Arama sonuçlarınız

 1. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Toprak cini
 2. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu: Toprak cini ilkel atası
 3. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu: Cüce cin (yecüc - mecüc)
 4. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu: Peri (melekleşmiş cin)
 5. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu: Yeraltı cini (agatur)
 6. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu: Dağ cini (zilmun)
 7. Ra's Al Ghul

  Cinler

  Kambriyen öncesi yaşamış silisyum bazlı yaşam formu (toprak cini)
 8. Ra's Al Ghul

  Arkaik Kuran

  Kral Nablus meclisini topladı ve Guryat'a saldırma kararından bahsetti. Sifentminu halkı Zilmun ve Biseroklar'ın karışımından oluşan melez bir cin topluluğuydu. Onlar da diğer Zilmunlular gibi zayıf ve çelimsizdi. Biserok'a karşı savaşamayacaklarını biliyorlardı. Dolaysıyla meclis Nablus'un bu...
 9. Ra's Al Ghul

  Arkaik Kuran

  Not: Büyük felaketten önce (kambriyenden önce) yaşamış hava (azot bazlı yaşam süren) ve toprak (silisyum bazlı yaşam süren) cinler ölümlüydü. Fakat büyük felaketten sonra yaratılan ateş cinleri ölümsüzdür. Ateş cinlerini Tanrı'nın buyruğuyla büyük melek Gons-hidur yaratmıştı. İblis'e biat etmiş...
 10. Ra's Al Ghul

  Arkaik Kuran

  Büyük felaketten önce yaşamış başka bir cin halkı da Zilmun'dur. Bunlar daha yeryüzündeyken kovulmuş melek İblis'e biat etti. Halbuki İblis'e biat etmiş öteki cin toplulukları bunu büyük felaketten sonra yapmıştı. Zilmunlar dağ cinleri olarak bilinirdi. Yeryüzündeki dört büyük sıradağda kurulmuş...
 11. Ra's Al Ghul

  Arkaik Kuran

  Sektumend, Ehumend, Gonshidur, Menohim, Fuego, Urizmut, Kramen, Lorbist, Ruaz, Dialme, Vuntima, Adorvik, Narvin... Milyarlarca galaksideki sonsuz sayıda meleklerden bazıları bunlar. Meleklerin her biri farklı bir dil konuşur. Fakat ayrıca Enokça (İdris peygamberin diliyle) konuşmayı bilenler...
 12. Ra's Al Ghul

  Kıyamet Alametleri

  Bilim insanları Homo Sapiens'in bin yıl sonrasını görebileceğinden şüphe ediyor. Ben ise 600 yıl ömür biçiyorum. Bizi bugünkü ideal düzeye getiren şeyleri unuttuk, aşağıladık. Sonuç olarak yok olmaya mahkumuz.
 13. Ra's Al Ghul

  İnan Hoca

  Beşeri kültür virüsünü öldürmeden dini kültürü diriltemeyiz. Çünkü toplumumuz hastalıklıdır artık
 14. Ra's Al Ghul

  İnan Hoca

  Ama zaman değişti, Osmanlı'dan sonra İslam medeniyeti çöktü ve beşeri kültür virüsü içimize yerleşti. Beşeri kültür bir virüstür. Sanırım buna mem deniyor. Tek çözüm sertlikle bundan kurtulmak.
 15. Ra's Al Ghul

  İnsanlığı Bekleyen Tehlike

  Yazdıklarımı henüz anlayacak çapta olmamana üzüldüm doğrusu.
 16. Ra's Al Ghul

  İnsanlığı Bekleyen Tehlike

  İnsanlığı bekleyen yakın tehlike kadın-erkek eşitliğidir. Tüm dünyevi meşgalemizi bir kenara bırakalım (yani toplumsal hayatı bitirelim) erkekle kadın arasındaki fark belki kas gücünden ibaret kalır. Yuval Noah Hariri'nin "Hayvanlardan Tanrılara Sapiens" ve "Homo Deus" kitaplarını okuyan herkes...
 17. Ra's Al Ghul

  Kıyamet Alametleri

  Uydurma olduğu doğru hatta tam doğrusu icad (bidat) olmasıdır.
 18. Ra's Al Ghul

  Kuran Mecaz mı?

  Her ayeti mecaza bağlamak batıni şapkınlığıdır
 19. Ra's Al Ghul

  Master Plan

  İlmi ledün kader ilmidir. Bu ilmin üstadları olur. Onlar haber veriyor ki nüzulü isa ve zuhuru mehdiye iki asırdan fazla kalmamıştır.
 20. Ra's Al Ghul

  İnan Hoca

  Bunu kişiler yapamaz, devlet yaparsa olur.
Üst