Deniz Cenkçi tarafından yeni içerik

 1. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Daha neler var. İslöm böriş dönidir.
 2. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Tevbe Sûresinin 12 . Ayetinde Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla savaşın (öldürün). Çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler. Tevbe Sûresinin 111 . Ayetinde Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve...
 3. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Bakara Sûresinin 251 . Ayetinde Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün...
 4. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Bakara Sûresinin 191 . Ayetinde Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de...
 5. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Bakara Sûresinin 178 . Ayetinde Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve...
 6. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Şura-10. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. (De ki)İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum. En’am-104. Rabbinizden size muhakkak ki deliller gelmiştir. Artık kim gözünü açar görürse kendi lehine, kim de hakkı görmeyip...
 7. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Hud-2. Allah’dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O’nun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim. Zariyat-51. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Bu ayetlerde anlaşılacağa üzere konuşan...
 8. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Müşrikleri (puta tapanları) bulduğunuz yerde öldürün... “(Tevbe Suresi, 5.) Allah kimi doğru yola koymak isterse, örtün kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse... kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında kılar...”(Enam Suresi, 125.) Allah kimi hidayete...
 9. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Bak şimdi doğru bir kelime ağzından çıktı.
 10. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Türklerin köle olarak çalıştırıldığının eski görsel kanıtlarından biri....
 11. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Huzur ve barış dini islAM... GERÇEKLER...
 12. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  arhan’ın öldürülmesinden sonra, Kuteybe, Aral Gölü’nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür. Harzem’de Caygan ile Havarizat arasında taht dövüşü vardır. Kuteybe Caygan’la işbirliği yapar. Önce Havarizat ile çevresindekileri öldürtür. Arkasından Camhud melikini yenerek 4000 civarında tutsak...
 13. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman’a girer.. erkeklerin çoğunu öldürterek, kadınlarını ve kızlarını cariye olarak alır. Daha sonra Kes ve Nesef’de aynı şeyleri yapar. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar. Askerlerin yorgunluk eğlencesi...
 14. Deniz Cenkçi

  Bu Site Neden İslam ile Uğraşıp Duruyor?

  Türklerin tarih kitaplarında ve arşivlerinde yer almayan ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan iki büyük Türk katliamından biri. Ermeni’ler “katledildik” diyebiliyor. Rumlar “topraklarımızdan sürüldük” diyebiliyor. Ancak Türk gururu “Araplar bizi katletti, zorla müslümanlığı dayattı”...
Üst