Yahudi-Arap Kavgasının Tarihsel Kökenleri ve Günümüze Etkileri

Reptilius

Üye
Mesajlar
33
Tepki puanı
7
Düşünce
Agnostik
Tevrat’a göre Amâlika dünyanın en eski milleti olup (Sayılar, 24/20) anayurdu Akabe körfezi ile Lut gölü arasında yer alan Edom ülkesidir (Tekvîn, 36/16). Eski Ahid’in diğer kitaplarına göre de Amâlika’nın yayıldığı sahanın Lut gölünün batısındaki Necef (Neceb, Necev) çölünden itibaren Mısır’a kadar Sînâ yarımadası ve Necid dahil Kuzey Arabistan’ın tamamı olduğu kabul edilmektedir.

Amâlika adına Eski Ahid dışında herhangi bir tarihî kaynakta rastlanmadığı için bu kavim hakkında kesin bir hükme varmak mümkün değildir. Ancak Sâmî ırktan oldukları, dolayısıyla Arapça’ya akraba bir dil konuştukları şüphesizdir. Bazı Arap tarihçilerinin, dünyada Arapça konuşan ilk milletin Amâlika olduğuna inanmaları gibi ilk defa Arapça yazanların da yine Edom ülkesinde oturan Medyen halkı olduğunu kabul etmeleri (bk. İA, I, 503), Amâlika ile Araplar arasında kurulan ilginin sadece rivayetlere dayanmadığını, bu rivayetlerde önemli bir gerçek payının da bulunduğunu göstermektedir. Çünkü bugün Arap yazısının menşeini sinaitik alfabenin (Sînâ yazısı) oluşturduğu ve bu yazının ilk defa Edom ülkesinde oturan Nabatîler tarafından kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

Milâttan önce XI. yüzyılın son çeyreğinde İsrail Devleti’nin kurulması üzerine, İsrâiloğulları’nı devamlı surette tâciz ettikleri anlaşılan Amâlekîler’in tamamen ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve “erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsinin hiç ayırt edilmeksizin öldürülmesi” şeklinde verilen bu kararın Rab Yahova’nın emri olduğuna inanılmıştır (I. Samuel, 15/3). Bu katliam kararı yalnız semiz hayvanlar hariç tamamen uygulanmış ve ele geçirilen memedeki çocuklar dahi öldürülmüştür. Çünkü Amâlekîler’in Medyenliler ve Kenan’ın doğusunda yaşayan diğer göçebe kabilelerle birlikte İsrâiloğulları’nın topraklarını işgal ettikleri ve onları yedi yıl süreyle dağlarda, mağaralarda yaşamaya mecbur bıraktıkları anlatılmaktadır (Hâkimler, 6/1-6, 33; 7/12).
Tevrat’a göre Amâlika ile İsrâiloğulları arasındaki ezelî düşmanlık bu savaşla başlamış ve Rab Yahova bu kavmin adını yeryüzünden sileceğine orada yemin etmiştir (Çıkış, 17/8-16). Yahudi inancına göre Amelik (Arap) soyu tamamen kurumadan İsrailoğlulları kurtuluş bulamayacaktır. Bence Ortadoğu'daki bitmek bilmez çatışma ortamını bu tarihsel ve dini perspektiften okumak gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

Burcuva

☆☆☆☆☆
Genel Kurul Üyesi
Mesajlar
4,003
Tepki puanı
1,604
Düşünce
Ateist
Ama mitler üzerinden tarih olmaz. Tarih yazı ile başlar ve yazılı kanıt ister. Ama yazının yazıldığı tarih belirlenebilir olmalıdır. Kutsal olduğu iddia edilen yazılar tarih açısından önemsizdir. Bunları kim uydurdu bilinmez. Masala bakıp Keloğlan devi evire çevire dövdü, dev "abi ben ettim sen etme dedi tövbekar olup hacıya gitti namaza başladı" diyemeyiz.

Ali Baba Haramilerin kırkını da öldürüp hazinelerine konduğu için zengin oldu da diyemeyiz.
 

bilgelikyolunda

☆☆☆☆☆
Üye
Mesajlar
9,547
Tepki puanı
618
Düşünce
Sünni
Gelecekten verdiği tüm haberler doğru çıkıyorsa, geçmişten verdiği haberler de doğrudur; çünkü karşımızda insanüstü bir güç var diyebiliriz.
 
Üst