Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

Burcuva

Üye
Mesajlar
33
Tepki puanı
38
Düşünce
Ateist
Böyle çok yönlü konularda tek kutuplu bakış açısı yarar sağlamaz. Araplar Türklere baskı ve katliam da uygulamışlardır, Türkler İslamı kabul etmekte yarar da görmüşlerdir. Görüşleri iki karşıt kutupta toplamaya gerek yok. Çünkü konu çok yönlü, karmaşık nedensellikleri olan bir konu. Bu nedensellikler iç içe geçmiştir. Ayrımsamak zordur.

Bir dikkate alınacak konu da, Türklerin İslamlaşma süreci sırasında dağılmış, güçlerini kaybetmiş ve eski güçlü devletlerine sahip olmadıkları bir zaman dilimi olmasıdır. Kültigin yazıtlarında Türklerin bu durumu anlatılmıştır.

"Türk, Oğuz beyleri, milleti, işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim boza bilecekti? Türk milleti, vazgeç, pişman ol! Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kağanınla, hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi. Mukaddes Ötüken ormanının milleti, gittin. Doğuya giden, gittin. Batıya giden, gittin. Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın köle oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu. "

Kültigin Anıtı Doğu Yüzü.
 

Burcuva

Üye
Mesajlar
33
Tepki puanı
38
Düşünce
Ateist
Türkler hep Batıya doğru gitmek istemişlerdir. Attila Bizans prensesi uğruna canını bile vermiştir. İslam da Batıya doğru gitmek için bir fırsat yaratmıştır.

Şu an ismini hatırlayamayacağım bir Alman tarihçi Türklerin Batıya doğru harekete geçip Hazar Denizi yollarını kestiğinde ikiye ayrıldıklarını, azının kuzeye, çoğunun güneye gittiğini, tersi olsaydı dünya tarihinin değişeceğini söylemiştir.

Güneye giden çoğunluk, Arapların emperyalist emellerini devralmışlardır. İslam zaten sömürü amaçlı yaratılmış bir dindir. Köle, cariye, ganimet, cizye... Tamamen sömürü üzerine kuruludur. İnsanları allaha inanmadıkları muhammede uymadıkları bahanesiyle sömürmeyi amaçlar.
 
Üst