• AntiDogmatik
  Sorgulamaktan korkmayanlar için özgür düşünce platformu.
 • Din toplumun afyonudur.
  Karl Marx
 • Din; sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.
  Lucius Annaeus Seneca
 • Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır.
  Napoléon Bonaparte
 • Sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayansa zalim!
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.
  Carl Sagan
 • Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.
  Anatole France
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
  Immanuel Kant
 • Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.
  Ebu Ala el Maarri
 • İnsanı yaratmak mı tanrının büyük hatası, tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası?
  Friedrich Nietzsche
 • İmana sarılmak, aklı terk etmektir.
  George Smith
 • İnsanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar.
  Julius Caesar
 • En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.
  Anton Chekhov

Petrol Mucizesi!

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajlar
552
Tepki puanı
385
Düşünce
Agnostik
petrol-mucizesi.jpg

Mucize İddiası

Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yarattı, ‘bir düzen içinde biçim verdi’, takdir etti, böylece yol gösterdi, ‘yemyeşil-otlağı’ çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. (A’la Suresi, 1-5)

Bilindiği gibi petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. Yerkabuğundaki hareketlenmeler bazen denizlerin kara parçaları haline gelmesine ve petrol içeren kayaların binlerce metre derine gömülmesine yol açar. Oluşan petrol de bazen kaya tabakalarındaki gözeneklerden sızarak kilometrelerce derinden yüzeye çıkar ve burada buharlaşarak (gaz haline dönüşerek) geriye zift birikintisi bırakır.

Ala Suresi’nin ilk dört ayetinde dikkat çeken üç husus petrolün oluşum aşamalarıyla son derece parelellik içindedir. Öncelikle otlak, kır, çayır anlamlarına gelen "elmer’a" ifadesi ile petrolün oluşumundaki organik kökenli maddelere işaret olması son derece muhtemeldir. Ayette ikinci dikkat çekici kelime ise siyaha çalan yeşil, yeşile çalan siyah, karamsı, esmer, isli renkleri tarif etmek için kullanılan "ahva" kelimesidir. Bu kelime de yer altında biriken bitki atıklarının zaman içinde siyaha dönüşmesi olarak düşünülebilir. Çünkü bu kelimeler üçüncü bir kelime ile -"gusaen"le- desteklenmektedir. Kimi meallerde çer-çöp, süprüntü olarak çevrilen "gusaen" kelimesi, sel suyunun otları, çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdiği ve derelerin etrafına fırlattığı ot, çöp, yaprak ve köpük gibi karışım anlamına da gelmektedir. Bu kelime, içerdiği "kusma, istifrağ etme" anlamından ötürü kimi kaynaklarda "sel kusuğu" olarak tercüme edilmekte ve toprağın petrolü kusması olarak tarif edilmektedir. Nitekim petrolün oluşumu, ortaya çıkış şekli, köpüklü görünümü, rengi göz ününde bulundurulduğunda, ayetlerde kullanılan kelimelerin ne kadar hikmetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Görüldüğü gibi ayetteki bitkinin kara ve akışkan bir sıvıya dönüşmesi petrolün oluşumu ile son derece benzerdir. Petrolün oluşumu hakkında bilgi sahibi olunmadığı bir dönemde, böylesine uzun yılları kapsayan bir oluşumun tarif edilmesi, kuşkusuz Kuran’ın Allah’ın vahyi olduğunun bir başka delilidir.

İddianın Geçersizliği

"Bu ayetlerde petrolle ilişkili bir ifade var mı?" sorusunu okuyucunun hayal gücüne bırakıp ayetlerde gerçekten de pertolden bahsedildiğini varsayarak mucize iddiasını inceleyelim:

İddianın dayanak noktası petrol hakkındaki söz konusu bilgilerin Kuran'ın "nüzlü" döneminde kimse tarafından bilinmiyor olması. Ama bu ne yazık ki doğru değil…

"Petrol" sözcüğü Latince "taş" manâsına gelen "petra" ve "yağ" manâsına gelen "oleum" kelimelerinden oluşur; Latince "oleum petrinum" olarak adlandırılır.

Petrol antik çağda ünlü tarihçi Herodot’ta (M.Ö. 484-430) bile geçmektedir. Yani tarihi en az Kuran’ın yazılışından 1100 sene öncesine kadar dayanır. Petrol kandillerde yanıcı bir yağ olarak kullanıldığı gibi nerelerde bulunduğundan kokusundan rengine kadar bütün özellikleri o zamanlarda tarif edilmiştir. Birçok konuda olduğu gibi bu mucize yalanı da hiçbir bilgisi olmayan, ufacık bir araştırma dahi yapmayan ve anlatılanı peşinen kabul etmeye hazır olanlar için yazılmıştır.

bkz:
Petrol hakkında kısa bilgi
History of petroleum
Herodot, Book VI., 119. paragrafta, 273 ve 275. sayfalarda petrol konusu geçmektedir. 273. Sayfada adı geçen Susa eski İran’da bir şehirdir.
275. Sayfanın 4. satırında geçen “oil” sözcüğü dip notta “petroleum” olarak belirtilmiştir.
M.Ö. 23 ve 79 yılları arasında yaşamış olan Caius Plinius’ ait “Naturalis Historia” adlı 37 ciltlik kitaptaki Book XXXV 179′da önce çamura benzeyen bir zift türünden bahsedilerek petrol şu şekilde anlatılır:
 • "Ayrıca Babil’de oldugu gibi, bir Yunan adası olan Zakynthos’ta akıcı bir yer zifti vardır ki buradakinin rengi daha açıktır. Apollonia’dan çıkan da akıcıdır ve Yunanlılar bunun tüm çeşitlerini "pissaasphaltos" olarak adlandırmaktadırlar. (Asphaltos eski Yunanca’da zift, Pissa ise katran manasındadır.) Sicilya’da, Agrigentum yakınlarındaki bir kaynakta da yağlı yer reçinası cinsi bir madde bulunur ki bu madde suya bir derenin rengini vermektedir.

  (Derenin renginin yeşilimsi olduğu göz önünde bulundurulursa bunun da petrol olduğu anlaşılacaktır.) Burada yaşayan insanlar deste haline getirdikleri sazların uçlarındaki çiçeklerin yardımıyla suyun yüzeyinden sazlara hemen yapışan bu maddeyi toplayıp kandillerde yağ yerine yakmak ve büyükbaş hayvanlardaki uyuz hastalığını tedavi etmek için kullanmaktadırlar. Bazıları ise yer zifti çeşitlerini benim 2. kitapta sözünü ettiğim "Naphta" olarak adlandırmaktalar. Ancak çok çabuk tutuşur bir özelliği olmasından dolayı genelde ateşe yakın yerlerde kullanılması zorlaşmaktadır. Gerçek yağ zifti pırıl pırıl parlaması, ağır olması, siyah ve parlayan bir renge sahip olması gibi özellikleri ile ayırt edilebilir. Bazı özellikleri kükürt’e benzemektedir; dindirme, dağıtma, çekme ve birbirine yapışma gibi etkilere sahiptir. Yakıldığında dumanı yılanları kaçırır. Gözlere kan durmasına, vücuttaki beyaz lekelere ve kaşınmaya karşı Babil’de elde edilen zift iyi gelir."
330 -395 yılları arasında yaşamış Yunan asıllı bir Latin tarihçisi olan Ammianus Marcellinus da Book XXIII, 6. Bölüm, 37. ve 38. paragraflarda oil’in ne şekilde hazırlandığını; M.Ö. 64 ve M.S. 23 yıllarında yaşamış Yunanlı tarihçi ve coğrafyacı Strabon da 17 ciltlik "Geographika" adlı yapıtında Book 16, 1. bölüm, 15. paragraf’ta Babil’de ki asfalt üretimini anlatır.

Sonuç
Sonuç olarak A’la/1-5 ayetlerinin petrolden bahsettiğini varsaysak bile Kuran’dan yüzlerce yıl önce yazılmış eserlerde petrolün varlığı, rengi, kullanımı ve diğer niteliklerine dair çok daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Ayetlerde mucizemsi hiçbir yön yoktur.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,789
Tepki puanı
1,050
Düşünce
Agnostik
Kurandan zorlamayla mucize çıkarmaya çalışıyorlar. Şekil a da olduğu üzere Kuranda mucize falan yoktur.
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
O ayet petrolün nasıl oluştuğunu açıklıyor. Aynen senin dediğin gibi petrol ortaçağda biliniyordu, mucize bu değil zaten. Mucize petrolün nasıl oluştuğunu Kuran'ın anlatmasıdır. Tıpkı insanın nasıl oluştuğunu anlatan ayetler gibi (alak, nutfe, mudga...) Ya da evrenin nasıl oluştuğunu anlatması gibi (Enbiya Suresi 30). Bahsettigin surede petrolün nasıl oluştuğu anlatılır. Bunların hepsi birer Kuran mucizesidir.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,789
Tepki puanı
1,050
Düşünce
Agnostik
O ayet petrolün nasıl oluştuğunu açıklıyor. Aynen senin dediğin gibi petrol ortaçağda biliniyordu, mucize bu değil zaten. Mucize petrolün nasıl oluştuğunu Kuran'ın anlatmasıdır. Tıpkı insanın nasıl oluştuğunu anlatan ayetler gibi (alak, nutfe, mudga...) Ya da evrenin nasıl oluştuğunu anlatması gibi (Enbiya Suresi 30). Bahsettigin surede petrolün nasıl oluştuğu anlatılır. Bunların hepsi birer Kuran mucizesidir.
O zaman petrolü neden Müslümanlar bulamadı?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
Petrol zaten biliniyordu, nesi bulunacak petrolün. Allah Kuran'da petrolün nasıl oluştuğunu anlatıyor. O kara sıvıyı insanlar nasıl isterse öyle kullanır. Eskiden gaz lambarında kullanılıyordu, şimdi motorlu taşıtlarda
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,789
Tepki puanı
1,050
Düşünce
Agnostik
Petrol zaten biliniyordu, nesi bulunacak petrolün. Allah Kuran'da petrolün nasıl oluştuğunu anlatıyor. O kara sıvıyı insanlar nasıl isterse öyle kullanır. Eskiden gaz lambarında kullanılıyordu, şimdi motorlu taşıtlarda
İyi de petrolle çalışan ve petrolün kullanıldığı her şeyi batı icat etti. Neden Müslümanlarda tık yok?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
Merak etmeyin yakında İslam dünyanın yeniden süper gücü olacak. İki asır öncesine kadar öyleydik, yine öyle olacağız. Kozmosun Diliyle Kuran yazımı okumaya başlayın, orada bunun nasıl olacağını anlatacağım.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,789
Tepki puanı
1,050
Düşünce
Agnostik
Merak etmeyin yakında İslam dünyanın yeniden süper gücü olacak. İki asır öncesine kadar öyleydik, yine öyle olacağız. Kozmosun Diliyle Kuran yazımı okumaya başlayın, orada bunun nasıl olacağını anlatacağım.
İki asır önceye kadar öyle miydi? Güldürme beni dostum. Bana son 500 veya 600 yılda Müslümanların ürettikleri şeyleri söylesene madem?
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
119
Düşünce
Sünni
Her şey üretim mi? Ama istiyorsan söyleyeyim ateşli silah teknolojisini müslümanlar geliştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet şahin toplarını icat etti. Bu sayede İstanbul alındı. Müslümanlar barutu kullanarak pek çok ateşli silah üretti. Alsana son 500 yılda ürettikleri bir şey... Ama bir şey icad etmeyi o kadar abartmayın, önemli olan dünyaya nizam verebilmektir. İşte müslümanların yeniden bu erki kazanması için gayret etmeliyiz.
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Divan Kurulu Başkanı
Mesajlar
1,789
Tepki puanı
1,050
Düşünce
Agnostik
Her şey üretim mi? Ama istiyorsan söyleyeyim ateşli silah teknolojisini müslümanlar geliştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet şahin toplarını icat etti. Bu sayede İstanbul alındı. Müslümanlar barutu kullanarak pek çok ateşli silah üretti. Alsana son 500 yılda ürettikleri bir şey... Ama bir şey icad etmeyi o kadar abartmayın, önemli olan dünyaya nizam verebilmektir. İşte müslümanların yeniden bu erki kazanması için gayret etmeliyiz.
Ateşli silahları (linke tıklayarak bakabilirsin) icat edenler Müslümanlar değil. Başka var mı?
 
Üst