Arama sonuçları

 1. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Üstad bu cümle buradaki tartışma ile ilgili, yorumunuzla doğrudan ilgili değil elbette.
 2. H

  Aşağıdaki ayetler ışığında Kur'ana göre günümüzdeki iyiliksever ve ahlaklı deist, agnostik ve ateistlerin durumu nedir?

  İlkesel olarak elbette söyleyebiliriz. Bununla birlikte "inkar" kelimesi gerçeği bildiği halde bilinçaltında hapseden, delillere sırt çeviren, taaasubundan dolayı mucizeyi sihir olarak nitelendiren ve hatta din ve ibadet hürriyetini tanımayan zorbalar için kullanılmıştır. " Kim bir delil...
 3. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Elbette vahyeder, Hz. Musanın annesine ve Hz. Meryeme de vahyetmiştir. Bal arısına da. Hepsinin düzlemi farklı. Ancak burada hadis olarak sunulan söz uydurma buna rağmen ayetmiş gibi yorumlamak nasıl bir yaklaşımdır?
 4. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Cennet bahçe demek, Endenozyada bir ada da olabilir dünyaya çarpan bir gök cismi de. Cennet henüz yaratılmadı diyenler de evren dışında bir yerlerde bulunuyor diyenler de haklı olabilir. Ancak "yeryüzünde bir halife meydana getireceğim" ayeti Ademin ahiret sonrası gidilecek cennette...
 5. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Mükemmel bir bilişim uzmanı olsaydınız yarattığınız yapay zekalara daha üst bir işletim sistemine yükselmeleri için kendilerine verilen imkanları olumlu yönde kullanmaları şartını getirseydiniz, onlar sizi değil de bir takım sanak bilişimciler üreterek bu yapay kurmacaya göre hareket etsekerdi...
 6. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Kudsi hadis anlamı Allaha lafzı Hz. Peygambere ait sözlerdir. Bu hadisler de sahih-zayıf-uydurma olarak sınıflandırılmıştır. Bu tür hadislerden biri olan Sen olmasaydın evrenleri yaratmazdım sözü İbn Arabinin rüya yoluyla Hz. Peygamberden nakletmesi şeklinde üretilmiştir mesela.
 7. H

  Aşağıdaki ayetler ışığında Kur'ana göre günümüzdeki iyiliksever ve ahlaklı deist, agnostik ve ateistlerin durumu nedir?

  Üstad, Kuran kimin cennete kimin cehenneme gireceğini insanların tartışmasını anlamsız bulur ve birbirini cehennemlikle suçlayan Yahudi ve Hristiyanları bu konuda eleştirir. Ancak hangi inanç ve davranışta olanların cennetlik hangilerinin cehennemlik olduğu ayetlerden hareketle...
 8. H

  "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim..." cümlesi bir narsistlik değil midir?

  Hadis değil. Ya da uydurma... Anlam olarak da narsizm ile ilgisi yok. Kibir insan için bir zaaftır Tanrı için ise en azından bir haktır.
 9. H

  Kur'an'ın Utandıran Ayetleri

  Öncesine sonrasına bakmadan ayetler cımbızlanmış sonra da al gülüm ver gülüm yorumlar... Deveye sormuşlar neren doğru diye söylerim de ayıp olur demiş. Legoları bir araya getirmeden yorumlama hatası özelkikle savaş ile ilgili ayetlerde yapılıyor. Üstelik bu hata yerli yabancı ateistlere de özgü...
 10. H

  Forumdaki pek alim Sünni Müslüman derlemeleri (Tespitli analiz)

  Kişisel tartışmaları tatlıya bağlamak için diyelim...
 11. H

  Forumdaki pek alim Sünni Müslüman derlemeleri (Tespitli analiz)

  "O gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi toplarız. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz. Üzerimize sözdür; biz bunu mutlaka yapacağız." Enbiya, 21: 104
 12. H

  Aşağıdaki ayetler ışığında Kur'ana göre günümüzdeki iyiliksever ve ahlaklı deist, agnostik ve ateistlerin durumu nedir?

  Zulmü sonlandıracak, din ve ibadet hürriyetini sağlayacak kullar hakkında nihai hüküm Allah'ındır.
 13. H

  Aşağıdaki ayetler ışığında Kur'ana göre günümüzdeki iyiliksever ve ahlaklı deist, agnostik ve ateistlerin durumu nedir?

  Örneğin Yasin Suresi 2. Sayfada anlatılan kıssa deist bir topluma gönderilen üç elçiye sadece "koşan adam"ın inanması ve sönunda dördünün de taşlanarak şehit edilmesi hakkındadır. O bölümü okursanız deizme karşı iki temel temellendirme sunulmuştur. Birincisi Tanrı fikri makul ise Ona ibadet de...
 14. H

  Aşağıdaki ayetler ışığında Kur'ana göre günümüzdeki iyiliksever ve ahlaklı deist, agnostik ve ateistlerin durumu nedir?

  Kuranda iki tür sorumluluk düzleminden bahsedilebilir. Birincisi Rasul yani özel nitelikli peygamberlerin mucizelerini görenler. Bunların tamamı iman etmekten sorumludur. İkincisi ise rasul ve kitap gönderilmeyen toplumlar. Bunlara azap edilmemiştir ancak Allah huzurunda ne derecede sorumlu...
 15. H

  Necip Fazıl

  Bir söz vardı, Konfüçyüs mü söylemişti? "Büyük kafalar fikirleri..."
 16. H

  Necip Fazıl

  Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili akılcı ve delilci şiirleri öne çıkıyor. Bir Adam Yaratmak ve Reis Bey gibi tiyatro eserleri sinemaya uyarlandı. Tohum, Muhsin Ertiğrul tarafından sahnelendi, neden sinemaya aktarılmaz anlamıyorum. Bir de Aynadaki Yalan adlı romanı var. Asıl başarısı...
 17. H

  Necip Fazıl

  Parmaksız Salih bir kumarbazın hikayesini anlatan tiyatro eseri.
 18. H

  Tanrı'nın olamayacağına dair delilleriniz nedir?

  Kuran inanç denklemini bozmayacak derecede kanıtır. Ayrıca; Bilimin Karakteri Bakımından Pozitivizmin Yanılgısı 1999 yılında çekilen “Kahbe Bizans” filminin bir mücadele sahnesinde üzerlerinden uçak geçer. Bu bilerek mizah için konulmuş bir anakronizmdir. Bazen bir edebi romanda da bu tür tarih...
Üst