allah

 1. Macit

  "Allah korusun" ifadesindeki mantık hatası

  Bazı musibetlere, belalara ve hastalıklara karşı inançlı insanların ''Allah korusun, Allah göstermesin'' dediklerini sıkça duyarız. Bu dileklerinde 2 tane mantık hatası var. 1- Allah bizleri bunlardan korumak isteseydi o belaları zaten yaratmazdı. Kanseri yarattığına göre kanser olmamızı...
 2. Macit

  Tevbe 43 de konuşan kim?

  Tevbe/43: Allah, seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allahın kendisi Muhammede "Allah seni affetsin" diye temennide bulunuyor...
 3. Macit

  Allah insanları yakmak için mi yaratıyor?

  Allah insanların "kafir" olarak öleceğini, gönderdiği kitapları okusa bile reddedeceğini biliyordu. Bunları bilmesine rağmen insanları yaratmaktan çekinmiyor. Allah "kafir" olacağını bildiği bir insanı niye yaratıyor ki? Yakmak için mi yaratıyor?
 4. Macit

  Fikir Değiştiren Allah

  Fatır/43: ... Hayır! sen Allah'ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın. Bakara/106: Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini...
 5. Orhan Yolcu

  Allah Geleceği Bilmiyor mu? (Hac 27)

  Hac 27: İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Ulaşım imkanlarının gelişmesiyle bu ayette hata oluşmuştur. Dikkat ederseniz ayette "uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler" diye emir veriyor. Bu...
 6. Orhan Yolcu

  Allah'ı Var Eden Kim?

  Zuhruf/45: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? Ey Müslümanlar, bu ayeti çok dikkatli okuyun. Bu ayetin ne manaya geldiğini hocalara, müftülere sorun. Bu ayet tek başına, Kuran'ın ilahi bir kitap olmadığını, tam aksine insan ürünü...
 7. Ahlaksız

  Rab Allah

  RAB Türkçe'de rab; İngilizce'de Lord(6), Elence'de Kyrios(4,9,10) veya Despotes(10), Latince'de Dominus(10), Aramca'da Rabbi, Rabbuni, Mari(10), eski Arapça'da Rabbani(4), sabii literatüründe Rabba veya Rabbi(5) kelimelerinin karşılığıdır. Elence Kyrios kelimesi, Lidya kralı Kroisos veya İran...
 8. Charles Dawkins

  Müslimlerin Çocuklara Allah Sevgisi Öğretisi

  https://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/endonezyada-bir-garip-toren-anaokulu-ogrencilerini-boyle-yuruttuler-2585101/amp/ Fazla söze gerek yok. Gayet islami şekilde çocuklara sevgi öğretiliyor...
 9. Charles Dawkins

  Arap Putunun Bacakları

  Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” (Müslim İman 302, Buhari 97/24,10/29, Müsned, 3/1) “Ebu Said (ra) anlatıyor. Resulullah (aleyhisselatu vesselam)’ı dinledim, “Baldırların açılacağı, kendilerinin secdeye davet edileceği gün…(Kalem 42)...
 10. Charles Dawkins

  Arap Putu ve İnsan Hakları

  Nisa-24 “Savaşta tutsak olarak ellerinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla evlenmeniz haramdır…” (Ayrıca bkn : Mearic 29-30) Cariyelerin arapların cinsel ihtiyaclarını karşılamak üzere bir hak olarak tasvir edildiği açıkça görülmekte, bu konular daha sonraki konularda detaylı...
 11. Charles Dawkins

  Arap Putunun Tuvalet ile İmtihanı Ve Hijyen Eksikliği

  Konunun başlığı ilk başta sizlere itici gelebilir ama okuduğunuzda sizde bana hak vereceksiniz. Sonuçta Kuran tanrısı Allah insan şeklindedir. Eli, gözü, kulağı, tahtı, sarayı ve insansı bütün özellikleri mevcuttur. Biz her canlı gibi yer içeriz ve yediklerimizin sindirilemeyen kısımlarını ise...
 12. Charles Dawkins

  Arap Putunun İntikamı

  İslâm tanrısı arap putu şizofrendir. Kendi kullarını cehennemine kapatmak için yaratır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar; kimi de saptırmak isterse... kalbini iyice daraltır (onu inanmayanlardan yapar). Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir (onu...
 13. Şarlo

  Neden Göktanrı Değil de Allah?

  İnsanları, hayvanları, bitkileri eşit yaratan, insanları oğulları ve kızları olarak gören, kendisine dahil hiçbir şeye kul olmalarını sevmeyen Göktanrı varken neden Allah?
 14. Kemal

  Allah'ın Merhameti?

  "Allah sonsuz merhamet sahibidir, rahmandır ve rahimdir." Öyle mi? O halde neden kendisine inanmayan insanları cehennemde yakıyor? Bu nasıl bir bencilliktir. Bana inanmadığınız için sizi cehennemde yakacağım. Bu nasıl bir merhamettir?
 15. Orhan Yolcu

  Kendini Yalanlayan Allah

  Bakara/106: Herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misin? Fatır/43: ... Hayır! sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda asla bir...
 16. Deniz Cenkçi

  Allah mı Kötü? Yoksa Şeytan mı?

  Allah sürekli Şeytan'ı insanları dinden çıkarmaya çalışan varlık olarak nitelendirir. Şeytan bu yüzden kötüdür. Şeytanın, Adem'e secde etmemek dışında tek bir suçu gösterilmez. Etme zorunluluğu neydi, onu da anlamış değilim. Oysa onu da allah yaratmıştır. Üstelik, şeytanın oyununa gelip...
 17. Mete Turan

  Allah Tuzak Kurar mı?

  Ali İmran/54: Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Enfal/30: Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak...
 18. Kemal

  Allah'ın Baldırı

  Allah baldırını açıp gösteriyormuş. Allah'ın baldırı olur mu? Allah kendisini tanısınlar diye bacağını açıp gösteriyormuş. Müslümanların saklamaya çalıştığı bir mevzudur bu. Buyrun ilgili hadisler: "Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir."...
 19. Mete Turan

  Tanrı Yerine Allah Demek

  Bu günlerde Tanrı yerine Allah denir mi denmez mi tartışmaları sürüp gidiyor. Meseleye iki açıdan bakalım. Birincisi İslam dininin bakış açısı, ikincisi mantıki bakış açısı. İslamın bakış açısına göre Allah'a tanrı denilebilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Denilemez diyen varsa hodri meydan. Hatta...
 20. Mete Turan

  Allah Ateisttir

  Bildiğiniz üzere hiçbir tanrıya inanmayana ateist (tanrıtanımaz) deniyor. Kuran'da belirtildiği üzere, Allah hiçbir dine inanmıyor, hiçbir tanrıyı kabul etmiyor. Allah ezelidir, ebedidir, yaratılmamıştır vs. deniyor. O halde ne oluyor. Allah ateist olmuş oluyor. Ateist bir Allahla karşı...
Üst