arap kavmi

 1. Ö

  Cinler'den bahsetmesi Kuran'ın kavimselliğini etkiler mi?

  Kuran'ın Arap kavmine özel olduğunu söyleyen ayetler vardır.Bazı kişiler buna itiraz ediyorlar cinleri örnek gösteriyorlar. Peygamberin diliyle kavmin dili aynı olmalıdır,farklı olmamalıdır(İbrahim 4),her kavmin kendi dilinde inmeyen mesaja itiraz hakkı vardır(Fussilet 44),Kuran sadece Muhammet...
 2. T

  Sorun Arapça olmasıyla sınırlı deyil

  Öncelikle,sorunun Arapça olmasından ibaret olmadığını belirtelim.Pürüzsüz Arapça inmeseydim Arap kavmi sorumlu olmayacaktı demesi,olayı Arapça oluşunun ötesine taşımaktadır. Ve bunu başka değil,pürüzsüz Arapça yaptık ki korunabilsinler-Zumer 28 Demekki pürüzsüz Arapça inmese...
 3. C

  Enam 19 Ayeti (Arap Kavmi)

  Kuran'ın Arap kavmine özel olduğunu anladıkları için, bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ve Enam 19. ayete evrensel bir anlam vermeye çalışıyorlar. Sanki Enam 19 bütün dünyadaki herkesi uyar demiş gibi sahte bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi buna cevap vereceğiz. Ve Enam 19. ayetin...
 4. C

  Sebe 28. Ayeti Bütün İnsanlar Demiyor

  Sebe 28 ayetinden yola çıkarak, Kuran bütün yeryüzü insanlarına gelmiştir diyorlar. Bu ne kadar doğrudur?Şimdi bunu görelim. Ve ayeti aşağıdaki gibi yanlış çeviriyorlar, Seni ancak bütün insanlara (kaffeten li en nasi) uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. - Sebe 28 KURAN 1- Büyük dil bilimci...
 5. C

  Kavimsellik Nedir?

  Kuran Muhammet ve Arap kavmi için düzenlendim diyor. Kuran senin için ve kavmin için bir öğüttür. Sen ve kavmin ondan sorumlusunuz. Zuhruf 44 KURAN Kuran'da kavim etnik bir kavramdır, ırksal bir kavramdır. 1- Her kavmin kendine ait bir dili var. Kavim aynı dili konuşmakla ilgilidir. (İbrahim 4...
 6. C

  Yusuf 2: Arapça İnmeseydi Arap Dini Olamayacaktı

  Kuran'ı sizin anlamanız için Arapça indirdik. - Yusuf 2 KURAN Demek ki Arapça inmese akledemeyeceklerdi. Arapça inmese Arap aklı onu özümseyemezdi. O halde Arapça inmeseydi Arap kavminin dini olamayacaktı. Buda demektir ki; Japonca inmediği için Japon kavminin dini olamayacaktır. Peygamberin...
 7. M

  Fussilet 3. Ayet - Çeviri Hilesi Yapıyorlar

  Kitâbun fussilet âyâtuhu kur’ânen arabiyyen li ḳavmin ye'alemune - Fussilet 3 KURAN http://kuranharitasi.com/kuran.aspx?sureno=41&ayetno=3 Bu ayeti Araplar aşağıdaki gibi okuyup anlıyorlar: Kitap, ayetleri açıklandı. Kuran bir kavmin için (li kavmin) Arapça bildirgedir/bilgilendirmedir -...
 8. N

  Muhammed ve Arap Kavmi

  İbrahim suresi 4. ayet ve Zuhruf 44. ayetin karşılaştırılması bile pek çok şeyi açığa çıkarmaya yetecektir. Biz her peygamberi başka değil, sadece kendi kavminin diliyle kendi kavmi için göndeririz. Böylece onlara anlatabilmesini mümkün kılarız. (İbrahim 4) Muhammed hangi kavmin diliyle hangi...
 9. N

  Kuran Arap Kavmi İçin Yazıldı

  Kuran Arap kavmi için mi yazılmıştır? Yoksa bütün kavimler için mi yazılmıştır? Kuran pek çok kavim olduğunun farkında. Kavimlerin birbirinden farklı dillere sahip olduğunun farkında. Her kavmin kendine ait bir dili var. (İbrahim 4) Örnek verecek olursak; Almanca konuşan Alman kavmi vardır...
Üst