Soru 5: Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Döndüğüne İnanır mısınız?

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,755
Tepki puanı
1,020
Düşünce
Agnostik
Soru 5 - "Fâre'lerin deve sütü içmeyip ancak koyun sütü içtiğine, ve çünkü vaktiyle deve sütü içmeyen Yahudi kavimlerinden birinin, Tanrı tarafından fare cinsine dönüştürüldüğüne dâir İslâmî inanc'a katılır mısınız?"

Böyle bir soru karşısında, muhtemelen şöyle diyeceksinizdir: "Hayır katılamam! İslâm'da böyle şeylerin olduğuna da inanmam. Çünkü insanları bu tür inançlarla yetiştirmek, onları beyinsiz kılmak demektir". Ne var ki bunu dediğiniz takdirde Muhammed'in söylediklerini inkâr etmiş, ve müslümanlık sınavında başarısız kalmış olursunuz. Şu nedenle ki, Muhammed'in söylemesine göre Tanrı yasaklarına uymayan, günahkâr kavimler, Tanrı tarafından maymun ya da fâre gibi hayvan şekline dönüştürülmüşlerdir. Ve işte Tanrı, vaktiyle Benî İsrail'e (yâni Yahudilere) deve'nin eti ile sütü'nü haram kılmış idi. Bu yüzden Benî İsrail kesinlikle deve sütü içmezlerdi. Böyle olduğu halde, Benî İsrail'den bir kavim, bu yasağa aldırış etmediği için Tanrı tarafından fâre şekline sokulmuştur. Başta Diyânet İşleri Başkanlığı yayınları olmak üzere temel İslâm kaynaklarına göre Muhammed'in konuşması aynen şöyle:

Beni İsrail'den bir kavim (mesh olup) beşer tarihinden silindi, yok oldu. Bilinmez ki, o kavim ne (fenalık) işlemiştir. Ben zannetmem ki, o ümmet fare'den başka bir şeye mesh ve tahvil edilmiş olsun. Çünkü fâre (içsin) diye (bir yere) deve sütü konulursa, onu içmez de koyun sütü konulursa onu içer" [Muhammed'in bu sözleri, Diyânet yayınlarından alınmadır. Bkz. Sahih-i Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 68, Hadis no. 1364; ayrıca benim Şeriât'tan Kıssa'lar 1 adlı kitabıma bakınız]


İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe’ler, Bâtil İnançlar, Masal’lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: Subat ve Arap Şükrü
 
Yazarı tarafından düzenlendi:

yeniçeri

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
927
Tepki puanı
617
Düşünce
Ateist
E içirelim o zaman bir Yahudiye deve sütü fare olacak mı? :D
Bununla ilgili kanaatimi Kuran mecaz mı başlığında belirtirim artık. :)
 

Coolumsu

Üye
Mesajlar
148
Tepki puanı
34
Düşünce
Muvahhid
Buhari'nin asıl kitabı bile ortadan kayıp, onun üzerinden saçma sapan sözleri Peygamber'e isnat etmek doğru bir tutum olmaz.
 
Üst