evrim

  1. E

    Evrim ve Yaratıcı

    Burcuva imla kuralından bahsetmiş imlaya aykırı bir durum seni nasıl rahatsız etti dünyada ki bir uyumsuzluk kuralsızlık dengeyi bozar.Kendi yazında bile dengenin ve güzelliğin bir kurala dayandığını ispat ediyorsun.O kuralı bir koyan var.
  2. Şarlo

    Yaşamın Başlangıcından Havva’ya

    Yaşamın başlangıcından amfibilere kadarki süreç: Amfibilerden sürüngenlere ve dinozorlara kadarki süreç: Memeliler ve insanın ataları (hominidler) kısaca açıklanıyor:
  3. Mete Turan

    Maymunlar Neden İnsan Olmuyor?

  4. Wayder

    Fen Liselerine Güveni Kesin!

    Bu yazıyı fen lisesinde öğrenim gören biri olarak yazıyorum. Çoğu insan fen liselerinde öğrenim gören öğrencileri aydın, bilim ile uğraşıcak, sorgulayan insanlar sanır. İzninizle sırayla başıma gelen bir kaç olayı anlatayım. 1- Bir arkadaşım ile evrim teorisini tartışıyordum. Dedim ki “Kardeşim...
  5. Heretik

    Madem Evrim Yok, Bu Fakülteler Neden Hala Var?

    Madem Evrim Yok, Bu Fakülteler Neden Hala Var? Bu yazımızı hem üniversitede okuyup gelecekte Evrimsel Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyebilecekler için Türkçe bir kaynak olarak, hem de "bilim insanlarının Evrimsel Biyoloji'yi reddettiğine" dair argümanlara, verdiğimiz...
  6. Kaybeden Şair

    Darwin Noktası

    Vücudumuzda eski türlerden kalan izler vardır. Darwin' in çıkıntısı, Kulağın üst kıkırdağında bulunan doğuştan gelen çıkıntıya verilen isim. evrimsel olarak primatlardan miras geçtiği düşünülmektedir. maymunlarda bu çıkıntıya yapışan kaslar kulağın çeşitli açılarla hareket etmesini ve sesleri...
  7. Kaybeden Şair

    İnsanlarda Apandisit Organı

    Apandis modern insanlarda bilinen hiçbir önemli görevi yoktur. Körelmiş olmasından ötürü insan popülasyonu içerisinde sıklıkla arızalandığı ve hastalandığı görülür. Her 200 sindirim hastalığından 1 tanesi apandis kanseridir. Sadece Avrupa ve Amerika popülasyonunun %7'sinde apandisit denen...
  8. Kaybeden Şair

    Ayak Fosili Evrimin Sırlarına Işık Tutuyor

    Bilim insanları insanın evrimi ve iki ayağı üzerinde yürümeye nasıl başladığı konusunda çok ilginç yeni ipuçları buldu. İpuçlarını veren, Etiyopya’da bulunan ve 3,4 milyon yaşında olduğu saptanan fosilleşmiş ayak kemikleri. Araştırmacılar ellerinde, kemikleri bulunan sağ ayağın sahibinin...
  9. Kaybeden Şair

    Carl Sagan Evrim Teorisini Özetliyor

  10. Kaybeden Şair

    İnsanın Atası ''Homo Erectus''

    Çok Farklı Yüzlere Sahip Bir İnsan Türü Homo Erectus Üç Kıtaya Birden Yayılıyor 2,0 milyon yıl önce Doğu Afrika’da ortaya çıkan Homo erectus gerçek anlamda “ilk insan” olarak tanımlanır. Homo erectus'un doğrudan atası kimdi bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Homo erectus modern insan...
  11. Kaybeden Şair

    Homo Erectus, 500.000 Yıl Önce Dünyanın En Eski “Karalama”sını Yaptı!

    Endonezya’da bulunan ve bir kabuğa kazınmış zikzak şekil bugüne kadar bulunan en eski soyut işaret. Fakat bu beş yüz bin yıllık “karalama” ile ilgili en ilginç olan şey onun olası yaratıcısıdır: insanın atası olan Homo erectus. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde arkeolog olan ve bu keşifte...
  12. Mete Turan

    Vahdet-i Vücutçular

    Mevlana Celaleddin-i Rumi, Muhyiddin-i Arabi, Muhammed İkbal vb. vahdet-i vücud felsefesine sahip Tasavvuf alimlerinin tekamül (evrim) düşünce ve inancına sahip olduğu zaten biliniyor. O nedenle bu alim ve düşünürlere burada yer vermeyeceğiz. Sadece Mevlana’nın hayvandan insana geçişte maymunu...
  13. Mete Turan

    İbn-i Sina

    Aristotelesçi felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak, yaymaya çalışmış, görgücü-usçu bir yöntemin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Canlı sorununa, gözleme dayalı bir ruhbilim anlayışıyla çözüm arayan Ibn Sina’ya göre dirilik bir bileşimdir. Doğal organların, göksel güçler...
  14. Mete Turan

    İbni Haldun

    İbni Haldun, bir anlık (tafra, mutasyon) için de olsa insanların fiilen melek haline gelebileceklerini göstermek, dolayısıyla nübüvvet ve vahiy meselesini izah etmek için evrim (tekamül, insilah) konusunu girer. İbni Haldun, Mukaddime'de Farabi ve İbni Sina'nın nübüvvet teorisini, Cahiz, İbni...
  15. Mete Turan

    İbni Tufeyl

    Aynı adlı romanları Hay bin Yakzan ise insanın menşei hakkında tabiatçı bir teoriyi savumaktaydı. Her iki romandaki tabiatçı tekamül/evrim düşüncesi İslam düşünce tarihinde fazla rağbet görmemiş, genel olarak İslam dünyasında Yeni-Eflatuncu/Hristiyan etkisiyle cennetten kovulma ve yeryüzüne...
  16. Mete Turan

    İbni Miskeveyh

    O da psikolojik evrim diyebileceğimiz bir görüşü savunmaktaydı. Ona göre varlığın hiyerarşik mertebelenişi, ana hatlarıyla en aşağıdan başlamak üzere inorganik cisimler, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve melekler şeklindedir. Dolayısıyla basitten karmaşığa, inorganik olandan organizmaya, fiziki...
  17. Mete Turan

    Biruni

    Biruni ile birlikte İslam düşüncesindeki yaratıcı tekamül veya evrimci yaratılış teorisinin zirveye çıktığını görüyoruz. Biruni jeo-kimyasal evrim diyebileceğimiz bir görüşü savunmaktaydı. Biruni'ye göre evrenin tekevvünü Allah'ın öyle irade etmesi sonucunda jeo-kimyasal bir evrimin sonucudur...
  18. Mete Turan

    Cahiz

    İyi bir kelamcı ve edebiyatçı olmanın yanı sıra ünlü bir zoolog (hayvan bilimci) ve antropologtu (insan bilimci). Cahiz, hocası Nazzam'ın kumun ve buruz teorisi olarak bilinen fikirlerini benimser görünmektedir. O, Nazzam gibi, ilk yaratılışın, Allah'ın hür iradesiyle yarattığı bir çekirdek...
  19. Mete Turan

    Nazzam

    Bir şair, düşünür, edebiyatçı, kelamcı ve filozoftu. Birçok eser yazdığının bilinmesine rağmen günümüze hiçbir eseri ulaşmayan Nazzam, kendi döneminde Dehriye, Zerdüştlük, Cebriye, Murcie vb. akımlarla mücadele etmesiyle ve Aristo'yu eleştirmesiyle tanınıyordu. Nazzam bir nevi kozmolojik evrim...
  20. Mete Turan

    Cabir bin Hayyan

    "Canlıların kendiliğinden oluşumu ve suni yolla canlı üretme" fikrini savunmaktaydı. Cabir’e göre Allah ilk önce dört unsuru yani hava, su, ateş ve toprağı yarattı, sonra da onlardan maden, bitki, hayvan ve insan varlıklarının oluşumunu ve üremesini "irade" etti. Temelde ilahi yaratma fikrini...
Üst