Nahl 51 de mantık hatası

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
İroni bir yöntemdir ve Sokrates tarafından benimsenmiş ve uygulanmış bir yöntemdir. Tabii ki amacı insanları sarsıp uyandırmaktır.
Sizin amacınız öyle de başkalarını neden savaş çıkarma amacı ile suçluyorsunuz, kalplerini mi açıp baktınız?
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Bunun bir deyim olduğu hemen ve şıp diye anlaşılır. Hiç sorun çıkmaz. Bunun bir deyim olduğunu üç yaşındaki çocuk bile anlar. Ama din allahın oluncaya kadar savaşmanın deyim olmadığı kabak gibi meydanda! Bunun da deyim olmadığını üç yaşındaki çocuk anlayabilir.
Bir sözü doğru anlamak için öncesi sonrası, kim demiş, kime demiş, hangi olay üzerine söylemiş buna bakmak gerekir. Ayetler için önceki ayetler, sonraki ayetler, hangi olay üzerine o ayet geldi bunlara bakmadan ayetler anlaşılmaz. Bektaşiye niye namaz kılmıyorsun diye sorulunca, Kuran’da öyle yazıyor demiş. Bakmışlar ki sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetini gösteriyor. E burda sarhoşken ibaresi var diyenlere ben hafız mıyım orda yazanı uyguluyorum diyor. Maalesef siz de ayetlerin önüne sonuna, hangi olay üzerine geldiğine bakmazsanız mantık kurgusu anlamında Işidin düştüğü hataya düşersiniz
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Bunun bir deyim olduğu hemen ve şıp diye anlaşılır. Hiç sorun çıkmaz. Bunun bir deyim olduğunu üç yaşındaki çocuk bile anlar. Ama din allahın oluncaya kadar savaşmanın deyim olmadığı kabak gibi meydanda! Bunun da deyim olmadığını üç yaşındaki çocuk anlayabilir.
Ayete gelince; ayetin tamamının meali:
"O müşriklerle hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşın."

Bu ayet-i kerime, Müslümanlara iki büyük hedef göstermiştir:

1. Fitnenin (her türlü kaos ve kargaşanın) kökünü kazımak.
2. Allah’ın dinini hakim kılmak.

Bunlardan birincisi, evrensel bir barış demektir. Yani, bütün insanların huzur ve emniyet içinde yaşayabileceği bir vasat meydana getirilmelidir. Öyle ki, gayri müslim bir devlet, başkasına zulüm etse, bu fitneyi def için mazlum devlete yardım edilebilmelidir.

Şu ayet, bu manayı teyit eder:

“Size ne oluyor ki, ‘Ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Bize, tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı gönder.’ diyen erkek-kadın ve çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz?’’(Nisa, 4/75)
Tarihin hemen her devrinde, dünyanın değişik yerlerinde ayette tasvir edilen manzarayı görmek mümkündür. Bir takım erkekler, kadınlar ve çocuklar zulme uğratılmakta, mağdur edilmektedir.İşte, bu insanların kurtarılması için mücadele verecek kimseler çok ulvi bir cihad yapmış olacaklardır.

Peygamberimiz kıyamet gününün o dehşetinde, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insanı bildirirken en önce “adil idarecileri’’ sayar. Bir ülkede adaletin yerini zulüm alırsa, o ülkede fitne, kaos başlar. İşte, bu tür fitneleri sona erdirmek Müslümanların en yüce hedeflerinden biri olarak ayette nazara verilmiştir.
“Allah’ın dinini hakim kılmak.” hedefinin ise, soruda ifade edildiği şekilde anlaşılmaması gerekir. Zira, bir başka ayette açıkça “Dinde zorlama yoktur.” denilmiştir. (Bakara, 2/256) Dinde tebliğ vardır. Peygamberimiz hiçbir insanı zorla İslâma sokmamıştır. Zaten öyle bir şey insan tabiatına aykırıdır. Silah zoruyla din değiştiren birisi gerçekte asıl dinini devam ettirir. Hem Peygamberimiz devrinde hem de sonrasında Müslümanlar diğer dinlerin mensuplarına tam bir din ve inanç hürriyeti tanımışlardır. Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul’da kilise ve havraların günümüze kadar gelmesi, Balkanlarda 400 yıl süren Osmanlı idaresi zamanında Hristiyan halkın dinlerini rahatça yaşaması İslâmdaki din ve inanç hürriyetini açıkça ortaya koyarlar.

“Dinin bütünüyle Allah’ın olması”, sadece Allah’a ibadet edilmesi manasını ifade eder. O hâlde, bütün insanların ancak Allah’a ibadet etmeleri bir Müslümanın en büyük gayesi olmalıdır. Kula kul olunan her zulüm sistemi ortadan kalkıp insanların özgürlüğü temin edilene kadar mücadele edilir, cihad budur
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,053
Tepki puanı
1,374
Düşünce
Ateist
Kuran'a göre fitne allahı inkar etmek, Kuran insan sözüdür demek, Muhammed allahın elçisi değildir demek gibi şeylerdir. Bu fikirlerin kökü kazınıncaya kadar insanları öldürmeyi, ellerini ayaklarını kesmeyi, çarmıha asarak işkence etmeyi emretmektedir.

Çünkü Kuran'da allahın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır yazar. Zulümün tanımını fikir özgürlüğü ilkesine temelden aykırı koyan bir ifadenin yeri çöplüktür. İtibar edilmez.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Kuran'a göre fitne allahı inkar etmek, Kuran insan sözüdür demek, Muhammed allahın elçisi değildir demek gibi şeylerdir. Bu fikirlerin kökü kazınıncaya kadar insanları öldürmeyi, ellerini ayaklarını kesmeyi, çarmıha asarak işkence etmeyi emretmektedir.

Çünkü Kuran'da allahın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır yazar. Zulümün tanımını fikir özgürlüğü ilkesine temelden aykırı koyan bir ifadenin yeri çöplüktür. İtibar edilmez.
Zulüm Arapça bir kelimedir ve anlamı da bir şeyi, kendi yerinden başka yere koymaktır. Kurana göre Allahın ayetlerinin yalanlanmasının zulüm olarak değerlendirilmesi, zulmün kelime manası olarak normal oluyor. Şimdi soru şu: Bu zalimlere muamele nasıl olmalı?
Tekrarda fayda var: Bir sözü doğru anlamak için öncesi sonrası, kim demiş, kime demiş, hangi olay üzerine söylemiş buna bakmak gerekir. Ayetler için önceki ayetler, sonraki ayetler, hangi olay üzerine o ayet geldi bunlara bakmadan ayetler anlaşılmaz. Şimdi diğer ayetlere ve Peygamber dönemi ve sonrası uygulamalara bakalım:
“Dinde zorlama yoktur.”(Bakara, 2/256)
“De ki: İşte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”(Kehf, 18/29)
“Resulüm! Sen insanları irşada devam et! Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.”(Ğaşiye, 88/21-22)
Mekke fethinden sonra, bütün düşmanlarını affetmesi Hz. Peygamberin harikulade vakarlı olan konumunu, hoşgörülü ve affedici ahlakını göstermektedir.Hem Peygamberimiz devrinde hem de sonrasında Müslümanlar diğer dinlerin mensuplarına tam bir din ve inanç hürriyeti tanımışlardır. Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul’da kilise ve havraların günümüze kadar gelmesi, Balkanlarda 400 yıl süren Osmanlı idaresi zamanında Hristiyan halkın dinlerini rahatça yaşaması İslâmdaki din ve inanç hürriyetini açıkça ortaya koyarlar.

Bu durumda ayet sizin ve Işid gibi terör örgütlerinin iddia ettiği değil, bizim savunduğumuz anlama gelir.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,053
Tepki puanı
1,374
Düşünce
Ateist
Mekke fethinden sonra, bütün düşmanlarını affetmesi
Ben uyduruk masallar olan hadislere değil Kuran'da yazana bakarım. Masal uydurmaktan kolay bir şey yok. Ben de oturur şimdi Muhammed şöyle yapmış öyle demiş diye masal uydurabilirim. Yiyen yer yemeyen yemez.

Ama Mekke Muhammed'in sılası, özlemi ve dinin merkezi, kıblesi olduğu için kanlı bir savaşla alınmasının istenmediği, direnemeyeceği kadar kalabalık bir kuvvetle kuşatılıp savaşsız alınmasının beklendiği ve bunun için yeterli sayıda kabile orduya katılınca kuşatıldığı şeklinde bir izlenim var.

Buna rağmen Muhammed'in Medine'ye döndüğünün ve orada öldüğünün anlatılması tuhaf doğrusu. Bu anlatımda kesinlikle bir bit yeniği var.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,053
Tepki puanı
1,374
Düşünce
Ateist
Dinde zorlama yoktur sen sadece anlat filan gibi pasajlar ilk dönem güç yetmeyen dönem ifadeleri olduğu çok açık. Güç ele geçince gördüğünüz yerde öldürün ellerini ayaklarını çaprazlama kesin pasajları başlamış.
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
760
Tepki puanı
155
Düşünce
Deist
“Dinde zorlama yoktur.”(Bakara, 2/256)
“De ki: İşte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”(Kehf, 18/29)
“Resulüm! Sen insanları irşada devam et! Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.”(Ğaşiye, 88/21-22)
Arkadaşım sen ya bu işi bilmiyorsun ya da bizi bilmiyor olarak görüp ya tutarsa deyip bu ayetleri buraya yazıyorsun. Bence bu ayetlerle Dinde zorlama yoktur argümanın tutmaz. Eğer dinde zorlama yok ise çevre kabileler dine girmeleri için neden zorlanmıştır. Dine girmiyorsanız dahi bize cizye vereceksiniz diyerek neden zorlanmıştır. Halid b. velidin komutasındaki ordunun çevre kabilelere yaptığı vahşeti objektif bir gözle okumanı tavsiye ederim. o kadar kavim ve devletlerle neden dine girmeleri için savaş yapılmıştır. Eğer bu ayetleri müslüman olan kişelere zorlama yoktur diye anlamamız gerekir dersen o zaman daha çok çuvallarsınız. Namaz kılmayanın cezasının mezheplerdeki karşılığını bir araştır istersen(hani zorlama yoktu???)

Mekke fethinden sonra, bütün düşmanlarını affetmesi Hz. Peygamberin harikulade vakarlı olan konumunu, hoşgörülü ve affedici ahlakını göstermektedir.Hem Peygamberimiz devrinde hem de sonrasında Müslümanlar diğer dinlerin mensuplarına tam bir din ve inanç hürriyeti tanımışlardır. Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul’da kilise ve havraların günümüze kadar gelmesi, Balkanlarda 400 yıl süren Osmanlı idaresi zamanında Hristiyan halkın dinlerini rahatça yaşaması İslâmdaki din ve inanç hürriyetini açıkça ortaya koyarlar.
Bu durumda ayet sizin ve Işid gibi terör örgütlerinin iddia ettiği değil, bizim savunduğumuz anlama gelir.
Bütün düşmanlarını affetmesi yalanını da külahıma anlat; https://www.kerimusta.com/mekkenin-fethinde-peygamberimizin-olumle-cezalandirdiklari/ burayı bir incele istersen. İslam dini ve diğer bütün dinlerin özünde vahşet vardır. kendinden olmayanı imha etmek vardır. Lütfen bütün semavi dinlerin tarihlerine bir bak, hepsi kan vahşet ölüm, ırza tecavüz, gasp, çapulculuk vb vb. ile dolu. Ama bunları anlaman için tek şart objektif olman gerekiyor...
"fitne kalmayıncaya kadar savaşın" ne demek yaaa. Ya canım arkadaşım böyle bir şey mümkün mü? İnsanlık var ise fitne mutlaka olacak. Yani bu ayetten şunu mu anlayacağız; Elimizde kılıç veya silah kim fitne çıkarıyorsa onunla savaşmaya mı gideceğiz. Ya bu müslümanların bu ayete göre savaştan başka bir derdi olmayacak mı.
Birde İslam devletlerinde inanç özgürlüğü vardı yalanına gerçekten inanıyor musun. Sen o çok sevdiğin osmanlı tarihini tekrar bir araştır istersen. O anlatılan hikayeler bakma, o hikayeler her toplumda vardır. Mesala o kutsadığın osmanlıda hangi kiliseye izin verilmiş ve neden izin verilmiş araştırdın mı. yani her önüne gelen kilise açabilmiş mi. Şimdi sen bir sosyal deney yap, sokağa çık ve bağır ben ateist oldum, Allah yoktur diye bir bağır istersen... hoşgörüyü görürsün :)
Peygamberin devrinde özgürlük varmış pehhhh.... Bizzat peygamberin öldürülmesini ve suikast yapılmasını emrettiği 12 tane cinayet işlenmiştir. Hemde kadınları dahi öldürtmüştür. ahhh canım kardeşim bunları size anlatmıyorlar, bizim gibi anlatanlar olduğunda da savunmanız hazır; ama onlarda şöyle böyle yapmışlar hak etmişler deyip savunuyorsunuz...... bu konuyla ilgili internetten ufak bir araştırma yapsan karşına çıkacak zaten. (peygamberin yaptırdığı suikastler de çıkar karşına) Hoşgörünün olmadığı ya benimsin ya toprağınsın felsefesi sadece SEMAVİ DİNLERDE vardır bunu da bir araştır istersen.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Ben uyduruk masallar olan hadislere değil Kuran'da yazana bakarım. Masal uydurmaktan kolay bir şey yok. Ben de oturur şimdi Muhammed şöyle yapmış öyle demiş diye masal uydurabilirim. Yiyen yer yemeyen yemez.

Ama Mekke Muhammed'in sılası, özlemi ve dinin merkezi, kıblesi olduğu için kanlı bir savaşla alınmasının istenmediği, direnemeyeceği kadar kalabalık bir kuvvetle kuşatılıp savaşsız alınmasının beklendiği ve bunun için yeterli sayıda kabile orduya katılınca kuşatıldığı şeklinde bir izlenim var.

Buna rağmen Muhammed'in Medine'ye döndüğünün ve orada öldüğünün anlatılması tuhaf doğrusu. Bu anlatımda kesinlikle bir bit yeniği var.
Peygamber hayatındaki olumlu hadiseleri masal deyip geçmek, detaylarını bilmeyenlerin yanlış bakış açısıyla olumsuz değerlendirebileceği olayları da hemen kabul edip üzerine olumsuz yorumlar döşemek bilimsel etikle bağdaşmaz. "gördüğünüz yerde öldürün" gibi hükümler savaş esnasıyla ilgili hükümler. Çünkü Peygamber, 4 halife ve sonrasında Osmanlı dahil farklı inançtaki insanları gördükleri yerde öldürmemiş. Demek ki ya Peygamber ve sonrasındakiler ayeti anlamamış veya siz yanlış mana veriyorsunuz. Her şeyde bit yeniği aramanız hakikatin peşinde olduğunuzun değil, ne olursa olsun İslamda eksik aradığınızın göstergesi olarak yorumlanır. Eğer İslamın yanlış olduğu sizde dogma haline geldiyse bu sitede olmanız biraz çelişki oluşturuyor.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Arkadaşım sen ya bu işi bilmiyorsun ya da bizi bilmiyor olarak görüp ya tutarsa deyip bu ayetleri buraya yazıyorsun. Bence bu ayetlerle Dinde zorlama yoktur argümanın tutmaz. Eğer dinde zorlama yok ise çevre kabileler dine girmeleri için neden zorlanmıştır. Dine girmiyorsanız dahi bize cizye vereceksiniz diyerek neden zorlanmıştır. Halid b. velidin komutasındaki ordunun çevre kabilelere yaptığı vahşeti objektif bir gözle okumanı tavsiye ederim. o kadar kavim ve devletlerle neden dine girmeleri için savaş yapılmıştır. Eğer bu ayetleri müslüman olan kişelere zorlama yoktur diye anlamamız gerekir dersen o zaman daha çok çuvallarsınız. Namaz kılmayanın cezasının mezheplerdeki karşılığını bir araştır istersen(hani zorlama yoktu???)


Bütün düşmanlarını affetmesi yalanını da külahıma anlat; https://www.kerimusta.com/mekkenin-fethinde-peygamberimizin-olumle-cezalandirdiklari/ burayı bir incele istersen. İslam dini ve diğer bütün dinlerin özünde vahşet vardır. kendinden olmayanı imha etmek vardır. Lütfen bütün semavi dinlerin tarihlerine bir bak, hepsi kan vahşet ölüm, ırza tecavüz, gasp, çapulculuk vb vb. ile dolu. Ama bunları anlaman için tek şart objektif olman gerekiyor...
"fitne kalmayıncaya kadar savaşın" ne demek yaaa. Ya canım arkadaşım böyle bir şey mümkün mü? İnsanlık var ise fitne mutlaka olacak. Yani bu ayetten şunu mu anlayacağız; Elimizde kılıç veya silah kim fitne çıkarıyorsa onunla savaşmaya mı gideceğiz. Ya bu müslümanların bu ayete göre savaştan başka bir derdi olmayacak mı.
Birde İslam devletlerinde inanç özgürlüğü vardı yalanına gerçekten inanıyor musun. Sen o çok sevdiğin osmanlı tarihini tekrar bir araştır istersen. O anlatılan hikayeler bakma, o hikayeler her toplumda vardır. Mesala o kutsadığın osmanlıda hangi kiliseye izin verilmiş ve neden izin verilmiş araştırdın mı. yani her önüne gelen kilise açabilmiş mi. Şimdi sen bir sosyal deney yap, sokağa çık ve bağır ben ateist oldum, Allah yoktur diye bir bağır istersen... hoşgörüyü görürsün :)
Peygamberin devrinde özgürlük varmış pehhhh.... Bizzat peygamberin öldürülmesini ve suikast yapılmasını emrettiği 12 tane cinayet işlenmiştir. Hemde kadınları dahi öldürtmüştür. ahhh canım kardeşim bunları size anlatmıyorlar, bizim gibi anlatanlar olduğunda da savunmanız hazır; ama onlarda şöyle böyle yapmışlar hak etmişler deyip savunuyorsunuz...... bu konuyla ilgili internetten ufak bir araştırma yapsan karşına çıkacak zaten. (peygamberin yaptırdığı suikastler de çıkar karşına) Hoşgörünün olmadığı ya benimsin ya toprağınsın felsefesi sadece SEMAVİ DİNLERDE vardır bunu da bir araştır istersen.
Bahsettiğiniz bütün iddiaları biliyorum ve cevaplarını da biliyorum. Size daha önce de iddialar tek tek ele alınmazsa televizyondaki tartışma programları gibi sonuçsuz kalacağını yazmıştım. Amacınız hakikatler ortaya çıksın diye münazara yapmaksa bu yöntemle olmaz, amacınız İslamı karalamaksa benim buna cevap vermeye ayıracak vaktim yok, özür dilerim. Çevre kabilelerde ve ülkelerde halkına zulüm varsa tabii ki bunlarla mücadele etmek her Müslümanın vazifesidir ve çevre kabile ve devletlere bu zulme son vermeleri ihtar edilir, yoksa zalimlerle mücadele edilir. Ortada dine girmek için bir zorlama yok yani
 

alemdar27

☆☆☆
Üye
Mesajlar
760
Tepki puanı
155
Düşünce
Deist
Bahsettiğiniz bütün iddiaları biliyorum ve cevaplarını da biliyorum. Size daha önce de iddialar tek tek ele alınmazsa televizyondaki tartışma programları gibi sonuçsuz kalacağını yazmıştım. Amacınız hakikatler ortaya çıksın diye münazara yapmaksa bu yöntemle olmaz, amacınız İslamı karalamaksa benim buna cevap vermeye ayıracak vaktim yok, özür dilerim.
Klasik bir topu taça atma durumu daha. cevapları biliyorsanız tek tek cevaplayın(aslında bende sizin vereceğiniz cevapları bilyorum:) ) Amacımız hakikatlerin ortaya çıkması ama yöntemini bilmiyorum öğretin lütfen.. Amacım islamı karalamak değil çünkü Bütün dinler gibi karanlık zaten. Karalamalarıma cevap veremeyecekseniz burda ne işiniz var.

BÇevre kabilelerde ve ülkelerde halkına zulüm varsa tabii ki bunlarla mücadele etmek her Müslümanın vazifesidir ve çevre kabile ve devletlere bu zulme son vermeleri ihtar edilir, yoksa zalimlerle mücadele edilir. Ortada dine girmek için bir zorlama yok yani
o dönem için çevre kabilelerde kimsenin kimseye zulüm ettiği yok bu durum tıpkı günümüz amerikasının yaptığı gibi ben buraya özgürlük getireceğim diyerek ülkelere girmesi gibi bahanelerle çocukları ve erkekleri öldürüp kadınların ırzına geçmek için bir bahane. Amerika da şuanda afganistana, pakistana, ırak'a, Vietnama buraada insanlara zulüm ediliyor ben o zulme uğrayanları kurtarmaya geldim diyerek bu ülkelere giriyor o zaman senin mantığına göre ABD davasında haklı mı???
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
7,232
Tepki puanı
492
Düşünce
Sünni
Klasik bir topu taça atma durumu daha. cevapları biliyorsanız tek tek cevaplayın(aslında bende sizin vereceğiniz cevapları bilyorum:) ) Amacımız hakikatlerin ortaya çıkması ama yöntemini bilmiyorum öğretin lütfen.. Amacım islamı karalamak değil çünkü Bütün dinler gibi karanlık zaten. Karalamalarıma cevap veremeyecekseniz burda ne işiniz var.


o dönem için çevre kabilelerde kimsenin kimseye zulüm ettiği yok bu durum tıpkı günümüz amerikasının yaptığı gibi ben buraya özgürlük getireceğim diyerek ülkelere girmesi gibi bahanelerle çocukları ve erkekleri öldürüp kadınların ırzına geçmek için bir bahane. Amerika da şuanda afganistana, pakistana, ırak'a, Vietnama buraada insanlara zulüm ediliyor ben o zulme uğrayanları kurtarmaya geldim diyerek bu ülkelere giriyor o zaman senin mantığına göre ABD davasında haklı mı???
Tek tek cevaplayacağım tabi ki ama sizin de iddialarınızı tek tek yazmanızı bir konu bitmeden başka bir iddia ortaya atmamanızı rica ediyorum. Münazara böyle yapılır. Daha önce de yazdım: O dönem Araplarda belagat çok önemli. Bir şiir savaş başlatıp savaş bitirebiliyor. Kurandan daha belagatli tek bir eser olsa insanlar canlarını ve mallarını tehlikeye atıp Müslüman olmaz, çünkü Kuran ayetlerine iltifat etmezdi. İslamın yayılmasını engellemek için daha belagatli tek bir şiir söyleyebilseler olay biterdi ama yapamadılar. İslamiyet yayıldıkça baskı ve işkenceyi artırdılar. İnsanlar da Mekkeyi terk etmeye başladı. Buraya kadar yazdıklarımda yanlış gördüğünüz bir şey var mı? Varsa nedir?
 

virac

☆☆☆
Üye
Mesajlar
855
Tepki puanı
158
Düşünce
Deist
Tek tek cevaplayacağım tabi ki ama sizin de iddialarınızı tek tek yazmanızı bir konu bitmeden başka bir iddia ortaya atmamanızı rica ediyorum. Münazara böyle yapılır. Daha önce de yazdım: O dönem Araplarda belagat çok önemli. Bir şiir savaş başlatıp savaş bitirebiliyor. Kurandan daha belagatli tek bir eser olsa insanlar canlarını ve mallarını tehlikeye atıp Müslüman olmaz, çünkü Kuran ayetlerine iltifat etmezdi. İslamın yayılmasını engellemek için daha belagatli tek bir şiir söyleyebilseler olay biterdi ama yapamadılar. İslamiyet yayıldıkça baskı ve işkenceyi artırdılar. İnsanlar da Mekkeyi terk etmeye başladı. Buraya kadar yazdıklarımda yanlış gördüğünüz bir şey var mı? Varsa nedir?
Sizce Kur'an bir şiir, Muhammed de bir şair miydi? Sizce diye soruyorum, dikkat ederseniz.
 

virac

☆☆☆
Üye
Mesajlar
855
Tepki puanı
158
Düşünce
Deist
Tabi ki hayır. Kuranda gördüğüm belagat bir insanı aşar. Şiirle benzer yönleri var ama şiiri çok aşıyor
Peki. Olabilir.

Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunu değilim; sizi doğrulayamayacağım gibi, yanlışlayamacağım. Kur'an'ın Arabi söylemlerini, tarzını Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları kitabına benzetiyorum, bu kitap ile daha iyi anlıyorum, kendimi daha iyi ifade edebilirim, içerik şiirsel bir düzyazı gibi veya tam tersi, yeni bir edebi tür gibi ama kestirilemiyor. Haklı olabilirsiniz.
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,053
Tepki puanı
1,374
Düşünce
Ateist
Olumlu da olumsuz da olsa hepsi uyduruk masallardır. Biz örneğin Muhammed gelinine sulanan bir adam demiyoruz ki? Niye kendinize gelinine sulanan bir peygamber yaratıyorsunuz diye eleştiriyoruz.

Elli kere mi söyleyeceğim, haccı ekber gününde demesi Mekke ele geçmiş demektir. Ne savaşı?

Muslim olmayan tebaa zımmi dediğimiz cizye ödeyen ehli kitaptır. Müşrik tebaa hiç bir zaman olmamıştır.
 

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
3,053
Tepki puanı
1,374
Düşünce
Ateist
Kuranda gördüğüm belagat
Kuran'da belagat filan yoktur. Son derece sıradanın altında ve ifade bozukluklarıyla dolu bir betiktir. Kitap bile değildir, kitapta konu akışı, giriş gelişme sonuç bölümleri olur. Kağıt hurdalığından sayfalar toplayıp ciltlesen kitap olmayacağı gibi bu da kitap değildir.
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,747
Tepki puanı
862
Düşünce
Ateist
Dinde zorlama yoktur sen sadece anlat filan gibi pasajlar ilk dönem güç yetmeyen dönem ifadeleri olduğu çok açık. Güç ele geçince gördüğünüz yerde öldürün ellerini ayaklarını çaprazlama kesin pasajları başlamış.
Bu ayet sözlerinizi doğruluyor.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. (muhammed35)
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
2,161
Tepki puanı
411
Düşünce
Muvahhid
Bu ayet sözlerinizi doğruluyor.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. (muhammed35)
Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal,61)

Eee napıyoruz o zaman?
 

Entropyy22

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,747
Tepki puanı
862
Düşünce
Ateist
Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. (Enfal,61)

Eee napıyoruz o zaman?
İşte ayetlerin iniş zamanına dikkat edeceksin.

Güç ele geçince inen ayetler güçsüzken inen ayetler zaten vurgulanan bu.


 
Üst