said nursi

 1. bilgelikyolunda

  Bediüzzaman Said Nursi ve Vatan Savunması

  Said Nursi, Hutuvât-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul’daki faaliyetiyle İngilizin, âlem-i İslâm ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihî düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu’daki Millî Kurtuluş Hareketini desteklemiştir. Öncesinde de Doğuda Ruslara karşı...
 2. Orhan Yolcu

  Said Nursi'nin Abdulhamid Han Nefreti

  Said Nursi’nin II. Abdülhamid’e olan kinini anlamak için şu cümle kafidir: “Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesail-i Şeriat rüşvet verilirdi.” (Tarihçe-i Hayat, s. 68) Menhus Yıldız’ı darülfunun et, ta Süreyya kadar âli olsun. Ve eski zebanîler yerine, melaike rahmeti yerleştir, ta...
 3. Orhan Yolcu

  Risale-i Nur'da Tuhaf İfadeler

  “Hakikatli bir lâtife: Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: ‘Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz...
 4. Orhan Yolcu

  Said Nursi Kıyametin Tarihini Veriyor

  “LÂ TEZÂLÜ TÂİFETÜN MİN ÜMMETÎ.” “Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir.” (şedde sayılır, tenvin sayılmaz) fıkrasının makam-ı cifrisi, bin beşyüz kırkiki (1542- M. 2117) ederek nihayet-i devamına îma eder. “Gaybı yalnız Allah bilir.” “ZÂHİRİNE ALE’L-HAK.” “hak üzerinde devam...
 5. Orhan Yolcu

  Kuran Said Nursi'ye İşaret Ediyor

  Tılsımlar Mecmuasının mezkur bölümünde Said-i Nursi, Kur’an ayetlerinin kendisinin doğumuna işaret ettiğini şöyle söyler “(…) Hakimiyet-i kafiranenin yıkılmasına mebde’ 1877 tarihinde doğan son bir “Nur-u Hidayet”in zuhuru tarihidir.” Vazifeye başlama senesi de, yine ayetten cifr ile çıkarılmış...
 6. Kaybeden Şair

  Dünya'nın ve İnsanlığın Ömrü

  Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünya'nın yaşının yaklaşık 4,567 milyar yıl (4,567×109 yıl) olduğuna karar verilmiştir. Kısaca 4,5 milyar yıl diyelim. Bilime göre modern insanın yaşı ise 150-200.000 yıl civarında. Bakalım dinlere göre dünya ve insanlığın...
 7. Mete Turan

  Mehmet Akif Ersoy'un Said Nursi İçin Yazdığı Şiir

  Lisân-ı pâk-i Nebîden yalanlar uyduruyor: Sıkılmadan da “sevâb işledim” deyip duruyor! Düşünmedin mi girerken şerîatin kanına? Cinâyetin kalacak zanneder misin yanına? Sevâb ümid ediyor ha! Deyin ki nâmerde: “Sevâbı sen göreceksin huzûr-ı mahşerde! Tepende gezdirecek rad-ı intikamını Hak, Ki...
 8. Mete Turan

  18. Lema Hakkında Nurculara Sorular

  Bu sorular da bana yazdırıldı. :D 1- 18. Lema’da geçtiği gibi Cebrail’in Hz. Ali’ye yazılı sayfalar halinde “Geçmişin ve geleceğin sırları”nı verdiğine iman ediyor musunuz? 2- Allah’ın meleği Cebrail neden Muhammed’e değil de, Ali’ye vahiy getirsin? Size göre Ali Peygamber mi? 3- Meleklerin...
 9. Mete Turan

  18. Lema

  Mahremdir, herkese gösterilmez Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem'ası Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir. Cay-ı dikkat: Şu acip lem'anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mucize-i...
 10. Orhan Yolcu

  Dincilerden İnciler

  İlk incimiz Suudi Arabistanlı meşhur Şeyh Abdul Aziz Bin Baz’a ait. Tarih: 1975 Kaynak: “Dünya’nın Sakin Güneş’in Hareketli Olduğuna ve Gezegenlere Çıkmanın İmkansızlığına Dair Akli ve Hissi Deliller”adlı kitabı Fetva: Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve delalete düşmüş olur...
 11. Oğuz Han

  Alim Değil Meczup Said

  Nurcuların putu Said Okur. Namı diğer Said-i Kürdi, Said-i Nursi, Bediüzzaman. Bir meczup. İstanbul’da bir handa büro açıp kapısına “Burada her soruya cevap verilir” yazan bir meczup. Bu meczupa “Kur’an’da kaç ayet var” diye sorulsaydı: “Kur’an, 6666 ayetten müteşekkildir” yanıtını verirdi...
 12. Mete Turan

  Nurculuk Denen Sayıklama

  Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. Daha zekasının pek iptidaî olduğu zamanlardan beri, insanların din sahibi oldukları da bilinen gerçeklerdendir. Zekanın ve bilimin yükselmesiyle dinler de yükselmiş, tek Tanrılı dinlerle dinler çağı kapanmış, din uğruna yapılan korkunç...
Üst