FİLEozof

Profil mesajları Gönderiler Hakkında

 • Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
  Dante gibi ortasındayız ömrün.
  Delikanlı çağımızdaki cevher,
  Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
  Gözünün yaşına bakmadan gider.
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?
  Ya gözler altındaki mor halkalar?
  Neden böyle düşman görünürsünüz,
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
  Zamanla nasıl değişiyor insan!
  Hangi resmime baksam ben değilim.
  Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
  Bu güler yüzlü adam ben değilim;
  Yalandır kaygısız olduğum yalan.
  Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
  Hatırası bile yabancı gelir.
  Hayata beraber başladığımız,
  Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
  Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
  Gökyüzünün başka rengi de varmış!
  Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
  Su insanı boğar, ateş yakarmış!
  Her doğan günün bir dert olduğunu,
  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
  Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
  Her yıl biraz daha benimsediğim.
  Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
  Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
  Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
  Neylersin ölüm herkesin başında.
  Uyudun uyanamadın olacak.
  Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
  Bir namazlık saltanatın olacak,
  Taht misali o musalla taşında.

  -Tarancı
  Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır
  ~Nedim
  Sâf ü râkid... Hani akşamki tagayyür, heyecân?
  Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
  Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
  Uyuyor mâi deniz.
  Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
  O hayâlât-ı pêrişânımla
  Müteşekki, lâim,

  Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim...
  Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
  Rûh-i mâ'sûmunu, ey mâi deniz;
  Âh, lâkin ne zarar;
  Ben bu gözlerle mükedder, âciz
  Sana baktıkça teselli bulurum,
  Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım...

  ~Tevfik Fikret
  Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
  Nedim
  Çıkma arş üstünde kızgın bir dayı
  Yok ki bir âsâsı yersin nâneyi

  Gerçi erdemlik makâmından sana
  Zerre kısmet yok ayırdın hâneyi

  Sen ki îmân etmemişsin kendine
  Şimdi zikrettirme her bir dâneyi

  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  FİLEozof
  Baştanbaşa sahraları deryâ görür ay
  Dalmış, yine gökyüzünde rüyâ görür ay
  Tâ fecre kadar seyrine doymaz gecenin
  Dünyâmızı bir yepyeni dünyâ görür ay

  Asya
  Cihânın nîmetinden kendi âb u dânemiz yeğdir
  Elin kâşânesinden kûşe-i virânemiz yeğdir

  ~Bâkî
  Söz uçtu yazı kaldı
  Yazı hakikati gösterdi
  Çoğu da teki de vardı
  Hiçbirine iman etmedik
  FİLEozof
  Kıldan bir köprü yapmışsın
  Gelsin kullar geçsin deyü
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen geç a Tanrı

  Kaygusuz Abdal
  Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta…
  ~Hâşim
  Böyle mi olur kancık ne bir ince ses ne bir küpe
  Olmadı mı tespihe boncuk uydur deldir diz ipe
  ~FİLEozof
  Dil û gönlümde saklanmış gerçek ötesin
  Ben âlem içreyem bilmem bundan ötesin
  ~FİLEozof
 • Yükleniyor...
 • Yükleniyor...

Son konular

Üst