The True Furqan

Orhan Yolcu

☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
520
Tepki puanı
369
Düşünce
Agnostik
Kur’an’ın yazarı, eserinin emsalsiz olduğunu ve benzerinin oluşturulamayacağını iddia eder. Bu meydan okuma şu dört ayette yapılır:

Önce Kur’an gibi bir kitap istenir:

İsra/88: De ki; «Eğer tüm insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak amacı ile bir araya gelseler, ne kadar birbirlerine yardım etseler de onun bir benzerini ortaya koyamazlar.»

Sonra Kur’an’dakine benzer 10 sure istenir:

Hud/13: Yoksa: Onu kendisi uydurdu mu? diyorlar. De ki: Eğer doğru söylüyorsanız; haydi onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin. Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.

Son olarak tek bir sure için meydan okunur:

Yunus/38: Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenlerseniz, o taktirde Allah’tan başka gücünüzün yettiği kimseleri çağırın ve onun gibi bir sure getirin!”

Bakara/23: Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.

Ve bu ayetin devamında bunu asla yapamayacakları öne sürülür.

Bakara/24: Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.

Muhammed döneminde bu meydan okumaya karşı bir teşebbüste bulunulup bulunulmadığını bilemiyoruz. İslam kaynakları, o dönemde Müslümanlar tarafından suikastle öldürülen Ebu Afak, Asma Binti Mervan, Kab İbn El-Eşref gibi şairlerin İslam karşıtı hicivli şiirleri nedeniyle öldürüldüğünü yazıyor. Yazdıkları arasında Kur’an’a alternatif yazılar olup olmadığı bilinmiyor. Belki de bu yüzden öldürülmüşlerdi. Ayrıca Kur’an’a nazire yaptığı için derisi yüzülerek öldürülen Nesimi gibi, Hallac-Mansur gibileri gördükçe İslam’ın bu vahşeti karşısında böyle bir girişimde bulunulamamış olması muhtemeldir.

1997 tarihine gelindiğinde durum değişir. İnternet’in bulunmasıyla insanlar özgürce düşünce ve inançlarını ifade özgürlüğüne kavuşur. Ve İslamiyet’ten ayrılmış birkaç Arap, anadilleri Arapça ile Kur’an’ın bu meydan okumasına yanıt verirler. 4 sure yazıp bunu Amerikan AOL firmasının internetinde yayınlarlar. Bu duruma öfkelenen İslamcılar sayfaların kapatılmasını isterler. Yazarları ölümle tehdit ederler. Kur’an’da “Yazın da görelim!” denir ama yazmaya girişenler hep aynı tepki ile karşılaşmışlardır. Tehditler, küfürler, ölüm fetvaları…

İnternette yayınlanan bu sureler Mısır’daki El-Ezher Üniversitesinde de tartışılır. Prof. Dr. Ömer Abdul Halim, Kahire’nin en büyük gazetesi olan El Ahram’da şöyle yazar:

“Kuran’ın bu taklidi, Kuran’ın anlatımı ve dizilişine benziyor. Öyle ki, bu bir amatörün değil, profesyonal birinin işi olduğu ortada.” (Al-Ahram gazetesi; 27.6.1998 sayısı s. 1 ve Al-Ahram’ın 28.6.1998 sayısı, s.2,)

Prof. Dr. Halim, Kur’an’ın benzerini eleştirmeye çalışırken, anlatım ve diziliş bakımından Kur’an’a benzerliğini ve profesyonel işi olduğunu söylemekle, aynı zamanda Kur’an’ın benzerinin yazılmış olduğunu kabul etmiş oldu.

Ve daha sonra 1999’da “Gerçek Furkan” adlı Arapça ve İngilizce kitap basıldı ve dağıtıldı. Gerçek Furkan, Müslümanların inandığı “Kur’an’ın bir benzerinin yazılamayacağı” mitosunu yıktı. Filistinli bir rahip, 7 yıl boyunca ilham aldığını söyleyerek ilahi bir kitap yazdığını iddia etti.

Kitap, ilk önce 1999 yılında Arapça olarak yazılmış, daha sonra “The True Furqan” adıyla da İngilizceye tercüme edilmiştir. Kitabın önsözünde, yazımla sorumlu tutulan heyetten oluşan iki kişi, kendilerini “Es-Safiyy” ve “El- Mehdî” kod isimleriyle takdim etmiştir. Bu iki kişinin daha önce müslüman olan Arap kökenli oldukları iddiasının yanında, El mehdi adlı kişinin Filistin kökenli Amerikalı Evangelist Rahip Anis Shorrosh olduğu öne sürülmüştür.

Giriş ve sonuç kısımları haricinde 77 sureden ve 368 sayfadan oluşan Furkan’da metnin al-Saffee tarafından ilham alındığı ve al-Mahdy tarafından yorumlanıp açıklandığı belirtiliyor.

Rahip Anis Shorrosh, Filistin kökenli bir Arap-Amerikan rahip. 1967’de Kudüs’ten göç ediyor, ABD’de teoloji eğitimi alıyor. Filistin’de Müslümanlarla olan ilişkilerinden hareketle, ABD’de islam’a ve Müslümanlara karşı mücadeleyi temel uğraş ediniyor. Halka açık toplantılar, TV ve radyo programlarında sıkça yaptığı islam karşıtı söylem ve eleştirilerini Islam Revealed (1988) ve Islam A Threat or a Challenge (2004) gibi çalışmalarında kaleme alıyor.

Kitabı derleyene göre bu kitap, her yönüyle Müslümanların kutsal kitabı Kur’an’ın tüm özelliklerine sahipti. Yani Kur’an gibi o da bir ilham/esin ürünüydü, apaçık, saf bir klasik Arapça ile yazılıydı, üslup ve akıcılığa sahipti ve Kur’an’dan daha şiirseldi. Hatta Kur’an’da var olan 100 linguistik ve gramatik hata The True Furqan’da yoktu.

Gerçek Furkan’ı ilham alarak yazdığını söyleyen yazarına karşı, İslamcılar kitabın yazarının misyoner olduğunu ve kitabın Müslümanları Hristiyanlaştırmak amacıyla yazıldığı iddiasındalar. İbrahimi bir din kitabı gibi 3 büyük dini birleştirici öğeler içeren kitaptaki Hristiyan teolojisine uygun kimi ifadeleri buna kanıt göstermekteler.

Kitabın yapısı aynı Kur’an gibi sure ve ayetlerden oluşmakta. Kur’an gibi şiirsel bir dile sahip olması da; Kur’an’ın meydan okumasına bir yanıt olduğunu vurgular gibidir. Zaten yazarı da kitabının Kur’an’daki tüm özellikleri fazlasıyla kapsadığı düşüncesindedir.

Gerçek Furkan kitabından alıntılar:

Kadın Suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla, Ey, siz inananlarımız arasındaki zalim ve kararsızlar, neden kadınları alıp satabileceğiniz bir eşya olarak görüp küçültüyorsunuz, neden onları hurma ağacının çekirdeği gibi bertaraf ediyorsunuz? Kanadı kırıldı ve hakları elinden alındı. Bu adil insanların davranışı değil. Kadınlara, sığırmışlar gibi her istediğinizi yaptırmayı kabul ettirdiniz, evlerinizde köle gibi hapsettiniz. Onlar istemese bile cinsel ilişkiye zorladınız. Bu adaletsizlik ve ahlaksızlığın en yüksek boyutu.

Zina Suresi
Baba, Söz, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan Tanrının adıyla, Gerçek inananın öyküsü, evini aşk, saflık ve doğruluk kayasının üzerine inşa eden adamın öyküsüne benzer. Bir fırtına geldiğinde tedbirli olur ve büyük bir zafer kazanır fırtınaya karşı. İnanmayanın öyküsü ise, evini cinayet, zina ve ahlaksızlıktan kurumuş bir nehir yatağına inşa eden adamın öyküsüne benzer. Fırtınaya tutulduğunda cehennem ateşine düşer.

"Gerçek Furkan (The True Furqan) hakkında bilgi almak için: The True Furqan

Serdar Kaangil
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Ersin

Üye
Mesajlar
54
Tepki puanı
34
Düşünce
Ateist
Hani Kuranın benzeri yazılamaz deniyordu, ne oldu. :D
 
Moderatör tarafından düzenlendi:

Heretik

☆☆☆☆☆
ÖDG Üyesi
Mesajlar
863
Tepki puanı
383
Düşünce
Ateist
Çok olan haklıysa hak din İslam olmuyor, Hristiyanlık oluyor. :D
 

Ra's Al Ghul

☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,338
Tepki puanı
118
Düşünce
Sünni
Siz hala sayıya takılmışsınız, bahsettiğim şeyi anlamıyor da değilsiniz fakat yine de daha açık yazayım: Bu kitap (the true furqan) eğer Kuran'ın benzeriyse, Kuran gibi insanları etkileyip vaz ettiği dine çekmelidir. Ancak internetten araştırdım bu kitabın vaz ettiği din henüz literatüre bile girmemiş. Demek ki the true furqan Kuran'ın benzeri olmamış. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir etki uyandırmamış. Bu kitap Kuran'la mukayese bile edilmez. Kısacası: Otur sıfır!
 

Mete Turan

☆☆☆☆☆
Yönetici
Mesajlar
1,758
Tepki puanı
1,021
Düşünce
Agnostik
Siz hala sayıya takılmışsınız, bahsettiğim şeyi anlamıyor da değilsiniz fakat yine de daha açık yazayım: Bu kitap (the true furqan) eğer Kuran'ın benzeriyse, Kuran gibi insanları etkileyip vaz ettiği dine çekmelidir. Ancak internetten araştırdım bu kitabın vaz ettiği din henüz literatüre bile girmemiş. Demek ki the true furqan Kuran'ın benzeri olmamış. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir etki uyandırmamış. Bu kitap Kuran'la mukayese bile edilmez. Kısacası: Otur sıfır!
Takipçisinin olmaması yanlış olduğunu göstermez. O kitabın takipçisi yoksa bu; o kitabın eksikliğinden değil, insanların eksikliğindendir. :D
 
Üst