öldürme

 1. Orhan Yolcu

  İslam Hoşgörü Dini mi?

  İslam hoşgörü dini mi? Aşağıdaki ayetleri okuyup kendiniz karar verin. Işid ve türevleri bu tür ayetlerden besleniyor. Videolarda Işid'ciler kafa keserken bu tür ayetler okuyorlar malum. Hala bu ayetleri savunan Müslümanlar hangi gerekçelerle savunuyorlar doğrusu çok merak ediyorum. Neyse lafı...
 2. Mete Turan

  Soru 32: İslâm'dan Çıkanların Öldürülmelerini Uygun Bulur musunuz?

  Soru 32 - "Şu ya da bu şekilde İslâm'dan çıkanların öldürülmelerini uygun bulur musunuz? Örneğin: -'... Her kim dinini (ki Müslümanlıktır) değiştirirse onu hemen öldürünüz'- , ya da '-Dinini değiştiren ve cemâatten ayrılan kimsenin (kanının dökülmesi câizdır)'- şeklindeki buyrukları insanlıkla...
 3. Mete Turan

  Soru 31: Müslüman Olmayanları Öldürmek Gerektiğine Dâir Buyrukları Uygun Bulur musunuz?"

  Soru 31 - "Yahudi'lere ve Hristiyan'lara karşı, Müslüman olmalarına kadar savaşmak, Müslüman olmadıkları takdirde onları "cizye" (kafa parası) vermeye zorlamak, ve bu ikisinden birini yapmadıkları takdirde onları öldürmek gerektiğine dâir buyrukları uygun bulur musunuz?" Sanmam ki aydın bir...
 4. Ra's Al Ghul

  Zani ve Luti Nasıl Recmedilir

  Öncelikle zani (zina eden) ve lutiye (eşcinsel ilişkiye) karşı yasalarımızda cezai bir müeddide bulunmadığından İslâm'ın recmetme emrini Türkiye'de ifa edemediğimizi üzülerek belirtmek isterim. Yüce Allah kullarını en iyi bilendir. İşte bu sebeple sadece Cenabı Hakk'ın hukuku toplumu ıslah...
 5. Ra's Al Ghul

  Kafirleri Bulduğunuz Yerde Öldürün

  Esteizu Billah "Onları (kafirleri) bulduğunuz yerde öldürün." (Bakara, 191) Bu ayeti kerime Kuran'ın en fazla çarptırılan ayeti olmuştur. Daeş gibi sionistlerin maşası olmuş örgütlerin yaptıkları toplu katliamlar özellikle bu ayete bağlanmıştır. Oysa bu ayet savaş koşulları içinde nazil...
 6. Kaybeden Şair

  Farklı Mezhepler

 7. Orhan Yolcu

  Halid Bin Süfyan’ın Öldürülmesi (625)

  Hüzeli Kabilesi Lıhyanoğulları kolundandı. Muhammed, Halid b.Süfyan’ın kendisine karşı çarpışmak için adam topladığı istihbaratını alır ve Abdullah b.Üneys’e onu öldürmesi için talimat verir. Abdullah, Muhammed’den Halid’i aldatmak için kendisini kötüleme konusunda izin ister. Muhammed de...
 8. Orhan Yolcu

  Useyr Bin Zarim’in Öldürülmesi (627)

  Useyr, Hayber Yahudilerindendi. Hicretin 6. yılında Muhammed, 3 kişilik bir heyeti Abdullah İbn Rehava başkanlığında Hayber’e göndermişti. Rahava, Hayber’de 3 gün kaldı. Yahudilere başkanlık eden Useyr bin Zarim’le görüştü. Döndüğünde Useyr’in Gatafan kabilesini Müslümanlara karşı kışkırttığını...
 9. Orhan Yolcu

  Ebu Rafi’nin Öldürülmesi (624)

  Ebu Rafi de Hayberli bir Yahudi tacirdir. Evs kabilesinin Şair Ka’b Eşref’i öldürmesini kıskanan Hazreci’ler, Ka’b kadar değerli birini öldürüp Muhammed’in gözüne girmek isterler. Akıllarına Ebu Rafi gelir. Gatafan kabilesini Muhammed’e karşı savaşa kışkırttığı ve tacir olduğu için faizle borç...
 10. Orhan Yolcu

  İbn Sunayna’nın Öldürülmesi (624)

  Süneyye olarak da tanınan İbn Sunayna Yahudi tacirlerindendi. Muhayise b. Mesud tarafından öldürüldü. Muhammed, Yahudi şairi Ka’b Eşref’in öldürülmesinden sonra “Yetkiniz altındaki her yahudiyi öldürün” emri vermişti ve bu emir üzerine Muhayissa, yakın ticari ve sosyal ilişki içinde bulunduğu...
 11. Orhan Yolcu

  Şair Ka’b İbn El-Eşref’in Öldürülmesi (624)

  Ka’b Yahudi Nadiroğullarına mensup bir şair idi. Bedir Savaşında öldürülenleri duyunca “Vallahi, eğer Muhammed bu ulu kişileri öldürtmüşse yerin altı üstünden daha hayırlıdır.” Diyerek Mekke’ye gitti. Bedir’de öldürülenler için mersiyeler okudu, Mekkelilerle ağlaştı. Daha sonra tekrar Medine’ye...
 12. Orhan Yolcu

  Asma Bint Mervan’ın Öldürülmesi (624)

  Yezid b. Zeyd’in eşi ve 5 çocuk annesiydi. Beni Khatma kabilesindendi ve şairdi. Bu kabilede de Muhammed’e sadık müminlerin sayısı artmıştı. Buna karşın inanmayanlar da çoktu. Asma b. Mervan da Muhammed’e inanmamakta ve onu yazdığı şiirlerle eleştirmekteydi. Muhammed, Asma’nın aleyhindeki...
 13. Orhan Yolcu

  Ebu Afak’ın Öldürülmesi (624)

  Medine’deki şairlerden ve Muhammed’e inanmayanlardandı. Yahudi olduğu iddia edilir. Bedir Savaşının akabinde yazdığı söylenen şiirinde şöyle der: Uzun yıllar yaşadım ama Kayla Oğulları gibi bir araya geldiklerinde üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda onlardan daha sadık olan...
 14. Orhan Yolcu

  Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi

  Nadir, Muhammed’in akrabalarındandı. Kureyşliler içinde zeki ve aydın bir insandı. Muhammed’in büyük bir iş peşinde olduğunu düşünüyor ve ona inanmıyordu. Hicretten önce Nadir, Kuran ve Muhammed’in peygamberliği ile ilgili olarak halkı uyarır ve onun sahte bir peygamber olduğunu söylerdi. Onun...
 15. Orhan Yolcu

  Muhammedin Yaptırdığı Suikastler

  Muhammedin yaşamı boyunca yaptırdığı suikastlerin sayısını tam olarak bilemiyoruz. Fakat bu suikastlerden bazılarına, İslami kaynaklardan faydalanarak ulaşabiliyoruz. Bunlara aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Nadir Bin Haris’in Öldürülmesi Ebu Afak’ın Öldürülmesi (624) Asma Bint Mervan’ın...
 16. Oğuz Han

  Öldürmeyi ve Şiddeti Emreden Ayetler

  Bakara suresi 178. ayet: Ey inananlar! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı: hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. öldüren, ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa, kendisine örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. bu, rabbiniz’den bir hafifletme ve...
Üst