Muhammedin Allah İle Aldatması - 4. Bölüm

Oğuz Han

Üye
Mesajlar
46
Tepki puanı
58
Düşünce
Ateist
Konu Sahibi
1’e 10 Olmadı, 1’e 2 Verelim

Övünüp-böbürlenenlerin sesi kesilmişti ama sonraki savaşlar için moral gerekiyordu:

Enfal/65: Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

Muhammed “Allah kelamı” diyerek, 1 müslümanın 10 düşmana bedel olmasının nedenini de açıklamıştı ayette: “Çünkü onlar anlamayan, idraki zayıf bir topluluktur.”

Ve Uhud Savaşı…
Müslümanlar büyük yenilgiye uğrar. Sebebi şöyle rivayet edilir. Müşrikler kaçar gibi yaparlar. Tepeden savaşı seyreden müşrik kadınlar etekleri kaldırıp kaçar gibi yapınca müslümanların çoğu ganimet peşine düşer. Ve sonuç bozgun olur.
Kayıp büyüktür. Muhammed hazretleri bile yaralanmıştır. En gözde savaşçıları Hamza öldürülmüş, üstelik ciğeri sökülüp yenmiştir Muaviye’nin annesi Hint tarafından.
Moraller bozulmuştur. Müslümanlar ” Siz öldürmediniz Allah öldürdü, 3000 melek yardım etti, 1 müslüman 10 düşmana bedeldir.” diye ayet getirmiş olan Muhammed’den bir izah isterler:
Muhammed durumu yine ayetle kurtarır:

Enfal/66: Şimdi ise Allah sizde bir zaaf bulunduğunu anladığı için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Giriş Bölümü - Muhammed'in Allah İle Aldatması
1. Bölüm - İyilik de, Kötülük de Allah’tan
2. Bölüm - Ganimetler Allah’ın
3. Bölüm - Allah Attı! Allah Öldürdü!
5. Bölüm - Allah’ın Kızları Şefaatçidir
6. Bölüm - Soru Sormak Yasak
7. Bölüm - Ayşe’nin Fendi
8. Bölüm - Nikah Kıyan Allah
9. Bölüm - Eşleri Başkaldırınca

Serdar Kaangil
 
Üst