören Fil hadisesinden geriye kalan iki kişiyi Mekke’de dilenirken gördüğünü söylemesi;

b) Mekke’nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resûlü’nün sabah-akşam kendi evlerine geldiğini ve bu sıkıntılara dayanamayan babası Hz. Ebû Bekir’in de Habeşistan’a hicret teşebbüsünde bulunduğunu detaylarıyla birlikte anlatması;

c) İlk defa namazın ikişer rekat farz kılındığını, mukim olanlar için daha sonraları onun dört rekata çıkarıldığını, ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığını ifade etmesi;

d) "Biz İsâf ve Nâile’yi, Kâbe’de cürüm işlemiş ve bu sebeple Allah’ın kendilerini taş hâline getirdiği Cürhümlü bir adamla kadın olarak duyup dururduk."20

gibi ifadelerle ilk günlerle ilgili nakillerde bulunması gibi daha pek çok hâtırat, daha ilk günlerden itibaren onun, gelişmeleri takip edebilecek bir çağda olduğunu ifade etmektedir.

Müslümanların tartışmasız tek doğrusu Kur'an-ı Kerim'dir. Her hangi bir kitabın önüne es-sahih gelmesi onun başkaları tarafından siyasi vesair amaçlarla ellenilmediği anlamına gelmez. Eğer kitap ilk yazıldığında doğru dahi olsa bu rivayetin sonradan hariciler tarafından eklenmediği de bilinemez. Tek doğru Kur'an dır anlayın artık!
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,754
Tepki puanı
1,017
Düşünce
Agnostik
"Ben Mekke’de oyun oynayan bir kız iken Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, ‘Doğrusu, onların asıl buluşma zamanları, kıyamet saatidir; Kıyamet saatinin dehşeti ise, tarif edilemeyecek kadar müthiş ve ne acıdır!’ (Kamer, 54/46) ayeti nâzil oldu."12

Söz konusu ayet, Kamer sûresinin 46. ayetidir ve bütün hâlinde nâzil olan bu sûrenin, İbn Erkam’ın evinde iken ve bi’setin dördüncü (614), 13 sekizinci (618) veya dokuzuncu (619) 14 yılında indiğine dair farklı rivayetler vardır. Özellikle ayın ikiye yarılma hadisesini ve o gün buna olan ihtiyacı nazara alan bazı âlimler, söz konusu tarihin 614 olması gerektiği üzerinde durmuşlardır ki, bu tarih esas alındığında Hz. Âişe Vâlidemiz, ya henüz dünyaya gelmemiş veya yeni doğmuş demektir. 618 veya 619 tarihi esas alındığında da durum pek değişmemektedir. Zira bu durumda o, henüz dört veya beş yaşında demektir ki her iki yaş da söz konusu hadiseyi kavrayıp yıllar sonra da aktarabilecek bir olgunluğu ifade etmemektedir. Bu durumda ise o, en yakın ihtimalle risâletin başladığı günlerde dünyaya gelmiş olmalıdır.

Burada dikkat çeken başka bir husus da, o günü anlatırken bizzat Âişe Vâlidemiz’in, "Oyun oynayan bir kız çocuğu idim." şeklindeki beyanıdır. Kendisini ifade ederken kullandığı ‘kız çocuğu’ kelimesinin karşılığı olan ‘câriye’ lafzı, ergenlik çağına geçişi ifade etmekte ve o dönemler için kullanılmaktadır. Arap şairlerinden İbn Yerâ, bu yaşlardaki birisini kastederek maksadını şu şekilde ifade etmektedir: "Sekiz yaşına geldiğinde artık o, benim için bir câriye değil; Utbe veya Muâviye’ye nikahlayabileceğim gelin adayımdır." Bazı bilginler bu kelimenin, on bir yaşın üzerindeki kız çocukları için kullanıldığını ifade etmektedir.

Kamer sûresinin indiği tarih olarak 614 yılını esas alacak olursak, Âişe Vâlidemiz’in risâletten en az sekiz yıl önce doğmuş olduğu ortaya çıkar ki bu tarih 606 yılına tekabül etmektedir. Bu ise, evlendiği gün onun on yedi yaşında olduğunu ifade eder.

Âişe Vâlidemiz’in Mekke yıllarıyla ilgili olarak anlattığı bazı hatıralar da bunu destekler mahiyettedir. Mesela:

a) Risâletten kırk yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede bir kıstas olarak kabul gören Fil hadisesinden geriye kalan iki kişiyi Mekke’de dilenirken gördüğünü söylemesi;

b) Mekke’nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resûlü’nün sabah-akşam kendi evlerine geldiğini ve bu sıkıntılara dayanamayan babası Hz. Ebû Bekir’in de Habeşistan’a hicret teşebbüsünde bulunduğunu detaylarıyla birlikte anlatması;

c) İlk defa namazın ikişer rekat farz kılındığını, mukim olanlar için daha sonraları onun dört rekata çıkarıldığını, ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığını ifade etmesi;

d) "Biz İsâf ve Nâile’yi, Kâbe’de cürüm işlemiş ve bu sebeple Allah’ın kendilerini taş hâline getirdiği Cürhümlü bir adamla kadın olarak duyup dururduk."20

gibi ifadelerle ilk günlerle ilgili nakillerde bulunması gibi daha pek çok hâtırat, daha ilk günlerden itibaren onun, gelişmeleri takip edebilecek bir çağda olduğunu ifade etmektedir.
Bu konuyu defalarca tartıştık. Aynı şeyleri tekrar tekrar sana da yazmayalım. Daha önce yazdıklarımızı okursan konuyla ilgili cevaplar mevcuttur:
Aişenin Evliliği Hakkında Sahih Hadisler
Aişenin Evlilik Yaşı 6 mı yoksa 17 mi
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,754
Tepki puanı
1,017
Düşünce
Agnostik
Müslümanların tartışmasız tek doğrusu Kur'an-ı Kerim'dir. Her hangi bir kitabın önüne es-sahih gelmesi onun başkaları tarafından siyasi vesair amaçlarla ellenilmediği anlamına gelmez. Eğer kitap ilk yazıldığında doğru dahi olsa bu rivayetin sonradan hariciler tarafından eklenmediği de bilinemez. Tek doğru Kur'an dır anlayın artık!
Gelelim bu konuya; hadislere güven olmaz. Kuran a bakın diyorsun. Peki Kuran a neden güvenilsin ki? Kuran ın insan yazımı olmadığı nerden belli?
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,754
Tepki puanı
1,017
Düşünce
Agnostik
Diyanet işleri başkanlığı geçen gün 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilebilir diye bir fetva yayınladı. Bu fetva bizim tezimizi doğrular niteliktedir. Muhammed'in 9 yaşındaki Aişe ile evlendiğini kabul etmek istemeyenlere duyurulur.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:
Üst