demokrasi i̇slama uygun mu

  1. bilgelikyolunda

    Demokrasi İslam’a Uygun Bir Yönetim Şekli mi?

    Bu suale doğru yanıt verebilmek için evvela şu sualin sorulması gerekir: Demokrasinin İslam’a uygun bir yönetim şekli olup olmadığı nasıl tespit edilecek, bu konudaki hareket noktası ne olacaktır. Daha önce de ifade edildiği üzere İslam’ın demokrasi karşısına koyduğu herhangi bir alternatif...
Üst