• AntiDogmatik
  Sorgulamaktan korkmayanlar için özgür düşünce platformu.
 • Din toplumun afyonudur.
  Karl Marx
 • Din; sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır.
  Lucius Annaeus Seneca
 • Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır.
  Napoléon Bonaparte
 • Sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayansa zalim!
  Mustafa Kemal Atatürk
 • Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıt gerektirir.
  Carl Sagan
 • Aptal bir şeyi 50 milyon kişi de söylese, o hala aptal bir şeydir.
  Anatole France
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
  Immanuel Kant
 • Dünyada iki çeşit insan var: Aklı olan ve dini olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar.
  Ebu Ala el Maarri
 • İnsanı yaratmak mı tanrının büyük hatası, tanrıyı yaratmak mı insanın büyük hatası?
  Friedrich Nietzsche
 • İmana sarılmak, aklı terk etmektir.
  George Smith
 • İnsanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar.
  Julius Caesar
 • En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.
  Anton Chekhov

kuran

 1. KuranMumini2698

  Kur'an ve Mezhep

  mezhebin kelime manası, izlemek, gidilen yol, benimsenen görüş demektir. mezhepler'in kendi içinde çelişkili ortamları vardır. örnekleri şunlardır; abdestin farzları kaçtır? hanefi mezhebi, 4 şafii mezhebi, 6 maliki mezhebi, 7 hanbeli mezhebi, 7 abdesti bozan şeylerin sayısı...
 2. Kemal

  Anket İslam dininin kaynağı nedir?

  Sitede İslam dinini farklı farklı tarif eden müslim arkadaşlar var. Bende bu arkadaşların görüşlerini merak ediyorum. İslam dininin kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 3. Orhan Yolcu

  Kuran'a göre namaz olur mu?

  Hadisleri kabul etmeyen (muvahhid) arkadaşlar; "namaz kılmak için hadislere gerek yok, kuran namazı tam olarak anlatıyor" diyor. Bende kurana bakıyorum ama hangi ayetlerde namazı tam olarak anlatıyor göremiyorum. Görebilen var mı?
 4. Orhan Yolcu

  Kuran Said Nursi'ye İşaret Ediyor

  Tılsımlar Mecmuasının mezkur bölümünde Said-i Nursi, Kur’an ayetlerinin kendisinin doğumuna işaret ettiğini şöyle söyler “(…) Hakimiyet-i kafiranenin yıkılmasına mebde’ 1877 tarihinde doğan son bir “Nur-u Hidayet”in zuhuru tarihidir.” Vazifeye başlama senesi de, yine ayetten cifr ile çıkarılmış...
 5. Orhan Yolcu

  Kuran'da 33 Ayet Risale-i Nur'a İşaret Ediyor

  “BİRİNCİSİ Sûre-i Nur’dan Âyetü’n-Nur’dur ki, Risale-i Nur’un Resâilü’n-Nur ve Risalei’n-Nur ve Risaletü’n-Nur namlarıyla sebeb-i tesmiyesinin on altı sebebinden bir sebep olduğundan, birinci olarak onu beyan etmek gerektir. (…) ayetin Makam-ı cifrîsi dokuz yüz doksan sekiz (998) olarak, aynen...
 6. V

  Sünnilere göre Kur'anın apaçık (mübin) olması ne demektir?

  Kur'ancılara göre Kur'anın apaçık bir kitap olduğu ve bu nedenle Kur'anın anlaşılması için hiçbir şekilde hadislere başvurulması gerekmediği öne sürülmektedir. Örneğin Yasin Suresi 69. ayetini bunun için bir delil olarak kullanılmaktadır. Sünnilere göre Kur'an'ın apaçık (mübin) bir kitap olması...
 7. Ö

  Cinler'den bahsetmesi Kuran'ın kavimselliğini etkiler mi?

  Kuran'ın Arap kavmine özel olduğunu söyleyen ayetler vardır.Bazı kişiler buna itiraz ediyorlar cinleri örnek gösteriyorlar. Peygamberin diliyle kavmin dili aynı olmalıdır,farklı olmamalıdır(İbrahim 4),her kavmin kendi dilinde inmeyen mesaja itiraz hakkı vardır(Fussilet 44),Kuran sadece Muhammet...
 8. Orhan Yolcu

  Kuran'a Göre Yahudi'ler Üstün Irktır

  Bakara 122: Ey İsrailoğulları! Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım. Bakara 47: Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Duhan 32: Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir ilim ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik! Maide 20: Musa...
 9. N

  Kuran, İncil Ehli İncilden Devam Etsin Diyor

  Maide 47 (incil ehli incilden devam etsin) Diyanet İşleri Başkanlığı: İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir. Maide 48 (eğer Allah dileseydi sizi tek ümmet yapardı) Diyanet İşleri Başkanlığı: (Ey Muhammed!) Sana da o...
 10. Mete Turan

  Çelişkili Ayetler

  Kur’an ‘da, Secde Suresi’nde Tanrı’nın şöyle konuştuğu yazılıdır: “Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik. Ne var ki, ‘An-dolsun ki, cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım’ diye kesin bir söz çıkmıştır benden” (Secde Suresi, ayet 13). Bu ayeti okurken bir de Enam Suresi’nin şu...
 11. Orhan Yolcu

  Allah Geleceği Bilmiyor mu? (Hac 27)

  Hac 27: İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Ulaşım imkanlarının gelişmesiyle bu ayette hata oluşmuştur. Dikkat ederseniz ayette "uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler" diye emir veriyor. Bu...
 12. Orhan Yolcu

  Allah'ı Var Eden Kim?

  Zuhruf/45: Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? Ey Müslümanlar, bu ayeti çok dikkatli okuyun. Bu ayetin ne manaya geldiğini hocalara, müftülere sorun. Bu ayet tek başına, Kuran'ın ilahi bir kitap olmadığını, tam aksine insan ürünü...
 13. T

  Sorun Arapça olmasıyla sınırlı deyil

  Öncelikle,sorunun Arapça olmasından ibaret olmadığını belirtelim.Pürüzsüz Arapça inmeseydim Arap kavmi sorumlu olmayacaktı demesi,olayı Arapça oluşunun ötesine taşımaktadır. Ve bunu başka değil,pürüzsüz Arapça yaptık ki korunabilsinler-Zumer 28 Demekki pürüzsüz Arapça inmese...
 14. T

  Çakma mucizelerdeki saçmalıklar

  **Kuran denizlerin birbirine karışmadığını 14 yüzyıl önce nasıl bilmiş diyorlar. Ve iki denizi birbiri üstüne saldı.Biri lezzetli ve TATLIDIR,diğeri TUZLUDUR.Arada engel var karışmazlar. (FURKAN 53) İki deniz bir değildir.Birinin suyu tatlıdır,ondan içersiniz ama diğeri tuzlu olandır ve ondan...
 15. Charles Dawkins

  Kuran'da Sübyancılık (Pedofili)

  Önce sübyancılık nedir onu söyleyeyim. Yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Ve bu rahatsızlık muhammed de var. Ama konumuz ondaki değil...
 16. Charles Dawkins

  Kurandaki Olmayan Mucizeler: Karışmayan Denizler!

  Yüce put bize islam 'ın gerçek olduğuyla ilgili mükemmel bir kanıt sunuyor lakin burada fena faka basıyor. Ve buradaki faka basmayı da kurnaz light müslimler bir mucizeye çeviriyorlar. Şimdi mucize iddiasına bakalım. Mucize İddiası 19- İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar. 20-...
 17. A

  Kuran Evrensel Değilim Diyor

  Rabbin ülkelerin (memleketlerin) ana kentlerine ayetleri okuyup anlatan peygamberler göndermedikçe, o üleklerin (memleketlerin) halklarını helak etmez / sorumlu tutmaz. - Kasas 59 Japon memleketinin ana kenti olan Tokyo'ya Japonca konuşan bir peygamber gitmediyse, Japon kavmi sorumlu...
 18. Mete Turan

  Kuran’ın Doğduğu Yer: Petra

 19. Charles Dawkins

  Kuran Çelişkileri 3: Muhammed'in Dönüşü

  Tanrı Allah’ın gönderdiği öne sürülen ayetlerdeki hüküm değişiklikleri nasıl açıklayacağız? İktidarlar, neticede insanlardan oluşuyor ve hata yapabilirler ama tanrıya hata yakıştırmak mümkün müdür? Önceki kitaplarda yazılanlarla çelişen ayetlere itiraz edilmesi üzerine, şu ayetle itirazcılara...
 20. Charles Dawkins

  Kuran Çelişkileri 2: Bedevilerin Mücadelesi

  Meryem Çelişkisi Kur'an'da Meryem adında iki kadından söz edilir ve her ikisi de "kutsal" olarak tanımlanır. Bunlardan biri İsa'nın anası olan Meryem'dir, diğeri ise Musa ile Harun'un kız kardeşleri olan Meryem! İsa'nın anası olan "Meryem"in adı Kur'an'da 34 kez geçer1 ve öylesine önemli bir...
Üst