nesh

  1. KuranMumini2698

    Kafirun Suresi Nesh/İptal Edildi.

    Kafirun suresinde geçen "sizin dininiz size benim dinim bana" ayeti, inen cihad ayetleri sebebiyle iptal edilmiş. Bir görüşe göre Kafirun suresi 6.ayeti iptal edilmiş. Yahut Kafirun suresi tamamı iptal edilmiş. Kaynak: Kurtubi Tefsiri-ZÂDÜ'L-MESÎR FÎ İLMİ'T-TEFSÎR 2:85-Tüm bunlardan sonra...
  2. Orhan Yolcu

    Neshedilen Kuran Ayetleri

    Arkadaşlar, bildiğiniz üzere, neshetmek; bir ayetin, başka bir ayetin hükmünü iptal etmesi ve değiştirmesidir. Peki, çelişen iki ayetten hangisinin diğerini nesh ettiğine nasıl karar veriliyor? Ayetlerin iniş sırasını bilsek bu sorunun cevabını bulmak kolay olurdu ama ayetlerin iniş sırası...
Üst