Sahih Hadis Örnekleri - 2 (18+)

Mete Turan

antidogmatik.com
Kurucu
Mesajlar
2,614
Çözümler
1
Tepki puanı
3,227
Düşünce
Agnostik
Önceki: Sahih Hadis Örnekleri - 1 (18+)

101. Bir saat düşünmek, altmış sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (Ebu eş-Şeyh)

102. Kişi besmele okuyarak bir işe başlarsa, tüm günahları Allah tarafından affedilir. (İ. Rafii)

103. Kişi besmele okuyarak yemek yemeye başlar ve “Elhamdülillâh” diyerek yemek yemeyi sonlandırırsa, daha sofradan kalkmadan, tüm günahları, Allah tarafından affedilir. (Taberâni)

104. Kişi cuma günü anne veya babasının kabrine gider de Yasîn Suresi okursa, tüm günahları, Allah tarafından bağışlanır. (Taberâni)

105. Kişi bin besmele okursa, dört bin büyük günahı, Allah tarafından affedilir. (Muhammed B. Ahmed Zâhid)

106. Kişi, Allah’ın evlerinden bir ev süpürürse, Allah, ona sanki dört yüz kez haccetmiş, dört yüz insan azat etmiş, dört yüz gün oruç tutmuş ve dört yüz kez gazveye çıkmış gibi sevap yazar. (Deylemi)

107. Kişi akşam namazından sonra, arada hiç konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu, onun için on iki yıllık ibadet yerine geçer. (Tirmizi)

108. Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)

109. Deniz tutması sebebiyle kusan bir kişiye, Allah tarafından şehit sevabı yazılır. (Ebu Davud)

110. Kişi hastayken ölürse, şehit olur; kabir azabından kurtulmuş olur ve sabah akşam cennetten, Allah tarafından rızıklandırılır. (İbn-i Mace)

111. Kişi, Muhammed Peygamber’in sidiğinden içerse, büyük ölçüde kendisini cehennemlik olmaktan korumuş olur. (Beyhaki)

112. Arefe günü tutulan oruç; iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah’ın yolunda cihat için verilen iki bin ata bedeldir. (T. Gâfilin)

113. Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. (Müslim)

114. Muhammed Peygamber’i rüyasında gören bir kişi cehennemlik olmaz. (İbn Asâkir)

115. Kişi cuma günü ölürse, kendisine Allah tarafından şehit sevabı yazılır ve kabir azabından da korunur. (Sehavî)

116. Kişi ishalden ölürse, şehit olur. (Nesai, Ebu Davud, Muvatta)

117. İnsanlardan en hayırlısı, borcunu en iyi ödeyendir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi)

118. Mescitte oturmak, okumadan da olsa Mushaf’a bakmak ve alimin yüzüne bakmak ibadettir. (Deylemi)

119. Kertenkele katleden bir kişiye, kaç vuruşta katlettiği dikkate alınarak, Allah tarafından sevap yazılır. (Müslim)

120. Alimin uykusu ibadettir. (Rabbani)

121. Fatiha Suresi hangi niyetle okunursa okunsun, o niyet kesinlikle gerçekleşir. (Sehavi)

122. Savaşta çocukların veya kadınların katledilmesinde bir sakınca yoktur. (Buhari, Ebu Davud)

123. Namaz kılmayı terkeden kişiler öldürülebilir. (Ebu Davud)

124. Her bid’at sapıklıktır lakin ibadetteki bid’at müstesna. (İbn Arrak)

125. Kişi; bekâr olan cariyesinin, kölesinin ve ücretlisinin avret yerlerine bakabilir. (Ebu Davud)

126. Kadın kendisine haram olması için, yetişkin bir erkeği emzirebilir. (Müslim, İbn-i Mace)

127. Cuma namazı; köle, kadın, çocuk ve hastalara vacip değildir. (Ebu Davud)

128. Muhammed Peygamber’in ümmetinin ihtilafı rahmettir. (Suyuti)

129. Varise, vasiyet yoktur. (Buhari)

130. Fare, İsrailoğulları’nın kaybolan bir ümmetidir. (Müslim)

131. Horoz öterse, Melek görmüş demektir; merkep anırırsa, şeytan görmüş demektir. (Müslim)

132. Dünyanın son gününde her yer helak olup gidecek ancak mescitler bundan müstesna. Zira onların bazısı bazısına eklenecek. (İbn Adiy)

133. Güneş ve Ay, Kıyamet Günü’nde dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküzdür. (Buhari)

134. Kıyamet Günü’nde hesaba çekilecek bir kişi, mutlaka helak olmuş demektir. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

135. Toprağa diri diri gömülerek katledilen bir çocuk cehennemliktir. (Ebu Davud)

136. Veled-i zina (zina sonucu doğan) bir kişi cehennemliktir. (Ebu’l Ferec)

137. Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacaklar ressamlardır. (Buhari)

138. Resim yapan bir kişi cehennemliktir. (Buhari, Nesai, Tirmizi)

139. Tasvirciler cehennemliktir. (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud)

140. Katil de maktûl de cehennemliktir. (Müslim)

141. Hamr (içki/sarhoş edici madde) kullanımının günah derecesi ile şirk’in günah derecesi eşittir. (Nesai)

142. Ayakta giyinmek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud)

143. Şarkı söylemek veya dinlemek haramdır. (Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Taberani, Deylemi)

144. Çalgı aleti kullanmak veya dinlemek haramdır. (Buhari, Tirmizi, Taberani, Deylemi)

145. Sarı renkli elbise giymek haramdır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)

146. Allah saban veya ziraat aleti olan eve mutlaka zillet sokar. (Buhari)

147. Hacca ya da umreye gitmek ya da Allah’ın yolunda cihat etmek gibi sebeplerin dışında, deniz taşıtına binmek haramdır zira denizin altında ateş, ateşin altında deniz vardır. (Ebu Davud)

148. Tavla oynamak haramdır. (Müslim, Ebu Davud, Muvatta)

149. Satranç oynamak haramdır. (Beyhaki)

150. Aynı cinsten iki kişinin helaya gidip, avret yerleri açık vaziyette, beraberce hacet gidermesinde bir sakınca yoktur ancak o vaziyette konuşmaları haramdır. (Ebu Davud)

151. Kırmızı renkli elbise giymek, harama yakın yasaktır. (Tirmizi, Ebu Davud)

152. Eti bıçakla keserek yemek, harama yakın yasaktır. (Ebu Davud)

153. Namaz kılarken besmele okumak bir bid’attır. (Nesai, Tirmizi)

154. Ölünün dünyadaki yakınları kendisi için ağlarsa, kendisine Allah tarafından azap edilir. (Buhari)

155. Kadın parmağı kesmenin ceza hükmü şudur: Kişi; kadının bir parmağını kesmişse, on deve fidye vermelidir; iki parmağını kesmişse, yirmi deve fidye vermelidir; üç parmağını kesmişse, otuz deve fidye vermelidir; dört parmağını kesmişse, yirmi (20) deve fidye vermelidir. (Muvatta, Hanbel)

156. Ateşte ısınmış bir şeyi yiyip içmek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

157. Deve eti yemek abdesti bozar. (Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

158. Kişi içtiği şeyin içerisine üç kez solumalıdır zira bu; daha kandırıcı, daha salim ve afiyetlidir. (Müslim)

159. Eğer yiyecek ya da içecek dolu bir kaba sinek düşer de bir kanadı içine banarsa, diğer kanadı da bandırılmalıdır zira sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. (Buhari, Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace)

160. Bir erkek, bir kadınla evlenmek istediğinde, eğer yapabiliyorsa kadının, kendisini, onunla evlenmeye yönelten organlarına bakmalıdır. (Ebu Davud, Beyhaki)

161. Kişi uykudan uyandığı vakit, üç kez sümkürmelidir zira şeytan burnun içinde geceler. (Buhari, Müslim, Nesai)

162. Dünya işlerinde şaşkınlığa düşüldüğünde, hemen kabir ehlinden yardım dilenmelidir. (Aclûni)

163. Kişi bir ortamda oturacağı vakit -ıslak, pis, kokulu vs. olmasına aldırış etmeden- ayakkabılarını çıkarıp, oturduğu yerde sol tarafına koymalıdır. (Ebu Davud)

164. Zenginler koyun, fakirler tavuk beslemelidir. (İbn-i Mace)

165. Kızlar sünnet edilmelidir lakin derin kesilmemelidir zira bu, kadına cinsel ilişki anlarında daha çok haz verir ve kocası için daha makbûldür. (Ebu Davud)

166. Kişi dinini değiştirirse katledilmelidir. (Buhari, Nesai, Muvatta)

167. İki yöneticiye birden onay verilirse, ikisinden birisi katledilmelidir. (Müslim)

168. Köpekler katledilmelidir. (Müslim)

169. Örümcek şeytandır ancak Allah onun şeklini değiştirmiştir; binaenaleyh katledilmelidir. (Suyuti)

170. Karga, çaylak, akrep, sıçan ve yırtıcı köpek fasıktır; binaenaleyh katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Muvatta)

171. İçki içerken görülen bir kişi ilk seferde dövülmeli, ikinci seferde de dövülmeli, üçüncü seferde de dövülmeli, dördüncü seferde de dövülmeli ancak beşinci seferde katledilmelidir. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace)

172. Zina suçu sabit olan dul ya da evli bir kişi, toprağa göbeğine kadar diri diri gömülmeli ve taşlanarak hunharca katledilmelidir. (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Muvatta, Hanbel)

173. Cahiliye devrinde birgün birkaç maymun, zina eden bir maymunu recm etmiş. (Buhari)

174. Müşriklerin yaşlıları katledilmelidir. (Tirmizi, Ebu Davud)

175. Halife, Kureyş soyundan olmalıdır. (Hanbel, Heysemi)

176. Yemekten sonra eller, dille yalanmadan veya birisine yalatılmadan, mendile silinmemelidir. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

177. Kadınla cinsel ilişkiye girildiği anlarda pek fazla konuşulmamalıdır zira aksi durum, dilsizlik ve kekelemeye neden olur. (İbn Asâkir)

178. Bir evde üçten fazla yatak olmamalıdır zira dördüncü yatak şeytanadır. (Müslim, Nesai, Ebu Davud)
 
Yazan tarafından düzenlendi:

0rhanTan

Çaylak
Mesajlar
1
Tepki puanı
4
Düşünce
Deist
102. Kişi besmele okuyarak bir işe başlarsa, tüm günahları Allah tarafından affedilir. (İ. Rafii)
103. Kişi besmele okuyarak yemek yemeye başlar ve “Elhamdülillâh” diyerek yemek yemeyi sonlandırırsa, daha sofradan kalkmadan, tüm günahları, Allah tarafından affedilir. (Taberâni)
104. Kişi cuma günü anne veya babasının kabrine gider de Yasîn Suresi okursa, tüm günahları, Allah tarafından bağışlanır. (Taberâni)
105. Kişi bin besmele okursa, dört bin büyük günahı, Allah tarafından affedilir. (Muhammed B. Ahmed Zâhid)
106. Kişi, Allah’ın evlerinden bir ev süpürürse, Allah, ona sanki dört yüz kez haccetmiş, dört yüz insan azat etmiş, dört yüz gün oruç tutmuş ve dört yüz kez gazveye çıkmış gibi sevap yazar. (Deylemi)
107. Kişi akşam namazından sonra, arada hiç konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu, onun için on iki yıllık ibadet yerine geçer. (Tirmizi)
108. Kişi gurbette ölürse, şehit olur. (İbn-i Mace)
109. Deniz tutması sebebiyle kusan bir kişiye, Allah tarafından şehit sevabı yazılır. (Ebu Davud)

110. Kişi hastayken ölürse, şehit olur; kabir azabından kurtulmuş olur ve sabah akşam cennetten, Allah tarafından rızıklandırılır. (İbn-i Mace)

-----------------

Ben gidip birazda musevilikteki kampanyalara bakayım :D
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,370
Tepki puanı
1,973
Düşünce
Tarihselci
200 yıl konusu defalarca bitirildi. Çürütüldü. Şahsen ben senin derdini çözemedim ısıtıp ısıtıp sürüyorsun. Aynı konuları.
Peki benim kaynaklarım ve belgelerim burada. Sende belgelerini getir çürüt beni bekliyorum. Ben 200 yıl öncesinde hadis olmadığını belgeliyorum.

 

bilgelikyolunda2

Ayrıldı
Mesajlar
253
Tepki puanı
25
Düşünce
Sünni
Peki benim kaynaklarım ve belgelerim burada. Sende belgelerini getir çürüt beni bekliyorum. Ben 200 yıl öncesinde hadis olmadığını belgeliyorum.

Youtube yaz. Web e yaz toxic olduğun için uğraşmıyacam seninle.
 

Knightwalker

☆☆☆☆☆
Deneyimli
Mesajlar
6,370
Tepki puanı
1,973
Düşünce
Tarihselci
'Peygamber cenabet banyosundayken önce eliyle özel yerini temizleyip sonra elini duvara sürterdi.'' (https://sunnah.com/bukhari:260)

''Peygamber sihir etkisindeydi ve eşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini zannederdi ama aslında girmezdi...'' (https://sunnah.com/bukhari/76/79)

Birisi bana bu "sahih hadisleri" rivayet edenin bu bilgilere nasıl ulaştığını söylesin lütfen.
 

Son konular

Son mesajlar

Üst