Knightwalker

“Kur’an’ın inişi ve İslâm toplumunun oluşumu tarihi bir ortamda ve sosyo-kültürel bir gelişim karşısında cereyan etmiştir. Kur’an bu duruma bir cevaptır ve çoğunlukla somut tarihî olaylar içerisinde karşılaşılan belli sorunlara cevap teşkil eden ahlâkî, dinî ve toplumsal açıklamaları içermektedir.” Buradan anlaşıldığı kadarıyla Kur’an zamandan ve mekandan ve orada yaşayan insanların kültürlerinden soyut ifadeler olmayıp belirli somut durumlara cevap teşkil eden ilahî sözler metinleridir. Yine Kur’an öncelikli olarak nazil olduğu dönemin insanlarını muhatap almış ve öncelikli olarak o dönemin sorunlarına cevap vermiştir. Bu yaklaşıma göre Kur’an’ın nüzûl çağından sonraki insanları doğrudan muhatap aldığı ve onların sorunlarına doğrudan cevaplar verdiği anlayışı doğru değildir.

Yani bugünün insanları bizler, Kur’an’ın doğrudan değil, dolaylı muhataplarıyız. Kur’an’ı bugün bize iniyormuşçasına okuyamayız. Bu çerçevede Kur’an, kendi tarihsel ortamı içinde Hz. Peygamber’in sîretine paralel bir şekilde okunmalı ve ilahî iradenin öncelikle o dönemdeki insanlara ne söylediği anlaşılmalı ve daha sonra bizden ne istediğine geçilmelidir. Bu ifadelerden şu tespiti yapabiliriz. Kur’an’ın tarihselliği veya Kur’an’a tarihselci yöntemle yaklaşmak denildiğinde öncelikle kastedilen, bu metnin içeriğinin ancak nazil olduğu tarihsel bağlama yerleştirerek doğru bir şekilde anlaşılacağı hususudur.Kur’an’ın hitab tarzıyla ilgili iddialara gelince, Kur’an’ın ilk muhatapları Hz. Peygamber ve onun kavmidir. Dolayısıyla evvel emirde onlara hitap ettiği de bir gerçektir. Her düşünce veya sistem doğduğu ortamı ve şartları öncelikli olarak dikkate almak zorundadır.
Cinsiyet
Erkek
Düşünce
Tarihselci
Düşünce detayı
Tarihselcilik: Kur'an'ı yorumlarken ayetlerin indirildiği tarihsel şartları da göz önünde bulunduran anlayış biçimidir. Tüm ayetlerin tarihi objektifliğin göz önünde bulundurularak, günümüz şartlarından bağımsız değerlendirilmesi, o gün şartlarına göre değerlendirilip anladığımız takdirde, yaratıcının kitabını günümüze uydurabileceğimizi düşünürler.

Takip edilenler

Seviye yıldızları

  1. 1

    ☆ ve Deneyimli Unvanı

    200 mesaj, 200 tepki puanı, 20 kayıtlı gün kriterlerine ulaşarak 1. seviye 1 yıldız (☆) ve “Deneyimli” unvanı kazandınız. Tebrik ederiz.
Üst