Arama sonuçları

 1. A

  Erken Yaşta Evlenenlere Sapık Muamelesi Yapan Kemalist'ler Okusun.

  Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım 1857'de Selanik'te doğmuş 1871'de (14 yaşında) kendisinden 20 yaş büyük Ali Rıza Efendi ile evlenmiştir. (Kaynak:https://www.google.com/amp/s/www.sozcu.com.tr/2020/gundem/zubeyde-hanim-kimdir-iste-ataturkun-annesi-zubeyde-hanimin-hayati-5566161/amp/) Ayrıca...
 2. A

  Mealcilerin cevaplaması gereken sorular

  "Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik." (En'am, 6/38) "Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur'an) de vardır." (En'am, 16/59), "Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik." (Nahl, 16/89) a. Kur’an’da, vahyin temel mesajları olan dinin emir ve yasaklarıyla ilgili her şeyin açıklaması...
 3. A

  Kısas Nedir ?

  Bakara 179 : Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz. Maide Suresi 45.Ayet : Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkının...
 4. A

  ZİNANIN İSLAM'DA (ŞERİATTA) CEZASI

  Zina cezası uygulanmadan önce İslam devletinin ve orda yaşayan bireyin üzerine düşen yükümlülükler vardır. Örneğin devlet insanlara zinanın neden yanlış olduğnu ; zina yapmamaları gerektiğni ; İslam ahlakını anlatmalı daha sonra devlet insanların rahat evlenebileceği bir ortam hazırlamalı ve de...
 5. A

  LAİKLİK NEDİR ?

  Fransızca laïc "rahip sınıfına mensup olmayan kimse" sözcüğü ile eş kökenlidir. anlamına gelen kelimeden türemiş olup Fransızca laïque "kilisenin devlet yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan kişi veya görüş" sözcüğünden alıntıdır. Kilise ile devleti ayırmak anlamına gelir.Oda tv gibi...
 6. A

  DİNDEN DÖNEN ÖLDÜRÜLÜR MÜ ?

  Dininden dönenin ceza olarak öldürüleceği hükmü Kur’ân-ı Kerîm’de yoktur. Hatta ve hatta aksini ispatlayan inanç özgürlüğne ve de Gayrimüslimlerin İslam devletinin idaresi altında yaşayabileceğne dair birçok ayet vardır. Bakara Suresi 256. Ayet : Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan...
 7. A

  HZ.AİŞE'NİN EVLİLİK YAŞI HAKKINDA DETAYLI İZAH

  Ömer Rıza Doğrul (Ö. 1371/192) . ve onun gibi düşünen yazarlar, Hz. Aişe'nin bi' setin 4. veya 5.yılında doğduğunu gösteren rivayetlere itiraz etmiş, o dönemlerde bugünkü manasıyla nüfus dairelerinin olmadığını, sadece bazı önemli kişilerin doğum tarihlerinin tespitine çalışıldığını ancak...
 8. A

  HIRSIZLIĞIN CEZASI

  Mâide Suresi 38.Ayet : Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mâide Suresi 39.Ayet :Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse...
 9. A

  DİNSİZ AHLAK OLUR MU ?

  Dini olmayan herkesin kabul edeceği ortak bir ahlak yoktur.Çünkü ahlak bilimsel değildir.(http://www.phil.metu.edu.tr/yceylan/works/bilim-ahlak.htm) ve felsefe de genel-geçer bir ahlak kaidesinin olup olmadığı tartışmalı ise ( ateist , deist , agnostik) kişilerinde inançların da ahlaki varlık...
 10. A

  KADININ ŞAHİTLİĞİ MESELESİ

  Öncelikle şunu bilmeliyiz ki şahitlik keyfiyetten değil zorunluktan yapılan bir şeydir kadın ve erkeğin şahitliği meselesinde durum şöyledir bazı konularda kadının şahitliği baz alınır bazı konularda ise erkeğin örneğin doğum anında gerçekleşen olaylarda kadının şahitliği esas olup 1 kadının...
 11. A

  HADİS İZAHI

  Soru: Erkeğe hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz ( Ebu Davud Nikah 43,2147) Bu hadisi nasıl anlamalıyız? el Cevab: Bu rivayet sünen kitaplarında vardır. Metni: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته şeklindedir. Ravisi Davud b. Abdullah el Evdi hakkında son dönem muhaddislerinden Ahmed Şakir...
 12. A

  BİZ TÜRKÜZ BİZİ ARAPLAŞTIRAMAZSINIZ!

  İtalyanlar'la-Araplar savaş yapsa İtalyanlar bu savaşı kazansa daha sonra İtalyanlar bu savaşı kazandığı halde İtalyan idarecileri Latin alfabesini bırakıp Arap alfabesini alsa;Hristiyanların Hz.İsa(as)'ın doğumunu esas alan Miladi takvimi bırakıp;Müslümanların Hz.Muhammed(sav)'in hicretini esas...
 13. A

  Atatürk'ün Ülkü Adatepeyle Bir Anısı

  Gelecek savunmalar için önceden uyarayım. İstanbul sözleşmesine göre kadının beyanı esastır. Kaynak: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/turkce/amp/haberler-turkiye-47129398
 14. A

  İslam'da Çok Eşlilik

  Nisa Suresi 3. Ayet : Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın .Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o...
 15. A

  Allah'ın Varlığnın Delili

  Şuanda sizin benim hepimizin vücudunda ve kainatta bir sürü farklı çeşit biyolojik , kimyasal ve fiziksel olaylar olmaktadır. Şimdi bir insanın bile biyoloji,fizik kimya da uzmanlaşması en az 16 ila 20 yıl alırken insan vücuduna baktığımızda vücut sistemlerden ; sistemler organlardan ; organlar...
 16. A

  İslam'da Kölelik Ve Cariyelik

  İslam kölelik ve cariyeliği kendi getirmemiş olup kölelik ve cariyeliğin hazır bulunduğu dünya'da Hz.Muhammed(sav) önderliğinde yeniden vukû bulmuştur.Ve onların lehine düzenlemelerde bulunmuş ve ortadan kaldırılması için yaptırımlar uygulamıştır.İşte İslam'ın yeniden vuku bulduğu bu dönemde...
 17. A

  NASIL ERDOĞANCI OLDUM ???

  anlatayım... yedi yaşında ilkokula başladım. öğretmenimiz gerçek bir erdoğancıydı. erdoğancı eğitim sistemi tarafindan yetiştirilmiş son derece ilerici ve aydınlık bir öğretmen. ilkokul kitaplarımizın kapağında erdoğan'in resimleri vardı. matematik kitabında bile. sinifimizin da her tarafinda...
 18. A

  Kemalizm Üzerine Düşünmek

  Türkiye Cumhuriyeti 29 ekim 1923'de kuruldu peki cumhuriyet kelimesi halkın seçmiş olduğu yöneticiler vasıtası ile ülke yönetimine katılması demekse neden Atatürk'ün 1923'den vefat ettiği 1938'e kadar 15 sene seçim yapmadan ülke yönetildi ; neden 1.meclisi fesh edildi ve de Atatürk'ün...
Üst