demokrasi

 1. NatSot Kedi

  Amerika Neden Dünyanın En İyi Ülkesi Değil ? | The Newsroom

 2. A

  LAİKLİK NEDİR ?

  Fransızca laïc "rahip sınıfına mensup olmayan kimse" sözcüğü ile eş kökenlidir. anlamına gelen kelimeden türemiş olup Fransızca laïque "kilisenin devlet yönetiminden uzaklaştırılmasını savunan kişi veya görüş" sözcüğünden alıntıdır. Kilise ile devleti ayırmak anlamına gelir.Oda tv gibi...
 3. Tiglath

  Demokrasi doğru mu?

  Tek doğru istatistik, bilim, akıl ise ve bunun aksi kanıtlanamamış iken, bu kavramlardan bihaber çoğunluğun sağduyusuna güvenmek ne kadar doğru?
 4. FİLEozof

  Bilginin kaynağı nedir? Ve en uygun yönetim şekli nedir?

  Bilginin kaynağı akıl mı deney mi? Yoksa her ikisi birden mi? Devlet yönetimi nasıl olmalıdır?
 5. F

  Demokrasi

  Demokrasinin sözlük anlamı : Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi. Bir sorum olacak . Öncelikle demokrasinin sözlük...
 6. bilgelikyolunda

  Demokrasi İslam’a Uygun Bir Yönetim Şekli mi?

  Bu suale doğru yanıt verebilmek için evvela şu sualin sorulması gerekir: Demokrasinin İslam’a uygun bir yönetim şekli olup olmadığı nasıl tespit edilecek, bu konudaki hareket noktası ne olacaktır. Daha önce de ifade edildiği üzere İslam’ın demokrasi karşısına koyduğu herhangi bir alternatif...
 7. bilgelikyolunda

  Müslüman Bir Toplumda Demokrasi Olmalı Mı Olmamalı Mı?

  Demokrasinin İslam’ın izin verdiği bir siyasal model olamayacağını savunanların en fazla üzerinde durdukları mesele, hâkimiyettir. Onlara göre, demokrasiler egemenlik hakkını halka verirken, Kur’ân ayetleri ısrarla hakimiyetin Allah’a ait olduğunu bildirmektedir. (Âl-i İmran, 3/154; Yusuf...
 8. bilgelikyolunda

  Bir Demokrasi Tecrübesi Olarak Trump'ın Azil Süreci

  Yanlış yaparken yakalanan liderler genelde benzer tepkiler veriyor. Bildiğiniz gibi Trump'a azil süreci başlatıldı. Önce iddiaları reddeden Trump daha sonra ‘yaptımsa ülkem için yaptım’ boyutuna geçti. Kendisine karşı komplo kurulduğunu, darbe yapıldığını iddia etti. ‘Beka’ meselesini ortaya...
 9. Mete Turan

  Öneri Sitede Demokrasiye Geçmeyi Düşünüyoruz

  Arkadaşlar, siteyi yöneten üç kişiyiz ve bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Sitedeki yeni yöneticileri de demokratik usullerle seçmek niyetindeyiz. Ne dersiniz? :)
 10. A

  Demokrasi Bir Dindir

  "Demokrasi bir dindir. O Allah'ın kendisinden razı olduğu bir din değildir. Bilakis demokrasi birbirinden ayrı rablerin dinidir. Belirli zamanlarda yapılan seçimlere katılmak ve oy vermek demokratik bir görevdir. Yani demokrasi dininin fertlerine yüklediği bir sorumluluktur. Bir demokrat...
Üst