Muhammed’in Günahları

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
514
Tepki puanı
368
Düşünce
Agnostik
1 - Haram aylarda savaşmak Allah tarafından yasaklanmış mıydı?

Muhammed, haram aylarda savaştı mı? Savaştı.

2 - Evli bir kadına şehvet duymak, içinde ona karşı gizli hisler beslemek günah mıdır?

Muhammed, evlatlığı Zeyd ile evliyken Zeynep’e göz koymuş mudur? Koymuştur. (Bkz. Ahzap: 37)

3 - Evli olunmayan kadınla cinsel ilişki zina mıdır?

Muhammed, 9-10 karısı varken evli olmadığı halde cariyesi Marya ile ilişkiye girmiş midir? Girmiştir. (Bkz. Tahrim suresi tefsiri, Elmalılı)

4 - Esir alınan bir kabilenin suçlu-suçsuz tüyü bitmiş tüm erkeklerini öldürmek günah mıdır?

Günahtır. Muhammed, Beni Kaynuka kabilesinin tüm erkeklerini öldürtmüş, kadınlarını ve çocuklarını köle yaptırmıştır. (Beni Kaynuka Gazvesi)

5 - Kocası ölen ya da boşanan dul bir kadınla evlenirken iddetini beklememek ve ecrini vermemek günah mıdır?

Günahtır. Hayber seferinde kendine cariye olarak aldığı Safiye’nin iddetini beklemeden (4 ay 10 gün) cinsel ilişkiye girmiştir. Ayrıca cariyeyi azad edip eş edindiği için iki misli ecir vermesi gerekirken vermemiştir. (Bakara: 234-235) - (Tarih-i Taberi Tercemesi, İst. 1982 Cilt II, sh. 451)

6 - Sırf kendisi hakkında eleştiride bulundukları, hicivli şiirler yazdıkları için suikastler düzenletmiş midir?


Suikastlerden bir örnek: Usma b. Mervan’ın öldürülmesi (3 Mart 624–Ramazan )

Beş çocuk annesiydi. Beni Hatma kabilesindendi ve bu kabilede de Muhammed'e sadık müminlerin sayısı artmıştı. Usma b. Mervan da Muhammed'i eleştirenler arasındaydı. Kocasının isminin Yesid b. Zeyd olduğu kayıtlarda geçer. Anlaşılan o ki, Muhammed aleyhine söylediği sözleri kendi kabilesinden Muhammed'e iletenler vardı. (ki Muhammed'in ajanının olmadığı bir kabile de yok gibiydi)

Muhammed onun kendisi aleyhine söylediği sözleri duyunca "Kim beni Marvan’ın kızından kurtaracak?" diye sorar. Adiyy b. Hareşe isminde (gözleri görmeyen) bir mümin bu göreve talip olur ve Muhammed'in adamları Bedir'den döndükten sonra, Ramazan’ın yirmi beşinci gecesi o kadının evine giderler.

Çocuklarının arasında uyumakta olduğunu anlarlar hatta bir bebeği de onun üstünde yatmaktadır ve gözleri görmeyen Hareşe eliyle yoklayarak bebeği kenara çeker ve gözleri görmemesine rağmen kılıcını Mervan'ın göğsüne dayayıp yüklenir ve kılıç Mervan'ın arkasından çıkar. Sonra gelip sabah namazını Muhammed ile birlikte kılar.

Muhammed onu görünce "Ya Umeyr Mervan'ın kızını mı öldürdün?" diye sordu. O da "Evet ya Rasulullah, acaba hata mı ettim?" diye cevap verir buna karşılık Muhammed "Hayır onun için iki keçi bile birbiriyle toslaşmazdı" der.

Başka kaynaklarda Muhammed'in söylediği son söz şöyledir: "Onun kanı hederdir, sorup karşı çıkacak kimse yoktur". (Mahmud Esad - İslam Tarihi "Tarih-i Din-i İslam" Sayfa 550-551)


Süleyman Ateş bu konuda şöyle demiş:

Kur'ân'da peygamberler hakkında "hiç günah işlemezler" diye bir nitelik yoktur. Tam tersine Hz. Adem'in yasak meyveden yediği, bu yüzden cennetten çıkarıldığı, Hz. Musa'nın adam öldürdüğü, Hz. Davud'un da açıkça belirtilmemekle beraber büyük bir hata işlediği ve benzeri olaylar anlatılır. Peygamberler de insandır. Onlar da yanılabilir, hata ve hatta günah işleyebilirler. Onların masumluğu insani olaylarla ilgili değil, vahiyle ilgilidir. Peygamberler, kendilerine gelen vahiy mesajını olduğu gibi tebliğ konusunda masumdurlar. Kendilerine gelen vahiylerde en ufak bir değişiklik yapmadan, çıkarlarına yontmadan olduğu gibi insanlara aktarırlar. İşte masumluk bununla ilgilidir.
Kaynak: gazetevatan

Vahye bağlılığın masumiyetle ne ilgisi varsa?
Vahye sıkıysa bağlı kalınmasın. :)

Serdar Kaangil
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Başkası yapınca günah, Muhammed yapınca günah değil. Öyle mi?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
Hazreti Muhammed'in (sav) hem peygamber hem de devlet başkanı olduğunu unutmamalısınız. Mekke döneminde Hazreti Muhammed'in sadece Nebevî yönünü görüyoruz ama Medine döneminde buna Meliklik (başkanlık) yönü de ekleniyor. Ve bir devlet başkanıysanız eliniz kire bulaşmak zorundadır, çünkü siyaset böyle bir şeydir; istemeseniz de kirlenirsiniz. Eğer hicret olmasaydı Resulullah'ta beğenmediğiniz bu vasıfların hiç biri olmayacaktı. Ama o zaman da İslam bize kadar ulaşmayacaktı; çünkü İslamiyet bu kadar yayılmayacaktı. Yayılsa bile, Hristiyanlığın başına gelen şey onun da başına gelecekti. Muhtemelen İslam, Sassanilerin veya Romalıların denetimi altına girecek ve aslı bozulacaktı. Yani İslâm'ın yayılması ve korunması için İslam devletinin kurulması şarttı.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Hazreti Muhammed'in (sav) hem peygamber hem de devlet başkanı olduğunu unutmamalısınız. Mekke döneminde Hazreti Muhammed'in sadece Nebevî yönünü görüyoruz ama Medine döneminde buna Meliklik (başkanlık) yönü de ekleniyor. Ve bir devlet başkanıysanız eliniz kire bulaşmak zorundadır, çünkü siyaset böyle bir şeydir; istemeseniz de kirlenirsiniz. Eğer hicret olmasaydı Resulullah'ta beğenmediğiniz bu vasıfların hiç biri olmayacaktı. Ama o zaman da İslam bize kadar ulaşmayacaktı; çünkü İslamiyet bu kadar yayılmayacaktı. Yayılsa bile, Hristiyanlığın başına gelen şey onun da başına gelecekti. Muhtemelen İslam, Sassanilerin veya Romalıların denetimi altına girecek ve aslı bozulacaktı. Yani İslâm'ın yayılması ve korunması için İslam devletinin kurulması şarttı.
O zaman bundan sonra Muhammed'in her yaptığı doğrudur falan demezsin. Muhammedin hata ve yanlışlarından da bahsedersin değil mi?
 

NaMüsülman

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
66
Düşünce
Agnostik
Tanrı ne kadar da güçsüz. Gönderdiği dinin yayılışını bir adamın ve onun peşinden giden kabilesinin akıbetine bırakmış.
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
O zaman bundan sonra Muhammed'in her yaptığı doğrudur falan demezsin. Muhammedin hata ve yanlışlarından da bahsedersin değil mi?
Asla Resulullah'ın (sav) günahından bahsedilemez. Çünkü o masumdur. Bazı hataları oldu ama bu konu da vahiy onu hemen düzeltti.
 

Furkan

☆☆
Üye
Mesajlar
152
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
1 - Haram aylarda savaşmak Allah tarafından yasaklanmış mıydı?

Muhammed, haram aylarda savaştı mı? Savaştı.

2 - Evli bir kadına şehvet duymak, içinde ona karşı gizli hisler beslemek günah mıdır?

Muhammed, evlatlığı Zeyd ile evliyken Zeynep’e göz koymuş mudur? Koymuştur. (Bkz. Ahzap: 37)

3 - Evli olunmayan kadınla cinsel ilişki zina mıdır?

Muhammed, 9-10 karısı varken evli olmadığı halde cariyesi Marya ile ilişkiye girmiş midir? Girmiştir. (Bkz. Tahrim suresi tefsiri, Elmalılı)

4 - Esir alınan bir kabilenin suçlu-suçsuz tüyü bitmiş tüm erkeklerini öldürmek günah mıdır?

Günahtır. Muhammed, Beni Kaynuka kabilesinin tüm erkeklerini öldürtmüş, kadınlarını ve çocuklarını köle yaptırmıştır. (Beni Kaynuka Gazvesi)

5 - Kocası ölen ya da boşanan dul bir kadınla evlenirken iddetini beklememek ve ecrini vermemek günah mıdır?

Günahtır. Hayber seferinde kendine cariye olarak aldığı Safiye’nin iddetini beklemeden (4 ay 10 gün) cinsel ilişkiye girmiştir. Ayrıca cariyeyi azad edip eş edindiği için iki misli ecir vermesi gerekirken vermemiştir. (Bakara: 234-235) - (Tarih-i Taberi Tercemesi, İst. 1982 Cilt II, sh. 451)

6 - Sırf kendisi hakkında eleştiride bulundukları, hicivli şiirler yazdıkları için suikastler düzenletmiş midir?


Suikastlerden bir örnek: Usma b. Mervan’ın öldürülmesi (3 Mart 624–Ramazan )

Beş çocuk annesiydi. Beni Hatma kabilesindendi ve bu kabilede de Muhammed'e sadık müminlerin sayısı artmıştı. Usma b. Mervan da Muhammed'i eleştirenler arasındaydı. Kocasının isminin Yesid b. Zeyd olduğu kayıtlarda geçer. Anlaşılan o ki, Muhammed aleyhine söylediği sözleri kendi kabilesinden Muhammed'e iletenler vardı. (ki Muhammed'in ajanının olmadığı bir kabile de yok gibiydi)

Muhammed onun kendisi aleyhine söylediği sözleri duyunca "Kim beni Marvan’ın kızından kurtaracak?" diye sorar. Adiyy b. Hareşe isminde (gözleri görmeyen) bir mümin bu göreve talip olur ve Muhammed'in adamları Bedir'den döndükten sonra, Ramazan’ın yirmi beşinci gecesi o kadının evine giderler.

Çocuklarının arasında uyumakta olduğunu anlarlar hatta bir bebeği de onun üstünde yatmaktadır ve gözleri görmeyen Hareşe eliyle yoklayarak bebeği kenara çeker ve gözleri görmemesine rağmen kılıcını Mervan'ın göğsüne dayayıp yüklenir ve kılıç Mervan'ın arkasından çıkar. Sonra gelip sabah namazını Muhammed ile birlikte kılar.

Muhammed onu görünce "Ya Umeyr Mervan'ın kızını mı öldürdün?" diye sordu. O da "Evet ya Rasulullah, acaba hata mı ettim?" diye cevap verir buna karşılık Muhammed "Hayır onun için iki keçi bile birbiriyle toslaşmazdı" der.

Başka kaynaklarda Muhammed'in söylediği son söz şöyledir: "Onun kanı hederdir, sorup karşı çıkacak kimse yoktur". (Mahmud Esad - İslam Tarihi "Tarih-i Din-i İslam" Sayfa 550-551)


Süleyman Ateş bu konuda şöyle demiş:

Kur'ân'da peygamberler hakkında "hiç günah işlemezler" diye bir nitelik yoktur. Tam tersine Hz. Adem'in yasak meyveden yediği, bu yüzden cennetten çıkarıldığı, Hz. Musa'nın adam öldürdüğü, Hz. Davud'un da açıkça belirtilmemekle beraber büyük bir hata işlediği ve benzeri olaylar anlatılır. Peygamberler de insandır. Onlar da yanılabilir, hata ve hatta günah işleyebilirler. Onların masumluğu insani olaylarla ilgili değil, vahiyle ilgilidir. Peygamberler, kendilerine gelen vahiy mesajını olduğu gibi tebliğ konusunda masumdurlar. Kendilerine gelen vahiylerde en ufak bir değişiklik yapmadan, çıkarlarına yontmadan olduğu gibi insanlara aktarırlar. İşte masumluk bununla ilgilidir.
Kaynak: gazetevatan

Vahye bağlılığın masumiyetle ne ilgisi varsa?
Vahye sıkıysa bağlı kalınmasın. :)

Serdar Kaangil
1- Masturbasyon da günahtır ancak zina tehlikesi olduğu zaman vacip olur. Tıpkı bunun gibi haram aylarda savaşmanın da istisnaları vardır. Bunların biri SAVAŞI AÇAN TARAFIN KARŞI TARAF OLMASIDIR. Okursan açan tarafın biz olmadığını görürsünüz sn Serdar Bey.

2- Hazreti Zeyd boşadıktan sonra aldı bu bir, ikincisi Allahın peygamber efendimizle Zeynep annemizin nikahını kıymasının asıl sebebi Arap bakış açısı olan evlatlığın gerçek oğul mevkisi bulmasıdır. Gerçek oğulun boşadığı kızla evlenilmeyeceği ancak evlatlığın boşadığıyla evlenilebileceği gösterilmiştir. Hazreti Muhammed de Kuranın açıklayıcısı olduğundan doğal olarak onun üstüne kalmıştır. Bu konuda Said Nursinin yazdığı ilgili bölümü okumanı tavsiye ederim. Okursanız görürsünüz sn Serdar Bey.

3- Biraz daha kasıp okursanız Hazreti Maria nın peygamberimizin mektup gönderdiği meliklerin birinin hediye ettiği cariye olduğunu anlarsınız. Cariyeyle hür kadının o dönemdeki farkını da okursanız anlarsınız sn Serdar Bey.

4- Beni Kaynuka gazvesinde kuşatma devam ederken gelen af dilekleriyle kuşatmanın bitirilip şama sürgün kararı verildiğini az bi okursanız görürsünüz sn Serdar Bey.

5- İlk olarak iddetin ne olduğunu okumanızı tavsiye ederim. İddet evlenen tarafından beklenmez. Boşayan tarafından kadına BEKLETİLİR. Az biraz okursanız görürsünüz sn Serdar Bey.

6- Eğer sırf kendisine hakaret ettiği için ölüm emri verseydi elbette ki Mekke fethedildiğinde Ebu Süfyanı başta öldürürdü ölüm kararlarının savaş çığırtkanlığı yapanlara verildiği apaçık bir gerçek ayrıca bunun adı suikast değildir. Sui kötü anlamına gelir kast ise girişme. Bu infazlar savaşı engellemek içindir. Asıl suikast Avusturya-Macaristan veliahtının öldürülmesi tarzı infazlardır. Bunların sonucunda savaş çıkar. Ancak peygamberimiz onların aksine savaşı engeller. Biraz okusanız görürsünüz sn Serdar Bey.

SÜLEYMAN ATEŞ BU KONUDA BUNU SÖYLEMİŞ başlığına cevap

Evet peygamberler bilinçli olarak günah işlemezler. Bu onların ismet sıfatıdır. İşledikleri küçük hatalara zelle denir. (hz yunusun kaçması, hazreti ademin elmayı yemesi) tarzı. Elbette onlarda yanılırlar insanlığın bir gereğidir bu.

İşte her şey okumakla bitiyor sn Serdar Bey. Birkaç özlü sözün arkasına sığınıp birkaç harflik linkten oluşan bir sitede yönetim kurulu başkanı olmaya benzemez vesselam...
 

Furkan

☆☆
Üye
Mesajlar
152
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
Peki Allah bu kötülüklere neden müsade ediyor?
Çünkü Allah meleklerden daha üstün bir varlık yaratmak istedi bunun yolu ise ancak özgür iradeden geçer. İnsan ya Allahı dinler sözlerine kulak verir meleklerden üstün vaziyete gelir, ya da nefsi emmaresine kulak verir halıkını unutur hayvandan daha aşağı duruma düşer. Hayvana dahi denk olamazsınız çünkü onun ne gelecekten gelen endişeleri ne de geçmişten gelen pişmanlıkları hüzünleri vardır.

belki bunun cevabı klasik gelecek ama, imtihan.
meleklerden üstün kemalata varmak
yada hayvandan zelil duruma düşmek
işte tüm mesele bu!
 

Furkan

☆☆
Üye
Mesajlar
152
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
Argümanınız bitince 'insan' olup haklılığı karşı tarafa vereceğinize kibrinize ve enaniyetinize yenilip boş sözler sarfediyorsunuz.. Haa ama doğru siz elit insanlarsınız. İnternette Divan Kurulu Başkanı olup üstün bir makama eriştiniz. Birde birkaç elit insan sözü yazıpta onun arkasına saklandınız.

Carl Edward Sagan, Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması'nın ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur.

Anatole France Fransız yazar. Klasik geleneğin önde gelen temsilcileri arasında kabul edilir. Edebiyatın her türünde eserler veren yazar, 1921 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülüne layık görülmüştür. 1924 yılında ölmüştür.

Immanuel Kant Alman filozof. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir.

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell, Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen

Friedrich Wilhelm Nietzsche Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır.

Mao Zedong, Çinli devrimci ve siyasetçi. Çin Komünist Partisi'nin ve Çin'in kurucusu. ÇKP Politbüro ve ÇKP Merkez Komitesi Başkanı.

Jül Sezar, Romalı askerî ve politik lider. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir.

Anton Pavloviç Çehov, Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucularındandır.

Karl Marx Almanca söyleyişi; 19. yüzyılda yaşamış, Yahudi asıllı filozof, politik ekonomist ve devrimci.

Lucius Annaeus Seneca Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı. Roma’ya küçük yaşta teyzesi tarafından getirilmiş ve Mısır valisinin eşi olan bu kudretli kadının gözetiminde büyümüştür.

Napolyon Bonapart, Fransız asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804'den 1814'e kadar Fransa İmparatoru.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1923'ten 1938'e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası.


Bu arkasına sığındığınız kişilerin hiç biri sizin gibi eften püften rütbelerle ilgilenmez tüm günlerini kendilerini zeki sanıp başkalarını aşağılamakla geçirmezdi. Onlar icraata geçtiler ve şuan sahip oldukları ünlerine kavuştular. Evet Metecim sen onların ardına sığındığının için mültecilerden farkın kalmıyor ve acı bir gerçek olarak sen bir aydınlanmış kişilik değilsin, ve böyle gidersen asla olamayacaksın..

ee? icraata geçiyor musun?
 

Furkan

☆☆
Üye
Mesajlar
152
Tepki puanı
115
Düşünce
Sünni
Ek olarak 'sanki sen de bir şeysin de konuşuyorsun'culara cevap olarak

@ım muslım arkadaşımla beraber, bir devlet fen lisesinde okumaktayız. Allahtan bir mani gelmezse güzel mesleklerde edineceğiz ve insanlara faydalı olacağız ve sizin gibi gereksiz meselelerle ilgilenmeyeceğiz.
vesselam...
 

NaMüsülman

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
66
Düşünce
Agnostik
Ek olarak 'sanki sen de bir şeysin de konuşuyorsun'culara cevap olarak

ım muslım arkadaşımla beraber, bir devlet fen lisesinde okumaktayız. Allahtan bir mani gelmezse güzel mesleklerde edineceğiz ve insanlara faydalı olacağız ve sizin gibi gereksiz meselelerle ilgilenmeyeceğiz.
vesselam...
Bu durumda sen ne oluyorsun bay fen lisesi. Gereksiz mesele mi?
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Argümanınız bitince 'insan' olup haklılığı karşı tarafa vereceğinize kibrinize ve enaniyetinize yenilip boş sözler sarfediyorsunuz.. Haa ama doğru siz elit insanlarsınız. İnternette Divan Kurulu Başkanı olup üstün bir makama eriştiniz. Birde birkaç elit insan sözü yazıpta onun arkasına saklandınız.

Carl Edward Sagan, Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması'nın ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur.

Anatole France Fransız yazar. Klasik geleneğin önde gelen temsilcileri arasında kabul edilir. Edebiyatın her türünde eserler veren yazar, 1921 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülüne layık görülmüştür. 1924 yılında ölmüştür.

Immanuel Kant Alman filozof. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir.

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell, Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen

Friedrich Wilhelm Nietzsche Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır.

Mao Zedong, Çinli devrimci ve siyasetçi. Çin Komünist Partisi'nin ve Çin'in kurucusu. ÇKP Politbüro ve ÇKP Merkez Komitesi Başkanı.

Jül Sezar, Romalı askerî ve politik lider. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir.

Anton Pavloviç Çehov, Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucularındandır.

Karl Marx Almanca söyleyişi; 19. yüzyılda yaşamış, Yahudi asıllı filozof, politik ekonomist ve devrimci.

Lucius Annaeus Seneca Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı. Roma’ya küçük yaşta teyzesi tarafından getirilmiş ve Mısır valisinin eşi olan bu kudretli kadının gözetiminde büyümüştür.

Napolyon Bonapart, Fransız asker, devlet adamı. Birinci Napolyon olarak 1804'den 1814'e kadar Fransa İmparatoru.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1923'ten 1938'e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı, Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası.


Bu arkasına sığındığınız kişilerin hiç biri sizin gibi eften püften rütbelerle ilgilenmez tüm günlerini kendilerini zeki sanıp başkalarını aşağılamakla geçirmezdi. Onlar icraata geçtiler ve şuan sahip oldukları ünlerine kavuştular. Evet Metecim sen onların ardına sığındığının için mültecilerden farkın kalmıyor ve acı bir gerçek olarak sen bir aydınlanmış kişilik değilsin, ve böyle gidersen asla olamayacaksın..

ee? icraata geçiyor musun?
Peki bu kadar icraat yapan bu adamlar neden bu sözleri söylüyor? Bi düşün bakalım.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,756
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Ek olarak 'sanki sen de bir şeysin de konuşuyorsun'culara cevap olarak

@ım muslım arkadaşımla beraber, bir devlet fen lisesinde okumaktayız. Allahtan bir mani gelmezse güzel mesleklerde edineceğiz ve insanlara faydalı olacağız ve sizin gibi gereksiz meselelerle ilgilenmeyeceğiz.
vesselam...
Bu tip boş laf dalaşlarına cevap vermem çoğunlukla ama bir seferliğine vereyim. Ne okuduğun bizi ilgilendirmez. Senin olacağım dediğin şeyleri biz çoktan olduk. Hayata atılmış insanlarız. Onun için fen lisesi men lisesi diye caka satman burada para etmez.
 
Üst