nasih

  1. Orhan Yolcu

    Neshedilen Kuran Ayetleri

    Arkadaşlar, bildiğiniz üzere, neshetmek; bir ayetin, başka bir ayetin hükmünü iptal etmesi ve değiştirmesidir. Peki, çelişen iki ayetten hangisinin diğerini nesh ettiğine nasıl karar veriliyor? Ayetlerin iniş sırasını bilsek bu sorunun cevabını bulmak kolay olurdu ama ayetlerin iniş sırası...
Üst