Muhammedin Karıları ve Cariyeleri

Timur

Çaylak
Mesajlar
56
Tepki puanı
53
Düşünce
Ateist
Muhammedin hanımlarına dair ayetler vardır ama (Ör: Ahzab suresi ), hanım adedini Kuranda bulamıyoruz. Öyleyse Temel kaynaklara bakmalıyız:

1 - Mahmut Diyarbekiri (ölüm hicri 990): 64 hanım ismi ve tafsilatı veriyor ve bunu bir çok siyer ve tarih ulemasına dayandırıyor.

2 - Salihi (ö. hicri 942): 55 hanım ismi veriyor. 2 cilt yazıyor bu konu hakkında

3 - Mahmut Halebi: ''Nisaün Havle-r -Resul'de'' 50 den fazla hanım ismi veriyor. Kitab Muhammedin hanımları hakkında

4 - Sait Mübeayyıd: ''Mevsuatu hayati's Sahabiyatı'' da 50 civarında isim

5 - Hafız Dımyati (ö. hicri 705): 50 civarında isim veriyor, hayat hikayelerini anlatıyor. Ve şu bilgiyi ekliyor: ''Muhammedin meşhur olan hanım ve cariyelerinden başka, en az 30 tanesi daha vardı. Bunlar ücretsiz (mehirsiz-) olarak kendisini Muhammede hibe eden sözlüleri ve cariyeleri idi'' İlk 5 kaynağın TAMAMI Dımyati'nin bilgilerini a y r ı c a doğrulamaktadır.

6 - Abdü'l Kerim Halebi (ö. hicri 735): 50 civarında Hanım ve cariye ismi

7 - İbn-i Hacer el-Askalani: ''el-İsabe fe Temyizi's-Sahabe'' adlı eserinde-
ki aynı zamanda Sahabelerin isim Ansiklopedisidir- 45 civarında hanımım hem hayat hikayesini hem şecerelerini veriyor.

Kurtubi: Muhammed'in hanımlarından 30 kadarının isim ve hane-i saadetteki olayları aktarıyor ''Camiül ahkami'l Ku'ran'' adlı Tefsirinin Ahzab Suresi 28. ayetini şerh eden bab'ında.

Aded konusu 64 ila 35'ler arasında olduğu görülüyor. Bu konuya değinen ve burada adı zikredikmeyen daha onlarca İslam tarihi ve Siyer uzmanının tamamının birleştiği nokta: cariye, odalık, köle, nikahlı hanım adedinin toplamının 35 'de az olmadığıdır.

Şimdi Muhammed'in hanımları derken kabataslak bir sıralama yapılabiliyor artık:

A - Meşhur olan Hanımları

B - Uzun süre beraber olduktan sonra boşadığı hanımları

C - Nikahları kıyılıp da birleşmeleri gerçekleşmeyenler

D - Mehir ödemeden, hibe ile aldığı hür kadınlar

E - Cariye/Odalıklar

F - Sözlüleri

G - İstediği halde dini engel yüzünden alamadığı kadınları

H - Ev işinde çalışan cariyeleri

muhammedin-karilari-ve-cariyeleri.jpg


A - Meşhur olan Hanımları:
1. Hatice
2. Sevde Binti Zem’an
3. Ebubekir kızı Ayşe
4. Ömer kızı Hafsa
5. Huzeyme kızı Zeynep
6. Ümmü Seleme (Hine)
7. Haris kızı Cuveyriye
8. Zeyd kızı Reyhane
9. Cahş kızı Zeynep
10. Ebu Süfyan kızı “Ümmü Habibe” (Remle)
11. Huvey kızı Safiye
12. Haris kızı Meymune
13. Sem’un kızı Marya Kıbti

B - Uzun süre beraber olduktan sonra boşadığı hanımları:
1. Dahhak kızı Fadime
2. Zabyan kızı Aliye
3. Kab kızı Mileyke

C - Nikahları kıyılıp da birleşmeleri gerçekleşmeyenler:
1. Numan kızı Esma
2. Kays kızı Kuiteyle
3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt
4. Necdet kızı Selma
5. Huzeyl kızı Havle
6. Seraf binti Halife
7. Yezit kızı Amre El-Gifariye
8. Yezit kızı Hind El-Kitabıye
9. Davud kızı Mileyke
10. Rufaa kızı Nesatlsat
11. Kab kızı Esma
12. Haris kızı (Saire) Kuteyle
13. Amr kzı Senba/Seyba/Sabiye
14. Cündüp bin Dimre Cind-i’nin kızı
15. Serahil kızı İmeyme (Binti Cevn)
16. Muaviye kızı Amre
17. Süfyan kızı Seba (Sena)
18.Ümmül Haram
19. Hakim kızı Leyla

D - Mehir ödemeden, hibe ile aldığı hür kadınlar:
1. Haris kızı Meymune
2. Huzeyme kızı Zeynep
3. Ümmü Serik
4. Hakim kızı Havle

E - Cariye/Odalıklar:
1. Nefise
2. Cemile

F - Sözlüleri:
1. Amir kızı Dubaa
2. Nuame Bel’anberi
3. Sehl kızı Habibe Ensariye
4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan
5. Sevde Kireşiye
6. Besame kızı Safiye
7. Ebu Talib’in kızı Ümmü Hani (Fagite)
8. İsmi bilinemeyen bir kadın

G - İstediği halde dini engel yüzünden alamadığı kadınları:
1. Abbas kızı Ümmü Habibe
2. Hamza kızı Emame (Ammare)
3. Muhammed’e önerilen Baldızı

H - Ev işinde çalışan cariyeleri:
1. Bereke (Ümmü Eymen)
2. Emetullah binti Ruzeyme
3. Hudre
4. Redva
5. Sad kızı Meymune
6. Ruzeyne
7. Selma (Ümmü Rafi)
8. Marya (Ümmü Rebab)
9. Marya (Ceddetu’l Müsenna)
10. Ümmü İyas
11. Havle (Ceddetu Hafs)
12. Meymune binti Ebi Abis
13. Ümmü Dümeyre
14. Ümmü Ayas
15. Rebiha
16. Saibe

Hangi kaynağa, hangi bilgiye inanırsanız inanın fakat, görüldüğü gibi bir gerçek var ki, Muhammed beğendiği bütün güzel kadınlara sahip olmaya çalışmıştır.

Arif Tekin
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Timur

Çaylak
Mesajlar
56
Tepki puanı
53
Düşünce
Ateist
Muhammedin elden geçirmediği karı kalmamış ha bu arada ;)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,570
Çözümler
1
Tepki puanı
2,902
Düşünce
Agnostik
Bu ne amk. Muhammedin düzdüğü karılarının zekatı on kişiye yeter. :D
 

Ebu Cehil

Deneyimli
Mesajlar
1,368
Çözümler
1
Tepki puanı
1,198
Düşünce
Agnostik
Konuyu hortlatayım, bu kadar fazla olacağını beklemiyordum açıkçası, 20ye kadar eşi var diye biliyordum, maşallah düzmediği kadın kalmamış. Bu dünyada cenneti yaşamış. 😅
 

Son konular

Üst