• AntiDogmatik
  Sorgulamaktan korkmayanlar için özgür düşünce platformu.
 • Din toplumun afyonudur.
  Karl Marx
 • Din; sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.
  Lucius Annaeus Seneca
 • Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır.
  Napoléon Bonaparte
 • Sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayansa zalim!
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.
  Carl Sagan
 • Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.
  Anatole France
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
  Immanuel Kant
 • Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.
  Ebu Ala el Maarri
 • İnsanı yaratmak mı tanrının büyük hatası, tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası?
  Friedrich Nietzsche
 • İmana sarılmak, aklı terk etmektir.
  George Smith
 • İnsanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar.
  Julius Caesar
 • En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.
  Anton Chekhov

Risale-i Nur'da Tuhaf İfadeler

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajlar
552
Tepki puanı
385
Düşünce
Agnostik
“Hakikatli bir lâtife: Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: ‘Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez.’ “
(Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sekizinci Lem’a)

“Risale-i Nur Mehdi’dir”.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)

“Nakillerle meşgul değilim. Benim rehberim yalnız Kur’andır”.
(Tarihçe-i hayat, s. 626)

“İmâm-ı Rabbânî’ye muhalifim”
(Mektûbât, 8. mektûb)

“Risâle-i nur, Abdülkâdir Geylânî, İmâm-ı Gazâlî, Muhyiddin-i Arâbî, İmâm-ı Rabbânî, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’ tefsîrlerinden daha kıymetlidir.”
(İşâratül’- îcâz, Bir müdâfaa, s. 305, Mehmed Kayalar)

“Tarikatçıların yaptığı gibi 40 sene uğraşarak vakit kaybetmeye gerek yok. Hakâik-i îmâniyeye 40 dakikada ulaşabilecek yol var, o da benim sözler kitabımı okumak…”
(Mektûbât, 5. mektûb)

“Risale-i Nur Kur’anın mealidir”
(Tiryak-ı Meyusiyet, s. 7)

“Risale-i Nur, Kur’an’ın bu asırda en yüksek ve en kudsi bir tefsiridir. Hakikatleri semavidir, Kur’anidir”
(İşaretü’l-i’caz Tercümesi, s. 281)

“Bunları ben yazmıyorum, bana yazdırılıyor”
(Nur meyveleri, s. 68)

“Hilafet ve saltanata geçen, nebi gibi masum olmalı”
(Mektûbât, 19. mektûb, 5. nükte)

“Vehhabîlik tehlike değildir, İslam’ın havzasında eriyip gidecektir”
(Mektubat, 28. mektûb)

“İran’daki Safevî ve Mısır’daki Fatımi Devleti , Âl-i beyt’dir,”
(Mektûbât, 19. mektûb)

“Biri eski, diğeri yeni, iki Said var. İsteyince yeni Said kafamı takıyorum”.
(mektubat, 28. mektûb)

“Madem ahir zamanda fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazret-i İsâ’nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslamiyet’le omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.
(Kastamonu Lahikası, s. 141)
 
Üst