inanç

 1. kavak

  Dünyanın dört bir yanından dinsel ritüeller...

  Ritüeller, çoğunlukla hep aynı biçimde cereyan eden ve belirli durumlarda uygulanan/tekrarlanan eylemlerdir. Mesela her akşam diş fırçalamak veya gördüğümüzde samimi olduğumuz kişilere sarılmak, gibi. Her dinin de birçok vesileler için uyguladığı sabit ritüelleri vardır. Bu törensel eylemlerin...
 2. kavak

  Dinler nasıl oluşuyor?

  İnsanoğlu şimdiye dek sayısız dinler, kültler ve tarikatlar üretmiştir; bazıları yeryüzüne epeyi yayılıp uzun ömürlü olmayı başarırken, bazıları ise kısa ömürlü olup yerel kalmışlardır. Hăl böyle iken bir dinin oluşması için neye ihtiyaç vardır? Bu sorunun cevabı biraz şaşırtıcı olabilir: Fazla...
 3. kavak

  Dünyanın dört bir yanından yaratılış mitleri

  Dünyadaki her şeyin başlangıcı ve en bașında neyin olduğu sorusu, her devirde ve her kültürde insanları hep meșgul etmiștir. Dünyanın her yerinde açıklama arayıșına gitmișlerdir ve yorumlarını mistik hikayelere ve sembollere aktarmıșlardır. Toplumlar, hem sprituel olarak hem de günlük...
 4. Şarlo

  Dini İnançların Beynin Ödül Merkezine Etkisi

  Dini İnançlar; Beynin Ödül Merkezini, Cinsellik, Kokain ve Metamfetaminlerle Aynı Şekilde Uyarıyor Son birkaç yılda, beyin görüntüleme teknolojilerinin bu denli gelişmesi, binlerce yıldır etrafta bulunan bazı tabulara dair de daha derinlemesine kavrayışlar geliştirmeyi mümkün hale getiriyor...
 5. Wayder

  "Anlayabileyim Diye İnanıyorum"

  Bu yazıyı hazırlarken Kenneth Shouler'in "Felsefeyi Anlamak" adlı kitabından faydalandım. Kitabın 83. ve 84. sayfalarında Aziz Anselmus'dan bahsediyor ve şöyle bir bölüm var: Anselmus, diğer rahiplerin hocasıydı ve metodu, inanç yoluyla anlatma arayışıydı. "İnanabileyim diye anlama amacında...
 6. ozgenm1

  Ateist Olmak İçin Tanrı'nın Varolmadığının Kanıtlanması Gerektiğini Zannetmek

  İnançlılar, ateistlerin bir iddia ile gelmediğini, asıl iddia sahibi tarafin kendileri olduğunu bir türlü anlayamazlar. Pek çok inançlı, ısrarla, ateistlerden ateist iddialara kanıt ister. Tanrı'nın varolmadığını kanıtlamalarını talep ederler. Halbuki, ateist açısından konu farklıdır. Ateist...
 7. Kaybeden Şair

  Göktürklerin Milattan Öncesine Kadar Dayanan İnanışları

  Beyler Tarih Kitabı'nda aşağıdaki metin dikkatimi çekti. Paylaşmak istedim. Türk inanışına göre gök ve yer yedişer kat yaratılmıştı. Tanrı göğün son katında otururdu. Yerin ve göğün ortasında insanlar ve diğer canlılar yaşardı. Tanrıdan başka kutsal olan şeyler de vardı, ama bunlar Tanrı...
 8. Kaybeden Şair

  Din Bir Virüstür

  Bazı dil antropologlarına göre din, beyinde bazı patikaları düzenleyerek eleştirel düşünceyi körelten bir virüstür. True Detective
 9. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (5)

  Gök Tanrı (Kök Tengri) İnancı Türkçe’de geçen ilk dinsel terimin Gök Tanrı sözcüğü olduğu bilinmektedir. Gök Tanrı inancı, Türklerin ilk geleneksel dini olarak kabul edilmektedir. Temel olarak tek tanrı inancı olarak Gök Tanrı’ya inanma üzerine kurulmuştur. Dünyada olup biten her şeyi Gök...
 10. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (4)

  Yer - Su Kültleri Tabiat Kuvvetlerine İnanma’nın öğelerinden biri de, Yer-Su Kültü’dür. Kült, dinin ilahi boyutu dışında kişinin gücüne inandığı bir başka varlığa kutsiyet atfetmesi şeklinde ortaya çıkan bir tapınma biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Eski Türk inançları içerisinde Yer-Su...
 11. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (3)

  Tabiat Kuvvetlerine İnanma (Natürizm, Doğacılık) Natürizm, fiziksel çevrede görülen, karşılaşılan olguların kişileştirilmesi, tanrılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu doğada maruz kaldığı birtakım olaylara neden bulamayınca ve bu olaylar sık sık tekrarlandıkça tüm bu olayları...
 12. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar (2)

  Atalar Kültü (Animizm, Ruhçuluk) Türklerin atalarına çok saygılı oldukları ve öldükten sonra da atalarının ruhlarının yaşadığı ve onlara iyilik ya da kötülük yaptığım düşündükleri bilinmektedir. Bu inanca göre ölen kişinin ruhu mutlu edilmelidir, aksi halde ruh geride kalanlara zarar...
 13. Heretik

  Türklerde İslam Öncesi İnançlar

  Totemizm İnancı Bazı uzmanlar Totemizm'in Türklerde varlığını ortaya çıkarmaya çalışmış ve bunu tartışmış ancak elde edilen sonuçlar hiçbir zaman kesin nitelikte olmamıştır. Türk tarihi araştırmacılarından Ziya Gökalp ve Şerafettin Turan, Türklerin Totemizm inancına inandıklarını iddia...
 14. Kaybeden Şair

  Bir İnancın Popülerliğinin, O İnancı Doğru Gösterdiğini Zannetmek

  İnançlıların Yanılgıları adlı konudan bir maddeyi örneklendirmek istedim. Bir inancın popülerliğinin, o inancı doğru gösterdiğini zannetmek: İnançlılar, farkında olmasalar da, aslında topluma uydukları için inanırlar. Toplumda yaygın olan bir fikirden şüphe etmemek insan psikolojisinin...
 15. Kaybeden Şair

  Doğumundan 5 Dakika Sonra

 16. Mete Turan

  Neden Allah

  Yıllardır Müslümanlarla tartışırım daha dinine neden inandığını bilen bir Müslüman görmedim. Müslümanların tek söyledikleri şey "dünyayı, evreni ve canlıları kim yarattı, Allah yaratmasaydı bunlar nasıl kendi kendine var olabilirdi" demek. Benim, kesin olarak yaratıcı bir güç yoktur gibi bir...
 17. Ersin

  Tanrıya İnanmamak İçin 10 Neden - 10. Bölüm

  Tanrı’nın varlığına dair sağlam kanıtların yokluğu Tanrı’nın varlığına dair herhangi bir iyi kanıt yok. Daha doğrusu, Tanrı’nın varlığına dair kişisel görüşler, gelenek, yanlı düşünce, ve diğer mantıksal safsatalara dayanmayan kanıt yok. Sıfır, hiç. Daha önce bir çok Ateist’in ve (benim de)...
 18. Ersin

  Tanrıya İnanmamak İçin 10 Neden - 9. Bölüm

  Dinlerin zamana ayak uyduramaması Geçtiğimiz son bir kaç yüzyılda, Evren ve Dünya ile ilgili bildiklerimiz inanılması güç bir şekilde arttı. Bugün Evren’le ilgili bildiklerimiz 1000 yıl önce hayal bile edemediğimiz şeyler. Bu yeni bilgilerin hemen hepsi insanı hayretler içerisinde bırakacak...
 19. Ersin

  Tanrıya İnanmamak İçin 10 Neden - 8. Bölüm

  Dini ve spiritüel inançların kaypaklığı Burada “kaypak” kelimesine takılmadan açıklamayı okumanızı rica ediyorum. Dini iddialar, öyle ya da böyle kazanan iddialardır. Daha önce dua’dan bahsederken söylediğim gibi, dini iddiaların kaybetmesi, yanlışlanması neredeyse imkansızdır. Şöyle ki ...
Üst