Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

Burcuva

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
42
Düşünce
Ateist
Böyle çok yönlü konularda tek kutuplu bakış açısı yarar sağlamaz. Araplar Türklere baskı ve katliam da uygulamışlardır, Türkler İslamı kabul etmekte yarar da görmüşlerdir. Görüşleri iki karşıt kutupta toplamaya gerek yok. Çünkü konu çok yönlü, karmaşık nedensellikleri olan bir konu. Bu nedensellikler iç içe geçmiştir. Ayrımsamak zordur.

Bir dikkate alınacak konu da, Türklerin İslamlaşma süreci sırasında dağılmış, güçlerini kaybetmiş ve eski güçlü devletlerine sahip olmadıkları bir zaman dilimi olmasıdır. Kültigin yazıtlarında Türklerin bu durumu anlatılmıştır.

"Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti? Türk milleti, vazgeç, pişman ol! Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kağanınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi. Mukaddes Ötüken ormanının milleti, gittin. Doğuya giden, gittin. Batıya giden, gittin. Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın köle oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu. "

Kültigin Anıtı Doğu Yüzü.
 

Burcuva

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
42
Düşünce
Ateist
Türkler hep Batıya doğru gitmek istemişlerdir. Attila Bizans prensesi uğruna canını bile vermiştir. İslam da Batıya doğru gitmek için bir fırsat yaratmıştır.

Şu an ismini hatırlayamayacağım bir Alman tarihçi Türklerin Batıya doğru harekete geçip Hazar Denizi yollarını kestiğinde ikiye ayrıldıklarını, azının kuzeye, çoğunun güneye gittiğini, tersi olsaydı dünya tarihinin değişeceğini söylemiştir.

Güneye giden çoğunluk, Arapların emperyalist emellerini devralmışlardır. İslam zaten sömürü amaçlı yaratılmış bir dindir. Köle, cariye, ganimet, cizye... Tamamen sömürü üzerine kuruludur. İnsanları allaha inanmadıkları muhammede uymadıkları bahanesiyle sömürmeyi amaçlar.
 

Yuşa

Üye
Mesajlar
8
Tepki puanı
4
Düşünce
Ateist
Yalnız Şunu Demeliyim Eski Türklerden Bahsediyosunuz Dimi Hani Kimsenin Yenemediği Sanırım Müslümanlarla Türkler Hz.Ömer Zamanında Komşu Olmuştu Dediğini Okudum Yani Olmıcak Değil Ama O Zamanlar Kimsenin Gücü Türklere Yetmezdi Heleki Eski Topraklardan Bahsediyosun Kılıçla Müslüman Olduğumuzu Sanmıyorum Ama Dediğim Gibi İmkansız Değil
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Öncelikle Selamun Aleyküm kardeşlerim öncelikle şunları söylemeliyim ki bu kadar büyük bir nüfusa sahip bir milleti kılıç zoruyla dinini değiştiremezsiniz. Kaç insanın zorla dinin değiştireceksiniz? 1 köy mü ? 2-3 belde falan mı?

"Kimse katliam sonucu din değiştirmez. Mesela bugün Altay bölgesine gittiğimizde oradaki Türk topluluklarının hepsinin nüfus kağıtlarında din kısmında 'Ortodoks' yazıyor, ama hiçbiri Ortodoks değil eski inançlarını sürdürüyorlar." (Ahmet Taşağıl 'Türklerin Serüveni' s.34)
Ahmet Taşağıl Hoca Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanıdır alanı tamamen İslamiyet Öncesi Türk Tarihidir.

Bu bilgiden sonra arkadaşlar size bir isim vereceğim Kuteybe b. Müslim evet tanıyorsunuz bir çoğunuz. "Macit" kardeşimizin dediği Buhara olayları doğrudur. "Kuteybe Buhara'ya bağlı Beykent şehrini 706 yılında kuşatırken en şiddetli mukavemeti, resmi kuvvetlerden değil, herhalde bir din adamı olan, tek gözlü bir kimsenin tahrik ettiği Türklerden görmüştü" (Narşahi, s.5 ; Barthol, s.181)

"Kuteybe şehri tahrip ve ahalisini katlettikten sonra puthanelerinden pek çok gümüş putlar ve mücevherat elde etmişti, ki şehir bilahare Karahanlılar tarafından geniş ölçüde imar edildi." (Narşahi, s.16,17,43 ; Osman Turan "Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti", s.462)

Evet Kuteybe Buhara'yı tahribi ve katletmesi olayları doğrudur arkadaşlar ancak Tarihi kayıtlarda Talikan ve Cürcan (Gürgan) katliamları diye bir şey yoktur. Kuteybe'nin Buhara katliamını kaydeden tarih Talikan ve Cürcan Katliamını kaydetmekten neden geri dursun ki ? Daha asıl meseleye gelmedim bile. Varsayalım böyle katliamlar oldu 6. yüzyılın sonunda ve 7. yüzyılın başında. Arkadaşlar Türk ırkının büyük bir kitlesini teşkil eden Oğuz Türkleri daha 10. Asırda Şaman dinine bağlı bulunuyorlardı. Arada 300-350 yıl var ve hala türkler Şaman dinini sürdürüyolar. Nasıl oluyor bu iş ?
Hatta 11. Asırda bile yavaş yavaş İslam'a girildikten sonra Türkler şaman dinine bağlı bazı geleneklerini sürdürüyorlar.

"Bu sıralarda İslamiyetin sür'atle yayılması ise daha mühim bir amil yaratıyordu. Filhakika 200.000 çadır halkının, yani birkaç milyon insanın 960 senesinde, birden İslam dinin kabulleri tarihi bir dönüm noktası manasına geliyordu." (İbn Miskveyh, VI. 181; İbn ül-Esir, VII, 176; Barthold, Turkestan, S.255-257)

Arkadaşlar kaynakta veriyorum gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz.

"Oğuzlar, Harizm ve İtil'e komşu olmaları ve İslam dünyası ile Hazar ve Bulgarlara giden büyük kervan yolu üzerinde bulunmaları sayesinde Müslümanlar ile iktisadi ve kültürel münasebetlere geçmiş olup, hayvan mahsullerini satıyor, onlardan mamul eşya alıyor; İslamları ve medeniyetlerini öğreniyorlardı." (Osman Turan, "Türkler ve İslamiyet", D.T.C.F, Dergisi, 1946 IV. 4, s.458-461;)

Arkadaşlar Türkler gün gelince Müslümanlar ile komşu oluyorlar haliyle coğrafya bilen kardeşlerimiz bilirler coğrafya olmadan tarih olmaz çünkü. Örneğin kapı komşunuzdan örnek vereceğim evinizde bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman hiç komşunuzun zilini çalmıyor musunuz ?

Biz sitede oturuyoruz komşumuzu hiç tanımıyoruz ama buna rağmen bazen ihtiyaçtan dolayı birbirimize başvuruyoruz.

Türkler ve Müslümanlar o zamanda komşu idiler. Geçimlerini hayvancılık ile sağlayan Türk ırkı, Kurban bayramında kurban kesecek olan Müslümanlara, Araplara kurban satıyorlar, Müslümanlar Türklere başka mahsullerden satılıyorlar. Yani büyük bir yakınlık var aralarında. Milliyetçi politika yürütmeyen Abbasi Devleti'nin devlet organlarında Türk kumandanlara yer verme, Türkleri komutan ve idareci yapma mevzusuna hiç girmeyeceğim o da ayrı bir konu çünkü. Yine de bir bilgi vereyim;

"İslam dünyasında Abbasi ordularından sonra da Samanilerin, Buveyhilerin ve hatta Fatımilerin ordularını da ekseriyetle Türkler teşkil ediyor, hudud gazileri arasında da çok Türk bulunuyordu. Bu sebeple Müslümanlar yakından tanıdıkları ve samimi sünni olduklarını bildikleri Türklerin İslamiyeti kabulünü memnuniyetle karşılıyor ve içinde bulundukları buhran dolayısıyla fatih Türkleri ümitle bekliyorlardı." (Prof. Dr. Osman Turan "Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti" s.407)

Kısacası arkadaşlar Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldu diyemezsiniz. Türklerin Müslüman olma süreci yukarıda beyan edildiği gibi 300-400 yıllık bir süreçtir. Komşuluk ilişkileri, ticari ilişkiler, Selçuk Hanedanın İslamiyeti seçmesi gibi yani birçok sebep cereyan etmiştir. Buraya bu konuyu saatlerce yazardım ancak vaktim yok ve Türklerin Müslüman olması çok uzun bir konu. Buraya yazdıklarımın hepsini okumuş olduğum kitaplardan ve dinlediğim Ahmet Taşağıl, İlber Ortaylı gibi hocalarımızdan derledim. Yazdıklarımın kaynaklarını da verdim araştırabilirsiniz. Bir Türk evladı olarak tarihimin bu şekilde çarpıtılması çok canımı sıkıyor. Buhara Beykent katliamını kesinlikle göz ardı etmiyorum ancak "Türkler kılıç zoruyla müslüman oldu." da kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer iyice bu konuyu öğrenmek isteyen iyice tarih okusun zaten okudukça anlayacaktır.

İyi günler arkadaşlar, Selamun Aleyküm.
Cevap burda daha neyi arıyorsunuz ki :D.
 

Hakann_0

Üye
Mesajlar
13
Tepki puanı
11
Düşünce
Sünni
Böyle çok yönlü konularda tek kutuplu bakış açısı yarar sağlamaz. Araplar Türklere baskı ve katliam da uygulamışlardır, Türkler İslamı kabul etmekte yarar da görmüşlerdir. Görüşleri iki karşıt kutupta toplamaya gerek yok. Çünkü konu çok yönlü, karmaşık nedensellikleri olan bir konu. Bu nedensellikler iç içe geçmiştir. Ayrımsamak zordur.

Bir dikkate alınacak konu da, Türklerin İslamlaşma süreci sırasında dağılmış, güçlerini kaybetmiş ve eski güçlü devletlerine sahip olmadıkları bir zaman dilimi olmasıdır. Kültigin yazıtlarında Türklerin bu durumu anlatılmıştır.

"Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti? Türk milleti, vazgeç, pişman ol! Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kağanınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi. Mukaddes Ötüken ormanının milleti, gittin. Doğuya giden, gittin. Batıya giden, gittin. Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın köle oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu. "

Kültigin Anıtı Doğu Yüzü.
Burcuva kardeşim, tarihi anektodlardan islamın sömürgeciligine gelerek konuyu dağıttın ama kısa bir cevap vermek istiyorum. Islâm sömürgecilik yapsaydi bugün nijerya veya cezayir asıllı fransız değil cezayir veya nijerya asıllı türk görürdün. Cok manidar bir şeydir bu. Hz Muhammed'den önce rezalet ve medeniyetsiz yaşayan arap topluluğunu nasıl bir medeni topluma çevirdiğini Islâm Medeniyet Tarihini okumalısın ondan sonra bu konu hakkında yazıp çizmelisin.
Evet olay çok yönlü bende senin gibi düşünüyorum. Ancak bir şey demek istiyorum; Kafkaslarda ki bazi Türk kavimleri islamiyeti 18. Yüzyılda kabul etmişlerdir bunun bilgisinide vereyim. Beykent katliamı doğrudur ve bir dönem bu katliam yaşanmıştır. Ama dedigim gibi Türklerin islamlaşma süreci uzun bir süreçtir ve dünyadaki türk topluluklarının yüzde 90'dan fazlasinin müslüman olmasıda türklerin islamiyeti zorla değil güzellikle kabul ettiğidir. Ayrıca bakın arkadaşlar bu bir inançtır. Inanç zorla kabul ettirilecek bir şey değildir. Örneğin davranış zorla yaptırılabilir bir şeydir ancak insanın içinde ki inanç bu kabulden değildir. Altaylarda ki ortadoks topluluklar buna delildir. Bakın tartışmaya gerek yok kesinlikle hepimiz ayni gemideyiz belli sınırları koruyarak görüşlerimize saygı göstererek münazara haline çevirebiliriz bu konuları. Hem ilmi anlamda gelişme gösterebiliriz hemde ilmi ayakta tutabiliriz arkadaşlar. Konuyu takip ediyorum selametle :)
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
Burcuva kardeşim, tarihi anektodlardan islamın sömürgeciligine gelerek konuyu dağıttın ama kısa bir cevap vermek istiyorum. Islâm sömürgecilik yapsaydi bugün nijerya veya cezayir asıllı fransız değil cezayir veya nijerya asıllı türk görürdün. Cok manidar bir şeydir bu. Hz Muhammed'den önce rezalet ve medeniyetsiz yaşayan arap topluluğunu nasıl bir medeni topluma çevirdiğini Islâm Medeniyet Tarihini okumalısın ondan sonra bu konu hakkında yazıp çizmelisin.
Evet olay çok yönlü bende senin gibi düşünüyorum. Ancak bir şey demek istiyorum; Kafkaslarda ki bazi Türk kavimleri islamiyeti 18. Yüzyılda kabul etmişlerdir bunun bilgisinide vereyim. Beykent katliamı doğrudur ve bir dönem bu katliam yaşanmıştır. Ama dedigim gibi Türklerin islamlaşma süreci uzun bir süreçtir ve dünyadaki türk topluluklarının yüzde 90'dan fazlasinin müslüman olmasıda türklerin islamiyeti zorla değil güzellikle kabul ettiğidir. Ayrıca bakın arkadaşlar bu bir inançtır. Inanç zorla kabul ettirilecek bir şey değildir. Örneğin davranış zorla yaptırılabilir bir şeydir ancak insanın içinde ki inanç bu kabulden değildir. Altaylarda ki ortadoks topluluklar buna delildir. Bakın tartışmaya gerek yok kesinlikle hepimiz ayni gemideyiz belli sınırları koruyarak görüşlerimize saygı göstererek münazara haline çevirebiliriz bu konuları. Hem ilmi anlamda gelişme gösterebiliriz hemde ilmi ayakta tutabiliriz arkadaşlar. Konuyu takip ediyorum selametle :)
Usta sen arada görün ya şöyle ♥.
 

Burcuva

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
42
Düşünce
Ateist
Burcuva kardeşim, tarihi anektodlardan islamın sömürgeciligine gelerek konuyu dağıttın ama kısa bir cevap vermek istiyorum. Islâm sömürgecilik yapsaydi bugün nijerya veya cezayir asıllı fransız değil cezayir veya nijerya asıllı türk görürdün. Cok manidar bir şeydir bu. Hz Muhammed'den önce rezalet ve medeniyetsiz yaşayan arap topluluğunu nasıl bir medeni topluma çevirdiğini Islâm Medeniyet Tarihini okumalısın ondan sonra bu konu hakkında yazıp çizmelisin.
Evet olay çok yönlü bende senin gibi düşünüyorum. Ancak bir şey demek istiyorum; Kafkaslarda ki bazi Türk kavimleri islamiyeti 18. Yüzyılda kabul etmişlerdir bunun bilgisinide vereyim. Beykent katliamı doğrudur ve bir dönem bu katliam yaşanmıştır. Ama dedigim gibi Türklerin islamlaşma süreci uzun bir süreçtir ve dünyadaki türk topluluklarının yüzde 90'dan fazlasinin müslüman olmasıda türklerin islamiyeti zorla değil güzellikle kabul ettiğidir. Ayrıca bakın arkadaşlar bu bir inançtır. Inanç zorla kabul ettirilecek bir şey değildir. Örneğin davranış zorla yaptırılabilir bir şeydir ancak insanın içinde ki inanç bu kabulden değildir. Altaylarda ki ortadoks topluluklar buna delildir. Bakın tartışmaya gerek yok kesinlikle hepimiz ayni gemideyiz belli sınırları koruyarak görüşlerimize saygı göstererek münazara haline çevirebiliriz bu konuları. Hem ilmi anlamda gelişme gösterebiliriz hemde ilmi ayakta tutabiliriz arkadaşlar. Konuyu takip ediyorum selametle :)
İslamın esamesinin okunmayışının nedeni sömürgeciliğinin modern zamanlara taşınamayışı yüzünden. En son Osmanlı yıkılıp gidince İslam sömürgeciliği de ortadan kalkmış oldu. Osmanlı sömürgeciliğin en şiddetlisini uygulamış, toplumların sadece maddi varlıklarını değil, evlatlarını da devşirme yöntemi ile sömürmüştür.

Yeniçeri yapılan bu devşirmelerin evlenmeleri ve mülk edinmeleri yasaktı. Neden, bir savaş çıksın da bol bol yağma ve tecavüz yapalım diye. İşgal edilen bir yerin üç gün boyunca her türlü yağmalanması serbest bırakılırdı. Üç günden sonra asayiş sağlanırdı.

Osmanlı bu şekilde en gürbüz çocukları devşirerek hem karşı tarafı zayıf bırakmış, hem kendi askerlerinin güçlü kuvvetli olmasını sağlamıştır. Yeniçerileri ölüm, tecavüz ve yağma makineleri haline getirmiştir. Bu sayede geniş toprakları sömürmüştür.
 

Burcuva

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
42
Düşünce
Ateist
İslam'ın Arapları medenileştirdiği de doğru değildir. Bu açıkça Kuran'da ve muslimlerin kendi yazdıkları tarihlerinde itiraf edilir. Nasıl mı, şöyle:

Muslimlerin kendi yazdıkları tarihlerine göre, müşrikler Hudeybiye musalahası ile gelip Kabe'yi serbestçe silahsız olarak tavaf etmelerine izin vermişlerdi. Muslimler Mekke'yi ele geçirince ne yaptılar? Kuran'a müşriklerin pislik olduğunu, Kabe'ye sokulmamalarını ve görüldükleri yerde öldürülmelerini yazdılar.

Bu da tarihe bir utanç belgesi olarak geçti. Acaba muslimler pisliktir yazan bir kitap olsa muslimler nasıl karşılarlardı? Buradan muslimler mi müşrikler mi daha medeni imiş açıkça anlaşılıyor.

İslam evlatlık kurumunu lağvetme gibi geriye gidiş uygulamalarına da imza atmıştır. Müşrikler Yahudilerle barış içinde yaşıyorlardı. İslam Yahudileri soykırım ederek Ortadoğu'yu bitmeyen bir nefrete boğmuştur. İsrail bin seneden sonra vatanına tekrar ancak kavuşabildi. İslamın kendi tarihinde İsraillilerin çocuklara varıncaya kadar nasıl kafaları kesilerek ölüm çukurlarına dolduruldukları bir de övünülerek iyi halt ettik şeklinde anlatılıyor. Biz anlatmıyoruz kendileri anlatıyorlar. Ali kafa kesmekten yoruldu, Muhammed dinlen sonra kafa kesmeye devam et dedi diye kendi tarihlerinde yazıyor.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
İslamın esamesinin okunmayışının nedeni sömürgeciliğinin modern zamanlara taşınamayışı yüzünden. En son Osmanlı yıkılıp gidince İslam sömürgeciliği de ortadan kalkmış oldu. Osmanlı sömürgeciliğin en şiddetlisini uygulamış, toplumların sadece maddi varlıklarını değil, evlatlarını da devşirme yöntemi ile sömürmüştür.

Yeniçeri yapılan bu devşirmelerin evlenmeleri ve mülk edinmeleri yasaktı. Neden, bir savaş çıksın da bol bol yağma ve tecavüz yapalım diye. İşgal edilen bir yerin üç gün boyunca her türlü yağmalanması serbest bırakılırdı. Üç günden sonra asayiş sağlanırdı.

Osmanlı bu şekilde en gürbüz çocukları devşirerek hem karşı tarafı zayıf bırakmış, hem kendi askerlerinin güçlü kuvvetli olmasını sağlamıştır. Yeniçerileri ölüm, tecavüz ve yağma makineleri haline getirmiştir. Bu sayede geniş toprakları sömürmüştür.
Ya hayır bunu yazanların diğer ülkelerden haberi yok mu acaba? Devşirme sisteminde alınan çocuklar yöneticiliğe kadar yükselebilip, yetiştiriliyordu. "Osmanlı İmparatorluğu'nun ele geçirdiği özellikle Rumeli ve Balkanlardaki Hristiyan veyahut farklı inançlara sahip topraklardan genç ve yetenekli çocukların toplanarak, sıkı bir eğitim altında üstün bir asker ve yönetici sınıfı oluşturma sistemidir." Osmanlı sömürgeciliğin en şiddetlisini uygulamış? :D. Bunu diyen bir kişinin diğer ülkelerden cidden haberi olduğunu zannetmiyorum.

"Yeniçerileri ölüm, tecavüz ve yağma makineleri haline getirmiştir. Bu sayede geniş toprakları sömürmüştür."
Osmanlı ele geçirdiği topraklarda bile müşriklere o topraklarda tekrar yaşam hakkı sunmuş, veya zarar görmeden ülkeyi terk etmelerine izin vermiştir.
 

Hakann_0

Üye
Mesajlar
13
Tepki puanı
11
Düşünce
Sünni
İslam'ın Arapları medenileştirdiği de doğru değildir. Bu açıkça Kuran'da ve muslimlerin kendi yazdıkları tarihlerinde itiraf edilir. Nasıl mı, şöyle:

Muslimlerin kendi yazdıkları tarihlerine göre, müşrikler Hudeybiye musalahası ile gelip Kabe'yi serbestçe silahsız olarak tavaf etmelerine izin vermişlerdi. Muslimler Mekke'yi ele geçirince ne yaptılar? Kuran'a müşriklerin pislik olduğunu, Kabe'ye sokulmamalarını ve görüldükleri yerde öldürülmelerini yazdılar.

Bu da tarihe bir utanç belgesi olarak geçti. Acaba muslimler pisliktir yazan bir kitap olsa muslimler nasıl karşılarlardı? Buradan muslimler mi müşrikler mi daha medeni imiş açıkça anlaşılıyor.

İslam evlatlık kurumunu lağvetme gibi geriye gidiş uygulamalarına da imza atmıştır. Müşrikler Yahudilerle barış içinde yaşıyorlardı. İslam Yahudileri soykırım ederek Ortadoğu'yu bitmeyen bir nefrete boğmuştur. İsrail bin seneden sonra vatanına tekrar ancak kavuşabildi. İslamın kendi tarihinde İsraillilerin çocuklara varıncaya kadar nasıl kafaları kesilerek ölüm çukurlarına dolduruldukları bir de övünülerek iyi halt ettik şeklinde anlatılıyor. Biz anlatmıyoruz kendileri anlatıyorlar. Ali kafa kesmekten yoruldu, Muhammed dinlen sonra kafa kesmeye devam et dedi diye kendi tarihlerinde yazıyor.
Kardeşim osmanlının sömürgeciliği hakkinda bir yazi ve diger yazinada bir cevap yazacagim musait bir zamanda. Insanların sirf islami benimsedigi icin kendi tarihini hiçe sayması ne kadar acı verici. Lütfen beklemede kal.
 

Burcuva

Üye
Mesajlar
43
Tepki puanı
42
Düşünce
Ateist
İnandığınız İslam hakkında hiç bir şey bilmiyor, hayali bilgilerle inancınızı sürdürmeye ve hurilere kavuşma hayalinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Çok zavallısınız.

İngilizler de sömürgecinin önde gidenleri olmuşlardır ama bu Osmanlı'yı aklamaz. Tencere dibin kara seninki benden kara ile savunma olmaz. İngilizler Hindistan'da el dokumacılığını yok edip sanayi dokumacılığı ürünlerini pazarlamak için dokumacıların ellerini bile kesmişlerdir. Kimse İngilizler gökten inmiş melekler demiyor. İngilizler sömürgeci diye Osmanlı'nın sömürgeciliği gözden saklanmaz.

Öyle her devşirme paşa, vezir filan olacak diye bir şey olamaz. Çok büyük çoğunluğu sıradan, evlenmesi ve mülk edinmesi savaş çıksın da bol bol tecavüz ve yağma yapalım diye bekleşsinler amacıyla yasaklanmış yeniçeriler olurdu.

İslam'da müşriklere hayat hakkı tanınmaz. Bir istisna olarak İslam topraklarını öldürülmeden terk etmelerine izin verilebilir. Sadece zımmi statüsü vardır, bu da bir kitaba inananlara tanınan bir haktır, elleriyle aşağılanarak cizye ödemek şartıyla.

Bunlar Kuran'da apaçık yazar. Muslimler Kuran'ı bilmez ya da bilmezden gelir o ayrı. Sizin hayalinizdeki Kuran ile gerçek Kuran aynı değil. Öyle pismillayi çekip aptesler alarak elinize aldığınız sürece Kuran'da ne yazdığını göremezsiniz. Görmeye çalıştığınız hayalleri görürsünüz. Kuran'da ne yazdığını görmek için alelade bir kitabı eline alır şekilde alıp okuyacaksın.
 

NoTThingLosE

☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
1,033
Tepki puanı
262
Düşünce
Sünni
İnandığınız İslam hakkında hiç bir şey bilmiyor, hayali bilgilerle inancınızı sürdürmeye ve hurilere kavuşma hayalinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Çok zavallısınız.

İngilizler de sömürgecinin önde gidenleri olmuşlardır ama bu Osmanlı'yı aklamaz. Tencere dibin kara seninki benden kara ile savunma olmaz. İngilizler Hindistan'da el dokumacılığını yok edip sanayi dokumacılığı ürünlerini pazarlamak için dokumacıların ellerini bile kesmişlerdir. Kimse İngilizler gökten inmiş melekler demiyor. İngilizler sömürgeci diye Osmanlı'nın sömürgeciliği gözden saklanmaz.

Öyle her devşirme paşa, vezir filan olacak diye bir şey olamaz. Çok büyük çoğunluğu sıradan, evlenmesi ve mülk edinmesi savaş çıksın da bol bol tecavüz ve yağma yapalım diye bekleşsinler amacıyla yasaklanmış yeniçeriler olurdu.

İslam'da müşriklere hayat hakkı tanınmaz. Bir istisna olarak İslam topraklarını öldürülmeden terk etmelerine izin verilebilir. Sadece zımmi statüsü vardır, bu da bir kitaba inananlara tanınan bir haktır, elleriyle aşağılanarak cizye ödemek şartıyla.

Bunlar Kuran'da apaçık yazar. Muslimler Kuran'ı bilmez ya da bilmezden gelir o ayrı. Sizin hayalinizdeki Kuran ile gerçek Kuran aynı değil. Öyle pismillayi çekip aptesler alarak elinize aldığınız sürece Kuran'da ne yazdığını göremezsiniz. Görmeye çalıştığınız hayalleri görürsünüz. Kuran'da ne yazdığını görmek için alelade bir kitabı eline alır şekilde alıp okuyacaksın.
Boş yapıyorsunuz valla. "hayali bilgilerle inancınızı sürdürmeye ve hurilere kavuşma hayalinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Çok zavallısınız." Senin ve senin saçma düşüncelerine kimsenin ihtiyacı yok. Sen 1 kişide nasıl gördüysen 1000 kişide öyle sanıyorsun ki asıl zavallı sensin. İyilikleri ve Allah'a olan imanları yüzünden ölen insanların hakkına giriyorsun şu düşüncenle. Zikrinde ne varsa onu düşünür insanlar. Gerçi ne kadar umurunda tartışılır.

Osmanlı sömürgeci değil demiyoruz. Yaşanan devri takip etsen bütün ülkelerin aynı pislik içinde olduğunu görürsün. Gücü olan gücünü gösterir. Osmanlı sömürgeci olsa da insanlara birçok fırsat ve şans vermiştir, haklar tanımıştır. Sırf kendini haklı çıkarmak için kendi tarihini bile hiçe sayacak kadar kin beslemişsin İslam'a. Ayrıca ingilizlerin v.s yanında Osmanlı pamuk gibidir :).

"savaş çıksın da bol bol tecavüz ve yağma yapalım diye bekleşsinler amacıyla yasaklanmış yeniçeriler olurdu." Saçma düşüncelerin hala değişmiyor. Milletin ağzından konuşmayı ne çok seviyorsunuz.

"İslam'da müşriklere hayat hakkı tanınmaz.","Bunlar Kuran'da apaçık yazar." Nerelerde yazıyor şunlar söyler misin dostum :).
 
Üst