Satanizmle alakalı yazılar

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
Kısaca Şeytana Tanrı diye tapınmak? şeklinde tanımlanan Satanizm, özellikle 1880' li yıllardan itibaren başta Amerika olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştır. Satanizm, Hristiyanlığa ve Hristiyan din adamlarının Orta çağ ve sonrasında temsil etmiş oldukları din anlayışlarına , dini tahakkümlerine karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Satanizm, her ne kadar başlangıçta Hristiyanlığa karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış ise de, daha sonra bu hareket bütün dinlere, dinlerin ortaya koyduğu inanç, ibadet, ahlak kuralları, kutsal kitaplar ve dolayısıyla da dinlerin telkin ettiği bütün kutsal değerlere karşı bir tutum sergilemektedir. Pek çok Satanist gruptan söz edilmektedir. Ama en önemli iki satanist ekol olarak Geleneksel Satanizm ve Modern Satanizm kabul edilmektedir. Günümüz Satanizm'i olan Modern Satanizm, Amerika'da doğan Anton Szandor Lavey tarafından 1950'li yıllardan itibaren sistemli bir hale getirilmiştir. Lavey'in Yazmış olduğu Satanist Bible (şeytanın not defteri ) isimli kitap, Satanist gruplarca Şeytan'ın kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. Lavey, 1966'da San Fransisco'da Satanistler için Şeytanın kilisesini (The Church of Satan) kurmuş ve onun baş rahibi olmuştur. Modern Satanizm'in dayandığı belli başlı unsurlar şunlardır:1 Sembolizm 2-Modernizm 3-Bireycilik 4-Ateizm 5-Hedonizm, Natüralizm ve Hümanizm. Ayrıca Modern Satanizm'de şu dokuz davranış günah sayılmıştır: 1-Aptallık 2 Gösterişçilik 3-Bencillik 4-Kendi kendini kandırmak 5-Avama benzeyiş 6-Perspektif (görüş) eksikliği 7- Geçmiş Ortodoksların unutkanlığı 8-Amaca zararı dokunan gurur 9-Estetik yoksunluğu. Satanistler, Şeytan'ı sadece bir sembol olarak kabul edip; bunun yanında herhangi bir tanrının varlığını , ölümden sonraki bir hayatı yani, cennet ve cehennemi inkar eden dinsiz bir anlayışı benimsemektedirler. Satanistlere göre Şeytanın uğrunda ölmek veya gerektiğinde ölümü göze almak en kutsal ölüm olarak kabul edilir.http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/handle/11513/481?locale-attribute=tr
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
İlmi eserler
Prof.Dr.Ahmet Güç şöyle demiş:
B– Gençlerimiz Niçin Satanist Oluyorlar? Şüphesiz ki böyle bir soruya en doğru cevabı verecek olan, yine Satanist olduklarını söyleyen gençlerin kendileridir. Dolayısıyla, Satanist olduklarını söyleyen gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar arasında özellikle şunlar dikkat çekmektedir: “Beni fakir bir âilede dünyaya getiren Tanrı’ya kızdığım için Satanist oldum; Satanist olmak için Satanist oldum; Huzur aradığım için gidip satanistlerin arasına katıldım; bu dünyada daha fazla yaşamanın anlamsız olduğunu anladığım için ruhumu Şeytan’a sattım; Ben daha fazla özgürlük istiyorum vb.”. Görüldüğü gibi bazı gençler fakir bir âilede yaratılmış olmaktan dolayı Allah’a kızmakta; bazıları niçin Satanist olduklarını dahi bilmemekte; bazıları evde âilede aradığı huzuru bulamadıklarından dolayı öyle bir grubun arasında huzur aramakta; bazıları bu dünya hayatının anlamsız olduğunu düşünmekte; bazıları da daha fazla bağımsız ve daha fazla özgür olmak istemekteler. Dolayısıyla bu gençlerin bir şeylere ve bir yerlere bazı isyan ve tepkilerinin olduğu dikkat çekmektedir.

Öncelikle Tanrıya bir isyanımız yok.lol Tanrının olmadığını düşünüyoruz sadece. (Modern Satanizm)
Ruhumu şeytana sattım gibi absürt bir sözü hiçbir satanist kullanmaz.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
İlmi eserler
Prof.Dr.Ahmet Güç şöyle demiş:
B– Gençlerimiz Niçin Satanist Oluyorlar? Şüphesiz ki böyle bir soruya en doğru cevabı verecek olan, yine Satanist olduklarını söyleyen gençlerin kendileridir. Dolayısıyla, Satanist olduklarını söyleyen gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar arasında özellikle şunlar dikkat çekmektedir: “Beni fakir bir âilede dünyaya getiren Tanrı’ya kızdığım için Satanist oldum; Satanist olmak için Satanist oldum; Huzur aradığım için gidip satanistlerin arasına katıldım; bu dünyada daha fazla yaşamanın anlamsız olduğunu anladığım için ruhumu Şeytan’a sattım; Ben daha fazla özgürlük istiyorum vb.”. Görüldüğü gibi bazı gençler fakir bir âilede yaratılmış olmaktan dolayı Allah’a kızmakta; bazıları niçin Satanist olduklarını dahi bilmemekte; bazıları evde âilede aradığı huzuru bulamadıklarından dolayı öyle bir grubun arasında huzur aramakta; bazıları bu dünya hayatının anlamsız olduğunu düşünmekte; bazıları da daha fazla bağımsız ve daha fazla özgür olmak istemekteler. Dolayısıyla bu gençlerin bir şeylere ve bir yerlere bazı isyan ve tepkilerinin olduğu dikkat çekmektedir.

Öncelikle Tanrıya bir isyanımız yok.lol Tanrının olmadığını düşünüyoruz sadece.
Ruhumu şeytana sattım gibi absürt bir sözü hiçbir satanist kullanmaz.
Aynı yazıda niçin kedi kurban ediyorlar diye devam ettiğinden daha fazla konuşmaya gerek yok bence.
 

Plütoncu

Deneyimli
Mesajlar
519
Tepki puanı
595
Düşünce
Ateist
Benim bildiğim kadarıyla burada şeytan bildiğimiz doğaüstü varlık olan değil. İnsanın bastırılmış içgüdüleri olan (Freud'un tanımıyla) eros ve thanatos yani şiddet ve cinsellik gibi, insanın vahşi yönleri. Bunlara geri dönmeyi amaçlayan bir felsefe diye biliyorum. Nihilizmle benzerlik içeriyor. Yanlışım varsa düzeltin.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
“Her şeyden önce dürüst olalım! Tanrı diye bir şey yoktur. İnsanın kaderi konusunda hüküm verecek veya lanet okuyacak hiçbir ilah da yoktur. Bu ‘Yeryüzü’ dışında Cennet veya Cehennem de yoktur. Yalnız bir kurtarıcı vardır. O da: Sizin kendi aklınız, bedeniniz ve ruhunuzdur.
Lavey
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
Benim bildiğim kadarıyla burada şeytan bildiğimiz doğaüstü varlık olan değil. İnsanın bastırılmış içgüdüleri olan (Freud'un tanımıyla) eros ve thatanos yani şiddet ve cinsellik gibi, insanın vahşi yönleri. Bunlara geri dönmeyi amaçlayan bir felsefe diye biliyorum. Nihilizmle benzerlik içeriyor. Yanlışım varsa düzeltin.
Modern Satanizm de Şeytan sembol olarak kabul edilir. Aynen dediğin gibi bastırılmış içgüdüleri temsil eder.
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
 1. Aptallık.
 2. Özentilik.
 3. Sevilme, benimsenme beklentisi.
 4. Kendini kandırma.
 5. Perspektif eksikliği.
 6. Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma.
 7. Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma.
 8. Estetik duygu yoksunluğu.
 9. Ödlekleştiren konformizm.
 10. Bencillik insanın temel içgüdülerinden kabul ediliyor. Niye bencillik günah sayılıyor?
 

Plütoncu

Deneyimli
Mesajlar
519
Tepki puanı
595
Düşünce
Ateist
Ufak bir felsefe yaparsak aslında dünyadaki 7 milyarın, 7 milyarının da bencil olduğunu görürüz. :) Zaten haz-hedonizme göre her hareketimiz kendi benliğimizi tatmin etmek için. Fedakarlıklarımız bile sonuçta manevi olarak bize dönüş sağlıyor. Hiçbir şey başkası için değil bence.
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
Tekbencilik(Solipsizm) "Ben" felsefesi olarak bilinen, varlığı ben'in tasarımları olarak dile getiren felsefi görüş.
Evrende tek gerçek sadece ‘ben’im. ,
 1. “Yalnız ben varım, benden başka her şey yalnızca benim tasarımımdır.” diyen; öznel ben’i..bilinç içerikleriyle birlikte tek gerçek, tek var olan olarak kabul eden felsefe görüşü (kuramsal bencillik).
 2. Felsefede yöntem açısından çıkış noktası olarak ben’i alan görüş (yöntemse) tekbencilik. Descartes, Driesch).
 3. Ahlak açısından yalnızca kendinin yaşama savını tanıyan, kendi ben’ini yaşamın ve gerçekliğin özeği yapan görüş (ahlaksal bencillik. Stirner).
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
 1. Aptallık.
 2. Özentilik.
 3. Sevilme, benimsenme beklentisi.
 4. Kendini kandırma.
 5. Perspektif eksikliği.
 6. Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma.
 7. Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma.
 8. Estetik duygu yoksunluğu.
 9. Ödlekleştiren konformizm.
Yazıyı yazan kişi, Tekbenciliği bencillik olarak almış ki hatalı.
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
Yazıyı yazan kişi, Tekbenciliği bencillik olarak almış ki hatalı.
''Tekbencilik, sizin kendilerine tabii olarak göstermiş olduğunuz nezaket ve saygıyı aynı şekilde insanların da size göstermesini bekleme yanlışıdır.''

''Bir Satanist için çok tehlikeli olabilir. Tepkilerinizi, duygularınızı ve hislerinizi, gelişimi sizinkine uymayanlara aktarmak. İnsanlardan, onlara davrandığınız gibi size aynı ilgiyi, nezaketi ve saygıyı göstermelerini beklemek yanlıştır.''
 

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
Bu konu altında satanizmle alakalı yazılan metinleri toplamaya çalışıyorum. Katılmadığım metinleri de ekliyorum haberiniz olsun.
Şöyle bir bakalım Satanizmle ilgili neler denmiş, konuşalım hacılar.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

jeezmortie

☆☆
Ayrıldı
Mesajlar
443
Tepki puanı
410
Düşünce
Satanist
‘’Satanist için o, kendi Tanrısıdır. Şeytan, gururlu, carnal doğası dikte ettiği için yaşayan İnsan’ın sembolüdür. ”
Image for post
 

Son konular

Son mesajlar

Üst