ilhan arsel

 1. Mete Turan

  Çelişkili Ayetler

  Kur’an ‘da, Secde Suresi’nde Tanrı’nın şöyle konuştuğu yazılıdır: “Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik. Ne var ki, ‘An-dolsun ki, cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım’ diye kesin bir söz çıkmıştır benden” (Secde Suresi, ayet 13). Bu ayeti okurken bir de Enam Suresi’nin şu...
 2. Mete Turan

  Aydın ve "Aydın"

  Prof. Dr. İlhan Arsel’in beş yıllık araştırmasının ürünü olan Aydın ve “Aydın” ilk kez 1993 yılında yayımlandı. Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, “akılcılığın” ve “imancılığın” tarihini inceleniyor: Halk yığınlarının köhne geleneklerden ve ilkel din anlayışından kurtulup özgürlüğe ve akılcı...
 3. Mete Turan

  Soru 37: İslamdaki Türk Düşmanlığı Hakkında Ne Dersiniz?

  Soru 37 - Size sorsalar: "İslâm'ın Türk'e düşman olduğunu, ve bu düşmanlığı Muhammed'in başlattığını, ve Arap'ın tarihî Türk düşmanlığının bundan kaynaklandığını biliyor musunuz?" Bu soruya nasıl cevap verirdiniz? Eğer vereceğiniz cevap: "İslâm'da Türk düşmanlığı diye bir şey yoktur" şeklinde...
 4. Mete Turan

  Soru 36: Arap Irkının Üstün Olduğu İlkesini Kabul Eder misiniz?

  Soru 36 - Size: "İslâm şeriâtı'nda 'ırk'lar' ve 'toplum'lar' arası eşitlik diye bir şey yoktur, Arap'ın üstünlüğü ilkesi vardır! İslâm'a göre Tanrı Türk'leri insanlığa felâket getirici ırk olarak tanımlamıştır! " deseler, bu sözlere inanır mısınız? Eğer bu soruya: "Hayır inanmam! Çünkü İslâm...
 5. Mete Turan

  Soru 35: "Kadın Şeytandır ve Fitne Kaynağıdır" Gibi Sözlerinin Tanrıdan Geldiğine İnanır mısınız?

  Soru 35 - "Kadın'ın 'şeytan' niteliğinde ve 'fitne kaynağı', "hilekâr" olduğunu öne süren buyrukların Tanrı'dan geldiğine inanır mısınız?" Eğer bu soruyu: "Hayır inanmam! çünkü her şeyi dilediği gibi oluşturan bir Tanrı'nın kadınları fitne kaynağı olsunlar diye, ya da şeytan niteliğinde...
 6. Mete Turan

  Soru 34: Kadınların Dînen ve Aklen Eksik Yaratıldıklarını Kabul Eder misiniz?

  Soru 34 - "Kadınların dînen ve aklen dûn (eksik) yaratıldıklarını, kötülük, fitne ve uğursuzluk kaynağı olduklarını, eşek ve köpek cinsi hayvanlar gibi namazı bozanlardan sayıldıklarını ve daha buna benzer aşağılıklara layık kılındıklarını kabul edebilir misiniz? Bu doğrultudaki din buyruklarını...
 7. Mete Turan

  Soru 33: Ana, Baba, Kardeş ve Çocuklara Düşmanlık Yapmayı Kabul Eder misiniz?

  Soru 33 - "Din ve İnanç farklılığı nedeniyle Ana/baba/kardeşler ve çocuklar arası düşmanlık saçan, ve örneğin: -'Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir'-...
 8. Mete Turan

  Soru 32: İslâm'dan Çıkanların Öldürülmelerini Uygun Bulur musunuz?

  Soru 32 - "Şu ya da bu şekilde İslâm'dan çıkanların öldürülmelerini uygun bulur musunuz? Örneğin: -'... Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz'- , ya da '-Dinini değiştiren ve cemâatten ayrılan kimsenin (kanının dökülmesi câizdır)'- şeklindeki buyrukları insanlıkla...
 9. Mete Turan

  Soru 31: Müslüman Olmayanları Öldürmek Gerektiğine Dâir Buyrukları Uygun Bulur musunuz?"

  Soru 31 - "Yahudi'lere ve Hristiyan'lara karşı, Müslüman olmalarına kadar savaşmak, Müslüman olmadıkları takdirde onları "cizye" (kafa parası) vermeye zorlamak, ve bu ikisinden birini yapmadıkları takdirde onları öldürmek gerektiğine dâir buyrukları uygun bulur musunuz?" Sanmam ki aydın bir...
 10. Mete Turan

  Soru 30: Yahudilerle ve Hristiyanlarla Arkadaşlık Kurmamayı Doğru Buluyor musunuz?

  Soru 30 - "Müslüman olmayanlarla (örneğin Yahudilerle, ya da Hristiyanlarla, vb...) dostluk ve arkadaşlık kurmamayı, onlarla karşılaştıkça selam vermemeyi, ve onları yolun kenarına zorlamayı emreden hükümleri "insanlar arası kardeşlik ve sevgi" ilkeleriyle bağdaştırabilir misiniz?" Eğer...
 11. Mete Turan

  Soru 29: Tüm İnsanlar Arası Kardeşliğe ve Sevgiye İnanıyor musunuz?

  Soru 29 - "Müslüman kişi olarak, din ve inanç farkı gözetmeden, tüm insanlar arası kardeşliğe ve sevgiye inanıyor musunuz?" Eğer bu soruya: "Evet inanırım" şeklinde yanıt verecek olursanız, yine kâfırlerden sayılıp, müslümanlık sınavından kötü not almış olacaksınızdır. Çünkü İslâm'da tüm...
 12. Mete Turan

  Soru 28: Kendinden Başkasını Hor Gören Bir Dini, Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırabilir misiniz?

  Soru 28 - "İslâm'dan gayri din ve inançta olanları (örneğin Yahudileri ve Hristiyanları) aşağılayan, hâkir gören, cehennemlik bilen şeriât buyruklarını hoşgörü anlayışıyla bağdaştırabilir misiniz?" T.C. Devleti'nin Diyânet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Efendi'ye soruyorlar: "Edison gibi...
 13. Mete Turan

  Soru 27: Tahrif Edilmiş Dinler Olduğunu Öngören Buyrukları Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırır mısınız?

  Soru 27 - "İslâm dini'nin Tanrı katında tek gerçek din olduğunu, İslâm'dan gayri geçerli din olmadığını, Yahudiliğin ya da Hıristiyanlığın 'saptırılmış' ('tahrif' edilmiş) dinler olduğunu öngören buyrukları hoşgörü anlayışiyle bağdaştırır mısınız?" Eğer bu soruya "Hayır! böyle bir iddiâyı...
 14. Mete Turan

  Soru 26: Tanrı'nın Yanlış ya da Çelişkili Kararlar Verdiğine İnanır mısız?

  Soru 26: "Tanrı'nın yanlış ya da çelişkili kararlar verdiğine, ya da insanlardan akıl alarak iş gördüğüne inanır mısınız?" Eğer bu soruya: "Hayır inanmam; çünkü Tanrı her şeyi bilen'dir, her şeyi önceden hesap eden ve görendir; asla yanılmaz, ve insanlardan akıl almaz" şeklinde bir yanıt...
 15. Mete Turan

  Soru 25: Tanrı'nın, Melekleriyle Birlikte Muhammed'e Salavat Getirdiğine İnanır mısınız?

  Soru 25: "Tanrı'nın, melekleriyle birlikte Muhammed'e salavat getirdiğine (duâ edip namaz kıldığına) inanır mısınız?" "Salavat" sözcüğü, geniş içeriğiyle, duâ etmek, namaz kılmak, gibi anlamlara gelir. Bir bakıma namaz yolu ile ibadet etmektir, ki Müslümanlar bu yoldan, "Esirgeyen" ve "Merhamet...
 16. Mete Turan

  Soru 24: Tanrı'nın İnsanları, Vahşet Niteliğindeki Cezâ'lara Çarptıracak Olmasına Ne Dersiniz?

  Soru 24: "Tanrı'nın insanları, vahşet niteliğindeki cezâ'lara çarptıracağına, örneğin el ve ayakları çaprazlama doğratmak, gözleri oydurtmak, ya da kafaları kılıçla doğratmak, ya da astırtmak, vb... gibi uygulamalara mahkûm kılacağına inanır mısınız? İnsanî duygularla dolu bir kişi iseniz...
 17. Mete Turan

  Soru 23: Öldükten Sonra Kabr'e Giren Kişi'ye Tanrı, Aklını ve Şuurunu İâde Eder Deseler Ne Dersiniz?

  Soru 23: "Size deseler: -'Öldükten sonra Kabr'e giren kişi'ye Tanrı, aklını ve şuurunu iâde eder; bu sayede kişi mezarda iken dahi Muhammed'i övebilir!'-. Bunu söyleyene ne dersiniz?" Eğer akılcı düşüncenin insanı iseniz, hiç kuşkusuz bunu söyleyeni alaya alır ve muhtemelen onu gericilikle...
 18. Mete Turan

  Soru 22: Cennet'teki Erkek Kul'lara Güzel Kadınlar Tedarik Edileceğini Söyleseler Ne Dersiniz?

  Soru 22: "Size Tanrı'nın, Cennet'teki erkek kul'larına güzel kadınlar, -'memeleri yeni sertleşmiş bakire kızlar-', ve ayrıca da -'oğlanlar'- (Gilman'lar, Vildan'lar) tedarik eder olduğunu söyleseler, ne dersiniz?" Eğer, bunu söyliyen kişiye: "Hayır, Tanrı böyle konuşmuş olamaz, çünkü bu sözler...
 19. Mete Turan

  Soru 21: Tanrı'nın, Kafir Yaptığı Kişileri Şeytan İle Dost Kıldığını Kabul Edebilir misiniz?

  Soru 21: "Dilediğini imanlı ve dilediğini de imansız yapan Tanrı'nın, kafir yaptığı kişileri şeytan ile dost kıldığını kabul edebilir misiniz?" Eğer bu soruya: "Hayır kabul edemem; çünkü Yüce bir Tanrı insanları saptırıp şeytanlarla dost kılmaz" şeklinde yanıt verecek olursanız müslümanlık...
 20. Mete Turan

  Soru 20: Tanrının İnsanları Hem Kâfir Yapıp Hem de Cehenneme Atacağına İnanır mısın?

  Soru 20: "Size deseler: -'Tanrı dilediğine hidayet verir, onu doğru yola sokar, ya da dilediğinin gönlünü açar, onu müslüman kılar, dilediğini de hidayetinden yoksun kılar saptırır, ya da gönlünü kapatıp kâfir kılar. Dilediğini putlara taptırtır, dilediğini puta tapmaktan uzak kılar. Doğru yola...
Üst