atmosferin katmanları

  1. Mete Turan

    Atmosferin Katmanları Mucizesi!

    Müslümanlardan mucizeperest olanları (Ömer Çelakıl, Harun Yahya…) "Kuran’da ki mucizelerden" bahsederler sürekli. Bunlardan biride Atmosfer’in 7 kat oluşu mucizesidir. İddiaya göre Kur’an, bilimin daha yeni keşfetmiş olduğu Atmosfer’in katlarını 1400 sene önceden bildirmiş. Tabi ki bunu...
  2. Mete Turan

    Atmosferin Katmanları

    Yerküreyi saran gazların yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı olduğu için yerçekiminin de etkisiyle katmanlar oluştururlar. Atmosferin temel olarak 5 katmanı bulunur. 1) Troposfer: Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun olduğu katmandır. Ekvator üzerindeki...
Üst