Muhammed Safiyye'yi Neden Almıştı?

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,612
Çözümler
1
Tepki puanı
3,205
Düşünce
Agnostik
Muhammed Safiyye'yi neden almıştı? sorusuna karşılık olarak Müslümanların savunmalarının özeti şu:

- Safiyye, soylu bir aileden geliyordu. Babası Benû Nadîr kabilesinin başı, kocası da yine çok ileri gelenlerden biriydi. Bu nedenle onu, sıradan bir kimseye vermek uygun olmazdı. Yahudiler için bu, bir utanç konusu olurdu. En iyisi "Peygamber"e kan yapmaktı. Bu yola gidildi.

Diyanet yayınları arasında yer alan Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrid-i Sarih tercemesi'nde, 1612. hadisin "İzah"nda Kamil Miras şöyle diyor:

- " Hazreti Safiyye, Huyay İbn Ahtab'ın kızıdır. Beni Nadir ve Beni Kurayza'nın en şerefli bir ailesine mensuptu. Hayber Yahudileri nin reisi Kinane lbn Rabi ile yeni evlenmişti. Her iki cihetle asaleti vardı. (...) Hayber reisinin gelini ve Beni Nadır'ın en şerefli bir aile kızı olan Safiyye'nin Dıhye'ye verilmesi, Yahudiler için pek ziyade âr'ı ve hacaleti (utanca) mucip olacağı beyaniyle itiraz edildi. Resûlu Ekrem (Peygamber) de Dıhye'den istirdad (geri alıp) ve âzâd ederek nikâhla kadınlan arasına ithal etti."

- - - - - - - - - - - -

Bu Gerekçede Mantık Var mı?

Gerekçe bu olunca, şu sorular sorulabilir:

- O "soylu", o "şerefli" denenler hep kılıçtan geçirilmemiş miydi? Geriye ne kalmıştı ki onlar için "âr (utanç)" söz konusu olsun? "Şerefli" olduklarından söz edilen "Beni Kurayza"ya, o "Resûlu Ekrem"in (Muhammed'in) arkadaşlarına uygulattırdığı korkunçluklar, işkence ve soykırım, benzeri ancak tarihin en ilkel dönemlerinin en ilkel insanlarında görülebilir türdendi. Bütün bunlar, İslam'ın kendi kaynaklarından belgelerle sergilenebilir. Ama yeri burası değil. Burada, Muhammed'in "şehvet"i nedeniyle Safiyye'den söz etmektir konu.

Ama yine de, Prof. Dr. İlhan Arsel'in satırlarından bir kesimini buraya aktarmanın iyi olacağını düşünüyorum:

" Safiyye'nin Muhammed'e verilmesinin, Yahudilerin gönlünü kazanmakla yada onların düşmanlık ve kinlerini yumuşatmakla da hiç ama hiç ilgisi yoktur. Çünkü Hayber Seferi, Hicretin 7. yılma rastlar. Oysa Muhammed, daha Hicretin ikinci yılından itibaren Yahudilere karşı düşmanlık siyasetine başlamış ve onları imha planlan hazırlamıştır. Hayber seferine giriştiği tarihlerde, artık Yahudilerin kökünü iyice kazıma safhasındaydı. Benû Kaynuka, Benu Kurayza ve Benû Nadîr gibi, Medine'nin en ünlü Yahudilerini temizlemiş ve sıra Hayber Yahudilerine gelmişti..." (Arsel, bunu, "Şeriat ve Kadın"ın savunması için yazmış, ama yayımlanmamıştır.)

- Muhammed Safiyye'yi Dıhye'nin elinden alınca, bu kadının "kocasının kız kardeşi'ni" vermişti ona. Aynı aileden olduğuna göre onun da "asalet'i vardı. Dıhye'ye o nasıl verilebilmişti? O zaman "âr" olacağı düşünülmemiş miydi?

- Hepsi bir yana da; Muhammed, en yakınlarını, sevdiklerini öldürttüğü bir kadını (Safiyye'yi), o acılı gününde koynuna nasıl alabilmişti? Onunla nasıl sevişebilmişti? Bunun "cevab"ı verilebilir mi? Safiyye o sırada, daha "körpe" denecek yaştayken, Muhammed 57 yaşındaydı.

Muhammed'in "şehvet"ini ve "Tanrı"sının bu "şehvet"e büyük önem verip kolaylıklar gösterdiğini anlatmak için, kanlarını-cariyelerini tümüyle ve öyküleriyle sıralayıp anlatmaya gerek yok. Konu, bu kadar örnekle de anlaşılmıştır. Amaç, bir gerçeği açığa çıkarmak. Ve gün ışığına çıkarılacak bu tür gerçeklerle, insanlığın önündeki. "ta-bu"ların yıkılmasında yararlı olabilecek bir katkı sağlamak. Daha ışıklı, daha güzel, daha özgür bir dünya için...

Kaynak: Din Bu - 1 (Turan Dursun)

Muhammed'in Safiyye'yi Elde Etmesi
Muhammed, Safiyye'yi Dıhye'nin Elinden Alıyor
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Orhan Yolcu

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
537
Tepki puanı
515
Düşünce
Agnostik
- Hepsi bir yana da; Muhammed, en yakınlarını, sevdiklerini öldürttüğü bir kadını (Safiyye'yi), o acılı gününde koynuna nasıl alabilmişti? Onunla nasıl sevişebilmişti? Bunun "cevab"ı verilebilir mi? Safiyye o sırada, daha "körpe" denecek yaştayken, Muhammed 57 yaşındaydı.
Burası çok çarpıcı gerçekten. Bir kadının yakınlarını öldürdükten sonra, aynı gün o kadının ırzına geç. İğrenç ötesi...
 

Ebu Cehil

☆☆
Deneyimli
Mesajlar
2,162
Çözümler
2
Tepki puanı
2,575
Düşünce
Agnostik
İşin garibi, Safiyye, Muhammed ile 18 yaşında evleniyor. Muhammed'den önce, başından 2 kez evlilik geçiyor. Başından 2 kez evlilik geçen bir kız, savaşta; babasını, kardeşini ve 2.kocasını da kaybediyor. İslam kaynaklarında ise, Muhammed, Safiyye'yi kendine alırken, ona fikrini sormaz, Safiyye güzel kızdır, Muhammed onu gözüne kestirmiştir, ondan önce başka bir adam gözüne kestirmiş ama onu engellemişler, Safiyye Muhammed'e düşmüş.

Hayber fethedildikten sonra da yola koyulmuşlar, yolda giderken, Muhammed, Safiyye'ye, İslam hakkında fikrini soruyor, Safiyye'de şöyle diyor: "Ey Allah'ın Resulü! İslamı arzu etmiş ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiştim. Babam da senin davanın doğruluğunu itiraf ederdi. Fakat ırkçılık onu götürdü. Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve senin Allah’ın Resulü olduğuna kesinlikle inanıyorum."

Şimdi el insaf diyelim, 18 yaşında, başından 2 kere evlilik geçmiş, babası kardeşi kocası savaşta öldürülmüş bir kızın, karaladığım kısımdaki şeyleri söylemesi mümkün mü? Böyle bir şeyin yaşanmasının imkanı yok, yaşanmışsa da bu Safiyye hakikaten normal bir insan olamaz.

Ek bilgi daha vereyim, ilginç bir konudur bu da: Hayber fethedildikten sonra, Yahudi bir kadın, Muhammed ve ordusuna yiyecek ikramında bulunur, yiyeceklerde ise zehir vardır, yiyeceği ikram ettikten sonra, Muhammed'in yanındaki adam, yiyeceği ilk yiyen kişidir, yedikten sonra orada bayılır, bunu gören Muhammed de, ağzındakini yutmadan tükürür, o zehir, Muhammed'in ağzını felç bırakır, öldürmez ama ağzını yamultur, çünkü kuvvetli bir zehirdir, İslam dünyasında da, Muhammed'in resminin çizilmemesinin sebebi, zehirlendikten sonra ağzının yamulmasıyla beraber tipinin kaymasıdır, tipi kaydığı için de resminin çizilmesi yasaklanmıştır. İslam tarihinde bu da anlatılır. Bu da ilginç bir bilgi olarak benden size gelsin. 🙂
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst