müslümanlaştırma

  1. Orhan Yolcu

    Kürtler Nasıl Müslüman Oldu?

    Hürmüzgân ruman, atiran kujan Hoşan sureve gevre gevregan Zorkeri arep kırdine Xabur Gehane pale pese sari Zor Jin u kenikan ve dil beşinan Merdi azad tilen erui hevinan Kevişte Zerdeşt maye bey dest Bizika na kit Hürmüz ve hiç kes. Hürmüz gahlar virane oldu, ateşler söndü Büyük büyükler...
  2. Macit

    Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmuştur

    Tarih kitaplarımızda Türklerin Müslüman olmasının sebepleri temel olarak şöyle anlatılıyor: - O dönemde İslam medeniyeti dünyada hakim medeniyet olduğu için Türkler İslamı seçmek istemiştir. - Türklerin eski inancının İslamla birçok benzerliği bulunduğundan, Türkler İslamı hiçbir zorlama...
Üst