Sahih Hadis Örnekleri - 1 (18+)

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
sahih-hadis-ornekleri.jpg

Müslümanların ezici çoğunluğu tarafından, İslam dininin iki temel kaynağından biri kabul edilen hadislerin ne kadar mantıki! olduğunu kaynaklarıyla size sunuyoruz.

1. Kur’an’ın çoğu suresi ve ayeti, Mushaflara yazılamadan kaybolmuş. (Suyuti)

2. Tevbe Suresi uzunluğundaki bir Kur’an suresi Mushaflara yazılmamış. (Zerkeşi)

3. Ahzab Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Hanbel, Suyuti)

4. Beyyine Suresi Mushaflara eksik yazılmış. (Tirmizi)

5. Müsebbihat surelerinden birine benzeyen bir Kur’an suresi Mushaflara yazılmamış. (Zerkeşi)

6. Kunut duaları aslında birer Kur’an suresiymiş. (Zerkeşi)

7. Nasıl cihat edilmesi gerektiği hususundaki bazı Kur’an ayetleri, Mushaflardan çıkarılmış. (Suyuti)

8. Kimlerin kurtuluşa ereceği ve Allah tarafından nimetlendirileceği hususundaki iki Kur’an ayeti Mushaflara yazılmamış. (Suyuti)

9. Tarihteki ilk Mushaf oluşturulmadan önce bir gün aç bir keçi; Aişe annemizin karyolasının altındaki, recm ayetinin yazılı olduğu sayfayı yemiş ve o nedenle bu ayet Mushaflara yazılamamış. (İbn-i Mace, Hanbel)

10. Bakara Suresi’nin 238. Ayeti Mushaflara eksik yazılmış. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

11. Felak ve Nas sureleri aslında birer Kur’an suresi değilmiş. (Hanbel, Taberani, Bezzar)

12. Leyl Suresi’nin 3. Ayeti Mushaflara fazladan bir kelime ile yazılmış. (Buhari)

13. Kehf Suresi’nin 79. Ayeti’ndeki bir kelime Mushaflara hatalı yazılmış. (Buhari)

14. Kur’an’ın yedi farklı okunuşu mevcuttur. (Buhari)

15. Allah zamandır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

16. Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için, bacağını açıp, baldırını gösterir. (Buhari, Müslim)

17. Allah, Muhammed Peygamber ile görüşmüş ve el sıkışmış. (Hanbel)

18. Allah Müslümanlara günde elli vakit namaz kılmayı farz kılmış ancak Miraç Gecesi’nde -Musa Peygamber’in tavsiyeleri üzere- Muhammed Peygamber, Allah ile pazarlık yaparak bunun günde beş vakte indirilmesini sağlamış. (Buhari, Müslim, Tirmizi)

19. Kalp, Allah’ın evidir. (Suyuti)

20. Kişinin saçının veya sakalının beyazlaması, Allah tarafından bir lekelenmedir. (Müslim)

21. Melekler, içerisinde köpek veya suret bulunan eve girmezler. (Buhari)

22. Kişi Kur’an okuduğu vakit ağlamalıdır. Eğer içinden o an ağlamak gelmiyorsa, sanki ağlıyormuş gibi rol yapmalıdır. Zira Kur’an hüzün ile indirilmiştir. (İbn-i Mace, Beyhaki)

23. Muhammed Peygamber şifa niyetine deve sidiği içermiş, içtirirmiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

24. Muhammed Peygamber ihrama girerken saçına bal sürermiş. (Ebu Davud)

25. Muhammed Peygamber’in gömleği, zeytinyağcı gömleği gibiymiş. (Iraki)

26. Bir gün Muhammed Peygamber bir Yahudî tarafından büyülenmiş ve şuursuz bir biçimde günlerce ortalıkta dolaşmış. (Buhari, Hanbel)

27. Bir gün Muhammed Peygamber bir gazadan dönerken, etrafındaki sahabelere şu konuşmayı yapmış: …Medine’ye varınca, zevcelerinizle cinsel ilişkiye girmeye bakın. (Müslim)

28. Bir gün Muhammed Peygamber; katil, hırsız ve mürted olan birkaç çöl insanının yakalanarak diri diri gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına o şekilde atılarak ölüme terkedilmesini emretmiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

29. Birgün Muhammed Peygamber’in bir zevcesi bir cariyesini azat edip, durumu Muhammed Peygamber’e izah edince, Muhammed Peygamber kendisine şöyle demiş: Neden azat ettin ki? Keşke dayılarına verseydin; böylelikle senin için daha hayırlı olurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

30. Muhammed Peygamber vefat ettiğinde, zırhı, birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudî’nin yanında rehin duruyormuş. (Buhari, Hanbel)

31. Dünyadaki bütün kadınlarla evlenebilmek, vefat etmeden önce Muhammed Peygamber’e Allah tarafından helal kılınmış. (Nesai, Tirmizi)

32. Aişe annemiz ile Muhammed Peygamber evlendiklerinde, Aişe annemiz altı, Muhammed Peygamber ise elli küsür yaşındaymış ancak üç yıl sonra gerdeğe girmişler yani Aişe annemiz dokuz yaşındayken. (Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud)

33. Muhammed Peygamber dokuz zevcesi olduğu halde, tek bir gecede hepsinin üzerine dolaşırmış. (Buhari)

34. Muhammed Peygamber’in on bir zevcesi varmış ve kendisine otuz erkeğin cinsel gücü, Allah tarafından verilmiş. (Buhari, Nesai)

35. Muhammed Peygamber nerede güzel bir kadın görse, hemen eve gider ve ihtiyacını zevceleriyle giderirmiş. (Buhari)

36. Muhammed Peygamber; zevcelerinin hayız dönemlerinde mübaşerette bulunmak isterse, onlara izar (bir çeşit örtü) giymelerini emreder ve sonra da sine ve göğüslerine iltizamda (temasta) bulunurmuş. (Nesai)

37. Muhammed Peygamber oruçluyken, zevceleri ile mübaşerette bulunurmuş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

38. İmran kızı Meryem, Firavun’un zevcesi Asiye ve Musa Peygamber’in kız kardeşi Gülsüm, Muhammed Peygamber’in cennette zevcesi olacak. (İbn-i Mace, Taberâni)

39. Bir gün Aişe annemiz kendisine namahrem iki adama, gusûl abdesti almayı, bir perdenin arkasından, uygulamalı olarak tarif etmiş. (Buhari, Müslim)

40. Birgün Aişe annemize, kendisine namahrem bir adam misafir olmuş. Ertesi sabah Aişe annemiz bu adama elbisesine bulaşan menileri nasıl temizlemesi gerektiğini, sözlü olarak tarif etmiş. (Müslim)

41. Muhammed Peygamber, Ebu Bekir Halife, Ömer Halife ve Osman Halife namaz kılarken besmele okumazmış. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

42. Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utanmasaymış, bir şekilde kaybolan recm ayetini tekrar yazıp, Mushaflara ekleyecekmiş yani Ömer Halife, çevresindeki insanlardan utandığından ötürü Mushaflar eksik kalmış. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

43. Muhammed Peygamber’in döneminde mescitlere köpekler girer çıkarmış ve hatta işermiş ama sahabeler temizlemek için işeklerin üzerine su bile dökmezmiş. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

44. Bir gün Muhammed Peygamber’in izni ile ihramdan çıkan bazı sahabeler, zekerlerinden (erkeklik organlarından) meni damlaya damlaya Mina’da bulunan zevcelerine yönelmiş. (Buhari, Müslim)

45. Bir gazvede bazı sahabeler; esir bazı Arap kadınlara karşı cinsel arzu duymuş ve azil yapmak (dışarıya boşalmak) istemiş ama bunu yapmadan önce, Muhammed Peygamber’e danışmaya karar vermiş. Bunu duyan Muhammed Peygamber de kendilerine, azil yapmamalarını (dışarıya boşalmamalarını) söylemiş. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

46. Din Günü’nde bütün Peygamberler korku içerisinde canlarının derdinde iken, sadece Muhammed Peygamber ümmetini düşünecek. (Buhari)

47. İbrahim Peygamber seksen yaşında, keserle sünnet olmuş. (Buhari, Müslim)

48. Mehdi, Meryemoğlu İsa’nın ta kendisidir. (İbn-i Mace)

49. Musa Peygamber, canını almaya gelen ölüm meleğine tokat atmış ve meleğin gözü çıkmış. (Buhari)

50. Musa Peygamber birgün yıkanırken elbiselerini çıkarıp, bir taşın üzerine koymuş ama taş elbiselerini alıp kaçmış. Bunun üzerine Musa Peygamber taşı kovalamaya başlamış ve o ara İsrailoğulları’ndan bir grup, O’nu bu vaziyette (anadan doğma, çırılçıplak) görmüş. Daha sonra Musa Peygamber taşı yakalamış ve altı yedi kez dövmüş. (Buhari)

51. Bir gün Süleyman Peygamber; Allah’ın yolunda cihat edecek erkek çocuklar doğurtabilmek için, bir gecede doksan zevcesi ile birlikte olmuş. (Buhari, Nesai)

52. Erkeğe zevcesini neden dövdüğü sorulmaz. (Ebu Davud)

53. Kadının namazları ve hiçbir iyiliği, kocası kendisinden razı oluncaya kadar, Allah tarafından kabûl olmaz. (Taberani)

54. Kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennetliktir. (Riyaz’üs)

55. Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir. (Taberani)

56. Kadın; kocasının vücudu irinle kaplı olsa da, tüm irini diliyle yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. (Hanbel)

57. Kadınlar arasında iyi bir kadın, yüz karga arasında alaca bir karga gibidir. (Buhari)

58. Uğursuzluk; kadında, evde ve attadır. (Buhari)

59. Sütresiz olarak namaz kılan bir kişinin kıldığı namaz; önünden eşek, domuz, Yahudî, Mecusî veya kadın geçerse bozulur. (Buhari, Müslim, Muvatta)

60. Kadına danışılmalı ve ne derse, tam tersi yapılmalıdır. (Suyuti)

61. Kadına yazı öğretilmemelidir; dikiş ve Nur Suresi öğretilmelidir. (İbnü’l Cevzi)

62. Şeytan helada insanların makatlarıyla oynar. (Ebu Davud)

63. Şeytan; namaz için çağrı yapıldığı vakit, zart-zurt osurarak ortamdan uzaklaşır. (Buhari, Müslim)

64. Eski hurma ile yeni hurma birlikte yenmelidir zira Şeytan buna kızar. (İbn-i Mace)

65. Güneş, Şeytan’ın iki boynuzu arasından doğar. (Buhari)

66. Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Zira esneme Şeytan’dandır. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

67. Şair şeytandır. (Müslim)

68. Deve şeytandır. (Tirmizi, Ebu Davud)

69. Tek yolcu şeytandır; iki yolcu şeytandır; üç yolcu ise cemaattır. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

70. Bir atlı, bir şeytandır; iki atlı, iki şeytandır; üç atlı ise bir gruptur. (Tirmizi, Ebu Davud, Muvatta)

71. Güvercin şeytanedir. (Ebu Davud, İbn-i Mace)

72. Yılan, karga ve akrep fasıktır. (İbn-i Mace)

73. Bulaşıcı bir hastalık yoktur. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Heysemi)

74. Güneşte su ısıtmak, sedef hastalığına neden olur. (Ebu Nuaym)

75. Burunda tüy bitmesi, cüzzama karşı bir güvencedir. (Suyuti)

76. Cinsel organa bakmak körlüğe neden olur. (İbn Asâkir)

77. Güzel kadının yüzüne veya yeşilliğe bakmak görmeyi artırır. (Ebu Nuaym)

78. Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır. (Buhari, Müslim)

79. Kişi sabahleyin yedi acve hurması yerse, ardından kilolarca zehir içse bile ölmez.(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

80. İçerisinde köpek leşleri, kadın hayız bezleri ve insan pislikleri olan kuyudan su içilebilir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

81. Eşeğin ve eti yenen hayvanın sidiğinden zarar gelmez. (Hatib)

82. Sema ile arz arası, beş yüz yıllık yürüme mesafesindedir. (Tirmizi)

83. Dünya bir balığın üzerindedir; bu balık, başını sallayınca, dünyada depremler olur.(İbn-i Kesir)

84. Dünya öküzün ve balığın üzerindedir. (Suyuti)

85. Dünyanın ömrü yedi bin yıldır. (Ali B. Hüsameddin)

86. Konstantinopolis (İstanbul) fethedilince, dünya hayatı Allah tarafından sonlandırılacak. (Tirmizi)

87. Kim bir hadis söyler de, onun yanında aksırılırsa, o hadis haktır. (Taberâni)

88. Sözün en doğrusu, yanında hapşurulandır. (Taberâni)

89. Pirinç, insan olsaydı, halim selim bir adam olurdu. (Cevzi)

90. Boyacı ve kuyumcular insanların en yalancısıdır. (İbn-i Mace)

91. Satranç oynayanlar insanların en yalancısıdır. (Beyhaki)

92. Kişi besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldırırsa, Allah tarafından, sıddıklardan yazılır. (Muhammed B. Ahmed Zâhid)

93. Hayatında üçüncü kez tövbe eden bir kişi, o andan itibaren ne kadar günah işlerse işlesin, Allah tarafından affedilir. (Buhari, Müslim)

94. Kişi, muhtaç durumdaki bir köre kırk adım yol gösterirse, Allah, o kişinin gelmiş geçmiş, gelecek tüm günahlarını bağışlar. (Ebu Nuaym)

95. Hocası bir çocuğa besmele okur da çocuk da bunu tekrarlarsa; hocanın, çocuğun, çocuğun annesinin ve çocuğun babasının cehennemlik olmaması için Allah tarafından senet yazdırılır. (S. Ebediyye)

96. Kişi arefe günü oruç tutarsa, Adem babamızdan Sur’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katınca, kendisine Allah tarafından sevap yazılır. (R. Nasıhin)

97. Amel defterinde yedi yüz besmele bulunan bir kişiyi Allah cehennemden çıkarır. (Muhammed B. Ahmed Zâhid)

98. Muhammed Peygamber’in kanından içmiş bir kişi cehennemlik olmaz. (Heysemi, Hâkim, Askalâni)

99. Kimin çocuğu olur da, bereket talebiyle ona “Muhammed” ismini koyarsa, kendisi de çocuk da cennetliktir. (İbn Bukeyr)

100. Kişi çarşıya gider de “La ilahe illallahu vahdehu la şerîkeleh lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyî ve yumît ve huve hayyun la yemut, biyedihi’l-hayr ve hüve ala kulli şeyin kadîr.” diye dua okursa, Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini bir milyon derece yükseltir. (Tirmizi)

Devamı: Sahih Hadis Örnekleri - 2 (18+)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
Bu hadisleri okuyup da halen bu hadislere inanabilmeyi başaranlara helal olsun. Büyük iş...
Kafasını çalıştırıp sorgulayan bir insan bu tip şeylere inanmaz ama dinin aslı dogma olduğu için sorgulamak yasaktır. Sorgulamadan inanacaksın. O nedenle hem dine inanan hem de sorgulayan adam aramak, çölde kar aramak gibidir.
 

Kemal

Deneyimli
Mesajlar
411
Tepki puanı
328
Düşünce
Agnostik
yukarıdaki hadislerin içinde Kuranın eksik yazıldığına dair çokça hadis var. müslümanlar bunu nasıl açıklıyor acaba :D
 

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
Zaten onlar da söyleyemiyorlar. Foya meydana çıkacak diye korkuyorlar.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

yeniçeri

☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
885
Tepki puanı
647
Düşünce
Ateist
78. Etin kokuşmasının nedeni İsrailoğulları’dır. (Buhari, Müslim)

Teist Sünni Yaklaşım: Bunu şu şekilde izah ediyorlar. İsrail kavmine Musa kudret helvası (man) ile bıldırcın yemeleri için yollattı. Ama bu kudret helvasını (manı) ve bıldırcını istif etmemelerini söyledi. Fakat İsrail kavmi aksine büyük depolar inşa ederek kudret helvasını da bıldırcını da istiflediler. Bunun üzerine Allahuteala da kızarak dünyaya bir bakteri yolladı. Bu bakteri bütün organik maddelerde çürümeyi ve kokuşmayı oluşturdu! Dikkat edersek buradaki izahat için cürmü kabahatinden büyüktür denebilir ancak! Yani Musadan önce hiçbir organik şey çürümüyor dolayısıyla da kokuşmuyormuş! Yani ölenler olduğu gibi kalıyorlar, besinler, tahıllar organik olarak ne varsa olduğu gibi kalıyorlar! Bir düşünelim Musayla beraber dünyada ne büyük bir kokuşma olmuştur kimbilir. :)

Batıni (düşünsel ve mantıki) Yaklaşım: İsrailin manası Tevratta açıklanmıştır. Yakup bir gece Allahla güreşir. Güreş sabaha kadar sürer. Ve Allah bu güreşte pes eder ama Yakubun da kuyruk sokumu kemiğini incir. Ve Yakup Allahtan kendisini övmesini ona şan vermesini ister. Allahta ona bundan sonra senin ismin Allahla güreşen anlamında İsraildir! der.

Şimdi bu olayı insanlık hep yaşıyor. İnsanlar başarıya ulaşmak için daima benlikleriyle güreşirler. Çünkü İnsanın Rabbi yani koruyucusu yaşamdaki Başarılarıdır! Bunun içinde korkularını kafasızlıklarını, tembelliklerini, sevgisizliklerini, gururlarını, sevgisizliklerini, nefretlerini, düşmanlıklarını, aşağılık duygularını, aç gözlülükleri kıskançlıkları vs. iradeleri ile yenmek zorundadırlar. İşte o zaman kendilerindeki o cevhere ulaşırlar. O da onların rableri yani yaşamdaki koruyucu Allahlarıdır. Nefislerinin yani benliklerinin bütün zorlamasına rağmen bu çetin mücadeleyi kazandıklarında ise Allah yani başarı onlara pes eder. Ama bunun karşılığında birde hayvan gibi olmaktan kurtulup gerçek birer beşer olurlar. Yani kuyruğun olduğu yer incinir. Kuyruğun sokumunun incinmesinden anlatılmak istenilende budur. Ama nefsilerini yenemediklerinde onları Allahsızlık beklemektedir! Başarısız olan insan güçsüz kalır! Diğer insanlara karşılıksız bir şekilde el açmak durumunda kalır. O zamanda insanlar onu terkederler adeta kokuşmuş bir et gibi ondan kaçar ondan uzak dururlar. İşte insanda o benlik olmasaydı mücadele edecegi duygularıda olmaz bir robot gibi hep programı dahilinde basarılı olur ve kokusmazlardı! O zaman İsrailden murat benligimiz yani nefislerimizdir.
 

yeniçeri

☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
885
Tepki puanı
647
Düşünce
Ateist
73 üncü hadiside degerlendirecek olursak şayet gerek dinin gerek temel kitapları olsun gerekse tali kitapları (Talmudlar, hadisler, siyerler) hep insandaki Benlikle alakalıdırlar. Ve insanlar tarafından yazılmışlardır. Aynı zamanda bunları ister dinli ister dinsiz hangi inançta olurlarsa olsunlar bütün insanlar yaşarlar. Buradaki sari olmayan hastalıklar benliklerimizde olusan hastalıklardır. Tembellik, aklını kullanmama yani ezbercilik dolayısıylada hazırlöpçülük, kıskançlık, aşırı asabiyet, kibir, gurursuzluk, korkaklık, sorumsuzluk, sefahatperestlik, şehvetperestlik, sevgisizlizlik, sabırsızlık, sadakatsizlik, iradesizlik, aşağılık duygusu, deprasyonlar, ruh hastalıkları ile mücadele dolu yaşamımızda bizi mağlup eden nedenlerdir.

Ama insanlar bu başarısızlıklarda kabahati daima karşılarındaki insanlarda ararlar. Halbuki bunlar benliklerimizdeki çürümeler ve kokusmalardır. Bunları Tevrat cüzzama ve deri hastalıklarına benzetir! Ve sayfalarca bunları sembolik olarak inceler. (Anlayabilmekte çok zordur! Çünkü hep sembolik anlatımlar vardır). Hangi hallerde cüzzam hangi hallerde daha hafifi olan deri hastalığı uzun uzun yazar. İsanın da körü ve abrası iyi eder. Kuranda! Abrasta bir deri hastalıgıdır. O zaman İsa kimdir! O da manevi bir semboldür. Bunları anlamak zorundada degiliz çünkü biz insanlar bunları zaten yasıyoruz. Bu hastalıkların en büyük nedeni de kanaatimce egitimsizliktir.
 

NickelBack

Çaylak
Mesajlar
133
Tepki puanı
97
Düşünce
Agnostik
Arkadaşlar inan zahmet edip şu hadisleri okuyup bir de aranızda saçmalığı konusunda tartışıyor musunuz, hem bunların uydurma olduğunu biliyorsunuz hem de yazan şeyler üzerinden tartışıp dine atıfta bulunup dalga geçiyorsunuz agnostik arkadaşlarım bu tanımın hakkını verin agnostik herşeye eşit yaklaşıp sorgular değil mi mantıklı şeyleri sorgulayalım bunlarla zaman harcamayın;)
 

RedOneTheDiver

Çaylak
Mesajlar
333
Tepki puanı
188
Düşünce
Agnostik
Arkadaşlar inan zahmet edip şu hadisleri okuyup bir de aranızda saçmalığı konusunda tartışıyor musunuz, hem bunların uydurma olduğunu biliyorsunuz hem de yazan şeyler üzerinden tartışıp dine atıfta bulunup dalga geçiyorsunuz agnostik arkadaşlarım bu tanımın hakkını verin agnostik herşeye eşit yaklaşıp sorgular değil mi mantıklı şeyleri sorgulayalım bunlarla zaman harcamayın;)
Yazık.
 

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,229
Düşünce
Agnostik
Arkadaşlar inan zahmet edip şu hadisleri okuyup bir de aranızda saçmalığı konusunda tartışıyor musunuz, hem bunların uydurma olduğunu biliyorsunuz hem de yazan şeyler üzerinden tartışıp dine atıfta bulunup dalga geçiyorsunuz agnostik arkadaşlarım bu tanımın hakkını verin agnostik herşeye eşit yaklaşıp sorgular değil mi mantıklı şeyleri sorgulayalım bunlarla zaman harcamayın;)
Bu hadisleri kabul edenler var ama. Onlarla tartışıyoruz.
 

RedOneTheDiver

Çaylak
Mesajlar
333
Tepki puanı
188
Düşünce
Agnostik
agnostik arkadaşlarım bu tanımın hakkını verin agnostik herşeye eşit yaklaşıp sorgular değil mi mantıklı şeyleri sorgulayalım bunlarla zaman harcamayın
Bu hadisleri savunanlar zaten sorgulamamıza karşı. Yazık. Sen hâlâ bu hadislerin içinde bizim hakikat aradığımızı zannediyorsun. Çok yazık.
 

NickelBack

Çaylak
Mesajlar
133
Tepki puanı
97
Düşünce
Agnostik
Yazık. Sen hâlâ bu hadislerin içinde bizim hakikat aradığımızı zannediyorsun. Çok yazık.
E başka ne zannetmeliyim peki , koca koca hadisleri/zırvalıkları alıp koca koca tartışma konuları yaratmışsınız kendinize madem yalan ne tartışıyorsunuz yahu zaten doğru değil ki yok öyle bir şey İslamiyette geçen tarih boyunca boşlukları doldurmak için bir sürü saçma sapan adamlar tarafından yazılmış çizilmiş yazılar bunlar Mamo Tanrısının yazmış olduğu zırvalıklar gibi de diyebiliriz mesela şimdi onu da tartışsak olur mu olmaz bence ;)
 

a.ş

Çaylak
Mesajlar
33
Tepki puanı
2
Düşünce
Sünni
Sadece sizi aklınızı kullanmaya davet amaçlı siteye üye oldum. O sıralananları tek tek araştırmanızı öneriyorum. Kendi aklınızı kullanın, başkalarınınkini değil!
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Son konular

Üst