Tarihselcilik ve Kur'anı anlamada Tarihselci Okuma Metodu

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Tanrı gibi kısıtsız bir yetkinlik, yanlış anlaşılmaya nasıl mahal verebiliyor?
Siz Yaratıcının özgür iradeye müdahale edip insanları rüzgarın önünde savrulan yapraktan farksız kılmasını istiyorsunuz ama çok şükür O sizin ölçüsüz ölçülerinizle işkembeden uydurduğunuz saçma önerilerinize göre hareket etmiyor.
Talak 4 bir nedir mesela? Bu ayetin tarihselci ya da herhangi bir şeyci açıklaması, kastı nedir?
Defalarca açıkladık ama kafalar her seferinde kuma gömüldü ısrarla:
Kuran’da bulunan kelimelerden iki kelime hep karıştırılır ki çeviri yapılırken dikkat edilmez ve biri diğerinin yerine kullanılır. Bunlar üns (ءنث) ve nisa (نسو) kelimeleridir. Üns kelime kökü Kuranda 30 kez geçer. Nisa kelime kökü toplam 59 kez geçer. Kuran’da Üns kelimesi dişi, dişil anlamda kullanılırken, Nisa kadınlar anlamında kullanılır. Üns kelimesi nisa kelimesini de kapsar fakat nisa kelimesi üns kelimesini kapsamaz.

Kısacası Kuran’daki “üns” kelimesi tekildir, “dişi” demektir, çoğulu Kuran’daki “inas” kelimesi “dişiler” demektir. Nisa kelimesi ise çoğuldur “kadınlar” demektir. Kuran’da nisa olarak daima çoğul kullanılır. Dişi denince bir canlının ergen olmayan ve ergen olan erkek cinsiyetinin diğer eşi anlaşılır. Kadınlar denince de insan türünün ergenliğini aşmış olan dişi bireyleri anlaşılır. Kuran’da bütün kullanım bu şekildedir. Tekil olarak “karısı” anlamında ise مرء kökünden emrat “dişi kişi, kişisi” kelimesi kullanılır.

Boşanma sonrası iddet sayma hamilelik ihtimaline karşı bir tedbirdir. Oysa menopoza girdiği düşünülen kadınların az da olsa hamile olma ihtimalleri varken, ergenliğe girmemiş kız çocuklarının böyle bir ihtimali hiç yoktur.

Bir insan nasıl olur da “Kadınlardan hiç adet görmeyenler” cümlesinden çocukları da anlayabilir! Bu durum bir yaşındaki erkek çocuğa köse veya bir aylık çocuğa aptal demekten farklı değildir. 18 aylık olana kadar yürüyemeyen çocuğa “yürüyemeyen çocuk” diyemem! Ya da bir aylık çocuğa “konuşamayan çocuk” diyemem! Dersem bana manyak mısın derler ki çok haklılardır. Bu duruma neredeyse binlerce örnek verilebilir. Kısacası bir kıza veya kadına 16 yaşını geçinceye kadar “asla adet görmeyen” tanımlaması kullanılamaz. Talak Suresi 4. Ayette geçen “onlar ki asla adet görmeyenler” tanımlaması ancak 16 yaşını geçmiş ve hiç adet görmemiş kızlar için kullanılabilir.

“sizin kadınlarınız, nisaiküm” tanımlaması kullanılmıştır ki bu anlam asla ve asla “kız çocukları” anlamını içermemektedir. Nisaiküm, kadınlarınız kelimesinin kullanılması kız çocuklarının anlaşılmasını engellemek içindir. Çünkü Kuran’da nisa kelimesi insan türünün ergenliği tamamlamış yetişkin dişileri için kullanılır. Oysa sizin dişileriniz, inasiküm kullanılmış olsaydı “kadınlarınız ve kız çocuklarınız olarak da anlaşılabilirdi. Çünkü Kuran’da “üns” kelimesi kız çocukları ve kadınları da içerecek şekilde kullanılmaktadır. Oysa bu ayette böyle bir şey yoktur.

“Lem” edatı, vukuu beklenmeyen bir hususu nefyetmek içindir. “Lemma” ise, vukuu beklenen bir konuyu nefyetmek içindir. Ayette lem kullanıldığına göre adet görmesi beklenmeyenlerden bahsediliyor, yani küçük kız olamaz.

Kısacası Talak Suresi 4. Ayetten kız “çocukları kavramını” çıkarmak pedofilik zihniyetin sapık bir yorumudur.
gördüğünüz yerde öldürün söylemini hiçbir yüzyıla sığdıramazsınız.
İyi ki askerlerimiz PKKlıları gördüğü yerde öldürüyor da onlar da daha fazla teröristlik yapamıyor.

Askerlerimiz iyi ki Kuran'ın savaş hükümlerini uyguluyor.

Onlar da sizin gibi İslam'ı inkarı dogma haline getirip kuru inatla inkar etseydi şu anda PKKlı teröristler sokaklarımızda cirit atıyor olurdu.
İnanmak neden iyi, inanmamak neden kötü?
Yazmıştık:
İnkar demek hakikati bile bile reddetmek demektir.

Hakikati bile bile inkar etmek, en basitinden, gelen o kadar peygamber ve takipçilerine yalancı demektir.

Kainatın her bir zerresi Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarını yansıtırken kainatın amaç ve anlamlarını inkar etmek kainatın zerrelerinin yansıttığı sonsuz isim ve sıfatlar sayısınca kainatın zerrelerine hakaret ve bunu bildiren peygamberler ve takipçilerine bu sonsuz anlamlar adedince yalan isnadında bulunmaktır.

Her bir yalan isnadının karşılığı bir an cehennem bile olsa, karşımıza sonsuz yalan isnadının karşılığı olarak sonsuz an cehennem cezası çıkar.

Zulmün ve suçun büyüklüğü ile ceza gayet orantılı.

La İlahe İllallah ben bu sözü söyleyerek ne diyorum Allah’dan başka İlah yoktur diyoruz Allah gözle görünmediğine göre ben nasıl şahitlik edebilirim
İnsan delillerini gördüğü hakikate şahitlik edebilir. Allah'ın mahiyetine değil, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyoruz.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Yakın zamanda bir psikoloğa git.
Gittiği doktorun acil tedavi olması gerektiğini söylediğini ama kendisinin doktorun ısrarına rağmen ilacını yarım bırakıp kullanmaya devam etmediğini yazmıştı forumda. Kendi yazdığı bu açık bilgiyi paylaşınca, hiçbir hakaret, alay vs yazmamama rağmen bazı denetmenler panikleyip siliyor mesajlarımı. Bakalım bunu da silecekler mi? :)
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
İslam derken sizin fıkıh ve hadislerinizde var.

Bunlar ne ?

14- Kölede Ortaklık Babı

19-…….İbn Umer(R)’den: Peygamber (S): “Her kim bir köledeki kendine âid olan payı âzâd ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması onun üzerine vâcib olur; Âdil bir kıymetle bedeli ta’yîn olunur, ortaklarına kendi hisseleri verilir ve âzâd edilenin yolu boşaltılır” buyurmuştur.

20-…….Ebû Hureyre(R)’den; Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir köledeki payını âzâd ederseve malı da varsa, kölenin tamâmı hürriyete kavuşturulur. Şayet âzâd edicinin malı yoksa, köle (diğer ortağın payını kazanması için) üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır” [24].
Sen git de önce İslam tarihini oku. Bak bakalım adam yalan mı söylemiş. Köle pazarları kaldırılalı daha 95 yıl oldu. Okumadan araştırmadan sallama. aşağıdakileri oku. Biraz kendinize cımbız batırmayı öğrenin artık.

Nooldu Sünni arkadaş? Adam videoda yanlış mı söylemiş? Bir zahmet cevap eyleyin.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Mezhepleri bir araştır. Herkesin karşı görüşten olanı tekfir ettiğini göreceksin.
Arzu edenler linkleri inceleyebilir:
İslam devlet yönetimi ve insanın hayat biçiminde temelleri verir ve gerisini insana bırakır.
Arzu edenler linkleri inceleyebilir:
Dostum sen Sünni isen bu arkadaşlar @Asker @bilgelikyolunda kesin farklı mezhepten.
Ya da size Sünniliği yanlış anlatmışlar.

Sizinle ayrıldığımız çok az ama çok temel noktalar var.

Siz Kurandaki bazı ayetlerin hükmünün kalmadığını söylüyorsunuz, biz de ilgili şartlarda hükmünün devam edeceğini söylüyoruz. Nasıl ki namazla ilgili hükümler namaz yokken, savaşla ilgili hükümler savaş yokken uygulanmaz ama o hükümler halen geçerlidir; öyle de kölelikle ilgili hükümler kölelik yokken uygulanmaz ama o hükümler halen geçerlidir. Siz Kurandaki abdestle ilgili hükümleri daima uygulayıp hiç durmadan yüzünüzü mü yıkıyorsunuz yoksa ihtiyaç halinde kullanacağınız kıyamete kadar geçerli hükümler olarak mı görüyorsunuz?

Siz Kurandan öğüt alarak yasa yapılabileceğini söylüyorsunuz, biz bunun içtihad olduğunu, içtihadın caiz olduğunu, içtihad kapısının açık olduğunu ama Kurandan sadece öğüt değil, Kuranı ölçü olarak almanın farz olduğunu söylüyoruz.

Siz Kurandaki bazı hükümlerin artık uygulanmadığını öyleyse bizim de uygulamamızı söylüyorsunuz, biz ise uygulanmayanların uygulanması için gayret göstermemiz gerektiğini söylüyoruz.

Siz ayetlerin sebep sonuç ilişkisi ile indiğini ve bazı ayetlerin hükmü kalmadığını söylüyorsunuz, biz sebeb-i nüzulün ayetleri doğru anlamlandırmada çok önemli olduğunu ve ayetlerin farklı anlam tabakalarıyla günümüzdeki insanlara ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlara hitap edip yol gösterdiğini söylüyoruz.

Arzu edenler linki inceleyebilir:
Zaten 100 tane sopa yiyen adam acaba yaşar mı ondan da emin değilim.
50 sopa yiyen de yaşamaz.
Şöyle yazmıştık:
Sopa işkence edecek şekilde vurulmaz. Cezanın infazı sırasında sopanın çok acıtan veya yaralayan türden olmaması, vurmanın ne çok sert ne de çok yavaş olması, kanamaya veya bir organın zarar görmesine yol açmaması gerekmektedir.

İnfaz tehlikeli görülen çok sıcak veya çok soğuk zamanlarda da yapılmaz. Cumhuru ulemaya göre hasta, loğusa ve hamilelerin infazı ertelenir.
Yüz ve cinsel organlar gibi hassas bölgelere vurulmadığı gibi, bir yere devamlı olarak vurulmaz, aksine sopa muhtelif yerlere dağıtılır. Çünkü bu cezadan kasıt, mahkumu öldürmek veya yaralamak değil, ıslah ve caydırıcılıktır.
﴾51﴿ Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
Arzu edenler linki inceleyebilir:
Kur'an'da mesela peygambere sadaka verilmesi konusunu günümüzde nasıl uygulayacağız? İşte bu yüzden her ayet tabii ki de evrensel değildir.
Kurandaki her ifadenin verdiği mesaj kıyamete kadar geçerlidir. Takvayı esas alanlar için o ayet halen vacibiyet ifade ederken fetvayı esas alanlar vacibiyetin kalktığını ama tavsiyenin devam ettiğini düşünür.

Alimler peygamberlerin varisleri olduğuna göre alimlerin huzurunda bu ayetlere göre hareket etmek edebin gereğidir. Kıyamete kadar alimler bir kişi bile olsa var olacağına göre ayetlerin hükmü de kıyamete kadar devam eder.
Ben bunu desem bana kafir derler. @bilgelikyolunda @Asker gibi.
Ben sizi bu güne kadar hiç tekfir ettim mi?

Sünnilikte ehli kıble tekfir edilemez.

Ehli kıbleyi tekfir edenler ya cahildir ya da menfaati için dini alet eden bir sahtekardır.

Arzu edenler linki inceleyebilir:
Lâkin aklını seversen Nuh Tufanı ayeti günümüzde nasıl gerçek hayatta uygulanabilir?
İlgili ayetlerin verdiği mesajlar alınır ve uygulanır.
Söyle bakalım İslamı temsil eden ülkeler hangisi?
Öyle bir ülke yok.
İslam derken sizin fıkıh ve hadislerinizde var.
Hiçbir sahih hadiste kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair bir hüküm gösteremezsiniz.
Nooldu Sünni arkadaş? Adam videoda yanlış mı söylemiş? Bir zahmet cevap eyleyin.
Burada kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair bir ifade yok. Aksine bakın şöyle yazıyor:
"üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır"

Mustafa Öztürk maalesef kendi ideolojisini doğru göstermek için Sünniliğe iftira atmış ve yalan söylemiş.

Bu yüzen ısrarla "Size Sünniliği yanlış anlatmışlar." diyorum.
Sen git de önce İslam tarihini oku. Bak bakalım adam yalan mı söylemiş. Köle pazarları kaldırılalı daha 95 yıl oldu. Okumadan araştırmadan sallama.
Bu üslubu size hiç yakıştıramadım.

Ben köle pazarlarının 95 yıl önce kaldırılmasına yalan demedim ki.

Mustafa Öztürk'ün kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair ifadesinin yalan olduğunu söyledim. Bunun yalan olduğunu gösteren hadisi de zaten siz atmışsınız.
 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
Kuran ya da hadisten bir kaynağı var mı?
"Şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur." (Nisa 3)

"Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz." (Nisa 129)

Demek ki adil olmak mümkün değilse, birden fazla evlenilmesi zorunluluk haricinde haram.
İnsanların helak olmaya gücü yetiyor ama değil mi?
İnsanları helak eden Allah ama kendi özgür iradeleriyle köleliği kaldıracak olan insanlar.

Konuyla alakasız şeyler söyleyerek mantık katliamı yapmışsınız.

Savaş esirlerinin alınıp satılması onlara bahsettiğimiz hakların verilmediğini göstermez.

Siz hapis cezası yiyen insanların bazı haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını normal buluyorsunuz ama savaş esirlerinin bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına itiraz ederek mantık katliamı yapıyorsunuz.

İslam'ı inkarı dogma haline getirip kuru inatla inkar ettiğiniz için gerçekleri kabullenmek zor geliyor size.
 

Hannibal

☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,035
Tepki puanı
688
Düşünce
Agnostik
İnsanları helak eden Allah ama kendi özgür iradeleriyle köleliği kaldıracak olan insanlar.
İnsanların helak olmasına sebep olan şeyler de özgür iradeyle yapılmış şeylerdir. Anlaşılan Allah bey keyfi ve kahyasıyla birlikte karar veriyor.
İslam'ı inkarı dogma haline getirip kuru inatla inkar ettiğiniz için gerçekleri kabullenmek zor geliyor size.
İslam'a imanı dogma haline getiren biri böyle insan ticaretine de ses çıkaramıyor anlaşılan. :) Neyse ki elimizde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi var da sizin gibi yobazlara kalmadık.
 

vostok

Deneyimli
Mesajlar
266
Tepki puanı
291
Düşünce
Ateist
"Şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur." (Nisa 3)

"Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz." (Nisa 129)

Demek ki adil olmak mümkün değilse, birden fazla evlenilmesi zorunluluk haricinde haram.

1- Nisa 129 un devamında ne diyor?

2- Kuranda bir şey böyle mi "haram" kılınır? Haram kelimesi kullanılarak kesin hüküm verilmiş mi? Yoksa kuran ve allah adına son hükmü sen mi verdin? Sen şimdi kesin olarak "Kuranda çok eşlilik haram kılınmıştır, buna eminim, allah kesinlikle bunu kast etmiştir" diyebiliyor musun?! Kuranın içeriğini, anlamını değiştirerek, küfre düşme riski ile birlikte.. Ha bir de cezası nedir çok eşliliğin, haramsa eğer?

3- Tüm islam alemi tüm islam tarihi boyunca bu meseleyi böyle anlamış, çevirmiş ve uygulamış değil mi? 1400 sene boyunca kime sorsan "zorunluluk harici haram" diyecek, hangi tefsire baksan böyle görülecek. Uygulamada da hiç fark olmayacak.. Çünkü hani neredeyse bir geri zekalıya emanet etsen bu mevzuyu, "herkesin aynı şekilde anlamasını sağlayabilir" de mi?

Hele sen Allah isen, bunun hiçbir mesele için zor olmaması gerek, de mi?

İnsanları helak eden Allah ama kendi özgür iradeleriyle köleliği kaldıracak olan insanlar.

Canı isterse haram oluyor, asıyor kesiyor sanırım. Büzük yemeyince ise insanların kendi özgür iradesine bırakıyor. Yersen(!) tabi..

Muhammed'in neredeyse donuna bile ayet indirmiş iken, tecavüzle sübyancılığı ağzına alamamış mesela. Kölelik yassah kardeşim! Haram la haram! ..diyememiş mesela. Sizlere de böyle dötünü yedim ayağı yapmayı miras bırakmış.

İnsanlar bu mavalları yemiyor artık, uyanın.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Arzu edenler linkleri inceleyebilir:
1 -Alevileri yakan sizin mezhep değil midir?
2- Dünyada bu güne kadar çıkan mezhep savaşları hakkında bilgin var mı?
3- Sünni ulemanın ne kadar tehtidkar olduğunun farkında mısın?

Arzu edenler linkleri inceleyebilir:
Doğru. Kur'an da yönetim şekli belirtilmez. Şura ve işin ehline verilmesi temellerine dayandırılır. Kur'anda padişahlık krallık yoktur. Demokrasi ve Meclis Kur'ana uyar.

Ya da size Sünniliği yanlış anlatmışlar.
Siz Sünni iseniz bu arkadaş selefi. @Nefer Aranızda bir tartışın bence.
Sizinle ayrıldığımız çok az ama çok temel noktalar var.

Siz Kurandaki bazı ayetlerin hükmünün kalmadığını söylüyorsunuz, biz de ilgili şartlarda hükmünün devam edeceğini söylüyoruz. Nasıl ki namazla ilgili hükümler namaz yokken, savaşla ilgili hükümler savaş yokken uygulanmaz ama o hükümler halen geçerlidir; öyle de kölelikle ilgili hükümler kölelik yokken uygulanmaz ama o hükümler halen geçerlidir.
Biz Kur'an hükümlerinin çağlara uygun yaptırım modelleri ile uygulanabileceğini söylüyoruz. Kur'anda olan zaten topu topu 4-5 hüküm. Çağın şartlarına göre ceza değişebilir. Önemli olan esas amaçtır.
Siz Kurandaki abdestle ilgili hükümleri daima uygulayıp hiç durmadan yüzünüzü mü yıkıyorsunuz yoksa ihtiyaç halinde kullanacağınız kıyamete kadar geçerli hükümler olarak mı görüyorsunuz?
Kur'anın ibadet ile ilgili hükümleri ile ilgili bir sorunumuz yok. İsteyen istediği şekilde uygular. İbadetler tabiki evrenseldir.
Siz Kurandan öğüt alarak yasa yapılabileceğini söylüyorsunuz, biz bunun içtihad olduğunu, içtihadın caiz olduğunu, içtihad kapısının açık olduğunu ama Kurandan sadece öğüt değil, Kuranı ölçü olarak almanın farz olduğunu söylüyoruz.
Bu görüşünüze katılıyorum fakat burada ayrıştığımız konu sizin şer-i yükümleri birebir uygulama ve hadislere göre uygulama çabanız.
Siz Kurandaki bazı hükümlerin artık uygulanmadığını öyleyse bizim de uygulamamızı söylüyorsunuz, biz ise uygulanmayanların uygulanması için gayret göstermemiz gerektiğini söylüyoruz.
Hocam topu topu 5-10 tane hüküm var zaten. Öz / anlam zaten değişmez. Ama recm ve 100 sopa derseniz bunları uygulamaya çalışmak çok saçma.
Siz ayetlerin sebep sonuç ilişkisi ile indiğini ve bazı ayetlerin hükmü kalmadığını söylüyorsunuz, biz sebeb-i nüzulün ayetleri doğru anlamlandırmada çok önemli olduğunu ve ayetlerin farklı anlam tabakalarıyla günümüzdeki insanlara ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlara hitap edip yol gösterdiğini söylüyoruz.
Biz Kur'anın 2/3 ünün öğüt alıcı kısas olduğunu.
Ben sizi bu güne kadar hiç tekfir ettim mi?
Siz hariç 2 Sünni ve bir Kur'ancı arkadaş etti. Bidat'çı diyenlerde oldu.
Öyle bir ülke yok.
Neden yok peki hocam? Neden 1.57 milyar Müslüman var da 1 tane İslam ülkesi yok.
Hiçbir sahih hadiste kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair bir hüküm gösteremezsiniz.
Burada kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair bir ifade yok. Aksine bakın şöyle yazıyor:
"üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır"
Hocam koyu yerleri okuyun kendi kendinize çelişiyorsunuz.
19-…….İbn Umer(R)’den: Peygamber (S): “Her kim bir köledeki kendine âid olan payı âzâd ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması onun üzerine vâcib olur; Âdil bir kıymetle bedeli ta’yîn olunur, ortaklarına kendi hisseleri verilir ve âzâd edilenin yolu boşaltılır” buyurmuştur.

20-…….Ebû Hureyre(R)’den; Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir köledeki payını âzâd ederseve malı da varsa, kölenin tamâmı hürriyete kavuşturulur. Şayet âzâd edicinin malı yoksa, köle (diğer ortağın payını kazanması için) üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır” [24].
Mustafa Öztürk maalesef kendi ideolojisini doğru göstermek için Sünniliğe iftira atmış ve yalan söylemiş.
Kimin yalan söylediği belli maalesef. Bu durumda yalan söyleyen siz oluyorsunuz.
Bu yüzen ısrarla "Size Sünniliği yanlış anlatmışlar." diyorum.

Bu üslubu size hiç yakıştıramadım.
Peki üslubumu değiştiriyorum. Lütfen bu forumda sünnilerin neferi olan @Asker ve @Nefer (aynı kişiler) mesajlarını okuyun.

Bir de şu sünni alimlerin dediklerine bakın.

Mustafa Öztürk'ün kölelerin her türlü kullanılabileceğine dair ifadesinin yalan olduğunu söyledim. Bunun yalan olduğunu gösteren hadisi de zaten siz atmışsınız.
Bu mu yalan hocam? Kölenin bedeli ne demek? Neyini anlamadınız Allah aşkına?

19-…….İbn Umer(R)’den: Peygamber (S): “Her kim bir köledeki kendine âid olan payı âzâd ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması onun üzerine vâcib olur; Âdil bir kıymetle bedeli ta’yîn olunur, ortaklarına kendi hisseleri verilir ve âzâd edilenin yolu boşaltılır” buyurmuştur.
 

GandalfThePink

Deneyimli
Mesajlar
280
Tepki puanı
230
Düşünce
Agnostik
"Şayet, aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru yoldan sapmamanız için en uygunu budur." (Nisa 3)

"Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz." (Nisa 129)

Demek ki adil olmak mümkün değilse, birden fazla evlenilmesi zorunluluk haricinde haram.
Nisa 129:
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Örnek verdiğin ayette bile çok eşlilik var. Senin dediğin gibi olsaydı ayetin devamında "arayı düzeltin" değil "adaletsiz davrandığın kadını boşayın" ve tek bir kadın alın yazardı. İddianı örnek verdiğin ayet çürütüyor.

Kuran'dan böyle bir fetva çıkaramazsın, zorunluluk gibi bir durumdan hiçbir ayette bahsedilmez. Eğer hepsine adaletli bir şekilde bakabileceksen istediğin gibi 4 kadın alırsın. Bu konuda bildiğin bir hadis yok ise fazla konuşma bence.
 

DemoKratos

Vl ☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
8,384
Çözümler
1
Tepki puanı
5,530
Düşünce
Ateist
Nisa 3 ve 129 u bir araya getirince şu çıkar: Kadınlar arasında adalet yapamamaktan korkarsanız bir tane ile yetinin ama zaten yapamayacağınız bir işten korkmanıza gerek yok. Alın iki, üç, dört... Birini askıda bırakmadıkça adaletsizlikten korkmanıza gerek yok.

Yani korkarsanız almayın ama korkmayın alın diyor!
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci

TÜRKİYE VE TARİHSELCİLİK​

Türkiye’de Kur’an’ın yorumlanması bağlamında gündeme gelen “Tarihselcilik” kavramı, Avrupa’da 17. Yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan “Sosyal Bilimler”de tarihsel fenomenleri-olguları yorumlamada geliştirilen bilimsel bir yöntemdir (Historical Critical Aproach). Söz konusu yöntem, bir olguyu-fenomeni, oluştuğu tarihsel koşullar içinde anlamaya çalışmaktır. Alternatifi ise, Kilisenin oluşturduğu dogmatik, skolastik, anakronik yaklaşımdır. Tarihselci yöntem, daha sonraları Almanya’da gelişen Hermenötik (Yorumsama) yöntemi ile birleşmiş ve sentezlenmiş, kendi içinde gelişerek, incelerek onlarca akımı/ekolü barındırmıştır. Tüm edebi-tarihi-sosyal ürünlere bu bakış açısı ile yaklaşıldığı gibi; Kutsal metinlere (Tevrat-İncil) de bu bakış açısı ile yaklaşılmıştır. İslam dünyasında Pakistanlı âlim-düşünür Fazlurrahman, bu yöntemin radikal olmayan ve hukuk metinlerine uygulanan bir kolunu (Romantik Hermenötik/Emilio Betti) Kur’an metnine hukuk açısından uygulamıştır.

Bilimsel bir “metodoloji” olarak “Tarihselcilik” ile Felsefi bir “Dünya Görüşü” (Hegel-Marx) olarak sürekli rölativist bir tutumu (tarihsicilik) benimsemeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Türkiye’de Tarihselcilik aleyhinde yazanların ve konuşanların ekseri, -bilinçli olarak- bu iki hususu birbirine karıştırmaktadırlar. Bunda Tarihselliği savunanların, teoriyi dört başı mamur bir şekilde ortaya koyamamış olmaları da rol oynamıştır. Temsilde hata olmaz: “Ürmesini bilmeyen it, yatağına kurt çağırır.”

Fazlurrahman ürünlerini, 1960-70’li yıllarda Amerika’daki ve Avrupa’daki akademilerde vermiştir. Fazlurrahman’ın kitapları, 1980’lerden itibaren Mehmet Aydın, Alparslan Açıkgenç, Bekir Demirkol, Hayri Kırbaşoğlu, Salih Akdemir ve Adil Çiftçi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu tarihten itibaren de Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere, çeşitli çevrelerde taraftar bulmaya, üzerine doktora çalışmaları, kitaplar ve makaleler yazılmaya başlamıştır. Din sosyolojisi kürsüsünde Türkiye’de ilk defa Adil Çiftçi “Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek” (2000) adlı bir doktora tezi yapmıştır. Fazlurrahman’ın görüşleri 1980‘li yıllardan itibaren “İslami Araştırmalar” dergisi çevresinde, daha sonra da “İslamiyyat” dergisinde ve “Ankara Okulu” yayınları çevresinde işlenmiş ve savunulmuştur. “İslam ve Modernizm: Fazlurrahman Tecrübesi” başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılmış ve metinleri basılmıştır (İstanbul, 1997).

Fazlurrahman’ın görüşlerini benimseyerek eser vermiş belli başlı Türk ilahiyatçı akademisyenler şunlardır: Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu (İslam’ın Aktüel Değeri: 1-2, Ankara, 2009); Prof. Dr. İlhami Güler (Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara, 1999); Kur’an’ın Mahiyeti ve Yorumu, Ankara, 2018); Prof. Dr. Adil Çiftçi (Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, Ankara, 2000); Prof. Dr. Ömer Özsoy (Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara, 2004); Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara, 2004); Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu (Müslüman Kalarak Yenilenme, Ankara, 2018). Bu kişiler, Tarihsel yaklaşımdan vazgeçmeden, onu her platformda sürekli savunmuşlardır. Bu görüşün cami avlusuna bırakıldığı ve birileri tarafından bulunarak “tebenni” (evlat) edinildiği iddiası kat-i surette doğru değildir. Ona omuz verildiğini söylemek, daha doğrudur.

 

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
İnsanların helak olmasına sebep olan şeyler de özgür iradeyle yapılmış şeylerdir.
Aksini iddia eden olmadı saman adam safsatası yapıyorsunuz.

Zaten elinizde safsatadan başka hiçbir şey yok:
slam'a imanı dogma haline getiren biri böyle insan ticaretine de ses çıkaramıyor anlaşılan.
Yazmıştık:
Siz hapis cezası yiyen insanların bazı haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını normal buluyorsunuz ama savaş esirlerinin bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına itiraz ederek mantık katliamı yapıyorsunuz.

İslam'ı inkarı dogma haline getirip kuru inatla inkar ettiğiniz için gerçekleri kabullenmek zor geliyor size.
Kuranda bir şey böyle mi "haram" kılınır?
Evet.
Ha bir de cezası nedir çok eşliliğin, haramsa eğer?
Her haramın dünyevi cezası olmaz.

Mesela kimseye domuz eti yedi diye dünyada ceza verilmez.

Ayrıca meşru olmayan cinsel birliktelik olduğu için batıl olan nikah akdi geçersiz olup kişiler zina etmiş de olabilir.
Tüm islam alemi tüm islam tarihi boyunca bu meseleyi böyle anlamış, çevirmiş ve uygulamış değil mi?
Yapılan yorumlar ayet ve hadislerle çelişiyorsa kimin ne yorum yaptığı beni de İslam'ı da bağlamaz.
"herkesin aynı şekilde anlamasını sağlayabilir" de mi?
Siz Allah'ın özgür iradeyi yok edip insanları rüzgarın önündeki yapraktan farksız hale getirmesini istiyorsunuz ama Allah iyi ki sizin bu mantıksız önerileriniz gibi yapmıyor, çok şükür.
Hele sen Allah isen, bunun hiçbir mesele için zor olmaması gerek, de mi?
Bir şeyin tercih edilmemesiyle o şeyin zor geldiği için yapılamaması arasındaki derin farkı anlayabilecek kapasiteniz mi yok, yoksa bile bile bu tarz mantık katliamları yaparak insanları yanlış yönlendirmeye mi çalışıyorsunuz?
Muhammed'in neredeyse donuna bile ayet indirmiş iken
Bu sizin temelsiz uydurmanız.
tecavüzle sübyancılığı ağzına alamamış mesela.
Bunların haramlığını geri zekalı olmayan herkes ayet ve hadislerden anlıyor zaten.

İsteyen açıp fıkıh kitaplarına ve gösterilen delillere bakabilir.

Bunları bile anlayamayacak kadar zekadan yoksun kişiler ise İslam'a göre zaten sorumlu değiller.
Kölelik yassah kardeşim! Haram la haram! ..diyememiş mesela.
Dememek ile diyememek arasındaki derin farkı fark edemeyecek kadar kapasiteniz mi yok, yoksa bile bile bu tarz mantık katliamları yaparak insanları yanlış yönlendirmeye mi çalışıyorsunuz?

Yazmıştık:
Her çağa hitap edebilmek için toptan kaldırmamıştır. O gün kölelik vardı, yakın zamana kadar da vardı. İlerde belki yine olur bilmiyoruz. Tabii ki olmamasını dileriz ama olursa da onların hukukunu korumak için de belli hükümler olmalı. Hristiyanlıkta savaş hükümleri olmadığı için, hiçbir sınırlama yoktur. Bu da çok büyük katliamlara sebep olmuştu. İslam savaş hükümleri getirerek bir çerçeve çizmiş, bu hükümler uygulandığı zaman katliamların önüne geçmiştir.

Namaz hükümlerinin namaz dışında uygulanmadığı gibi kölelik hükümleri de köleliğin olmadığı zaman uygulanmaz. İnsanlar her an namaz kılmadığı için bu durum Kuranın evrenselliğine zarar vermediği gibi, kölelikle ilgili hükümlerin kölelik olmadığı zaman uygulanmaması Kuranın evrenselliğine zarar vermez.

İslam öncesi devirlerden kalma kölelerin de birden serbest bırakılması sosyolojik ve psikolojik olarak yanlış olur. Hürriyet nedir, meslek nedir, bütçe idaresi nedir bilmeyen insanlar birden sokağa bırakılırsa suç patlaması olur. Köleler Sudan çıkmış balığa döner. Zaten Amerika’da birden kölelik yasaklanınca birçok köle eski sahiplerine geri dönmek istemiştir.

İslam, rehabilite edilen ve özgürlüğe hazır hale getirilmesi neticesinde kölelerin azad edilmesini teşvik etmiştir.

Toptan kaldırmak ancak yakın tarihte olduğu gibi bütün insanlığın alacağı kararla olur. Yarın bu durumun bozulup tekrar köleliğin gelmeyeceğini bilmiyoruz. Tabi ki olmasını istemeyiz. Diğer devletler sizin vatandaşınızı köleleştirirken siz ne yapabilirsiniz ki, sonuçta küçücük bir toplumdan bahsediyoruz. Ayrıca savaş esirlerini tutacak hapishane yok. Ömür boyu besleyip hiç çalıştırmamak, ekonomik anlamda ciddi külfet. Çalıştırdığınız anda zaten köle olmuş oluyorlar. Hapishane yerinde evinizde barındırıyorsunuz, yediğinizden yedirip, giydiğinizden giydiriyorsunuz, yapabileceğinden ağır iş veremiyorsunuz. Bu şartları düşününce günümüzdeki işçiler, Müslümanların köleleri kadar iyi yaşamıyor.
Alevileri yakan sizin mezhep değil midir?
Mezhebimizin temel referanslarına göre insan yakmak haramdır.

İslam'ı inkarı dogma haline getiren tipler İslam'a aykırı hareket eden kişileri gösterip dönüp bu fiilleri yasaklayan İslam'ı suçlayarak mantık katliamı yapıyorlar.

Benzer bir mantık hatasına düşmeyeceğinizi düşünüyorum.
Dünyada bu güne kadar çıkan mezhep savaşları hakkında bilgin var mı?
Siyasi sebeplerle çıkan savaşlar, insanların cahilliğinden istifade edilip mezhep savaşı diye kitlelere pazarlanmıştır.

Birileri İslam'ı kendi menfaatlerine alet ediyor diye dönüp İslam'ı suçlamak sizce de mantık katliamı değil midir?

Benzer bir durum bu da.
Sünni ulemanın ne kadar tehtidkar olduğunun farkında mısın?
Ayet ve hadislere aykırı hareket edenler, bir şeyler biliyor olsa da ulema değildir. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkeplerdir onlar.
Siz Sünni iseniz bu arkadaş selefi.
Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyorum.

Müslümanların birbiriyle İslami konuları ilmi seviyesi yüksek ortamlarda konuşmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.

İslam'ı çay çerez eşliğinde izlenecek seyirlik malzeme haline getirmek dine karşı saygısızlıktır.
Biz Kur'an hükümlerinin çağlara uygun yaptırım modelleri ile uygulanabileceğini söylüyoruz.
Açın fıkıh kitaplarını bakınız.

Hükümler zamana, mekana, şartlara göre değişebilir tabii ki.

Aynı fiil biri için vacib, diğeri için sünnet, bir diğeri için haram olabilir.

Hangi ceza had, hangisi tazir bu da teknik ve ilmi bir konu.
 
Yazan tarafından düzenlendi:

bilgelikyolunda

ll ☆
Yazar
Mesajlar
16,258
Tepki puanı
1,325
Düşünce
Sünni
ayrıştığımız konu sizin şer-i yükümleri birebir uygulama ve hadislere göre uygulama çabanız.
Hadislerde Hz Peygamberin uyguladığı cezaların hangisinin had hangisinin tazir olduğu teknik ve ilmi bir konu.

Hepsini had veya tazir diye kestirip atmak doğru olmaz.
Ama recm ve 100 sopa derseniz bunları uygulamaya çalışmak çok saçma.
Sopa yiyen adamın bayılmasından bahsettiğinizi görmüştüm başka yerde.

Demek ki konu hakkında yanlış bilgilendirilmişsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olursanız ve önyargısız incelerseniz size de saçma gelmeyeceğini düşünüyorum.

Arzu ederseniz linki inceleyebilirsiniz:
Siz hariç 2 Sünni ve bir Kur'ancı arkadaş etti. Bidat'çı diyenlerde oldu.
O zaman yapmadığım bir şey için isim vererek suçlama yapmamanız gerekirdi, size yakışmadı.
Neden yok peki hocam? Neden 1.57 milyar Müslüman var da 1 tane İslam ülkesi yok.
Bu da bizim ayıbımız.

İslam'ı şahsında güzel yaşayan insanların sayısı artarsa her şey kendiliğinden düzelir.

Nasılsak öyle yönetiliyoruz.
Hocam koyu yerleri okuyun kendi kendinize çelişiyorsunuz.
Verdiğiniz linkte de koyu yerlerde de "kölelerin her türlü kullanılabileceğine" dair bir ifade yok.
Kimin yalan söylediği belli maalesef. Bu durumda yalan söyleyen siz oluyorsunuz.
Halen Mustafa Öztürk'ün kölelerin her türlü kullanılabileceği iddiasını doğrulayan bir veri ortaya koymadınız.

Mustafa Öztürk yalan söylüyorsa söylüyordur, hakkaniyetli olmak yakışır bir Müslüman'a.

"Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Nisa 135)
Bir de şu sünni alimlerin dediklerine bakın.
Cümleleri bağlamından koparıp cımbızlamış.

Bazı sapıklar kendilerine Kuran Müslümanlığı adını takınca sessiz kalmak mı yoksa insanları bu fitne konusunda uyarmak mı gerekir?

Bu fitne konusunda yapılan uyarılardan birer cümle cımbızlayıp bu uyarıları yapanlar Kuran'ı terk etmiş gibi lanse etmek çok ahlaksızca.

Yanlış anlamayın size değil bu videoyu hazırlayan ahlaksızlara söylüyorum.

Hep vurguladığım gibi:

Size Sünniliği yanlış anlatmışlar.
Bu mu yalan hocam? Kölenin bedeli ne demek? Neyini anlamadınız Allah aşkına?
İtirazım kölenin bedeli olup olmamasına değil, "her türlü kullanılabileceği" iddiasına.

İşte yalan olan kısım burası.
tek bir kadın alın yazardı.
İşte o zaman zorunluluk hali olsa dahi çok eşlilik haram olurdu.

Zaten bizim söylediğimiz çok eşliliğin her durumda haram olduğu değil, tek eşliliğin esas olup zorunlu durumlarda çok eşliliğe izin verildiği.

Siz iki reşit bireyin nikah olmadan karşılıklı rızayla cinsel ilişkiye girmelerini normal mi görüyorsunuz yoksa yasaklanması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?
Nisa 3 ve 129 u bir araya getirince şu çıkar: Kadınlar arasında adalet yapamamaktan korkarsanız bir tane ile yetinin ama zaten yapamayacağınız bir işten korkmanıza gerek yok. Alın iki, üç, dört... Birini askıda bırakmadıkça adaletsizlikten korkmanıza gerek yok.

Yani korkarsanız almayın ama korkmayın alın diyor!
Herkes kendi bilinçaltını yansıtan anlamlar veriyor...
 
Yazan tarafından düzenlendi:

Hannibal

☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
1,035
Tepki puanı
688
Düşünce
Agnostik
Savaşan insanların suçsuz eşleri ne olacak? Ne suçu işlediler de onları cariye olarak alma, başkalarına satma hakkını kendinizde buluyorsunuz utanmazlar! Ayrıca suç işleyen insanlar bir mal gibi alınıp satılsa ona da karşı çıkarım. Siz insan ticaretini meşru kılmaya çalışan bir yobazsınız!
 

Evren

Düşüncesini Saklıyor
Mesajlar
1,525
Tepki puanı
345
Düşünce
Bağımsız
Savaşan insanların suçsuz eşleri ne olacak? Ne suçu işlediler de onları cariye olarak alma, başkalarına satma hakkını kendinizde buluyorsunuz utanmazlar! Ayrıca suç işleyen insanlar bir mal gibi alınıp satılsa ona da karşı çıkarım. Siz insan ticaretini meşru kılmaya çalışan bir yobazsınız!
Savaş esirleri köle olmak istiyorsa köle olabilir.
Fuhuşa düşmek yerine birinin kölesi olmayı seçerler.
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Mezhebimizin temel referanslarına göre insan yakmak haramdır.

İslam'ı inkarı dogma haline getiren tipler İslam'a aykırı hareket eden kişileri gösterip dönüp bu fiilleri yasaklayan İslam'ı suçlayarak mantık katliamı yapıyorlar.

Benzer bir mantık hatasına düşmeyeceğinizi düşünüyorum.
Böyle düşünmenize sevindim. En azından diğer yobazlar gibi düşünmüyorsunuz.
Siyasi sebeplerle çıkan savaşlar, insanların cahilliğinden istifade edilip mezhep savaşı diye kitlelere pazarlanmıştır.

Birileri İslam'ı kendi menfaatlerine alet ediyor diye dönüp İslam'ı suçlamak sizce de mantık katliamı değil midir?
Hayır İslamı suçlamıyorum fakat mezhep liderlerinin kendi dinlerini yaratmasından dolayı çıkan siyaset ve güç hırsı bulaşmış savaşlardan bahsediyorum.
Benzer bir durum bu da.

Ayet ve hadislere aykırı hareket edenler, bir şeyler biliyor olsa da ulema değildir. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkeplerdir onlar.
Hocam o zaman bunları aranızdan ayıklamakta sizin göreviniz. İnsanların çoğu sizin mezhebinizdeki yanlış uygulamalarından dolayı sinin özünü anlayamıyor.
Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyorum.

Müslümanların birbiriyle İslami konuları ilmi seviyesi yüksek ortamlarda konuşmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Bu görüşünüze katılıyorum. Bu bağlamda bu platform belkide doğru değildir.
Hükümler zamana, mekana, şartlara göre değişebilir tabii ki.
Evet temel olarak bizimde savunduğumuz bu fakat açıkçası ben sizin gibi liberal olan bir sünni arkadaş daha önce görmedim. Her sünni arkadaş bu görüşte olsa zaten sıkıntı kalmayacak.
Aynı fiil biri için vacib, diğeri için sünnet, bir diğeri için haram olabilir.

Hangi ceza had, hangisi tazir bu da teknik ve ilmi bir konu.
Evet istişare gerekiyor doğru.
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Arzu edenler linkleri inceleyebilir:
Hz. Muhammed zamanında mezhep diye bir şey neden yoktu?
 

Knightwalker

Deneyimli
Mesajlar
3,148
Tepki puanı
752
Düşünce
Tarihselci
Hadislerde Hz Peygamberin uyguladığı cezaların hangisinin had hangisinin tazir olduğu teknik ve ilmi bir konu.

Hepsini had veya tazir diye kestirip atmak doğru olmaz.
Maalesef burası sizin açık karnınız hocam. Çünkü tüm İslami doktrin bu hadisler yüzünden kaotik ve saçma bir hale geliyor. Daha kendi aranızda bile bu hadisler konusunda mutabakat yok.
Sopa yiyen adamın bayılmasından bahsettiğinizi görmüştüm başka yerde.

Demek ki konu hakkında yanlış bilgilendirilmişsiniz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olursanız ve önyargısız incelerseniz size de saçma gelmeyeceğini düşünüyorum.

Arzu ederseniz linki inceleyebilirsiniz:
Hocam ne olursa olsun kesinlikle çağa uymayan bir ceza. Fuhşiyat ile ilgili çağa uygun yaptırımlar zaten uygulanıyor.
O zaman yapmadığım bir şey için isim vererek suçlama yapmamanız gerekirdi, size yakışmadı.
Sizin şahsınızı nerede suçladım? Eğer alıntı yaparsanız ve haklıysanız özür dilemesini de bilirim. Lütfen gösteriniz.
Bu da bizim ayıbımız.

İslam'ı şahsında güzel yaşayan insanların sayısı artarsa her şey kendiliğinden düzelir.

Nasılsak öyle yönetiliyoruz.
Olmuyor hocam maalesef böyle bir ülke hiç olmayacak. Bahreyn, Suudi Arabistan, B.A.E, Katar, İran hepsi İslam ülkesi güya fakat şeriat kanunları bile farklı. Daha kendi aralarında bile mutabakat yok maalesef.
Verdiğiniz linkte de koyu yerlerde de "kölelerin her türlü kullanılabileceğine" dair bir ifade yok.
Hocam tekrar okuyun lütfen. Köleliğin bedeli, kendine ait olan pay, ortaklarına hisse verilmesi. Köle bildiğiniz mal.

19
-…….İbn Umer(R)’den: Peygamber (S): “Her kim bir köledeki kendine âid olan payı âzâd ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması onun üzerine vâcib olur; Âdil bir kıymetle bedeli ta’yîn olunur, ortaklarına kendi hisseleri verilir ve âzâd edilenin yolu boşaltılır” buyurmuştur.

20-…….Ebû Hureyre(R)’den; Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir köledeki payını âzâd ederseve malı da varsa, kölenin tamâmı hürriyete kavuşturulur. Şayet âzâd edicinin malı yoksa, köle (diğer ortağın payını kazanması için) üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır” [24].
Halen Mustafa Öztürk'ün kölelerin her türlü kullanılabileceği iddiasını doğrulayan bir veri ortaya koymadınız.

Mustafa Öztürk yalan söylüyorsa söylüyordur, hakkaniyetli olmak yakışır bir Müslüman'a.
Hocam Mustafa Öztürk'ün kaynak gösterdiği hadisler burada tekrar yazıyorum. Bu cümlelerde köle mal olarak geçmiyor ise

Hocam tekrar okuyun lütfen. Köleliğin bedeli, kendine ait olan pay, ortaklarına hisse verilmesi. Köle bildiğiniz mal.

19
-…….İbn Umer(R)’den: Peygamber (S): “Her kim bir köledeki kendine âid olan payı âzâd ederse, şayet onun kölenin bedeli kadar malı varsa, kölenin tamâmını hürriyete kavuşturması onun üzerine vâcib olur; Âdil bir kıymetle bedeli ta’yîn olunur, ortaklarına kendi hisseleri verilir ve âzâd edilenin yolu boşaltılır” buyurmuştur.

20-…….Ebû Hureyre(R)’den; Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir köledeki payını âzâd ederseve malı da varsa, kölenin tamâmı hürriyete kavuşturulur. Şayet âzâd edicinin malı yoksa, köle (diğer ortağın payını kazanması için) üzerine ağır gelmeyecek surette çalıştırılır” [24].
"Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır." (Nisa 135)

Cümleleri bağlamından koparıp cımbızlamış.

Bazı sapıklar kendilerine Kuran Müslümanlığı adını takınca sessiz kalmak mı yoksa insanları bu fitne konusunda uyarmak mı gerekir?

Bu fitne konusunda yapılan uyarılardan birer cümle cımbızlayıp bu uyarıları yapanlar Kuran'ı terk etmiş gibi lanse etmek çok ahlaksızca.

Yanlış anlamayın size değil bu videoyu hazırlayan ahlaksızlara söylüyorum.

Hep vurguladığım gibi:

Size Sünniliği yanlış anlatmışlar.
Hocam siz de maalesef şu pembe gözlüklerinizi çıkarın artık. Bu ülkeye zararı olmuş tüm yobaz, cinci, üfürükçü, badeci, darbeci din adamları sünnidir. Bu konuda kendinizi kandırmak istemeniz tarih ile çelişir.
İtirazım kölenin bedeli olup olmamasına değil, "her türlü kullanılabileceği" iddiasına.
Hocam bir üstte adama yalancı dediniz şimdi mal dendiğini kabul ediyorum diyorsunuz. :) Lütfen tekrar okuyun hadisi.
 

Son konular

Üst